E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 7501
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (DR)/

  Tez Adı: Vergiye gönüllü uyum bağlamında mükellef hakları üzerine amprik bir çalışma
 • Y

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2011
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına yönelik vergi teşvik politikaları: Türkiye örneği
 • L

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 Vergi Affı Uygulamalarının Vergiye Gönüllü Uyum İle İlişkisi: Iğdır İli Üzerine Bir Araştırma Ulusal TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 6 http://www.itobiad.com/issue/31835/356558
2019 VERGİ BİLİNCİNİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ve İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,MOÇ TURHAN BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL 7 4 https://bmij.org/index.php/1/article/view/1194
2019 Davranışsal İktisat ve Vergi Uyumu Arasındaki İlişki Üzerine Genel Bir Değerlendirme Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM ASEAD Dergisi 6 5 https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/45617/575366
2019 CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’NİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,AYDIN Ömer Faruk Route Educational Social Science Journal 6 8 http://www.ressjournal.com/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=43
2019 TÜRKİYE’DE VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAKLARI ve BU HAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER Ulusal SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,TEKİN AHMET Vergi Raporu 2019 2 https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpRek1ERXdNQT09
2016 Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerinde Mükellef Hakları İngiltere ABD Avustralya ve Kanada Ulusal TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 7 http://www.itobiad.com/
2014 Sınır Turizmine Genel Bakış Dilucu Sınır Kapısı Uluslararası ILGAZ YILDIRIM BURCU,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,YILDIRIM FURKAN Journal of Recreation and Tourism Research 1 4 http://jrtr.org/wp-content/uploads/makale-3.pdf
2015 Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir İnceleme Ulusal KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,GÜNEŞ ÇİĞDEM Igdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 7 https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/issue/66812/1044856
2021 Poverty And Food Security: A Reality in ASEAN Countries Uluslararası MUKHLIS Imam, SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM, Hendrati Ignatia Martha, Utomo Hadi Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 13 1 http://journal2.um.ac.id/index.php/JESP/article/view/17661
2017 DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA YÖNELİK VERGİ TEŞVİK POLİTİKALARI: TÜRKİYE Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM TURANSAM 9 33 http://www.turansam.org/TURAN-SAM_33.pdf
2014 An overview of the border tourism comparison of Sarp and Dilucu border gates Uluslararası ILGAZ YILDIRIM BURCU,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,YILDIRIM FURKAN Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 1 2 http://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=pjessplng=engun=PJESS-65375
2015 Vergi Harcamaları Seçilmiş Bazı OECD Ülke Uygulamaları Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 2 http://www.iibfdergi.aku.edu.tr/pdf/17_2/9.Makale.pdf
2021 Azerbaycan’da Mükelleflerin Vergiye Bakışı: Bakü Örneklemi Üzerine Ampirik Bir Çalışma Uluslararası TEKİN AHMET, SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM International Journal of Applied Economic and Finance Studies 6 1 http://www.ijaefs.com/wp-content/uploads/2021/05/08_TEKIN-SOKMEN-GURCAM.pdf
2021 VERGİ AFFI KONUSUNDA YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ Ulusal SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM, TEKİN AHMET Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1664848
2017 Performance Management in Public Institutions: An Overall Evaluation Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM, TEKİN RABİA CEREN International Journal of Applied Business and Management Studies 2 2 http://www.ijabms.com/wp-content/uploads/2021/05/4.pdf
2021 Covid-19’un Kafe ve Restoranlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Iğdır Örneği Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM, GÜNEŞ ÇİĞDEM Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 6 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2167589
2021 BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCAN DIŞ TİCARETİ VE SON YILLARDA TÜRKİYE - AZERBAYCAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİNİN BOYUTU Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM İKSAD Journal 8 28 https://www.iksadjournal.com/_files/ugd/89cf29_3d382cbae6d44f779d945eff97882214.pdf
2020 ORGANİK TARIM DESTEKLERİ: TÜRKİYE ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası TÜRKAN Mehmet, SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM Iğdır Üniversitesi İİBF Dergisi 5 5 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2096637
2022 What have been highly pointed in bread and sourdough researches: using bibliometric analysis as a powerful tool Uluslararası SÖKMEN Özen, SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM, DÜNDAR AYŞE NESLİHAN, SARICAOĞLU FURKAN TÜRKER European Food Science and Engineering 3 1 https://dergipark.org.tr/en/pub/efse/issue/70471/1121959
2022 The Role of Agricultural Sector in Food Security and Poverty Alleviation in Indonesia and Turkey Uluslararası MUKHLIS IMAM, SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology 40 11 http://dx.doi.org/10.9734/ajaees/2022/v40i111728
2022 Food Security on Regional Economic in Covid-19 Pandemic Uluslararası Mukhlis Imam, Wibawa Aji Prasetya, Winarno Agung, SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM, Anudya Naura International Journal of Social Science And Human Research 5 11 http://dx.doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i11-03
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 KÜRESEL KAMUSAL MAL OLARAK GÖÇ Uluslararası ATAKİŞİ Canerhan, SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM ANADOLU 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES https://www.anadolukongre.org/_files/ugd/797a84_c4c6ede363624494a90d0b3c22c3f1e8.pdf
2021 TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMA YÖNELİK DESTEKLEME POLİTİKALARI Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM, TÜRKAN Mehmet 4TH INTERNATIONAL KAHRAMANMARAŞ MANAGEMENT, ECONOMICS AND POLITICS CONGRESS https://kayes.asead.org.tr/wp-content/uploads/2021/10/KAYES-IV-Abstract-Book.pdf
2021 AZERBAYCAN DIŞ TİCARETİ VE TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİNİN SEYRİ Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM IGDIR INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_330d2c7bacc244ffb0283cae433aea03.pdf
2020 BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası IĞDIR AKARAS ASLIHAN, SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM Anadolu 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi https://17b27f61-181b-49d2-8216-d6b82cfb8e7f.filesusr.com/ugd/7cf5ba_814029566b304762b36882ec678c056c.pdf
2019 Immigration and Poverty in Turkey Relations: A Literature Evaluation Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,IĞDIR AKARAS ASLIHAN 8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impactsof the Globalization and Liberalization” http://www.scfconferences.com/wp-content/uploads/2019/12/8TH-SCF-PROCEEDINGS-BOOK.pdf
2019 The Role of Agricultural Sector in Food Security and PovertyAlleviation in Turkey Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM 8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts of the Globalization and Liberalization http://www.scfconferences.com/wp-content/uploads/2019/12/8TH-SCF-PROCEEDINGS-BOOK.pdf
2019 Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Yoksullukla Mücadelede Tarım Sektörünün Rolü Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM The Economic and the Social Impacts of Globalization and Liberalization https://www.scfconferences.com/proceedings/
2019 DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE VERGİ UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası TEKİN AHMET, SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM ASEAD 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (EJSER 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES)
2019 Cumhurı̇yetı̇n Kuruluşundan Günümüze Türkı̇ye’nı̇n Tarımsal Destekleme Polı̇tı̇kaları Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM, AYDIN Ömer Faruk III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
2018 IĞDIR İLİNDE BULUNAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TURİZMTEŞVİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,BAYAT GÜLŞEN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_5201df91da54404b85f5220491e7fe02.pdf
2018 GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİNİN EKONOMİYE YANSIMASI: IĞDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,KARAKILIÇ MURAT,GÜRÇAM KENAN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_29f4e1841ed54fa9a3f8b6adbb599149.pdf
2018 IĞDIR İLİNDE BULUNAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TURİZM TEŞVİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM, BAYAT GÜLŞEN I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_5201df91da54404b85f5220491e7fe02.pdf
2018 Konaklama İşletmelerinde Turizm Teşvikleri: TRA2 BölgesiÖrneği Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM 6th SCF International Conference on “Economic and Social Antalya/TurkeyImpacts of Globalization and Liberalization” http://scfconferences.com/faq
2018 Yatırım Teşvik Politikalarının Organize Sanayi BölgesiÜzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,TEKİN AHMET 6th SCF International Conference on “Economic and Social Antalya/TurkeyImpacts of Globalization and Liberalization” http://scfconferences.com/faq
2017 VERGİ AFLARININ MÜKELLEFLER ÜZERİNE ETKİSİ: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi http://theisrc.com/services/files/public/files/2017%c4%b1srcozet16122017(1)(1).pdf
2017 TUZ MAĞARASININ TURİZME KAZANDIRILMASINDA EKONOMİK VE SOSYOKÜLTÜREL ETKİLER:YÖRE HALKI TUTUMLARI Uluslararası ILGAZ YILDIRIM BURCU,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,YILDIRIM FURKAN I. ULUSLARARASI TUZ TERAPİ ÇALIŞTAYI http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/5389/salt-therapy-workshop-pamphlet.pdf
2017 The Role of Incentives in Regional Development: A Research in Iğdır Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,TEKİN AHMET II. International Iğdır Symposium http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
2017 Vergi Affı Uygulamalarının Vergiye Gönüllü Uyum İle İlişkisi: Iğdır İli Üzerine Bir Araştırma Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM SCF InternationalConference on Economics and SocialImpacts of Globalization
2016 TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARI DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE FAAL OLAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ÜZERİNDE AMPRİK BİR ÇALIŞMA Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM International Strategic Research Congress stratejikarastirmalarkongresi.org
2016 VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM VE GÖNÜLLÜ UYUMUN MÜKELLEF HAKLARI İLE İLİŞKİSİ Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi stratejikarastırmalarkongresi.org
2016 SEÇİLMİŞ BAZI OECD ÜLKELERİNDE MÜKELLEFHAKLARI İNGİLTERE ABD AVUSTRALYA VE KANADA Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences http://scfconference.com/files/SCF-2016_PROCEEDINGS.pdf
2015 Kapalı Sınır Kapılarının Yerel Ekonomiler Üzerine Yansımaları Alican Sınır Kapısı Örneği Uluslararası KÜNÜ SERKAN,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,GÜNEŞ ÇİĞDEM I. ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ ukodtlk.2016.atauni.edu.tr
2014 Türkiye de Genel Bütçeden Sosyal Güvenlik Açıklarına Ayrılan Kaynakların Gelişimi ve Bütçe Açıkları Üzerinde Etkisinin İncelenmesi Uluslararası DAYAR Hatice,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM Kongre http://www.qu.edu.az/az/publications/Conference-materials/QloballaC59Fma-ProsesindC999-Qafqaz-vC999-MC999rkC999zi-Asiya-IV-BeynC999lxalq-Konqresin-MateriallarC4B1-247.html
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Küresel Mali Sorunlar ve Muhtemel Çözümler Uluslararası Bir Sorun Olarak Mülteci Meselesinin Küresel Kamusal Mallar Bağlamında İncelenmesi Bölüm(ler)
2016 2016 Socio Economic Strategies in Turkey Voluntary Tax Compliance and The Relation Between Voluntary Tax Compliance and Taxpayer Rights Bölüm(ler)
2017 2017 Socio-Economic Strategies Effect of Tax Amneties on Taxpayers: Sample on The Province Iğdır Bölüm(ler)
2018 Turizm Ekonomisi Turizm Sektörünün Ekonomi İçindeki Yeri Bölüm(ler)
2020 Current Studies in Social Science Food Security and Poverty Alleviation: Case Study in Indonesia and Turkey Bölüm(ler)
2020 Vergi Sistemleri Seçilmiş Ülke Örnekleri İskandinav Ülkelerde Vergi Sistemleri: Danimarka, İsveç ve Norveç Bölüm(ler)
2016 2016 Socio Economic Strategies Taxpayer Rights In Turkey: An Empirical Study On Income Tax-Payers That Are Active In Eastern Anatolia Region Bölüm(ler)
2021 INSAC Advances in Social and Education Sciences Özbekistan Dış Ticareti ve Türkiye - Özbekistan Arasındaki Ticari İlişkinin Durumu Bölüm(ler)
2021 DİSİPLİNLERARASI GÜNCEL ÇALIŞMALAR BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZİSTAN DIŞ TİCARETİ VE TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİNİN SEYRİ Bölüm(ler)
2021 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/2021 BAĞIMSIZLIK SONRASI KAZAKİSTAN DIŞ TİCARETİ ve TÜRKİYE ile KAZAKİSTAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİNİN SEYRİ Bölüm(ler)
2022 EKONOMİ, FİNANS, İŞLETME VE PAZARLAMA ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - I TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE AZERBAYCAN VERGİ SİSTEMİ KARŞILAŞTIRMASI: GENEL BİR DEĞERLENDİRME Bölüm(ler)
2022 SOSYAL BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XVII “VERGİ AHLAKI” KONUSUNDA YAPILMIŞ ULUSLARARASI ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK HARİTALAMA İLE ANALİZİ Bölüm(ler)
2022 MULTİDİSİPLİNER PERSPEKTİFTEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: BİBLİYOMETRİK HARİTALAMA İLE İNCELEME Bölüm(ler)
2022 İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar - II Ekim 2022 KÜRESEL KAMUSAL MAL BAĞLAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2022 COVİD 19 döneminde organik ürünlerin önemi ve ebeveynlerin organik ürünlere yönelik talepleri:Iğdır ili örneği MEHMET TÜRKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 ORGANİK TARIMIN BÖLGESEL EKONOMİYE YANSIMASI VE ÇİFTÇİLERİN ORGANİK TARIM BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: TRA2 BÖLGESİ ÖRNEĞİ ÖMER FARUK AYDIN Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Genel İktisat Lisans
2019-2020 İktisada Giriş Lisans
2019-2020 Uzmanlık Alan Yüksek Lisans
2018-2019 Uzmanlık Alan Yüksek Lisans
2019-2020 Genel Ekonomi Lisans
2019-2020 Organik Tarım İşletmeciliğinde Tarım Politikalarının Aalizi Yüksek Lisans
2019-2020 Organik Tarım İşletmeciliğinde Tarım ve Kırsal Kalkınma Yüksek Lisans
2019-2020 Turizm Ekonomisi Lisans
2019-2020 Refah Ekonomisi Lisans
2019-2020 MİKRO İKTİSAT I Lisans
2018-2019 Vergi Teşvik Uygulamaları Yüksek Lisans
2018-2019 Türk Vergi Sistemi ve Tarımda Vergi Uygulamaları Yüksek Lisans
2018-2019 Mühendislik Ekonomisi Lisans
2018-2019 İktisadi Büyüme ve Planlama Lisans
2018-2019 İktisadi Düşünceler Tarihi Lisans
2018-2019 Mikro İktisat Lisans
2018-2019 Mikro İktisat II Lisans
2018-2019 İktisada Giriş II Lisans
2018-2019 Yönetim Ekonomisi Lisans
2018-2019 Mikro İktisat I Lisans
2018-2019 İktisada Giriş I Lisans
2017-2018 MALİYE POLİTİKASI Lisans
2017-2018 KAMU MALİYESİ II Lisans
2017-2018 KAMU MALİYESİ I Lisans
2021-2022 Mikro Ekonomi Lisans
2021-2022 Kamu Maliyesi Lisans
2021-2022 Mikro İktisat Lisans
2021-2022 Kamu Maliyesi II Lisans
2021-2022 Kamu Maliyesi I Lisans
2021-2022 İktisada Giriş I Lisans
2020-2021 Mikro İktisat II Lisans
2020-2021 Kamu Maliyesi II Lisans
2020-2021 Kamu Maliyesi Lisans
2020-2021 Mikro İktisat Lisans
2020-2021 Mikro İktisat I Lisans
2020-2021 İktisada Giriş I Lisans
2019-2020 Mikro İktisat Lisans
2019-2020 Dijital Okuryazarlık Lisans
2019-2020 Mikro İktisat II Lisans
2019-2020 İktisat Lisans
2019-2020 Yönetim Ekonomisi Lisans
2019-2020 Kamu Ekonomisi Lisans
2019-2020 Mikro İktisat I Lisans
2018-2019 Mikro İktisat Lisans
2018-2019 Mikro İktisat II Lisans
2018-2019 Yönetim Ekonomisi Lisans
2018-2019 Mikro İktisat I Lisans
2019-2020 İktisadi Düşünceler Tarihi Lisans
2018-2019 İktisada Giriş II Lisans
2018-2019 İktisada Giriş I Lisans
2021-2022 Küresel Kamusal Mallar Yüksek Lisans
2020-2021 Türk Vergi Sistemi ve Tarımda Vergi Uygulamaları Yüksek Lisans
2021-2022 Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku Lisans
2021-2022 İktisadi Düşünceler Tarihi Lisans
2020-2021 İktisadi Düşünceler Tarihi Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Organik Tarımın Bölgesel Ekonomiye Yansıması ve Çiftçilerin Organik Tarım Bilinç Düzeylerinin Ölçülmesi: TRA2 Bölgesi Örneği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2016 Maliye Anabilim Dalı Alanında En İyi Bildirimler Kategorisinde İkincilik Ödülü CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilim - Sanat Ödülleri Uluslararası ISRC’xx16 Kongresinde Türkiye’xxde Mükellef Hakları: Doğu Anadolu Bölgesinde Faal Olan Gelir Vergisi Mükellefleri Üzerinde Amprik Bir Çalışma Başlıklı Bildiriminiz ile Maliye Anabilim Dalı Alanında En İyi Bildirimler Katagorisinde İkincilik Ödülünü Almayı Hak Kazandınız. Tebrik Eder Başarılarınızın Devamını Dileriz.
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2021 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ