E-posta Telefon
0 | 8199
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • S

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2019
  Sanatta Yeterlik

  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/RESİM (SY)/

  Tez Adı: Varlık ve biçim bağlamında gölge pratikleri
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Yüksek Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin politikalarında resim sanatı (1923 - 2013)
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2003
  Lisans

  EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 SANATTA TEKİNSİZLİK VE UZAM İLİŞKİSİ ÜZERİNE Ulusal ARSLAN SADIK Sanat Dergisi 38 http://dx.doi.org/10.47571/ataunigsfd.971407
2021 Resim Sanatında Gölgenin İşlevi ve Farklı Kültürlerdeki Yansımaları Ulusal ARSLAN SADIK Sanat Yazıları 44 http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/img/154251372021__51206606632.pdf
2018 Käthe Kollwitz’in ”İhtiyaç” Adlı Eserinin Analizi Ulusal ARSLAN SADIK Sanat Yazıları 38 http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/img/1136142472018__92095583672.pdf
2021 Ortam Odaklı Sanat Bağlamında Sandy Skoglund'ın Kurgu Mekânları Ulusal ARSLAN SADIK Akdeniz Sanat 15 28 http://dx.doi.org/10.48069/akdenizsanat.926507
2021 MEKÂNA ÖZGÜ SANATIN İLİŞKİSEL BAĞLAMI Ulusal ARSLAN SADIK Sanat Yazıları 45 http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/img/23552930112021__6334497332b.pdf
2021 POSTMODERN SANATTA NEGATİF ALAN Ulusal ARSLAN SADIK Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi 6 11 http://dx.doi.org/10.55004/tykhe.999675
2021 MEMORY AND SPACE IN AYSE ERKMEN'S ARTWORKS Ulusal ARSLAN SADIK Idil Journal of Art and Language 10 http://dx.doi.org/10.7816/idil-10-88-11
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Çaldıran'da Mültecilerin Trajik Ölümlerine Sanatsal Bir Gönderme Uluslararası ARSLAN SADIK Uluslararası Göç Araştırmaları Kongresi: ICOMIR 2021 http://icomir.org/wp-content/uploads/2021/05/icomir-ozet-kitabi-1.pdf
2021 Batı Sanatında Sanatçı Elinin Gölgesinin Anlamı Uluslararası ARSLAN SADIK II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu(UBEST2021) https://ubest2021.com/wp-content/uploads/2021/05/UBEST-2021-Bildiriler-Ozet-Kitapcigi_compressed.pdf
2021 Sanat Eğitiminde Ortam Odaklı Sanat Dersinin Mekân Problemlerinin Çözümüne Katkısı: Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Örneği Uluslararası ARSLAN SADIK II. Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu UMGES 2021 https://umges.cumhuriyet.edu.tr/dosya/umges_bildiri_tam_kitab.pdf
2018 Doğu Sanatında Gölgenin Anlam/ı/sızlığı Ulusal ARSLAN SADIK Hacattepe Üniveristesi Güzel Sanatlar Fakültesi 12. Ulusal Sanat Sempozyumu
2017 Curatorship as a Government Practice: Country Travels and Paintings Uluslararası ARSLAN SADIK CONTEMPORARY ISSUES IN SOCIALSCIENCES AND HUMANITIES
2016 The Political Influence On The Decline Of Figure Appearance In Turkish 1950s Paintings Uluslararası ARSLAN SADIK History, Literature and Society: Selected Articles
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Uzmanlık Alan Dersi II Yüksek Lisans
2020-2021 Tez Danışmanlığı II Yüksek Lisans
2020-2021 Resim Atölye II Lisans
2020-2021 Duvar Resmi II Lisans
2020-2021 Sanat Eserleri İnceleme II Lisans
2020-2021 Perspektif II Lisans
2020-2021 Tez Danışmanlığı Yüksek Lisans
2020-2021 Uzmanlık Alan Dersi I Yüksek Lisans
2020-2021 Resim Atölye I Lisans
2020-2021 Duvar Resmi I Lisans
2020-2021 Sanat Eserlerini İnceleme I Lisans
2020-2021 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Yayın Etiği Yüksek Lisans
2020-2021 Sanat Eserleri İnceleme I Lisans
2020-2021 Sanat Felsefesi Lisans
2020-2021 Perspektif I Lisans
2019-2020 Perspektif II Lisans
2021-2022 Sanat Eserleri İnceleme I Lisans
2021-2022 Perspektif I Lisans
2021-2022 Duvar Resmi III Lisans
2021-2022 Duvar Resmi I Lisans
2021-2022 Resim Atölye I Lisans
2021-2022 Tez Danışmanlığı Yüksek Lisans
2021-2022 Uzmanlık Alan Dersi III Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Ortam Odaklı Sanat Atölyesinin Kurulumu ve Iğdır Üniversitesi İç ve Dış Mekanlarına Sanatsal Uygulamalar Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ