E-posta Telefon
0 | 8199
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • S

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2019
  Sanatta Yeterlik

  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/RESİM (SY)/

  Tez Adı: Varlık ve biçim bağlamında gölge pratikleri
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Yüksek Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin politikalarında resim sanatı (1923 - 2013)
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2003
  Lisans

  EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 SANATTA TEKİNSİZLİK VE UZAM İLİŞKİSİ ÜZERİNE Ulusal ARSLAN SADIK Sanat Dergisi 38 http://dx.doi.org/10.47571/ataunigsfd.971407
2021 Resim Sanatında Gölgenin İşlevi ve Farklı Kültürlerdeki Yansımaları Ulusal ARSLAN SADIK Sanat Yazıları 44 http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/img/154251372021__51206606632.pdf
2018 Käthe Kollwitz’in ”İhtiyaç” Adlı Eserinin Analizi Ulusal ARSLAN SADIK Sanat Yazıları 38 http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/img/1136142472018__92095583672.pdf
2021 Ortam Odaklı Sanat Bağlamında Sandy Skoglund'ın Kurgu Mekânları Ulusal ARSLAN SADIK Akdeniz Sanat 15 28 http://dx.doi.org/10.48069/akdenizsanat.926507
2021 MEKÂNA ÖZGÜ SANATIN İLİŞKİSEL BAĞLAMI Ulusal ARSLAN SADIK Sanat Yazıları 45 http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/img/23552930112021__6334497332b.pdf
2021 POSTMODERN SANATTA NEGATİF ALAN Ulusal ARSLAN SADIK Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi 6 11 http://dx.doi.org/10.55004/tykhe.999675
2021 MEMORY AND SPACE IN AYSE ERKMEN'S ARTWORKS Uluslararası ARSLAN SADIK Idil Journal of Art and Language 10 http://dx.doi.org/10.7816/idil-10-88-11
2024 FENOMENOLOJİK VE ONTOLOJİK BAĞLAMDA RESİMLERDE İÇERDEN DIŞARIYA BAKIŞ Ulusal ARSLAN SADIK Sanat Yazıları 50 http://dx.doi.org/10.61742/sanatyazilari.1377529
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Çaldıran'da Mültecilerin Trajik Ölümlerine Sanatsal Bir Gönderme Uluslararası ARSLAN SADIK Uluslararası Göç Araştırmaları Kongresi: ICOMIR 2021 http://icomir.org/wp-content/uploads/2021/05/icomir-ozet-kitabi-1.pdf
2021 Batı Sanatında Sanatçı Elinin Gölgesinin Anlamı Uluslararası ARSLAN SADIK II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu(UBEST2021) http://www.icaseonline.net/bulent/ubest/full_text.pdf
2021 Sanat Eğitiminde Ortam Odaklı Sanat Dersinin Mekân Problemlerinin Çözümüne Katkısı: Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Örneği Uluslararası ARSLAN SADIK II. Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu UMGES 2021 https://umges.cumhuriyet.edu.tr/dosya/umges_bildiri_tam_kitab.pdf
2018 Doğu Sanatında Gölgenin Anlam/ı/sızlığı Ulusal ARSLAN SADIK Hacattepe Üniveristesi Güzel Sanatlar Fakültesi 12. Ulusal Sanat Sempozyumu
2017 A Curatorial State Practice: Notionwide Tours And Paintings Uluslararası ARSLAN SADIK CONTEMPORARY ISSUES IN SOCIALSCIENCES AND HUMANITIES https://dosya.co/hlmwrn2ud3w0/Prag_Sempozyumu_bidiri_kitabı.pdf.html
2016 The Political Influence On The Decline Of Figure Appearance In Turkish 1950s Paintings Uluslararası ARSLAN SADIK History, Literature and Society: Selected Articles
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 Güzel Sanatlar Alanında Teori ve Araştırmalar Modern Öncesi Dönemde Doğu'da Kolektif Bilincin Sanat Pratiklerine Yansıması Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Uzmanlık Alan Dersi II Yüksek Lisans
2020-2021 Tez Danışmanlığı II Yüksek Lisans
2020-2021 Resim Atölye II Lisans
2020-2021 Duvar Resmi II Lisans
2020-2021 Sanat Eserleri İnceleme II Lisans
2020-2021 Perspektif II Lisans
2020-2021 Tez Danışmanlığı Yüksek Lisans
2020-2021 Uzmanlık Alan Dersi I Yüksek Lisans
2020-2021 Resim Atölye I Lisans
2020-2021 Duvar Resmi I Lisans
2020-2021 Sanat Eserlerini İnceleme I Lisans
2020-2021 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Yayın Etiği Yüksek Lisans
2020-2021 Sanat Eserleri İnceleme I Lisans
2020-2021 Sanat Felsefesi Lisans
2020-2021 Perspektif I Lisans
2019-2020 Perspektif II Lisans
2021-2022 Sanat Eserleri İnceleme I Lisans
2021-2022 Perspektif I Lisans
2021-2022 Duvar Resmi III Lisans
2021-2022 Duvar Resmi I Lisans
2021-2022 Resim Atölye I Lisans
2021-2022 Tez Danışmanlığı Yüksek Lisans
2021-2022 Uzmanlık Alan Dersi III Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Ortam Odaklı Sanat Atölyesinin Kurulumu ve Iğdır Üniversitesi İç ve Dış Mekanlarına Sanatsal Uygulamalar Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2022
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2023 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ