E-posta Telefon
| 5072
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Yöneticilerin mizah tarzının çalışanların iş yaşam kaliteleri üzerine etkisinde psikolojik sermayenin aracı rolü: Bir alan araştırması
 • Y

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Rol çatışması ve rol belirsizliğinin tükenmişliğe etkisi ve bir araştırma
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 Yöneticilerin Mizah Tarzının Çalışanların İş Yaşam Kaliteleri Üzerine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü Ulusal GÜLEÇ RESUL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21 37 http://dergi.kmu.edu.tr/userfiles/files/10_20YC3B6neticilerin20Mizah20TarzC4B1nC4B1n20C387alC4B1C59FanlarC4B1n20C4B0C59F20YaC59Fam20Kaliteleri20C39Czerine20Etkisinde20Psikolojik20Sermayenin20AracC4B120RolC3BC.pdf
2021 MUHAFAZAKÂRLIK TUTUMUNUN FİNANSAL DAVRANIŞLARA ETKİSİ ADIYAMAN İLİNDEKİ KAMU PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF, GÜLEÇ RESUL Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 12 https://dergipark.org.tr/tr/
2015 ETİK İKLİM ALGISININ ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: TÜKENMİŞLİĞİN ARACI DEĞİŞKEN ROLÜ Uluslararası ÇETİN AYSUN,GÜLEÇ RESUL,KAYASANDIK ALP EREN EJOVOC Electronic Journal of Vocational Colleges 5 2 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ejovoc/article/view/5000163176
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 İbni Haldun'un Bilimsel Metodolojisi Uluslararası GÜLEÇ RESUL . 2. Uuslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi https://www.isarconference.org/2gobeklitepe
2019 Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve Psikolojik Sözleşme: İnsan Kaynakları Yönetimi Bakış Açısı Uluslararası GÜLEÇ RESUL 1. ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ https://d5d9044a-7b4a-4f75-852f-4646c3028d44.filesusr.com/ugd/614b1f_6a5c175ab33a4afca016e13e4ee274c0.pdf
2017 Sağlık kurumları yönetiminde mizah Ulusal GÜLEÇ RESUL I. Ulusal sağlık yöneticileri kongresi
2015 Beş Faktör Kişilik Modeline Göre Girişimciler ve Memurların Kişilik Farklılıklarının Karşılaştırılması Ulusal KAYASANDIK ALP EREN,GÜLEÇ RESUL,ÇETİN AYSUN 3. Örgütsel Davranış Kongresi
2014 Etik İklimin Çalışların Tükenmişlik Düzeyleri ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Etkisi Ulusal GÜLEÇ RESUL,KAYASANDIK ALP EREN,ÇETİN AYSUN 2. Örgütsel davranış kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2024