E-posta Telefon
- | 4692
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2017
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: Fuzûlî’xxnin gazellerinde beşerî his ve hasletler
 • Y

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2012
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Şeyyad Hamza’xxnın Yusuf u Zelîhâ hikayesinde beşerî his ve hasletler
 • L

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNİN ESTETİK ANLAYIŞINDA KELİME İŞÇİLİĞİ “İNCİNMEK” ÜZERİNE HAYÂLLER Uluslararası ARI RAMAZAN The Journal of Academic Social Science Studies 1379 Year: 13 - Number: 79 2020 http://www.jasstudies.com/files/jass_makaleler/808e4389-3708-4673-a7b3-3894682e7d95.pdf
Klasik Türk Şiiri Gazel Geleneğinde Duygularla İlişkisi İtibariyle Aşk -Fuzûlî Ö Uluslararası ARI RAMAZAN Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 2 20 2018 http://www.devdergisi.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2461
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ”DUYGU BİRLİĞİ” Uluslararası ARI RAMAZAN The Journal of Social Sciences 24 24 2018 http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=4250
PALTO’LU HİKÂYELER: ”PALTO” NESNESİ MERKEZİNDE HİKÂYELERİN İNCELENMESİ Uluslararası ARI RAMAZAN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 13 2017 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1663717169_makale201120sayı201320R.20Arı20pdf.pdf
EDEBİYATIN BAŞLADIĞI YER: GEÇ GELEN TREN Uluslararası ARI RAMAZAN Journal of International Social Research 10 53 2017 http://sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi53_pdf/1dil_edebiyat/ari_ramazan.pdf
Nedim in Sevgili Karşısında Yaşadığı Tekinsizlik ve Ambivalans Uluslararası ARI RAMAZAN Journal of Turkish Studies 10 10/16 2015 http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=8562
Tahkiyevî Metinlerde His ve Hasletlerin Olaylara Tesiri Yûsuf u Zelîhâ Hikâyesi Örneği Uluslararası ARI RAMAZAN Journal of International Social Research 8 39 2015 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/1dil_edebiyat/ari_ramazan.pdf
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Tahkiyevî Metinlerde His ve Hasletlerin Olayları Yönlendirici Özelliği Yûsuf u Zelîhâ Hikayesi Örneği Ulusal ARI RAMAZAN Genç Bilimadamları Sempozyumu 28.11.2013
KÖTÜ SON’LA NETİCELENEN TAHKİYEVİ METİNLERDE KELEBEK ETKİSİ -YAPRAK DÖKÜMÜ ÖRNEĞİ- Uluslararası ARI RAMAZAN 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 18.05.2017 http://kayit.asoscongress.com/files/Filoloji20Tam20Metin1.pdf
Nedim'in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı Ulusal ARI RAMAZAN Seminer: Nedim’in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı 07.06.2013
Doğu'da İlm-i Belâğat Ulusal ARI RAMAZAN Belâğat ve Retorik 13.02.2009
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2018 Hikâye Kuran Nesneler Palto'lu Hikayeler: "Palto" Nesnesi Merkezinde Hikayelerin İncelenmesi Bölüm(ler)
2020 HÜSEYİN HULÛSÎ DÎVÂNI (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım) Tümü
2020 Edebiyatta Jest ve Mimik Sevgilinin Âşıkla İletişim Şekli: Îmâ ve İşâret Bölüm(ler)
2018 İki İstasyon Arası Tren Yazıları Edebiyatın Başladığı Yer: Geç Gelen Tren Bölüm(ler)
2019 Şiir Kuran Nesneler Eşyadan Sanata: Klâsik Türk Şiirinde Eşya Bölüm(ler)
2010 Türk Dünyasından Halil Açıkgöz e Armağan Aşk, Kıskançlık ve Merhamet Üçgeninde Yûsuf u Zelihâ Hikayesi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 OSMANLI TÜRKÇESİ IV Lisans
2020-2021 TÜRK MESNEVİ EDEBİYATI Lisans
2020-2021 OSMANLI TÜRKÇESİ II Yüksek Lisans
2020-2021 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Yüksek Lisans
2020-2021 HALK ŞİİRİ İLE KLÂSİK ŞİİRİNİN MÜŞTEREKLERİ Yüksek Lisans
2020-2021 KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE BEŞERİ HİS VE HASLETLER Yüksek Lisans
2020-2021 OSMANLI TÜRKÇESİ I Yüksek Lisans
2020-2021 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Lisans
2020-2021 OSMANLI TÜRKÇESİ III Lisans
2019-2020 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Yüksek Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ II Yüksek Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ IV Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ II Lisans
2019-2020 UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans
2019-2020 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Yüksek Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ III Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ I Yüksek Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ I Lisans
2018-2019 OSMANLI TÜRKÇESİ II Lisans
2018-2019 MESLEKİ YAZIŞMALAR I Önlisans
2018-2019 OSMANLI TÜRKÇESİ I Lisans
2018-2019 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Lisans
2017-2018 TÜRK DİLİ I Lisans
2017-2018 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar Eğitmen Avrupa Birliği
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Metinbilim Enstitüsü Derneği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2017 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020