ramazan-gurbuz.webp

Doç. Dr.

Ramazan GÜRBÜZE-posta Telefon
4050 | 4050
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2016
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİTKİ KORUMA (DR)/

  Tez Adı: Adana ili buğday ekim alanlarında ALS inhibitörü herbisitlere karşı dayanıklılık kazanmış yabani yulaf (Avena sterilis L.) ile yabani hardal (Sinapis arvensis L.) popülasyonlarının belirlenmesi ve dayanıklılık haritalarının oluşturulması
 • Y

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2007
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Çukurova soğan üretim alanlarında görülen yabancı otların öneminin ve bazı herbisitlerin yabancı otlanma ile soğan verimine olan etkilerinin araştırılması
 • L

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2005
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİSEL ÜRETİM BÖLÜMÜ/BİTKİSEL ÜRETİM PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 Ağrı İli Buğday Ekim Alanlarında Segetal Floranın Belirlenmesi Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN, UYGUR SİBEL, UYGUR FEYZULLAH NEZİHİ Turkish Journal of Weed Science 21 1 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/626861?sa=X&ved=2ahUKEwjkpO6j75LnAhVhl4sKHQJsDmQQFjAJegQIARAB
2010 Weeds of onion fields and effects of some herbicides on weeds in Cukurova region, Turkey Uluslararası UYGUR SİBEL,GÜRBÜZ RAMAZAN,UYGUR FEYZULLAH NEZİHİ African Journal of Biotechnology 9 42
2019 Iğdır İli Buğday Ekim Alanlarında Segetal Floranın Belirlenmesi ve Bazı Yabancı Otların Gelişme Biyolojilerinin İncelenmesi Uluslararası ÜCRAK MUHABBET,GÜRBÜZ RAMAZAN,ÇORUH İRFAN Journal of the Institute of Science and Technology 9 4 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.21597/jist.555653
2021 Possibility of using leaf extracts of tree-of-heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) for the postharvest quality preservation of fresh apricot fruits Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN, KAHRAMANOĞLU İBRAHİM Physiological and Molecular Plant Pathology 113 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885576520302629
2021 Biological Observations on the Salsola tragus L. Weed Feeder Conorhynchus kindermanni Faust, 1904 (Coleoptera: Curculionidae) in Ağrı Mountain Lowland Area Uluslararası GÜLTEKİN NESLİHAN, GÜRBÜZ RAMAZAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN Transactions of the American Entomological Society 147(4) 147 4 https://www.researchgate.net/publication/357416240_Biological_Observations_on_the_Salsola_tragus_L_Weed_Feeder_Conorhynchus_kindermanni_Faust_1904_Coleoptera_Curculionidae_in_Agri_Mountain_Lowland_Area
2021 A weedy species in agricultural areas and an attractive wildflower in nature: Common poppy (Papaver rhoeas L.) – Can it be used for fruit preservation in the future? Uluslararası KAHRAMANOĞLU İBRAHİM, GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun Journal of The Institute of Science and Technology (JIST) 11 4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/66161/873944
2021 Impacts of Lavandula angustifolia Mill. and Thymbra spicata L. essential oils on postharvest gray mold of strawberries Uluslararası KAHRAMANOĞLU İBRAHİM, GENÇ KESİMCİ TUBA, USANMAZ BOZHÜYÜK AYŞE, GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences 5 4 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1957172
2020 Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması Uluslararası ŞAHİN SERDAR, GÜRBÜZ RAMAZAN, ÇORUH İRFAN Journal of Agriculture 3 2 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1383070
2022 Control of Postharvest Gray Mold at Strawberry Fruits Caused by Botrytis cinerea and Improving Fruit Storability through Origanum onites L. and Ziziphora clinopodioides L. Volatile Essential Oils Uluslararası KAHRAMANOĞLU İBRAHİM, Panfilova Olga, GENÇ KESİMCİ TUBA, USANMAZ BOZHÜYÜK AYŞE, GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun Agronomy 12 http://dx.doi.org/10.3390/agronomy12020389
2022 Determination of Minimum Doses of Imazamox for Controlling Xanthium strumarium L. and Chenopodium album L. in Bean (Phaseolus vulgaris L.) Uluslararası Yentürk Ömer, GÜRBÜZ RAMAZAN Agronomy 12 http://dx.doi.org/10.3390/agronomy12071557
2022 Determination of Weeds Flora in Apple Orchards of Iğdır Province and Approaches of Farmers to Solve the Problem Ulusal Parin Elmas, GÜRBÜZ RAMAZAN Commagene Journal of Biology 6 1 http://dx.doi.org/10.31594/commagene.1106320
2022 Mardin İli Yabancı Ot Sorunu ve Kimyasal Mücadele Durumunun Belirlenmesi Ulusal Alptekin Harun, GÜRBÜZ RAMAZAN, Özkan Abdullah, USANMAZ BOZHÜYÜK AYŞE Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 3 1 http://dx.doi.org/10.17474/artvinofd.1051489
2022 The efficiency of some post-emergence herbicides for controlling problematic weeds of lawn areas Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun Proceedings on applied botany, genetics and breeding 183 http://dx.doi.org/10.30901/2227-8834-2022-2-159-168
2022 The Effect of Organic Mulch Materials on Weed Control in Cucumber (Cucumis Sativus L.) Cultivation Uluslararası Alptekin Harun, GÜRBÜZ RAMAZAN Journal of Agriculture http://dx.doi.org/10.46876/ja.1126331
2022 The Use of Different Waste Mulch Materials Against Weeds Which are Problems in Tomato (Solanum lycopersicum L.) Cultivation Ulusal USANMAZ BOZHÜYÜK AYŞE, GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun, Kaycı Haşim Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 36 2 http://sjafs.selcuk.edu.tr/sjafs/article/view/1326/1041
2023 The effects of different biodegradable mulches on weed population and fruit yield in watermelon production field Uluslararası GÜL PINAR, GÜRBÜZ RAMAZAN Pakistan Journal of Botany 55 2 http://dx.doi.org/10.30848/pjb2023-2(39)
2022 Iğdır İli Domates Ekim Alanlarında Yabancı Ot Sorununun Belirlenmesi Uluslararası AKELMA ZÜLKÜF, GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun Turkish Journal of Weed Science 25 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjws/issue/74451/1167678
2022 Organik Malç Materyallerinin Domates (Solanum lycopersicum L.)'te Yabancı Ot Kontrolüne Etkisi Uluslararası TÜLEK Cemal, GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun Journal of Agriculture 2 http://dx.doi.org/10.46876/ja.1208575
2023 Management of Weeds in Maize by Sequential or Individual Applications of Pre- and Post-Emergence Herbicides Uluslararası Alptekin Harun, Özkan Abdullah, GÜRBÜZ RAMAZAN, KULAK MUHİTTİN Ziraat 13 2 https://www.mdpi.com/2077-0472/13/2/421#
2023 Determination of Density and Frequency of Weeds in Commercial Crops of Hamur District of Ağrı, Türkiye Ulusal Savcı Harun, GÜRBÜZ RAMAZAN Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 10 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tutad
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Control of Postharvest Gray Mold at Strawberry Fruits Caused by Botrytis cinerea and Improving Fruit Storability through Origanum onites L. and Ziziphora clinopodioides L. Volatile Essential Oils Uluslararası KAHRAMANOĞLU İBRAHİM, Panfilova Olga, GENÇ KESİMCİ TUBA, USANMAZ BOZHÜYÜK AYŞE, GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun International scientific and practical conference INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, 2022, Ural State Agrarian University, Russia https://disk.yandex.ru/i/SLfWXSB0eQ35BA
2022 DETERMINATION OF WEED PROBLEMS and CHEMICAL CONTROL STATUS OF ŞANLIURFA PROVINCE Uluslararası Alptekin Harun, ÖZKAN ABDULLAH, GÜRBÜZ RAMAZAN III. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 18-19 November 2022 SIIRT, TÜRKİYE https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_b83559e33a7a4d9a986d28e128adaf39.pdf
2022 WEED PROBLEM IN SUGAR BEET (Beta vulgaris L.) CULTIVATION AREAS; THE CASE OF AĞRI PROVINCE Uluslararası Yavuz Hanifi, GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun III. INTERNATIONAL SIIRT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 18-19 November 2022 SIIRT, TÜRKİYE https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_b83559e33a7a4d9a986d28e128adaf39.pdf
2022 THE EFFECT OF ORGANIC MULCH MATERIALS ON WEED CONTROL IN CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.) CULTIVATION Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun IV- INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES On the occasion of the 40th Anniversary of Van Yüzüncü Yıl University May 27-28, 2022 Van Yüzüncü Yıl University / Van, Türkiye https://www.gthk.org/_files/ugd/614b1f_b8aa5994d7d84232a80b6abbcbcaf10e.pdf
2022 The Efficiency of Some Post-Emergence Herbicides for Controlling Problematic Weeds of Lawn Areas Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun International scientific and practical conference INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, 2022, Ural State Agrarian University, Russia https://disk.yandex.ru/i/SLfWXSB0eQ35BA
2021 Tohumluk Üretim Aşamalarında Yabancı Ot Sorunu ve Çözüm Önerileri Ulusal KOÇ ELVAN, GÜRBÜZ RAMAZAN Turkey 7 th Seed Congress with International Participation November 15-17, 2021 Iğdır, TURKEY (Oral Abstract)
2021 BİÇİLMİŞ YABANCI OT ATIKLARININ PATLICAN ÜRETİMİNDE MALÇ MATERYALİ OLARAK KULLANIM OLANAĞI Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun, Kaycı Haşim International Applied Sciences Congress, Iğdır, Türkiye https://www.igdir.edu.tr/
2021 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YABANCI OT KONTROLÜNDE MALÇLAMA Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun International Applied Sciences Congress, Iğdır, Türkiye https://www.igdir.edu.tr/
2020 New data on rare beetle Chrysochares asiaticus (Pallas, 1771) (Coleoptera: Chrysomelidae) from Turkey and a call for conservation Uluslararası GÜLTEKİN NESLİHAN, GÖZÜAÇIK CELALETTİN, GÜRBÜZ RAMAZAN, Güdek Melek 2nd International Symposium on Biodiversity Research http://bb.fef.erdogan.edu.tr/en/news-detail/2nd-international-symposium-on-biodiversity-research/4348
2019 YABANCI OT YÖNETİMİNDE FARKLI TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN ETKİLERİ Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun ISPECULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ10-12 Haziran 2019, SİİRT
2019 GLYPHOSATE GERÇEĞİ: GLYPHOSATE NEDİR VE NE YAPAR? Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
2019 The Uses of Weeds as Medicinal and Aromatic Plants and Weed Control in These Plants Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun 1ST INTERNETIONAL AROMATIC PLANTS AND COSMETICS SYMPOSIUM https://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/abstract-book.pdf
2019 IĞDIR İLİ YABANCI OT VE MÜCADELE YÖNTEMLERİNDE BİLİNÇ DÜZEYLERİN ARAŞTIRILMASI Uluslararası Parin Elmas, GÜRBÜZ RAMAZAN, KOÇ ELVAN UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
2019 BİTKİLER ARASINDAKİ ALLELOPATİK ETKİLEŞİM Uluslararası Güney Ayfer, GÜRBÜZ RAMAZAN, Taşkın Ramazan, DOĞAN DİLEK UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
2019 TARIM DIŞI ALANLARDA TERMAL YABANCI OT KONTROLÜ Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN, Güney Ayfer, KOÇ ELVAN UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
2019 WEED MANAGAMENT IN INDUSTRIAL HEMP (CANNABIS SATIVA L.) Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN, Adam Kassim UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
2019 PESTİSİT KULLANIMINA GENEL BİR BAKIŞ Uluslararası DOĞAN DİLEK, GÜRBÜZ RAMAZAN, Güney Ayfer, Taşkın Ramazan UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
2019 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HERBİSİTLER Uluslararası Taşkın Ramazan, GÜRBÜZ RAMAZAN, Güney Ayfer, DOĞAN DİLEK UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
2019 GLOBAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YABANCI OT POPÜLASYONU VEMÜCADELESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN, Alptekin Harun ISPECULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ10-12 Haziran 2019, SİİRT https://b78db588-01c1-4673-ab42-98ef934ac9b7.filesusr.com/ugd/614b1f_fb5f9ac23cae426dabd0c5dc03335aef.pdf
2018 The Performance of Various Herbicides on Weed Control in Cotton Fields and Productivity of Cotton in Iğdır Province Uluslararası ŞAHİN Serdar, GÜRBÜZ RAMAZAN 1ST INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS. 25-27 April, 2018 https://ziraat.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ziraat/files/Dekanl%C4%B1k/KONGRELER/UGAP2018-DRAFT2-compressed.pdf
2018 İkinci Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliğinde Bazı Herbisitlerin Yabancı Ot Kontrolündeki Etkinliğinin Araştırılması. Uluslararası TAŞKIN RAMAZAN,GÜRBÜZ RAMAZAN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES NOVEMBER 6-7, 2018 IĞDIR, TURKEY(The Book Of Full Texts) isamveri.org/pdfdrg/G00401/2018/2018_SENERH.pdf
2018 Bazı Yeşil Gübre ve Bitki Ekstraktlarının Mısırda Sorun Olan Yabancı Otların Mücadelesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Uluslararası ÇELİK AHMET, GÜRBÜZ RAMAZAN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES NOVEMBER 6-7, 2018 IĞDIR, TURKEY(The Book Of Full Texts) isamveri.org/pdfdrg/G00401/2018/2018_SENERH.pdf
2018 Buğday Ekim Alanlarındaki 10 Önemli Yabancı Otun Gelişme Biyolojisi Uluslararası UCRAK MUHABBET, GÜRBÜZ RAMAZAN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES NOVEMBER 6-7, 2018 IĞDIR, TURKEY(The Book Of Full Texts) isamveri.org/pdfdrg/G00401/2018/2018_SENERH.pdf
2018 Bazı Brasicaceae Yabancı Otlarından Elde Edilen Ekstraktların Amaranthus retroflexus L. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Allelopatık Etkisi Uluslararası GÜNEY AYFER, GÜRBÜZ RAMAZAN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES NOVEMBER 6-7, 2018 IĞDIR, TURKEY(The Book Of Full Texts) isamveri.org/pdfdrg/G00401/2018/2018_SENERH.pdf
2018 Yonca Ekim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Yoncanın Yaşına Bağlı Olarak Değişimlerinin İncelenmesi. Ulusal GÜRBÜZ RAMAZAN, ÖZMEN MERVE MELİSE Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-17 Kasım 2018, Muğla, Türkiye(Oral Abstract)
2018 Weeds Transportation By Landscape Plants From West Of Turkey To The East. Ulusal GÜRBÜZ RAMAZAN Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-17 Kasım 2018, Muğla, Türkiye(Full Text) http://www.bitkikoruma2018.com/
2018 Iğdır İli Mısır Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Belirlenmesi Ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Mısır Verimine Olan Etkisinin Araştırılması. Ulusal AÇIKGÖZ ÇAĞLAR,GÜRBÜZ RAMAZAN Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-17 Kasım 2018, Muğla, Türkiye(Oral Abstract) http://www.bitkikoruma2018.com/
2017 Impact of herbicides on environment, human and animal health. Uluslararası KOÇ ELVAN, GÜRBÜZ RAMAZAN International Agricultural Science Congress. 9-12 May 2017, Van, Turkey http://www.agricongressvan.org/english/index.html
2017 The Effect of Tuzluca Salt Cave on Iğdır Apricot Uluslararası YİĞİT AYBEK,ALMA MEHMET HAKKI,ÖZTÜRK ERHAN,GÜRBÜZ RAMAZAN II.International Iğdır Symposium 9-11 October 2017
2017 Determination of segetal flora in wheat fields in Iğdır province Uluslararası UCRAK MUHABBET,GÜRBÜZ RAMAZAN International Agricultural Science Congress. 9-12 May 2017, Van, Turkey http://www.agricongressvan.org/english/index.html
2017 Non-Chemical Weed Control on Hard Surfaces in Urban Areas. Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN II. International Iğdır Symposium 9-11 October 2017
2017 Weed control with hot water in non agricultural areas Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN,KOÇ ELVAN International Agricultural Science Congress. 9-12 May 2017, Van, Turkey http://www.agricongressvan.org/english/index.html
2016 Ağrı İli Buğday Ekim Allanlarında Segetal Floranın Belirlenmesi Uluslarası Katılımlı Türkiye Ulusal GÜRBÜZ RAMAZAN,UYGUR SİBEL,UYGUR FEYZULLAH NEZİHİ VII. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri (Proceedings of the Second Plant Protection Congress of Turkey), 5-8 Eylül 2016, Konya (Oral Abstract)
2014 Adana İli Buğday Ekim Alanlarında Herbisitlere Dayanıklı Yabani Yulaf (Avena sterilis L.) ve Yabani Hardal ( Sinapis arvensis L.) Populasyonlarının Haritalanması, Ulusal UYGUR SİBEL,Ayata M Ugurcan,AKSOY Eda,AKSOY Akın,KÖSEOĞLU Cüneyt,BORAZAN Murat,GÜRBÜZ RAMAZAN,UYGUR FEYZULLAH NEZİHİ,LANINI W TOM V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Türkiye VIII. Herboloji Kongresi 3-5 Şubat 2014 Antalya (Oral Abstract)
2014 Yabani Yulaf (Avena sterilis L.) ve Yabani Hardal ( Sinapis arvensis L.) Türlerinin Adana İli Buğday Ekim Alanlarındaki Yoğunluğu, Ulusal UYGUR SİBEL,AYATA M UĞURCAN,AKSOY EDA,AKSOY AKIN,KÖSEOĞLU CÜNEYT,BORAZAN MUTAR,GÜRBÜZ RAMAZAN,LANINI W TOM,UYGUR FEYZULLAH NEZİHİ Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Türkiye VIII. Herboloji Kongresi 3-5 Şubat 2014 Antalya (Oral Abstract)
2013 Preliminary dates on mapping of herbicide resistance Avena sterilis L. and Sinapis arvensis L. biotypes in wheat fields of Adana province/Turkey Uluslararası UYGUR SİBEL,AYATA M Uğurcan,AKSOY Eda,AKSOY Akın,Cüneyt Köseoğlu,BORAZAN Murat,GÜRBÜZ RAMAZAN,UYGUR FEYZULLAH NEZİHİ 16 th EWRS (European Weed Research Society) Symposium, 24-27 June 2013 Samsun, Turkey,
2007 Çukurova Bölgesi Soğan Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otlar ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma ile Soğan Verimine Olan Etkisinin Araştırılması Uluslararası GÜRBÜZ RAMAZAN,UYGUR SİBEL,UYGUR FEYZULLAH NEZİHİ Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri (Proceedings of the Second Plant Protection Congress of Turkey) .) 27-29 Ağustos 2007, Isparta., 139.
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 YABANCI OT BİLİMİNDE GÜNCEL KONULAR HERBİSİTLERE DAYANIKLI YABANCI OTLARDA EPİGENETİK MEKANİZMALAR Bölüm(ler)
2021 YABANCI OT BİLİMİNDE GÜNCEL KONULAR YABANCI OTLARIN BİYOÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ Bölüm(ler)
2021 YABANCI OT BİLİMİNDE GÜNCEL KONULAR TERMAL YÖNTEMLERLE YABANCI OT KONTROLÜ Bölüm(ler)
2021 YABANCI OT BİLİMİNDE GÜNCEL KONULAR BİYOLOJİK YABANCI OT YÖNETİMİ Bölüm(ler)
2022 Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu II Tümü
2022 YEŞİL GÜBRELEME YABANCI OT KONTROLÜNDE YEŞİL GÜBRE KULLANIMI Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2019 Farklı organik gübre kaynakları ve bitki ekstraktlarının mısırda sorun olan yabancı otların mücadelesinde kullanım olanakları AHMET ÇELİK Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır ili buğday ekim alanlarında segetal floranın belirlenmesi ve önemli bazı yabancı otların gelişme biyolojilerinin incelenmesi MUHABBET ÜCRAK Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Ağrı ili yonca ekim alanlarında görülen yabancı ot florasının, yoncanın yaşına bağlı olarak değişiminin incelenmesi MERVE MELİSE ÖZMEN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır ili mısır üretim alanlarında görülen yabancı otların belirlenmesi ve bazı herbisitlerin yabancı otlanma ile mısır verimine etkisi ÇAĞLAR AÇIKGÖZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Solar yöntemlerle elde edilen sıcak suyun bazı yabancı otlar üzerindeki etkileri ELVAN KOÇ Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır ili pamuk üretim alanlarında görülen yabancı ot türlerinin belirlenmesi ve bazı herbisitlerin yabancı otlanma ile pamuk verimine olan etkilerinin araştırılması SERDAR ŞAHİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Termal yöntemlerle elde edilen sıcak su dozlarının Convolvulus arvensis L., Setaria viridis (L.) ve Amaranthus retroflexus L. yabancı otları üzerindeki etkileri AYFER GÜNEY SARITAŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Fasulyede domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.) ve sirken (Chenopodium album L.)'in çıkış sonrası mücadelesinde kullanılan ımazamox'un minimum dozlarının belirlenmesi'un minimum dozlarının belirlenmesi ÖMER YENTÜRK Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Iğdır ili elma bahçelerinde görülen yabancı otların belirlenmesi ve bölge çiftçisinin sorunları çözmedeki yaklaşımları ELMAS PARİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Domates yetiştiriciliğinde atık malç materyallerin yabancı ot kontrolü üzerine etkisi CEMAL TÜLEK Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Patlıcan (Solanum melongena L.) yetiştiriciliğinde farklı kalınlıktaki malç materyallerinin yabancı ot kontrolü ve verim üzerindeki etkisi SERKAN ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Mardin ili buğday (Triticum aestivum L.) ekim alanlarındaki yabancı otların belirlenmesi ve bazı herbisit ve karışımlarının etkinliğinin araştırılması ABDULLAH ÖZKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Iğdır ili domates ekim alanlarında yabancı ot sorununun belirlenmesi ve uygulanan kontrol yöntemlerinin araştırılması ZÜLKÜF AKELMA Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Karpuz yetiştiriciliğinde farklı malç materyallerinin yabancı ot kontrolü üzerine etkileri PINAR GÜL Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 AĞRI İLİ HAMUR İLÇESİNDE KÜLTÜR BİTKİLERİNDE BULUNAN YABANCI OTLARIN YOĞUNLUK VE RASTLAMA SIKLIKLARININ BELİRLENMESİ HARUN SAVCI Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ Doktora
2021-2022 HERBİSİTLER Yüksek Lisans
2021-2022 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Yüksek Lisans
2021-2022 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I Lisans
2021-2022 GLOBAL DEĞİŞİKLİK VE BİTKİ KORUMA Lisans
2021-2022 BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI - I Lisans
2021-2022 GENEL HERBOLOJİ Lisans
2021-2022 ALTERNATİF HERBOLOJİ Lisans
2020-2021 TARIM DIŞI ALANLARDA YABANCI OT KONTROLÜ Doktora
2020-2021 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Yüksek Lisans
2020-2021 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Yüksek Lisans
2020-2021 YABANCI OTLAR VE SAVAŞIMI Lisans
2020-2021 BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI - II Lisans
2020-2021 ENTEGRE MÜCADELE Lisans
2020-2021 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Lisans
2020-2021 ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Lisans
2020-2021 ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ Doktora
2020-2021 HERBİSİTLER Yüksek Lisans
2020-2021 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Yüksek Lisans
2020-2021 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I Lisans
2020-2021 GLOBAL DEĞİŞİKLİK VE BİTKİ KORUMA Lisans
2020-2021 BİTKİ KORUMADA SUNUM VE YAZMA TEKNİKLERİ Lisans
2020-2021 Genel Herboloji Lisans
2019-2020 Yabancı Otlar Ve Mücadelesi Lisans
2019-2020 Entegre Mücadele Lisans
2019-2020 Herbisitler Yüksek Lisans
2019-2020 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Yüksek Lisans
2019-2020 ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ Doktora
2019-2020 GENEL HERBOLOJİ Lisans
2019-2020 GLOBAL DEĞİŞİKLİK VE BİTKİ KORUMA Lisans
2018-2019 UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans
2018-2019 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Yüksek Lisans
2018-2019 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Yüksek Lisans
2018-2019 BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI-II Lisans
2018-2019 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-II Lisans
2018-2019 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Lisans
2018-2019 ENTEGRE MÜCADELE Lisans
2018-2019 ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Lisans
2018-2019 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I Lisans
2018-2019 HERBİSİTLER Yüksek Lisans
2018-2019 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Yüksek Lisans
2018-2019 GLOBAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİTKİ KORUMA Lisans
2018-2019 BİTKİ KORUMADA SUNUM VE YAZIM TEKNİKLERİ Lisans
2018-2019 BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI-I Lisans
2018-2019 ALTERNATİF hERBOLOJİ Lisans
2018-2019 GENEL HERBOLOJİ Lisans
2017-2018 HERBİSİTLER Yüksek Lisans
2017-2018 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Yüksek Lisans
2017-2018 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Yüksek Lisans
2017-2018 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Yüksek Lisans
2017-2018 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I Lisans
2017-2018 GLOBAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİTKİ KORUMA Lisans
2017-2018 ENTEGRE MÜCADELE Lisans
2017-2018 ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Lisans
2017-2018 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-II Lisans
2017-2018 MESLEKİ YABANCI DİL Lisans
2017-2018 YABANCI OTLAR VE SAVAŞIMI Lisans
2017-2018 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Lisans
2017-2018 ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Lisans
2017-2018 BİTKİ HASTALIKLARI İLE YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAMA Lisans
2017-2018 ALTERNATİF HERBOLOJİ Lisans
2016-2017 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Yüksek Lisans
2016-2017 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Yüksek Lisans
2016-2017 YABANCI OTLAR VE SAVAŞIMI Lisans
2016-2017 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-II Lisans
2016-2017 ENTEGRE MÜCADELE Lisans
2016-2017 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Lisans
2016-2017 ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Lisans
2016-2017 ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Lisans
2016-2017 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I Lisans
2016-2017 MESLEKİ YABANCI DİL Lisans
2016-2017 GLOBAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİTKİ KORUMA Lisans
2016-2017 ALTERNATİF hERBOLOJİ Lisans
2016-2017 BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞIM YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAMA Lisans
2021-2022 BİYOLOJİK MÜCADELE Lisans
2021-2022 BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI - II Lisans
2021-2022 ENTEGRE MÜCADELE Lisans
2021-2022 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Lisans
2021-2022 ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Lisans
2021-2022 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Yüksek Lisans
2021-2022 TARIM DIŞI ALANLARDA YABANCI OT KONTROLÜ Doktora
2021-2022 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Yüksek Lisans
2022-2023 HERBİSİTLER Yüksek Lisans
2022-2023 ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ Doktora
2022-2023 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Yüksek Lisans
2022-2023 MESLEKİ YABANCI DİL Lisans
2022-2023 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I Lisans
2022-2023 KARİYER PLANLAMA Lisans
2022-2023 GLOBAL DEĞİŞİKLİK VE BİTKİ KORUMA Lisans
2022-2023 Bitki Korumada Sunum ve Yazma Teknikleri Lisans
2022-2023 GENEL HERBOLOJİ Lisans
2022-2023 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Yüksek Lisans
2022-2023 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Yüksek Lisans
2022-2023 TARIM DIŞI ALANLARDA YABANCI OT KONTROLÜ Doktora
2022-2023 ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Lisans
2022-2023 BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI - II Lisans
2022-2023 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Lisans
2022-2023 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
GENEL HERBOLOJİ
BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI - I
GLOBAL DEĞİŞİKLİK VE BİTKİ KORUMA
MEZUNİYET ÇALIŞMASI-I
TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ
HERBİSİTLER
ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ
Proje Adı Görev: Tür:
Bal Veriminin Artırılması Projesi (DAP) Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı
Iğdir İli Buğday Üretim Alanlarinda Segetal Floranin Belirlenmesi ve Önemli Bazı Yabancı Otların Gelişme Biyolojilerinin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ili buğday ekim alanlarında sorun olan Avena fatua'nın ALS ve ACCase inhibitörü herbisitlere karşı dayanıklılık durumu ve morfolojik karakterizasyonu belirlenmesi ve epigenetik regülasyonu üzerine bir araştırma Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Mardin İli İkinci Ürün Mısır Ekim Alanında Görülen Yabancı Otların Belirlenmesi ve Bazı Herbisitlerin Etkinliği 2018-FBE-L02 [ D6 ] Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Solar Yöntemlerle Elde Edilen Sıcak Suyun Bazı Yabancı Otlar Üzerindeki Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farkı Sıklıkta Ekilen Kinoa (Chenopodium quinoa Willd) da yabancı ot kontrolü için kritik Periyodun Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Termal Yöntemlerle Elde Edilen Sıcak Su Dozlarının Convolvulus arvensis L. ve Seteria viridis L.Yabancı Otları Üzerindeki Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Çim Tesis Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Kontrolünde Çıkış Sonrası Bazı Herbisitlerin Etkinliği Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Ağrı İklim Koşullarında Yonca Ekim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Florasının, Yoncanın Yaşına Bağlı Olarak Değişiminin İncelenmesi. BAP, Yürütücü, (2017-2018.) Proje No: 2017-FBE-L 23 Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Domates Yetiştiriciliğinde Atık Malç Materyallerinin Yabancı Ot Kontrolü Üzerine Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Pamuk Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Önemi ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Pamuk Verimine Etkilerin Üzerine Bir çalışma, BAP, Yürütücü, (2017-2018) Proje No: 2017-FBE-L30 Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Mısır Üretim Alanlarında Görülen Yabancı Otların Belirlenmesi ve Bazı Herbisitlerin Yabancı Otlanma İle Mısır Verimine Olan Etkilerinin Araştırılması, . BAP, Yürütücü, (2017-2019) Proje No: 2017-FBE-L29 Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Çilek (Fragaria × ananassa) Yetiştiriciliğinde Farklı Malç Metaryellerin Yabancı Ot Kontrolü Üzerine Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kapya biberi (Capsicum annuum L.) yetiştiriciliğinde farklı kalınlıktaki organik malç materyallerin yabancı ot kontrolü, toprak sıcaklığı, toprak nemi ve verim üzerine etkilerinini belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Ayçiçeği Ekim Alanlarında Bazı Herbisitlerin Etkinliğinin Araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu II Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Solar Yöntemlerle Elde Edilen Sıcak Suyun Tarım Dışı Alanlardaki Yabancı Otların Kontrolünde Kullanılma Olanağının Araştırılması Yürütücü -Tübitak 1001
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Türkiye Herboloji Derneği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2016 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2019 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2023