recep-altay.jpg

Dr.

Recep ALTAYE-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3435
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2023
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Kültürlerarası iletişim bağlamında "Etnik farklılıklar, kimlik ve ideoloji" sorunları: Iğdır ili üzerine bir inceleme
 • Y

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2018
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Türkiye’xxde iletişim fakültesi radyo televizyon sinema bölümlerinin ders müfredatlarındaki sorunlar ve çözüm önerileri
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015
  Lisans

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ/RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ/RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Erzurum Yerel Basınının Siyasal Gündemi Uluslararası ALTAY RECEP,NİZAM FERİDUN Journal of Socıal Humanıtıes and Admınıstratıve Scıences 6 23
2021 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümlerindeki “Kamera ve Işık, Haber Toplama-Yazma ve Fotoğrafçılık” Dersleri Üzerine Bir İnceleme Uluslararası ALTAY RECEP, KAVURAN TAMER Uluslararası kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1744263
2019 İletişim Fakültelerindeki Radyo Televizyon Sinema Bölümlerinin Branş Derslerindeki Müfredat Sorunları ve Çözüm Önerileri Uluslararası ALTAY RECEP,KAVURAN TAMER Journal Smart 5 21
2022 Kültür-İletişim İlintisi ve Kuramsal Yaklaşımlara Bir Bakış Ulusal ALTAY RECEP, KAVURAN TAMER Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR) 7 14 https://dergipark.org.tr/en/pub/akader/issue/73189/1161359
2022 'Palyatif Toplum: Günümüzde Acı' Üzerine Bir İnceleme Uluslararası ALTAY RECEP Cumhuriyet İletişim Dergisi 4 2 http://ecider.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/74641/1181260
2023 Etnik Kimliğin Yeniden İnşasında Yerel Basının Rolü: “Nevruz-Newroz” Kutlamalarının Iğdır Basınına Yansıması Uluslararası ALTAY RECEP, PARİM ALİ Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 34 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3182206
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 Kültürel Sınırların Gözlenebileceği Bir Bağlam Olarak Iğdır’da Etnik Grupların Yerel Basındaki Temsili Uluslararası ALTAY RECEP (IMCCS)- 1st Internatıonal Conference On Communıcatıon Scıences https://www.imccs.net/_files/ugd/797a84_5e8f8a526793489387a6afb48e317b86.pdf
2023 Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Milliyetçiliğin Diziler Üzerinden Yeniden Üretimi: Al Sancak Örneği Uluslararası PARİM ALİ, ALTAY RECEP II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi file:///C:/Users/win10/Desktop/TAMUSKON_2023_PROCEEDINGS_BOOK_Signed.pdf
2022 Kültürlerarası İletişim Bağlamında Toplumsal Ayrıksılık veya Özdeşlik Örneği Olarak Iğdır İli Üzerine Bir İnceleme Uluslararası ALTAY RECEP, KAVURAN TAMER 6. (CICMS) Kültürel Bilişim İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/iletisim/webfolders/files/20221027164753-OS7803PPPPX1YEMRRKTL-OZGUR.SECIM-294768254.pdf
2020 Politik Bir Sorun Olarak Cemal Kaşıkçı Cinayeti ve Türk Yazılı Basınının Meseleyi Ele Alış Şekli Uluslararası ALTAY RECEP,BAKAR HAKAN ı. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi https://60721248-bcd9-41a6-805e-2dd46ac2d863.filesusr.com/ugd/614b1f_e7c512bc51a44af69338448b6968b56a.pdf
2020 Medyada Özdenetim: Hürriyet ve Sabah Gazetesi Okur Temsilcilerinin Köşe Yazılarına Yönelik İçerik Çözümlemesi Uluslararası BAKAR HAKAN,ALTAY RECEP I. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi https://60721248-bcd9-41a6-805e-2dd46ac2d863.usrfiles.com/ugd/614b1f_e0ade5e08046490f8f1a650517566ffd.pdf
2017 Medya Okuryazarlığının Önemi ve Etkisi Elazığ İli Örneği Uluslararası ALTAY RECEP,KAVURAN TAMER ASOS Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Çocuk- Oyun- Oyuncak Temalı Çalışmalar Maddeden Sanal Uzama Taşınan İnternet Oyunları Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Analiz Bölüm(ler)
2021 İletişim Çalışmaları ve Yeni Medya İnternet Gazeteciliği Yapan Haber Sitelerinin Ana Sayfa Tasarımları Üzerine Bir İnceleme: Independent ve Habertürk Gazeteleri Örneği Bölüm(ler)
2020 Dijital Çağda Değişen Gazete ve Gazetecilik Medyada Özdenetim: Hürriyet ve Sabah Gazetesi Okur Temsilcilerinin Köşe Yazılarına Yönelik İçerik Çözümlemesi Bölüm(ler)
2023 Kültür, Kimlik, İdeoloji: Kültürlerarası İletişim Açısından Iğdır Tümü
2023 Kamu Diplomasisinde Ulusötesi Perspektifler Kamu Diplomasisi Perspektifiyle Haber Global Televizyonunun Azerbaycan-Türkiye İlişkilerindeki Rolü Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Kültürlerarası İletişim Lisans
2021-2022 İletişim Önlisans
2021-2022 Fonetik ve Diksiyon Lisans
2020-2021 İkna Edici İletişim Lisans
2019-2020 Ses Kaydı ve Kurgusu Önlisans
2019-2020 Kamera Teknikleri Önlisans
2019-2020 Sağlık İletişimi Önlisans
2019-2020 Etkili ve Güzel Konuşma Önlisans
2019-2020 Senaryo Yazarlığı Önlisans
2019-2020 Kurgu Teknikleri II Önlisans
2019-2020 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri II Önlisans
2019-2020 Genel İletişim Önlisans
2019-2020 İletişim Bilgisi Önlisans
2019-2020 Kitle İletişim Kuramları Önlisans
2019-2020 Televizyon Anlatı Türleri Önlisans
2019-2020 Yeni İletişim Teknolojileri Önlisans
2019-2020 Kurgu Teknikleri I Önlisans
2019-2020 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri I Önlisans
2021-2022 Senaryo Yazarlığı Önlisans
2021-2022 Çekim Teknikleri Önlisans
2021-2022 Kurgu Teknikleri II Önlisans
2022-2023 Kamera Teknikleri Önlisans
2022-2023 Film Yapımı I Önlisans
2022-2023 İletişim Önlisans
2022-2023 Ses Kaydı ve Kurgusu Önlisans
2022-2023 Kurgu Teknikleri I Önlisans
2022-2023 Fonetik ve Diksiyon Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Fonetik ve Diksiyon
Kurgu Teknikleri I
Ses Kaydı ve Kurgusu
İletişim
Film Yapımı I
Kamera Teknikleri
Proje Adı Görev: Tür:
Kişisel Gelişim ve Eğitim Proje İzleyiciliği Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Dijital Çağda Yeni Medya ve İletişim Paneli Eğitmen Diğer (Ulusal)
Güzel Konuşma Teknikleri Semineri Eğitmen Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Telefonda Etkili İletişim Semineri Eğitmen Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: