E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5080
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  Azerbaycan Bilimler Akademisi

  2005 - 2011
  Doktora

  Ekonomi Enstitüsü

  Tez Adı: Piyasa Ekonomisinde Milli Gelir Dağılımı Ve Yeniden Dağılımının iyileştirilmesi
 • Y

  Nahçivan Devlet Üniversitesi

  2002 - 2004
  Yüksek Lisans

  Yüksek Lisans Fakültesi

  Tez Adı: Piyasa Ekonomisi Koşullarında Üretim Girişimciliğinin Yönetilmesi
 • L

  Nahçivan Devlet Üniversitesi

  1998 - 2002
  Lisans

  İktisat-Hukuk Fakültesi

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 RUS KAMU KURULUŞLARININ İÇ FİNANSAL KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ İNCELENMESİ Uluslararası AKGÜN LEYLA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,ALIYEV POLAD SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 5 19
2019 RUS BÜTÇE KURULUŞLARININ MUHASEBE SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası AKGÜN LEYLA,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU,ALIYEV POLAD SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL 5 35
2017 The Factors Determıng Extent of The Demand for Investment Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA Advanced Math. Models Applications 2 1
2018 RUSYA’ DA PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİNİN HESAPLANMASININ DENETİMİ: DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE VE GERÇEKLEŞTİRME METODOLOJİSİ Uluslararası AKGÜN LEYLA,ALIYEV POLAD Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 55
2015 Türkiye Cumhuriyeti nin Bölgesel Sosyal İktisadi Kalkınma Programlarının Vergi Mekaznizması Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA Journal of Economy and Entrepreneurship 9
2017 The development of E‑payment Systems in Azerbaijan and the Current State of Application of E‑payment Instruments Ulusal AKGÜN LEYLA,ALIYEV POLAD Economics: Yesterday, Today and Tomorrow 7 1 A
2019 AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 5 19
2016 Vergilerin Gelir Dağılımı Temelinde Verimliliği Ulusal ALIYEV POLAD, HOPOĞLU SERTAÇ İktisadi Yenilik 3 2 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/210443
2021 MODELING AND FORECASTING CHERRY PRODUCTION IN TURKEY Uluslararası AKIN MELEKŞEN, EYDURAN SADİYE PERAL, ÇELİK ŞENOL, ALIYEV POLAD, AYKOL SELİN, EYDURAN ECEVİT The Journal of Animal & Plant Sciences 31 3 http://www.thejaps.org.pk/Volume/2021/31-03/15.php
2011 Tax redistribution and tax efficiency increasing in Azerbaijan Republic. Uluslararası ALIYEV POLAD The International Technical-Economic Journal 1 1
2009 The importance of the indirect taxes for market economic system in Azerbaijan Republic. Uluslararası ALIYEV POLAD The International Technical-Economic Journal № 3 Мoskva 1 3
2022 Forecasting Apple Production in Turkey Uluslararası EYDURAN SADİYE PERAL, AKIN MELEKŞEN, ÇELİK ŞENOL, ALIYEV POLAD, AYKOL SELİN, EYDURAN ECEVİT Erwerbs-Obstbau 64 3 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10341-021-00627-w.pdf
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Nahçivan Özerk Cumhuriyetinde Sanayinin Büyümesi ve Çeşitlenmesi Arasında İlişkinin Toda -Yamomota Nedensellik Testi ile Analizi Ulusal ALIYEV POLAD Nahçivan Özerk Cumhuriyetinde Sanayinin Diversifikasiyası Uluslararası İktisadi İntegrasyon Faktoru Gibi
2021 AZERBAYCAN BÜTÇESİNDE KAMU HARCAMALARI EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Ulusal ALIYEV POLAD, KÜNÜ SERKAN INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V
2021 ULUSLARARSI EKONOMİK İLİŞKİLERİN TÜRKİYE SABİT SERMAYE OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ Uluslararası BATU AĞIRKAYA MELAHAT, ALIYEV POLAD, ÇELİK ŞENOL 3. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT KONGRESİ https://32cdf30d-2d66-4a30-8f41-a93bf05baf24.filesusr.com/ugd/614b1f_c8fc27c9f73f46cb9aa18fe10edd4ae1.pdf
2021 RELATIONSHIP BETWEEN BUDGET EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH IN AZERBAIJAN Ulusal ALIYEV POLAD, KÜNÜ SERKAN INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V, June 1-2, 2021, Nakhchivan State University, Azerbaijan, s. 90 https://www.kongreuzmani.com/site.html?h
2020 GAYRİSAFİ YURTİÇİ HÂSILA İÇERİSİNDE ÜCRET GELİRLERİNİN HACMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Ulusal ALIYEV POLAD, HOPOĞLU SERTAÇ 5. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ www.iksadkongre.org
2020 TÜRKİYEDEKİ VERGİ POLİTİKASININ SABİT SERMAYE OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİ Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINECOUNTRIES SYMPOSIUM-4
2020 KIRGIZİSTAN DENETİM PİYASASINA GENEL BAKIŞ Uluslararası AKGÜN LEYLA,ALIYEV POLAD INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINECOUNTRIES SYMPOSIUM-4
2020 PREDICTIVE MODELING OF MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINES: AN R TUTORIAL Uluslararası EYDURAN ECEVİT, YAKUBU ABDOULMOJEED, DUMAN HAKAN, ALIYEV POLAD, TIRINK CEM IV. International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry - 2020 (ICABGEH-20)
2019 Azerbaycan Cumhuryetinin Bölgesel Kalkınma Politikaları Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA . UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRES
2019 Türkiye ve Azerbaycan Devletlerinde bölgesel Kalkınma Politikalarının Karşılaştırmalı bir analizi Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN, ALIYEV POLAD, EROĞLU SEVİNÇ DEMET V EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC http://library.ecoei.org/book/proceedings-book-v/
2018 Türkiye Ekonomisinde Diversifikasyon Katsayısı Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA,EYDURAN ECEVİT 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
2018 Verginin Fonksiyonları: İndikatiflik Fonksiyonu Uluslararası ALIYEV POLAD,AKGÜN LEYLA 2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu
2017 İSLÂM EKONOMİSİ VE TÜKETİCİ KREDİLERİ Uluslararası ALIYEV POLAD, HOPOĞLU SERTAÇ Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi isefe.org
2015 Kazakistan ın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişi ve Bu Süreçte Yaşanan Sorunlar Uluslararası AKGÜN LEYLA,ALIYEV POLAD 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2018 Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik Rusya Federasyonu’nda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Bölüm(ler)
2020 VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ PREDICTIVE MODELING OF MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINES: AN R TUTORIAL. Bölüm(ler)
2022 EKONOMİ, FİNANS, İŞLETME VE PAZARLAMA ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR - I TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE AZERBAYCAN VERGİ SİSTEMİ KARŞILAŞTIRMASI: GENEL BİR DEĞERLENDİRME Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: