E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 7259
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Fen Bilgisi Öğretmenliği

 • Y

  Yüksek Lisans

  Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilimdalı / Fen Bilgisi Eğitimi

 • D

  Doktora

  Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilgisi Eğitimi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Acemioğlu, R & Doğan, Y. (2019). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 54-67.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Acemioğlu, R., & Doğan, Y. (2019). Öğretim Programlarının Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Beslenmeyle İlgili Kazanımlar Açısından İncelenmesi.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 14-16 Mart, Mersin, Türkiye. 

Acemioğlu, R., & Doğan, Y. (2019). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarını Sağlıklı Beslenme Olgusuna İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma.  VI. International Eurasian Educational Research Congress,19-22 Haziran, Ankara Üniversitesi,Ankara, Türkiye.

 

Acemioğlu, R.,  Şahin, M., & Doğan, Y. (2019). Suriyeli Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Motivasyonlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.VI. International Eurasian Educational Research Congress,19-22 Haziran, Ankara Üniversitesi,Ankara, Türkiye.

Acemioğlu, R., & Doğan, Y. (2018). Hayat Bilgisi ve Biyoloji Dersi Öğretim Programlarının Sağlıklı Beslenmeyle İlgili Kazanımlar Açısından İncelenmesi. V. International Eurasian Educational Research Congress, 2-5 Mayıs, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.

 

 

 

 

 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Acemioğlu, R., Dadük, S., & Doğan, Y. (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 4-6 Ekim, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye. 

Acemioğlu, R., & Doğan, Y. (2018). Sağlıklı Beslenme Bilgi Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.  13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 4-6 Ekim, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye. 

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Acemioğlu, R & Doğan, Y. (2020). Ön Lisans Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencileri Perspektifinden Yavaş Yemek (Slow Food)Kavramının Algılanışı: Nitel Bir Çalışma. Uzun, H (Ed.), Recent Advances in Social Science, Education and Humanities Research (s. 315-328). Ankara: Gece Kitaplığı. 

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Çocuk ve Çevre

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Özel Eğitim

Meslek Etiği

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-I

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-II

Çocuk ve Müzik

Çocuk Edeebiyatı ve Medya

Kaynaştırma Eğitimi

Çocuk ve Müzik 

 

International Journal of Chemistry and Technology - Spelling Editor