E-posta Telefon
- | 4692
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2017
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: Fuzûlî'nin gazellerinde beşerî his ve hasletler
 • Y

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2012
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Şeyyad Hamza'nın Yusuf u Zelîhâ hikayesinde beşerî his ve hasletler
 • L

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2015 Tahkiyevî Metinlerde His ve Hasletlerin Olaylara Tesiri Yûsuf u Zelîhâ Hikâyesi Örneği Uluslararası ARI RAMAZAN Journal of International Social Research 8 39 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/1dil_edebiyat/ari_ramazan.pdf
2017 EDEBİYATIN BAŞLADIĞI YER: GEÇ GELEN TREN Uluslararası ARI RAMAZAN Journal of International Social Research 10 53 http://sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi53_pdf/1dil_edebiyat/ari_ramazan.pdf
2015 Nedim in Sevgili Karşısında Yaşadığı Tekinsizlik ve Ambivalans Uluslararası ARI RAMAZAN Journal of Turkish Studies 10 10/16 http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=8562
2017 PALTO’LU HİKÂYELER: ”PALTO” NESNESİ MERKEZİNDE HİKÂYELERİN İNCELENMESİ Uluslararası ARI RAMAZAN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 13 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1663717169_makale201120sayı201320R.20Arı20pdf.pdf
2018 KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ”DUYGU BİRLİĞİ” Uluslararası ARI RAMAZAN The Journal of Social Sciences 24 24 http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=4250
2018 Klasik Türk Şiiri Gazel Geleneğinde Duygularla İlişkisi İtibariyle Aşk -Fuzûlî Ö Uluslararası ARI RAMAZAN Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 2 20 http://www.devdergisi.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2461
2020 KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNİN ESTETİK ANLAYIŞINDA KELİME İŞÇİLİĞİ “İNCİNMEK” ÜZERİNE HAYÂLLER Uluslararası ARI RAMAZAN The Journal of Academic Social Science Studies 1379 Year: 13 - Number: 79 http://www.jasstudies.com/files/jass_makaleler/808e4389-3708-4673-a7b3-3894682e7d95.pdf
2021 Türk Misafirperverliği: Klasik Türk Şiirinde Mihman Uluslararası ARI RAMAZAN TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ 46 https://tkidergisi.com/tki-dergisi/turk-misafirperverligi-klasik-turk-siirinde-mihman
2021 ÂŞIK İLE SEVGİLİ İLİŞKİSİNDE ÖFKENİN İKİ YÜZÜ: GAZAP VE SİTEM Uluslararası ARI RAMAZAN TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 9 27 http://www.turukdergisi.com/Makaleler/471481713_25.Dr.%c3%96%c4%9fr.%c3%9c.R.Ar%c4%b1%20256-277.pdf
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Âşığın Mitolojik Sembolü Semender Uluslararası ARI RAMAZAN II. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu http://openaccess.ardahan.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12427/1297
2017 KÖTÜ SON’LA NETİCELENEN TAHKİYEVİ METİNLERDE KELEBEK ETKİSİ -YAPRAK DÖKÜMÜ ÖRNEĞİ- Uluslararası ARI RAMAZAN 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU http://kayit.asoscongress.com/files/Filoloji20Tam20Metin1.pdf
2013 Nedim'in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı Ulusal ARI RAMAZAN Seminer: Nedim’in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı
2013 Tahkiyevî Metinlerde His ve Hasletlerin Olayları Yönlendirici Özelliği Yûsuf u Zelîhâ Hikayesi Örneği Ulusal ARI RAMAZAN Genç Bilimadamları Sempozyumu
2009 Doğu'da İlm-i Belâğat Ulusal ARI RAMAZAN Belâğat ve Retorik
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2018 İki İstasyon Arası Tren Yazıları Edebiyatın Başladığı Yer: Geç Gelen Tren Bölüm(ler)
2010 Türk Dünyasından Halil Açıkgöz e Armağan Aşk, Kıskançlık ve Merhamet Üçgeninde Yûsuf u Zelihâ Hikayesi Bölüm(ler)
2021 Divan Toplantıları II Es-Seyf Ve'l-Kalem: Şiir ve Kültürel İktidar Klâsik Türk Şiirinin Sultanları Bölüm(ler)
2019 Şiir Kuran Nesneler Eşyadan Sanata: Klâsik Türk Şiirinde Eşya Bölüm(ler)
2020 Edebiyatta Jest ve Mimik Sevgilinin Âşıkla İletişim Şekli: Îmâ ve İşâret Bölüm(ler)
2020 HÜSEYİN HULÛSÎ DÎVÂNI (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım) Tümü
2018 Hikâye Kuran Nesneler Palto'lu Hikayeler: "Palto" Nesnesi Merkezinde Hikayelerin İncelenmesi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 OSMANLI TÜRKÇESİ IV Lisans
2020-2021 TÜRK MESNEVİ EDEBİYATI Lisans
2020-2021 OSMANLI TÜRKÇESİ II Yüksek Lisans
2020-2021 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Yüksek Lisans
2020-2021 HALK ŞİİRİ İLE KLÂSİK ŞİİRİNİN MÜŞTEREKLERİ Yüksek Lisans
2020-2021 KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE BEŞERİ HİS VE HASLETLER Yüksek Lisans
2020-2021 OSMANLI TÜRKÇESİ I Yüksek Lisans
2020-2021 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Lisans
2020-2021 OSMANLI TÜRKÇESİ III Lisans
2019-2020 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT Yüksek Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ II Yüksek Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ IV Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ II Lisans
2019-2020 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEZKİRELER Yüksek Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ III Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ I Yüksek Lisans
2019-2020 OSMANLI TÜRKÇESİ I Lisans
2018-2019 OSMANLI TÜRKÇESİ II Lisans
2018-2019 MESLEKİ YAZIŞMALAR I Önlisans
2018-2019 OSMANLI TÜRKÇESİ I Lisans
2018-2019 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Lisans
2017-2018 TÜRK DİLİ I Lisans
2017-2018 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: