E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 7259
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2019 -
  Doktora

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİM (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2018
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİM (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Fen bilgisi öğretmen adaylarının sağlıklı beslenme konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi
 • L

  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Lisans

  MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi Ulusal Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi 1 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ISI VE SICAKLIK” KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ Ulusal 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 04.10.2018
Suriyeli Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Uluslararası V. International Eurasian Educational Research Congress 19.06.2019
Erken Çocukluk Döneminde Yaşanılan Fiziksel İstismar: Nitel Bir Çalışma Uluslararası VII. International Eurasian Educational Research Congress, 10.09.2020
Ön Lisans Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Perspektifinden Yavaş Yemek (Slow Food) Kavramının Algılanışı: Nitel Bir Çalışma Uluslararası Ön Lisans Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Perspektifinden Yavaş Yemek (Slow Food) Kavramının Algılanışı: Nitel Bir Çalışma 10.09.2020
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarını Sağlıklı Beslenme Olgusuna İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Uluslararası VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19.06.2019
Hayat Bilgisi ve Biyoloji Dersi Öğretim Programlarının Sağlıklı Beslenmeyle İlgili Kazanımlar Açısından İncelenmesi. Uluslararası V. International Eurasian Educational Research Congress, 02.05.2018
Suriyeli Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyonlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19.06.2019
Öğretim Programlarının Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Beslenmeyle İlgili Kazanımlar Açısından İncelenmesi Uluslararası Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 14.03.2019
Sağlıklı Beslenme Bilgi Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ulusal Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 04.10.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Recent Advances in Social Science, Education and Humanities Research Ön Lisans Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Perspektifinden Yavaş Yemek (Slow Food) Kavramının Algılanışı: Nitel Bir Çalışma Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans
2019-2020 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans
2019-2020 Kaynaştırma Eğitimi Önlisans
2019-2020 Çocuk Edebiyatı ve Medya Önlisans
2019-2020 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama- II Önlisans
2019-2020 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama- I Önlisans
2019-2020 Meslek Etiği Önlisans
2019-2020 Özel Eğitim Önlisans
2019-2020 Çocuk ve Müzik Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: