rabia-acemioglu.jpg

Öğr. Gör.

Rabia ACEMİOĞLUE-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3424
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2019 -
  Doktora

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİM (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2018
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİM (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Fen bilgisi öğretmen adaylarının sağlıklı beslenme konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi
 • L

  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Lisans

  MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Beslenme Konusuna İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ulusal ACEMİOĞLU RABİA, DOĞAN YAKUP Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 7 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gebd/issue/60851/859159
2019 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi Ulusal ACEMİOĞLU RABİA,DOĞAN YAKUP Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi 1 1
2020 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sağlıklı Beslenme Konusuna Yönelik Bilgi Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ulusal ACEMİOĞLU RABİA,DOĞAN YAKUP Mediterranean Journal of Educational Research 14 34 https://mjer.penpublishing.net/makale/1872
2020 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YAŞANILAN FİZİKSEL İSTİSMAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA Uluslararası MALGAZ GÜÇLÜ DİLAN,ACEMİOĞLU RABİA Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi 4 4
2021 Suriyeli Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Ulusal ACEMİOĞLU RABİA, DOĞAN YAKUP, Şahin Muhammed muallim rıfat eğiitm fakültesi dergisi 3 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1810747
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 ÖĞRETİM PROGRAMLARININ BESLENMEYLE İLGİLİ KAZANIMLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ Uluslararası ACEMİOĞLU RABİA VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
2021 Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinler Hakkındaki Risk Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Uluslararası DOĞAN YAKUP, ATİK ALİ DERYA, ACEMİOĞLU RABİA VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi https://2021.turkcess.net/tr/anasayfa/
2021 Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara (GDO) Yönelik Tutumları Uluslararası DOĞAN YAKUP, ATİK ALİ DERYA, ACEMİOĞLU RABİA VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi https://2021.turkcess.net/tr/anasayfa/
2020 Ortaokul Öğrencilerinin Obezite Farkındalıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Uluslararası ACEMİOĞLU RABİA,DOĞAN YAKUP,ATİK ALİ DERYA VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi
2020 Ön Lisans Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Perspektifinden Yavaş Yemek (Slow Food) Kavramının Algılanışı: Nitel Bir Çalışma Uluslararası ACEMİOĞLU RABİA,DOĞAN YAKUP Ön Lisans Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Perspektifinden Yavaş Yemek (Slow Food) Kavramının Algılanışı: Nitel Bir Çalışma
2020 Erken Çocukluk Döneminde Yaşanılan Fiziksel İstismar: Nitel Bir Çalışma Uluslararası ACEMİOĞLU RABİA,MALGAZ GÜÇLÜ DİLAN VII. International Eurasian Educational Research Congress,
2020 Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları Uluslararası ACEMİOĞLU RABİA,DOĞAN YAKUP,ATİK ALİ DERYA VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi
2019 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarını Sağlıklı Beslenme Olgusuna İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Uluslararası ACEMİOĞLU RABİA,DOĞAN YAKUP VI. International Eurasian Educational Research Congress,
2019 Öğretim Programlarının Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Beslenmeyle İlgili Kazanımlar Açısından İncelenmesi Uluslararası ACEMİOĞLU RABİA,DOĞAN YAKUP Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
2019 Suriyeli Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyonlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası ACEMİOĞLU RABİA,DOĞAN YAKUP,ŞAHİN MUHAMMED VI. International Eurasian Educational Research Congress,
2019 Suriyeli Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Kaygılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Uluslararası ACEMİOĞLU RABİA,Şahin Muhammed,DOĞAN YAKUP V. International Eurasian Educational Research Congress
2018 Hayat Bilgisi ve Biyoloji Dersi Öğretim Programlarının Sağlıklı Beslenmeyle İlgili Kazanımlar Açısından İncelenmesi. Uluslararası ACEMİOĞLU RABİA,DOĞAN YAKUP V. International Eurasian Educational Research Congress,
2018 Sağlıklı Beslenme Bilgi Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ulusal ACEMİOĞLU RABİA,DOĞAN YAKUP Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
2018 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ISI VE SICAKLIK” KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ Ulusal ACEMİOĞLU RABİA,dadük semih,DOĞAN YAKUP 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Recent Advances in Social Science, Education and Humanities Research Ön Lisans Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Perspektifinden Yavaş Yemek (Slow Food) Kavramının Algılanışı: Nitel Bir Çalışma Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Kariyer Planlama Önlisans
2021-2022 Çocuk Beslenmesi Önlisans
2021-2022 Çocuk ve Çevre Önlisans
2021-2022 Çocukla İletişim Önlisans
2020-2021 İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö) Önlisans
2020-2021 Çocukla İletişim Önlisans
2020-2021 Çocuk ve Çevre Önlisans
2020-2021 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama- I Önlisans
2020-2021 Çocuk Beslenmesi Önlisans
2019-2020 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans
2019-2020 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans
2019-2020 Kaynaştırma Eğitimi Önlisans
2019-2020 Çocuk Edebiyatı ve Medya Önlisans
2019-2020 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama- II Önlisans
2019-2020 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama- I Önlisans
2019-2020 Meslek Etiği Önlisans
2019-2020 Özel Eğitim Önlisans
2019-2020 Çocuk ve Müzik Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: