E-posta Telefon
| 5000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR)/

  Tez Adı: Sanayi işletmelerinin basel II kriterlerine hazırlık durumlarının muhasebe ve denetim standartları açısından değerlendirilmesi
 • Y

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2004
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Standart örnekleme tabloları ve bir uygulama
 • L

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 1999
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Katılım Bankalarının Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Göre Denetimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası YANIK RAMAZAN,ERDEN BAHATTİN JAV Studies 5 1 2019 http://www.javstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=852Detay=Ozet
Impact of manufacturing PMI on stock market index: A study on Turkey Uluslararası YANIK RAMAZAN, ÖZTÜRK ÖZCAN, binte Osman Asfia Journal of Administrative and Business Studies 6 3 2020 https://tafpublications.com/platform/Articles/full-jabs6.3.4.php
Banka Kârlılığı ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama Uluslararası YANIK RAMAZAN,DİLMAÇ MURAT,SUMER SERPİL ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 22 4 2018
Akademisyenlerin İslami Bankacılık Algısı Uluslararası YANIK RAMAZAN,SUMER SERPİL Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 3 2019
Uluslar arası İç Denetim Standartları ve Türkiye nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda Bir Uygulama Uluslararası KARCIOĞLU REŞAT,YANIK RAMAZAN Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi 24 4 2011 http://www.atauni.edu.tr/yayin=8094
Social Responsibility Framework Analysis of an Event Uluslararası KAYA NURULLAH,YANIK RAMAZAN The Social Sciences 5 4 2010 http://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2010.321.325
Kamu Katılım Bankacılığının Bankacılık Sektörüne Beklenen Etkileri Uluslararası YANIK RAMAZAN,SUMER SERPİL Turkish Studies Economics-Finance-Politics 12 31 2017 http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=12792Detay=Ozet
TÜRKİYE DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN World of Accounting Science 18 2016
Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği Uluslararası YANIK RAMAZAN Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 2 2013
E faturanın Türkiye Muhasebe Standartları Uyum Sürecine Uygun Düzenlenmesine İlişkin Bir Öneri Uluslararası YANIK RAMAZAN EKEV Akademi Dergisi 17 57 2013
Hizmet Maliyetlerinin Stoklar Hesap Grubunda Aktifleştirilmesi ve Sağlık İşletmeleri Örneği Uluslararası YANIK RAMAZAN Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 3 2013
Benford Kanunu ve Muhasebe Verilerinde Uygulanmasına Ait Kamu Sektöründe Bir Uygulama Uluslararası YANIK RAMAZAN,SAMANCI TUNA HAN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 1 2013
Muhasebe Meslek Ahlakı Etik ve Müşteri Tatmini İlişkisi Uluslararası KAYA NURULLAH,YANIK RAMAZAN EKEV Akademi Dergisi 15 49 2011
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Denetçi Sorumluluğu ve Borç Alacak Hesaplarının Denetimine İlişkin Bir Öneri Uluslararası YANIK RAMAZAN Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 4 2013
Vade Farklarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Kaydedilmesinin Banka Kredileri ile İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası YANIK RAMAZAN Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 2 2012
Investigation of Application Levels of International Accounting Standards of Industrial Enterprises in Turkey International Business Management Uluslararası KARCIOĞLU REŞAT,YANIK RAMAZAN International Business Management, Medwell Journals 4 2 2010
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
MALİ DENETİMDE BULUT BİLİŞİM UYGUAMALARI: LÜBNAN ÜLKESİNDEKİ TRABLUS İLİNDE DENETİMCİLER İLE ÖRNEĞİ Uluslararası YANIK RAMAZAN,YAVUZ UĞUR,AL EID ALI AL HOUSAIN INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 02.05.2019
2008-2018 YILLARI ARASINDA TMS İLE İLGİLİ ÖNERİ ŞEKLİNDE YAZILAN MAKALELERİN KRONOLOJİK ÇALIŞMASI Uluslararası YANIK RAMAZAN,SUMER SERPİL INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 02.05.2019
İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modelinin Katılım-50 Endeksine UygulanmasI Uluslararası DİLMAÇ MURAT,SUMER SERPİL,YANIK RAMAZAN II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), 20.06.2019
FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONELE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Uluslararası YANIK RAMAZAN,BERKTAŞ BURAK,SUMER SERPİL INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT , ECONOMY AND POLICY 02.11.2019
FİNANSAL STRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Uluslararası SUMER SERPİL,YANIK RAMAZAN,DİLMAÇ MURAT INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTİ ECONOMY AND POLICY 02.11.2019
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİNİN FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: MOBİL TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası AYKUT OĞUZ HAN,YANIK RAMAZAN INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY 02.11.2019
Doctrinal Fundamentals of ABB and its relationship with ABC / ABM and Strategic Planning Uluslararası MORADI BERANJABAD ASADOLAH,YANIK RAMAZAN,KOBARI LEYLA 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MODERN RESEARCH IN MANAGEMENT,ECONOMICS AND DEVELOPMENT 18.10.2019 https://en.symposia.ir/ICMET05T
DIFFERENCE BETWEEN TRADITIONAL COSTING AND ACTIVITY BASED COSTING Uluslararası MORADI BERANJABAD ASADOLAH,YANIK RAMAZAN,KOBARİ LEYLA 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MODERN RESEARCH IN MANAGEMENT,ECONOMICS AND DEVELOPMENT 18.10.2019 https://en.symposia.ir/ICMET05
Impact of Manufacturing PMI on Stock Market Index: A Study on Turkey Uluslararası YANIK RAMAZAN,binte Osman Asfia,ÖZTÜRK ÖZCAN International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics - 2019 (DMS-2019) 26.06.2019
The impact of the application the quality of internal audit in activation corporate governance in the commercial banks operating in sana’a- Yemen. Uluslararası YANIK RAMAZAN,FARAJ ABDULLAH 2nd International Conference on Contemporary Issues in Business Economics (ICCIBE) 04.10.2019
SAĞLIĞIN FİNANSMANI EKSENİNDE SAĞLIK İŞLETMELERİNİN FİNANSMAN GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası YANIK RAMAZAN 1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu 14.11.2019
KATILIM BANKACILIĞININ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AKADEMİSYENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Uluslararası YANIK RAMAZAN,SUMER SERPİL ISEFE 18 ( INTERNATIONAL CONGRESS of ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS 07.04.2018
Eine Analyse der Elektronicshen Abbfrage Systeme im Steuerwesen Elektronik Yoklama Sistemi Üzerine Bir Araştırma Uluslararası BAKAN SELÇUK,YANIK RAMAZAN 2.Wirtschaftswissenschaftliches Forum 04.11.2015
Türkiye de Muhasebe Egitiminin Sorunlan Eğiticilerin Eğitimi ve Yeterlilikleri Muhasebe Kayıtlarının Standardizasyonu Ulusal DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN,KAYA ABDULKADİR,ÇOŞKUN ALİ 34. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 13.05.2015
Transparency and Accountability in Turkey s Informal Economy and Tax Loss for the Purpose Evaluation of the Economic Development Impact Uluslararası DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN 12. Uluslararası Muhasebe Konferansı 22.10.2015
Borçlanma Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası KARCIOĞLU REŞAT,YANIK RAMAZAN III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History 19.06.2013
Credit Rating Perception Uluslararası YANIK RAMAZAN,SERÇEMELİ MURAT,KARCIOĞLU REŞAT International Conference on Economic and Social Studies 10.05.2013
Katılım Bankalarının Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Göre Denetimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası YANIK RAMAZAN,ERDEN BAHATTİN INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF APPLIED BUSINESS MANAGEMENT AND ECONOMICS RESEARCHS 03.05.2018
Does The Form Of Ownership Affect Firm Performance? Evidence From Banks In Turkey Uluslararası YANIK RAMAZAN,AHMİD ALMABROK INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 02.05.2019
REKLAM HARCAMALARININ İŞLETMELERİN PERFORMANSINA ETKİSİ VE MUHASEBE KAYITLARI: TÜRK HAVA YOLLARI (THY) ÖRNEĞİ Uluslararası GÜNEY SELAMİ,YANIK RAMAZAN INTERNATIONAL CONGRESSOF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY 28.04.2018
Theorotical Study of Using Time-driven Activity Based Costing System for Improving the Performance of Industrial Units Uluslararası BERANJABAD ASADOLLAH MORADI,YANIK RAMAZAN THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH APPROACHES IN HUMANITIES AND MANAGEMENT 10.12.2017
INVESTIGATION OF THE ISLAMIC BANKING EMPLOYEE S CONFIDENCE LEVEL INTURKEY ABOUT ISLAMIC BANKING SYSTEM Uluslararası ÇOŞKUN ALİ,YANIK RAMAZAN 1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016) 19.05.2016
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 MUHASEBEYE GİRİŞ Tümü
2020 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Tümü
2020 ETKİN YÖNETİM SÜREÇLERİNDE MUHASEBE RAPORLARININ ROLÜ STOK RAPORLARI Bölüm(ler)
2020 ETKİN YÖNETİM SÜREÇLERİNDE MUHASEBE RAPORLARININ ROLÜ CARİ RAPORLAR Bölüm(ler)
2017 MUHASEBE PROBLEMLERİ Tümü
2014 ULUSLARARASI BANKACILIK ULUSLARARASI BANKACILIKTA FİNANSAL ARACILIK VE RİSKLER Bölüm(ler)
2014 ULUSLARARASI BANKACILIK ULUSLARARASI ÖDEMELER: KURUMLAR VE DÜZENLEMELER Bölüm(ler)
2014 ULUSLARARASI BANKACILIK ULUSLARARASI BANKACILIKTA E-BANKA İŞLEMLERİ Bölüm(ler)
2018 BAĞIMSIZ DENETİM HAKKINDA 2008-2018 YILLARI ARASINDA YAZILAN MAKALELERİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI Tümü
2018 MUHASEBE EĞİTİMİNİN MALİYE ÇALIŞANLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Tümü
2017 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN BİLGİSAYARLI MUHASEBE İRSALİYE Bölüm(ler)
2017 YENİ BAŞLAYANALAR İÇİN BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜRETİM Bölüm(ler)
2017 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Tümü
2017 MUHASEBEYE GİRİŞ Tümü
2016 İNŞAAT MUHASEBESİ ÖZEL (YAP-SAT) VE YILLARA YAYGIN İNŞAAT FAALİYETİNDE GENEL ÜRETİM GİDERLERİN DAĞITIMI ve MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Bölüm(ler)
2016 İNŞAAT MUHASEBESİ ÖZEL (YAP-SAT) VE YILLARA YAYGIN İNŞAAT FAALİYETLERİNDE İNŞAAT MALİYETİNİN TESPİTİ VE DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Bölüm(ler)
2013 BİLİŞSEL YETENEKLERİN İÇ DENETİM BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ÖNEMİ Tümü
2015 DENETİM DENETİMDE RAPORLAMA Bölüm(ler)
2013 KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ ÜLKE NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN AKADEMİSYENLERİN ALGISI Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2017 Faaliyete dayalı bütçelemeye yönelik faaliyete dayalı maliyetleme ve bir üretim işletmesinde uygulama ASADOLAH MORADI BERENJ ABAD Doktora Tamamlandı
2014 Muhasebe denetiminde analitik inceleme prosedürlerleri ve bir uygulama KARM KARİMİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2014 Entellektüel sermaye oluşumu ve bankacılık sektöründe bir uygulama SOHRAB HAZHBARİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2014 Denetimde Benford yaklaşımı TUNA HAN SAMANCI Yüksek Lisans Tamamlandı
2014 KOBİ'lerde risk sermayesinin etkisi MOHAMMADREZA ALMASİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 Kamu katılım bankalarının bankacılık sektörüne beklenen etkileri SERPİL SUMER Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Sektörel gelişimde bağımsız denetim ve kamu denetimi birlikteliği: Katılım bankacılığı örneği BAHATTİN ERDEN Doktora Tamamlandı
2017 OECD ülkelerı borsaları enerji sektöründe genetik algoritma ile Kar dağıtım politikasına yönelik optimal bir model çalışması. VAHID HAJIZADEH Doktora Devam Ediyor
2019 İSLAMİ FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELİ VE ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİNİN TEST EDİLMESİ: KATILIM 50 ENDEKSİ İLE BİR UYGULAMA SERPİL SUMER Doktora Devam Ediyor
2019 Tekdüzen muhasebe sistemine göre hazırlanmış bir mali tablonun Türkiye muhasebe standarlarına göre uyumlaştırma uygulaması BEDRİYE KÖROĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Mikrokredi Yaklaşımına Etkisi (Erzurum İli Örneği) NECMİYE OKUYUCU Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2012-2013 DENETİM VE KURUMSAL YÖNETİM Yüksek Lisans
2013-2014 DENETİM VE KURUMSAL YÖNETİM Yüksek Lisans
2012-2013 DENETİM Lisans
2012-2013 MUHASEBE 1 Lisans
2011-2012 MUHASEBE 1 Lisans
2010-2011 MUHASEBE 1 Lisans
2013-2014 MUHASEBE 2 Lisans
2012-2013 MUHASEBE 2 Lisans
2011-2012 MUHASEBE 2 Lisans
2010-2011 MUHASEBE 2 Lisans
2013-2014 MUHASEBE 1 Lisans
2013-2014 DENETİM Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
SERHAT KALKINMA AJANSI İGMD002 Proje Hakemliği DİĞER
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Dekan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2015 Program Başkanı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2014 Erasmus Koordinatörü ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2014 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2014 Bologna Koordinatörü ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2014 Farabi Koordinatörü ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2014 Bölüm Başkan Yardımcısı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2015 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2015 Anabilim Dalı Başkanı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2015 Enstitü Müdür Yardımcısı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ