E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 8256
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: KADIN BAKIŞ AÇISINA GÖRE DOĞU VE BATI DİLLERİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2015
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kadına yönelik şiddet ve ataerkillik
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
KADININ BEDENİ VE DUYGULARI ÜZERİNDEN SÖMÜRÜLMESİ: EVLENDİRME PROGRAMLARI ÖRNEĞİ Uluslararası ASEAD 5 1
ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ Uluslararası PESA INTERNATIONAL JOURNAL OFSOCIAL STUDIES 4 4
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİRÇALIŞMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ Uluslararası İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 2
GÖÇ OLGUSUNUN WEBERYAN ANALİZİ: I. DÜNYA SAVAŞI DOĞU VİLAYETLERİ ÖRNEĞİ Uluslararası International Anatolia Academic Online Journal / Social Science Journal 5 1
TÜRKİYE’DE SON ON YILDA İŞLENENKADIN CİNAYETLERİ ÜZERİNE:SEBEP, SONUÇ VE ÖNERİLER Uluslararası Mecmua 3 6
Hak, Cinayet ve Politika Üçgeninde Kürtaj Hakkı Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 19 42
Feminist Çalışmalarda Kadın Deneyimlerinin Önemi: Simone de Beauvoir Örneği Uluslararası Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 1
Cumhuriyet Döneminde Bir Çatı Kavram Olarak Ulus İdeolojisi ve Bileşenleri Uluslararası Kent Akademisi 11 2
YOKSULLUK KÜLTÜRÜ KAPSAMINDA “SİLAH ve NAMUS”FİLMİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ Ulusal Anasay 1 1
“Davaro” Filminin Sosyolojik Analizi Uluslararası Tarih ve Gelecek 3 2
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Osmanlı Devletinde Cadılığın Kadın Kimliğinin Görünümüne Etkisi Uluslararası Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu 12.09.2018
Türkiye‟de Kentleşme ve Yabancılaşma Üzerine Bir İnceleme: ”Züğürt Ağa” Örneği Uluslararası Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu 12.09.2018
ÜTOPYA VE DİSTOPYALARDA KADIN KİMLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ Uluslararası ASEADIII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 05.05.2018
Feminist Çalışmalarda Kadın Deneyimlerinin Önemi: Simone de Beauvoir Örneği Ulusal II. Ulusal Kadın Sempozyumu 08.03.2018
KADININ BEDENİ VE DUYGULARI ÜZERİNDEN SÖMÜRÜLMESİ: EVLENDİRME PROGRAMLARI ÖRNEĞİ Uluslararası ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 21.10.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: