E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 8256
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Kadın bakış açısına göre doğu ve batı dilleri bölümünde okuyan öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısı üzerine bir karşılaştırma
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kadına yönelik şiddet ve ataerkillik
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞLI OLMAK Ulusal YILDIRIM SAİT ANASAY 5 15 2021 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1559321
MEDYA VE ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMAR Ulusal YILDIRIM SAİT ANASAY 3 10 2019 https://dergipark.org.tr/tr/pub/anasay/issue/50384/644174
KADININ BEDENİ VE DUYGULARI ÜZERİNDEN SÖMÜRÜLMESİ: EVLENDİRME PROGRAMLARI ÖRNEĞİ Uluslararası YILDIRIM SAİT ASEAD 5 1 2018 http://www.asead.com/FileUpload/bs683328/File/1-11-_sait_yildirim_(1).pdf
Yapay zekânın tüketim kültürü bağlamında değerlendirilmesi: BlackMirror örneği Uluslararası YILDIRIM SAİT Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi - Abant Journal of Cultural Studies 5(9) 5 9 2020 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1081090
SİNDRELLA KOMPLEKSİ: ÇAĞDAŞ KADINDA BAĞIMSIZLIK KORKUSU Ulusal YILDIRIM SAİT ANASAY 2 6 2018 https://dergipark.org.tr/tr/pub/anasay/issue/42567/485095
TÜRKİYE’DE SON ON YILDA İŞLENENKADIN CİNAYETLERİ ÜZERİNE:SEBEP, SONUÇ VE ÖNERİLER Uluslararası YILDIRIM SAİT Mecmua 3 6 2018 https://dergipark.org.tr/tr/pub/mecmua/issue/40853/448868
YOKSULLUK KÜLTÜRÜ KAPSAMINDA “SİLAH ve NAMUS”FİLMİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ Ulusal YILDIRIM SAİT Anasay 1 1 2019 https://dergipark.org.tr/tr/pub/anasay/issue/34440/380452
GÖÇ OLGUSUNUN WEBERYAN ANALİZİ: I. DÜNYA SAVAŞI DOĞU VİLAYETLERİ ÖRNEĞİ Uluslararası YILDIRIM SAİT International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal 5 1 2019 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598198
Hak, Cinayet ve Politika Üçgeninde Kürtaj Hakkı Uluslararası YILDIRIM SAİT Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 19 42 2018 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/537417
“Davaro” Filminin Sosyolojik Analizi Uluslararası YILDIRIM SAİT Tarih ve Gelecek 3 2 2017 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf
Feminist Çalışmalarda Kadın Deneyimlerinin Önemi: Simone de Beauvoir Örneği Ulusal YILDIRIM SAİT Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 1 2019 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/511635
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİRÇALIŞMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ Uluslararası YILDIRIM SAİT İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 2 2018 https://dergipark.org.tr/tr/pub/inijoss/issue/41945/481636
ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ Uluslararası YILDIRIM SAİT PESA INTERNATIONAL JOURNAL OFSOCIAL STUDIES 4 4 2018 https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/41746/432039
Salgınların Sosyal-Psikolojik Görünümü: Covid-19 (Koronavirüs) Pandemi Örneği Ulusal YILDIRIM SAİT Turkish Studies 15 4 2020 http://www.turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetinmakaleadi=makaleurl=403388cc-03a4-41c5-a40d-fc0680d0ea45.pdfkey=43585
Cumhuriyet Döneminde Bir Çatı Kavram Olarak Ulus İdeolojisi ve Bileşenleri Uluslararası YILDIRIM SAİT Kent Akademisi 11 2 2018 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
EVLİLİK KURUMU VE KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Uluslararası YILDIRIM SAİT II. INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE 11-12 February 2021 / AZERBAIJAN 11.02.2021 https://www.worldwomenconference.org/
ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI ÖNLEMEDE ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM ÜZERİNE BİRDEĞERLENDİRME Uluslararası YILDIRIM SAİT WORLD CHILDREN CONFERENCE 23.10.2020 https://bd0f00c0-952a-4b83-b65d-7770943eae8b.filesusr.com/ugd/614b1f_d5eaa87bc9154b98882120f265abf960.pdf
Osmanlı Devletinde Cadılığın Kadın Kimliğinin Görünümüne Etkisi Uluslararası YILDIRIM SAİT Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu 12.09.2018 https://www.academia.edu/37513999/OsmanlC4B1_Devletinde_CadC4B1lC4B1C49FC4B1n_KadC4B1n_KimliC49Finin_GC3B6rC3BCnC3BCmC3BCne_Etkisi
Türkiye‟de Kentleşme ve Yabancılaşma Üzerine Bir İnceleme: ”Züğürt Ağa” Örneği Uluslararası YILDIRIM SAİT Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu 12.09.2018 https://www.academia.edu/37513999/OsmanlC4B1_Devletinde_CadC4B1lC4B1C49FC4B1n_KadC4B1n_KimliC49Finin_GC3B6rC3BCnC3BCmC3BCne_Etkisi
ÜTOPYA VE DİSTOPYALARDA KADIN KİMLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ Uluslararası YILDIRIM SAİT ASEADIII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 05.05.2018 http://www.asead.com/
Feminist Çalışmalarda Kadın Deneyimlerinin Önemi: Simone de Beauvoir Örneği Ulusal YILDIRIM SAİT II. Ulusal Kadın Sempozyumu 08.03.2018 http://gukam.giresun.edu.tr/index.php?id=297
KADININ BEDENİ VE DUYGULARI ÜZERİNDEN SÖMÜRÜLMESİ: EVLENDİRME PROGRAMLARI ÖRNEĞİ Uluslararası YILDIRIM SAİT ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 21.10.2017 http://aseadsempozyum.org/index.php
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Sosyoloji ve Psikoloji Araştırmaları Boşanma Sebepleri Üzerine Bir Araştırma Bölüm(ler)
2020 Türkiye’de Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Son On Yılda (2008-2018) İşlenen ve Medyaya Yansımış Olan Çocuğa Yönelik 500 Cinsel İstismar Vakası Üzerine Bir Araştırma Tümü
2020 Aile ve Sosyoloji Kadınlık ve Annelik Algısı Üzerine UygulamalıBir Değerlendirme Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 SOSYAL HİZMETLER VE AİLE KURUMU (İKİNCİ ÖĞRETİM) Önlisans
2019-2020 SOSYAL HİZMETLER VE AİLE KURUMU Önlisans
2019-2020 PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ Yüksek Lisans
2020-2021 AİLE SOSYOLOJİSİ (İKİNCİ ÖĞRETİM) Önlisans
2020-2021 AİLE SOSYOLOJİSİ Önlisans
2020-2021 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE (İKİNCİ ÖĞRETİM) Önlisans
2020-2021 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE Önlisans
2019-2020 TÜRKİYE’xxNİN TOPLUMSAL YAPISI Lisans
2020-2021 FELSEFE Lisans
2020-2021 SOSYAL HİZMET TARİHİ VE MESLEK ETİĞİ Lisans
2020-2021 DEZAVANTAJLI GRUPLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yüksek Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: