E-posta Telefon
| 4692
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2017
  Doktora

  Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı ABD

  Tez Adı: Fuzûlî’xxnin Gazellerinde Beşerî His ve Hasletler
 • Y

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2012
  Yüksek Lisans

  Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı ABD

  Tez Adı: Şeyyad Hamza’xxnın Yusuf u Zelîhâ Hikayesinde Beşerî His ve Hasletler
 • L

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNİN ESTETİK ANLAYIŞINDA KELİME İŞÇİLİĞİ “İNCİNMEK” ÜZERİNE HAYÂLLER Uluslararası The Journal of Academic Social Science Studies 1379 Year: 13 - Number: 79
Klasik Türk Şiiri Gazel Geleneğinde Duygularla İlişkisi İtibariyle Aşk -Fuzûlî Ö Uluslararası Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 2 20
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ”DUYGU BİRLİĞİ” Uluslararası The Journal of Social Sciences 24 24
PALTO’LU HİKÂYELER: ”PALTO” NESNESİ MERKEZİNDE HİKÂYELERİN İNCELENMESİ Uluslararası IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 13
EDEBİYATIN BAŞLADIĞI YER: GEÇ GELEN TREN Uluslararası Journal of International Social Research 10 53
Nedim in Sevgili Karşısında Yaşadığı Tekinsizlik ve Ambivalans Uluslararası Journal of Turkish Studies 10 10/16
Tahkiyevî Metinlerde His ve Hasletlerin Olaylara Tesiri Yûsuf u Zelîhâ Hikâyesi Örneği Uluslararası Journal of International Social Research 8 39
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Tahkiyevî Metinlerde His ve Hasletlerin Olayları Yönlendirici Özelliği Yûsuf u Zelîhâ Hikayesi Örneği Ulusal Genç Bilimadamları Sempozyumu 28.11.2013
KÖTÜ SON’LA NETİCELENEN TAHKİYEVİ METİNLERDE KELEBEK ETKİSİ -YAPRAK DÖKÜMÜ ÖRNEĞİ- Uluslararası 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 18.05.2017
Nedim'in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı Ulusal Seminer: Nedim’in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı 07.06.2013
Doğu'da İlm-i Belâğat Ulusal Belâğat ve Retorik 13.02.2009
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 HÜSEYİN HULÛSÎ DÎVÂNI (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım) Tümü
2020 Edebiyatta Jest ve Mimik Sevgilinin Âşıkla İletişim Şekli: Îmâ ve İşâret Bölüm(ler)
2019 Şiir Kuran Nesneler Eşyadan Sanata: Klâsik Türk Şiirinde Eşya Bölüm(ler)
2018 Hikâye Kuran Nesneler Bir Kadının Kanepelerdeki Hikâyesi Bölüm(ler)
2010 Türk Dünyasından Halil Açıkgöz e Armağan Aşk, Kıskançlık ve Merhamet Üçgeninde Yûsuf u Zelihâ Hikayesi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Yüksek Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ II Yüksek Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ IV Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ II Lisans
2019-2020 UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans
2019-2020 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Yüksek Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ III Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ I Yüksek Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ I Lisans
2018-2019 OSMANLI TÜRKÇESİ II Lisans
2018-2019 MESLEKİ YAZIŞMALAR I Önlisans
2018-2019 OSMANLI TÜRKÇESİ I Lisans
2018-2019 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Lisans
2017-2018 TÜRK DİLİ I Lisans
2017-2018 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar Eğitmen Avrupa Birliği
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Metinbilim Enstitüsü Derneği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2017 Anabilim Dalı Başkanı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018
2017 Rektör Danışmanı REKTÖRLÜK
2017 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020