E-posta Telefon
4050 | 4050
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 • Y

  Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 • D

  Doktora

  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Uygur, S., Gürbüz, R., Uygur, F. N., 2010. Weeds of onion fields and effects of some herbicides on weeds in Cukurova region, Turkey. African Journal of Biotechnology Vol. 9(42), pp. 7037-7042.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ÜCRAK, M., R. GÜRBÜZ  ve ÇORUH, İ. 2019. Iğdır İli Buğday Ekim Alanlarında Segetal Floranın Belirlenmesi ve Bazı Yabancı Otların Gelişme Biyolojilerinin İncelenmesi.  Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,  Cilt 9, Sayı 4, S. 1887 - 1900

GURBUZ,  R., UYGUR S. and UYGUR F.N. 2018. Determination of Segetal Flora In Wheat Growing Areas of Ağrı Province. (In Turkish with English Abstract). Turk J Weed Sci, 21(1):8-18.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

GÜRBÜZ, R., UYGUR, S., UYGUR, F. N., 2007. Çukurova Bölgesi Soğan Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otlar ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma ile Soğan Verimine Olan Etkisinin Araştırılması. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri  (Proceedings of the Second Plant Protection Congress of Turkey), 27-29 Ağustos 2007, Isparta., 139.

Uygur, S., Ayata, M. U., Aksoy, E., Aksoy, A., Köseoğlu, C., Borazan, M., Gürbüz, R., Uygur, F.N., Preliminary dates on mapping of herbicide resistance Avena sterilis L. and Sinapis arvensis L. biotypes in wheat fields of Adana province/Turkey, 16 th EWRS (European Weed Research Society) Symposium,  24-27 June 2013 Samsun, Turkey, 288.

UYGUR, S., AYATA, M.U., AKSOY, E., AKSOY, A., KÖSEOĞLU, C., BORAZAN, M., GÜRBÜZ, R., LANINI, W.T, UYGUR, F. N., 2014. Adana İli Buğday Ekim Alanlarında Herbisitlere Dayanıklı Yabani Yulaf (Avena sterilis L.)  ve Yabani Hardal ( Sinapis arvensis L.) Populasyonlarının Haritalanması, V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Türkiye VIII. Herboloji Kongresi 3-5 Şubat 2014 Antalya, 371.

UYGUR, S., AYATA, M.U., AKSOY, E., AKSOY, A., KÖSEOĞLU, C., BORAZAN, M., GÜRBÜZ, R., LANINI, W.T., UYGUR, F. N., 2014. Yabani Yulaf (Avena sterilis L.)  ve Yabani Hardal ( Sinapis arvensis L.) Türlerinin Adana İli Buğday Ekim Alanlarındaki Yoğunluğu, V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Türkiye VIII. Herboloji Kongresi 3-5 Şubat 2014 Antalya, 392.

GÜRBÜZ, R., UYGUR, S, UYGUR, F. N., 2016. Ağrı İli Buğday Ekim Allanlarında Segetal Floranın Belirlenmesi Uluslarası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri  (Proceedings of the Second Plant Protection Congress of Turkey), 5-8 Eylül 2016, Konya., s 848.

GÜRBÜZ, R.,  2017. Non-Chemical Weed Control on Hard Surfaces in Urban Areas. II. International Iğdır Symposium 9-11 October 2017, Iğdır, Turkey. p.59

YİĞİT, A., ALMA, M. H.,  Erhan ÖZTÜRK, E., GÜRBÜZ, R., 2017. The Effect of Tuzluca Salt Cave on Iğdır Apricot  II. International Iğdır Symposium 9-11 October 2017, Iğdır, Turkey. p.50

ŞAHİN, S., GÜRBÜZ, R., 2018. The Performance of Various Herbicides on Weed Control in Cotton Fields and Productivity of Cotton in Iğdır Province.  1ST INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS. 25-27 April, 2018 , Şanlıurfa, Turkey

GÜRBÜZ, R., KOÇ, E.,  2018.  Weed control with hot water in non agricultural areas. International Agricultural Science Congress. 9-12 May 2017, Van, Turkey

 KOÇ, E.,  GÜRBÜZ, R., 2018.  Impact of herbicides on environment, human and animal health. International Agricultural Science Congress. 9-12 May 2017, Van, Turkey

UCRAK, M.,  GÜRBÜZ, R., 2018.  Determination of segetal flora in wheat fields in Iğdır province. International Agricultural Science Congress. 9-12 May 2017, Van, Turkey.

ÇELİK, A.,  GÜRBÜZ, R., 2018. Bazı Yeşil Gübre ee Bitki Ekstraktlarının Mısırda Sorun Olan Yabancı Otların Mücadelesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması. 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES NOVEMBER 6-7, 2018 IĞDIR, TURKEY(The Book Of Full Texts)

ÜCRAK, M., GÜRBÜZ, R., 2018. Buğday Ekim Alanlarındaki 10 Önemli Yabancı Otun Gelişme Biyolojisi. 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES NOVEMBER 6-7, 2018 IĞDIR, TURKEY(The Book Of Full Texts)

GÜNEY, A., GÜRBÜZ, R., 2018. Bazı Brasicaceae Yabancı Otlarından Elde Edilen Ekstraktların Amaranthus retroflexus L. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Allelopatık Etkisi. 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES NOVEMBER 6-7, 2018 IĞDIR, TURKEY(The Book Of Full Texts)

TAŞKIN, R. GÜRBÜZ, R., 2018. İkinci Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliğinde Bazı Herbisitlerin Yabancı Ot Kontrolündeki Etkinliğinin Araştırılması. 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES NOVEMBER 6-7, 2018 IĞDIR, TURKEY(The Book Of Full Texts)

GÜRBÜZ, R., 2018. Weeds Transportation By Landscape Plants From West Of Turkey To The East. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-17 Kasım 2018, Muğla, Türkiye(Full Text)

GÜRBÜZ, R., ÖZMEN, M.M., 2018. Yonca Ekim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Yoncanın Yaşına Bağlı Olarak Değişimlerinin İncelenmesi. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-17 Kasım 2018, Muğla, Türkiye(Oral Abstract)

AÇIKGÖZ, Ç., GÜRBÜZ, R., 2018. Iğdır İli Mısır Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Mısır Verimine Olan Etkisinin Araştırılması. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-17 Kasım 2018, Muğla, Türkiye(Oral Abstract),

DOĞAN, D.,  GÜRBÜZ, R., Ayfer GÜNEY, A. ve TAŞKIN, R. 2019. Pestisit Kullanımına Genel Bir Bakış. UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11-12 Nisan 2019, Iğdır. (Full Text)

TAŞKIN, R., GÜRBÜZ, R., GÜNEY, A. ve DOĞAN, D. 2019. Geçmişten Günümüze Herbisitler. UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11-12 Nisan 2019, Iğdır. (Full Text)

GÜRBÜZ, R. 2019.  Glyphosate Gerçeği: Glyphosate Nedir Ve Ne Yapar? UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11-12 Nisan 2019, Iğdır. (Full Text)

 GÜRGÜZ, R., KOÇ, E., ve GÜNEY, A. 2019. Tarım Dışı Alanlarda Termal Yabancı Ot Kontrolü. UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11-12 Nisan 2019, Iğdır. (Full Text)

GÜRBÜZ, R. And  KASSIM, A. 2019. Weed Managament In Industrial Hemp (Cannabis sativa L.). UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11-12 Nisan 2019, Iğdır. (Full Text)

PARİN, E., GÜRGÜZ, R. ve KOÇ, E. 2019. Iğdır İli Yabancı Ot Ve Mücadele Yöntemlerinde Bilinç Düzeylerin Araştırılması. UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11-12 Nisan 2019, Iğdır. (Full Text)

GÜNEY A.,  GÜRBÜZ R.,  TAŞKIN, R.,DOĞAN, D., 2019. Bitkiler Arasındaki Allelopatik Etkileşim. UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11-12 Nisan 2019, Iğdır. (Full Text)

ALPTEKİN, H. ve GÜRBÜZ, R., 2019. Yabancı Ot Yönetiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Etkileri. ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ 10-12 Haziran 2019, SİİRT(Full Text)

 ALPTEKİN, H. ve GÜRBÜZ, R., 2019. Global İklim Değişikliğinin Yabancı Ot Popülasyonu Ve Mücadelesi Üzerindeki Etkileri. ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ. 10-12 Haziran 2019, SİİRT(Full Text)

GÜRBÜZ, R., and ALPTEKİN, H., 2019 The Uses of Weeds as Medicinal and Aromatic Plants and Weed Control in These Plants. I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium October 3rd-6th, 2019 Iğdır University, Türkiye (Abstract)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

AHMET ÇELİK

2019

Farklı organik gübre kaynakları ve bitki ekstraktlarının mısırda sorun olan yabancı otların mücadelesinde kullanım olanakları
Investigating the possibilities of using some manures and plant extract for weed control in corn

ELVAN KOÇ

2019

Solar yöntemlerle elde edilen sıcak suyun bazı yabancı otlar üzerindeki etkileri
The effect of solar heated hot water on some weeds

MUHABBET ÜCRAK

2019

Iğdır ili buğday ekim alanlarında segetal floranın belirlenmesi ve önemli bazı yabancı otların gelişme biyolojilerinin incelenmesi
Determination of segetal flora in wheat fields and investigation of some important weeds growth stages in Igdir province

SERDAR ŞAHİN

2019

Iğdır ili pamuk üretim alanlarında görülen yabancı ot türlerinin belirlenmesi ve bazı herbisitlerin yabancı otlanma ile pamuk verimine olan etkilerinin araştırılması
The performance of various herbicides on weed control in cotton fields and productivity of cotton in Igdir province

Ayfer GÜNEY SARITAŞ

2019

TERMAL YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEN SICAK SU DOZLARININ Convolvulus arvensis L., Setaria viridis (L.) P. Beauv.  ve Amaranthus retroflexus L. YABANCI OTLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

EFFECTS OF HOT WATER DOSES OBTAİNED BY THERMAL METHODS ON Convolvulus arvensis L., Setaria viridis (L.) P. Beauv. and Amaranthus retroflexus L.

Çağlar AÇIKGÖZ

2019

IĞDIR İLİ MISIR ÜRETİM ALANLARINDA GÖRÜLEN YABANCI OTLARIN BELİRLENMESİ VE BAZI HERBİSİTLERİN YABANCI OTLANMA İLE MISIR VERİMİNE ETKİSİ

WEED SPECIES IN MAIZE FIELDS OF IGDIR PROVINCE AND THE EFFECTS OF SOME HERBICIDES ON THE WEEDS AND MAIZE YIELD

Merve Melise ÖZMEN

2019

AĞRI İLİ YONCA EKİM ALANLARINDA GÖRÜLEN YABANCI OT FLORASININ, YONCANIN YAŞINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ

Akademik Yıl

Öğrenim Derecesi

Ders Saati

Ders Adı

 
 
 

2019-2020

Doktora

4

ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ

 

2019-2020

Doktora

4

TARIM DIŞI ALANLARDA YABANCI OT KONTROLÜ

 

2019-2020

Lisans

3

GLOBAL DEĞİŞİKLİK VE BİTKİ KORUMA

 

2019-2020

Lisans

3

YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ

 

2019-2020

Lisans

3

GENEL HERBOLOJİ

 

2019-2020

Lisans

3

ENTEGRE MÜCADELE

 

2019-2020

Yüksek Lisans

3

HERBİSİTLER

 

2019-2020

Yüksek Lisans

3

TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ

 

2018-2019

Lisans

3

ENTEGRE MÜCADELE

 

2018-2019

Lisans

3

YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ

 

2018-2019

Lisans

2

BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI-II

 

2018-2019

Lisans

2

MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I

 

2018-2019

Lisans

3

GENEL HERBOLOJİ

 

2018-2019

Lisans

2

ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA

 

2018-2019

Lisans

2

BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI-I

 

2018-2019

Lisans

3

GLOBAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİTKİ KORUMA

 

2018-2019

Lisans

2

ALTERNATİF hERBOLOJİ

 

2018-2019

Lisans

2

MEZUNİYET ÇALIŞMASI-II

 

2018-2019

Lisans

3

BİTKİ KORUMADA SUNUM VE YAZIM TEKNİKLERİ

 

2018-2019

Yüksek Lisans

3

TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ

 

2018-2019

Yüksek Lisans

3

HERBİSİTLER

 

2018-2019

Yüksek Lisans

3

YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK

 

2018-2019

Yüksek Lisans

3

ZEHİRLİ YABANCI OTLAR

 

2018-2019

Yüksek Lisans

8

UZMANLIK ALAN DERSİ

 

2017-2018

Lisans

2

MESLEKİ YABANCI DİL

 

2017-2018

Lisans

2

ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK

 

2017-2018

Lisans

2

MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I

 

2017-2018

Lisans

3

GLOBAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİTKİ KORUMA

 

2017-2018

Lisans

3

ENTEGRE MÜCADELE

 

2017-2018

Lisans

2

BİTKİ HASTALIKLARI İLE YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAMA

 

2017-2018

Lisans

3

YABANCI OTLAR VE SAVAŞIMI

 

2017-2018

Lisans

2

ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA

 

2017-2018

Lisans

2

ALTERNATİF HERBOLOJİ

 

2017-2018

Lisans

3

YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ

 

2017-2018

Lisans

2

MEZUNİYET ÇALIŞMASI-II

 

2017-2018

Yüksek Lisans

3

YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK

 

2017-2018

Yüksek Lisans

3

HERBİSİTLER

 

2017-2018

Yüksek Lisans

3

TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ

 

2017-2018

Yüksek Lisans

3

ZEHİRLİ YABANCI OTLAR

 

2016-2017

Lisans

2

BİTKİ HASTALIKLARI İLE YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAMA

 

2016-2017

Lisans

2

ALTERNATİF hERBOLOJİ

 

2016-2017

Lisans

2

ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA

 

2016-2017

Lisans

3

YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ

 

2016-2017

Lisans

3

YABANCI OTLAR VE SAVAŞIMI

 

2016-2017

Lisans

2

MESLEKİ YABANCI DİL

 

2016-2017

Lisans

2

MEZUNİYET ÇALIŞMASI-II

 

2016-2017

Lisans

2

ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK

 

2016-2017

Lisans

3

ENTEGRE MÜCADELE

 

2016-2017

Lisans

3

GLOBAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİTKİ KORUMA

 

2016-2017

Lisans

2

MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I

 

2016-2017

Yüksek Lisans

3

ZEHİRLİ YABANCI OTLAR

 

2016-2017

Yüksek Lisans

3

YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK

 

 1. Domates Yetiştiriciliğinde Atık Malç Materyallerinin Yabancı Ot Kontrolü Üzerine Etkisi BAP, Yürütücü, 2020-

 2. Farklı Sıklıkta Ekilen Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi. BAP, Yürütücü, 2017-2020.

 3. Iğdir İli Buğday Üretim Alanlarinda Segetal Floranin Belirlenmesi ve Önemli Bazı Yabancı Otların Gelişme Biyolojilerinin İncelenmesi. BAP, Yürütücü, 2017-2019

 4. Mardin İli İkinci Ürün Mısır Ekim Alanında Görülen Yabancı Otların Belirlenmesi ve Bazı Herbisitlerin Etkinliği. BAP, Yürütücü, 2017-2019

 5. Ağrı İklim Koşullarında Yonca Ekim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Florasının, Yoncanın Yaşına Bağlı Olarak Değişiminin İncelenmesi. BAP, Yürütücü, 2017-2019.

 6. Iğdır İli Mısır Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Belirlenmesi ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Mısır Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması, . BAP, Yürütücü, 2017-2019

 7. Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Önemi ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Etkilerin Üzerine Bir çalışma, BAP, Yürütücü, 2017-2019

 8. Solar Yöntemlerle Elde Edilen Sıcak Suyun Bazı Yabancı Otlar Üzerindeki Etkileri. BAP, Yürütücü, 2018-2019

 9. Termal Yöntemlerle Elde Edilen Sıcak Su Dozlarının Convolvulus arvensis L. ve Seteria viridis L.Yabancı Otları Üzerindeki Etkileri. BAP, Yürütücü, 2018-2019

 10. Adana İli Buğday Ekim Alanlarında ALS İnhibitörü Herbisitlere Karşı Dayanıklılık Kazanmış Yabani Yulaf (Avena sterilis L.) İle Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) Popülasyonlarının Belirlenmesi Ve Dayanıklılık Haritalarının Oluşturulması

  TÜBİTAK (Proje No: 110O133)  Araştırmacı(Doktora Tezi), 2011-2013

 11. Çukurova Soğan Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Öneminin Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Soğan Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması, BAP, Araştırmacı, 2006-2007

Türkiye Herboloji Derneği

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür.Yrd.(2016-2020), Yeşil Alan Müdürü(2017-2020), Tarım Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Kalite Koordinatörü