seda-akbay.webp

Arş. Gör. Dr.

Seda Akbay TOHUMCUE-posta Telefon
| 4075
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2021
  Doktora

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: IĞDIR KOŞULLARINDA KARIŞIM ORANI VE BİÇİM ZAMANININ ADİ FİĞ TAHIL KARIŞIMINDA VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
 • Y

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2012
  Yüksek Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Tokat ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi
 • L

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 Iğdır Taban Koşullarında Kaba Yem Üretimi İçin Bazı Buğdaygil ve Baklagil Karışımlarının Verim Performansları Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,AKBAY TOHUMCU SEDA Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 1 http://dergipark.org.tr/doi/10.24180/ijaws.548963
2012 Büyükbaş Hayvan Atıkları için Kurulacak Havasız Çürütme Tesisinin Ekonomik Analizi Ulusal COŞKUN TAMER, MANAV DEMİR NESLİHAN, DEBİK EYÜP, KARADAĞ YAŞAR, KOÇYİĞİT RASİM, ÖZKURT MAHİR, AKBAY SEDA Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 1 4
2020 ığdır Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Buğdaygil-Baklagil Tür ve Karışımların Kalite Performansları Uluslararası AKBAY TOHUMCU SEDA,TEMEL SÜLEYMAN Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 3 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.30910/turkjans.661495
2012 Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal KARADAĞ YAŞAR, ÖZKURT MAHİR, AKBAY SEDA, KIR HAKAN Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 2
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Sivas Şarkışla koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası KIR HAKAN,AKBAY TOHUMCU SEDA,ÖZKURT MAHİR,KARADAĞ YAŞAR ISPECULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ
2018 Determining some yield performances of some forage grasses and legumes mixtures for pasture establishment under lowland conditions of Igdir Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,AKBAY TOHUMCU SEDA 4th International Agriculture Congress
2018 Determination of Some Quality Performances Forage Grass-Legume Species and Mixtures for Pasture Establishment Under Lowland Conditions of Iğdır Uluslararası AKBAY TOHUMCU SEDA,TEMEL SÜLEYMAN 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS
2017 Improvement of Caper (Capparis spp.) Production and Employment of Women Labor in Iğdır-Aralık Erosion Prevention Area Uluslararası GÜVEN FATMAGÜL,AKBAY TOHUMCU SEDA,YILDIRIM BÜNYAMİN,KUMLAY AHMET METİN,ALMA MEHMET HAKKI II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2015 Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Anaerobik Ürün DozlarınınYoncanın Medicago sativa L Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi Ulusal KARADAĞ YAŞAR,KOÇYİĞİT RASİM,ÜNLÜKARA ALİ,SALTALI KADİR,AKBAY SEDA 11. Tarla Bitkileri Kongresi http://tarlabk2015.com/index/sayfa/81/kongre-ozet-kitabi
2015 Effect of Different Compost Doses on The Yield and Quality Characteristics of Alfalfa Under Suluova Amasya Ecological Conditions in Turkey Uluslararası KARADAĞ YAŞAR,KOÇYİĞİT RASİM,ÜNLÜKARA ALİ,SALTALI KADİR,AKBAY SEDA VI th. International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges
2015 Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Anaerobik Ürün Dozlarının Macar Fiği Arpa Karışımının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi Ulusal KARADAĞ YAŞAR,KOÇYİĞİT RASİM,ÜNLÜKARA ALİ,SALTALI KADİR,AKBAY SEDA 11. Tarla Bitkileri Kongresi http://tarlabk2015.com/index/sayfa/81/kongre-ozet-kitabi
2015 Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Anaerobik Ürün Dozlarının Silajlık Mısırın Zea mays L Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi Ulusal KARADAĞ YAŞAR,KOÇYİĞİT RASİM,ÜNLÜKARA ALİ,SALTALI KADİR,AKBAY SEDA 11. Tarla Bitkileri Kongresi http://tarlabk2015.com/index/sayfa/81/kongre-ozet-kitabi
2013 Tokat Ekolojik Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal KARADAĞ YAŞAR, AKBAY TOHUMCU SEDA 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tokatarastirma/Belgeler/kitap.pdf
Kompostun Yem Bitkileri Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi Ulusal YAŞAR KARADAĞ, RASİM KOÇYİĞİT, ALİ ÜNLÜKARA, SEDA AKBAY, EVRİM GÖKCAN Organik Atıklardan Kompost ve Yenilebilir Enerji Üretimi & Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı
Tokat Kazova Koşullarında Bazı Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal YAŞAR KARADAĞ, SELAHATTİN İPTAŞ, HAKAN KIR, SEDA AKBAY, MAHİR ÖZKURT Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi
Bazı Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal YAŞAR KARADAĞ, MUSA YAVUZ, MUSA KARAALP, SEDA AKBAY,HAKAN KIR Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi
Tokat Kazova Koşullarında Bazı Yonca Medicago sativa L Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal YAŞAR KARADAĞ, SELAHATTİN İPTAŞ, HAKAR KIR, SEDA AKBAY Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2017 Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Tümü
2022 Grasses Reed Canary Grass (Phalaris arundinacea L.) Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Yem Bitkileri Muhafaza ve Depolama Lisans
2021-2022 Yemeklik Tane Baklagiller Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır İli Taban Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Çok Yıllık Sıcak ve Serin Mevsim Buğdaygil ile Baklagil Karışımlarının Performanslarının Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Koşullarında Farklı Biçim Zamanları ve Karışım Oranlarının Adi Fiğ Tahıl Karışımlarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Verim Kalite ve Nörotoksik Aminoasit İçeriğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: