E-posta Telefon
0476 223 0040 | 4424
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  The University of Nottingham

  2013 - 2017
  Doktora

  Bilgisayar Bilimi

  Tez Adı: An integrated model of supplier selection and inventory planning using fuzzy logic and multi-objective evolutionary algorithms
 • Y

  University of Southampton {England}

  2011 - 2012
  Yüksek Lisans

  YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

  Tez Adı: Testing of different meta models available in the CFD-optimiser to define the best fitting model for CD-optimisation
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 An Intuitionistic Fuzzy-based MCDM Approach For Location Selection Of Pilot Area For Green Roof Systems In Igdir Province, Turkey Ulusal TÜRK SEDA Journal of the Institute of Science and Technology http://dx.doi.org/10.21597/jist.799058
2020 Fuzzy controlled humanoid robots: A literature review Uluslararası KAHRAMAN CENGİZ,DEVECİ MUHAMMET,Boltürk Eda,TÜRK SEDA Robotics and Autonomous Systems 134 http://dx.doi.org/10.1016/j.robot.2020.103643
2017 Multi-objective optimisation in inventory planning with supplier selection Uluslararası TÜRK SEDA,Özcan Ender,John Robert Expert Systems with Applications 78 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0957417417300969
2019 Multi-criteria of wind-solar site selection problem using a GIS-AHP-based approach with an application in Igdir Province/Turkey Uluslararası KOÇ AHMET, TÜRK SEDA, ŞAHİN GÖKHAN Environmental Science and Pollution Research https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-019-06260-1
2019 Multi-criteria of wind-solar site selection problem using a GIS-AHP-based approach with an application in Igdir Province/Turkey Uluslararası KOÇ AHMET, TÜRK SEDA, ŞAHİN GÖKHAN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 26 31 http://link.springer.com/10.1007/s11356-019-06260-1
2018 Multi-criteria decision-making in the location selection for a solar PV power plant using AHP Uluslararası TÜRK SEDA, ŞAHİN GÖKHAN MEASUREMENT 129 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0263224118306134
2021 Interval type-2 fuzzy sets improved by Simulated Annealing for locating the electric charging stations Uluslararası TÜRK SEDA,DEVECİ MUHAMMET,Ender Özcan,Canitez Fatih,John Robert Information Sciences 547 http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2020.08.076
2021 Multi‑criteria of PV solar site selection problem using GIS‑intuitionistic fuzzy based approach in Erzurum province/ Turkey Uluslararası TÜRK SEDA, KOÇ AHMET, ŞAHİN GÖKHAN Scientific Reports https://www.nature.com/articles/s41598-021-84257-y
2021 FİZYOTERAPİSTLERİN KAS-İSKELET SİSTEM RAHATSIZLIKLARI İLE ERGONOMİ FARKINDALIKLARI Ulusal AKIN Fuat, TÜRK SEDA Ergonomi http://dx.doi.org/10.33439/ergonomi.978679
2022 Taguchi Loss Function in Intuitionistic Fuzzy Sets along with Personal Perceptions for the Sustainable Supplier Selection Problem Uluslararası AKTÜRK SEDA Sustainability 14 http://dx.doi.org/10.3390/su14106178
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 EFFECT OF PERSON PERCEPTION ON MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS Ulusal AKTÜRK SEDA 40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi
2021 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) KULLANILARAK TÜRKİYE, IĞDIR İLİNDE YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ İÇİN PİLOT ALAN BELİRLENMESİ Uluslararası TÜRK SEDA 7. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ
2019 Comparison of an interval type-2 fuzzy sets and AHP Methods for material selection problem on Lithium Ion Batteries Uluslararası AKTÜRK AHMET,TÜRK SEDA The International Conference of Materials and Engineering Technologies (TICMET’19) https://www.ticmet.org/uploads/files2/e-proceeding-book-oct29.pdf
2019 Many-objective Optimisation for An IntegratedSupply Chain Management Problem Uluslararası TÜRK SEDA,Ender Özcan,John Robert Mendel 2019 Mendel Conference25th International Conference on Soft Computing
2018 Testing Of Different Meta Models Available In The Cfd-optimiser To Define The Best Fitting Model For Cd-optimisation Ulusal TÜRK SEDA 38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM) http://www.yaem2018.org/
2015 Inventory Planning With Supplier Selection Using Interval Type-2 Fuzzy Sets Uluslararası TÜRK SEDA Euro 2015 European Conferance on Operational Research https://www.euro-online.org/media_site/reports/EURO27_AB.pdf
2015 A simulated annealing approach to supplier selection aware inventory planning Uluslararası TÜRK SEDA, Miller Simon, Ender Özcan, John Robert 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) http://ieeexplore.ieee.org/document/7257105/
2014 Interval type-2 fuzzy sets in supplier selection Uluslararası TÜRK SEDA, John Robert, Ender Özcan 2014 14th UK Workshop on Computational Intelligence (UKCI) http://ieeexplore.ieee.org/document/6930168/
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Recent Advances in Soft Computing and Cybernetics. Many-objective Optimisation for an Integrated Supply Chain Management Problem Bölüm(ler)
2022 Geleceğin Mühendisi Operasyon Yönetimi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 AHŞAP PALET VE SANDIK İMALATINDA ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİNİN REBA, OWAS VE MURİ YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ VE İNCELENMESİ BURAK KOÇ Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Fizyoterapistlerin kas-iskelet sistem rahatsızlıklarının ve ergonomi farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi FUAT AKIN Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Bulanık Mantık Lisans
2020-2021 Heuristic Algorithms Yüksek Lisans
2021-2022 Algoritmalar Lisans
2020-2021 Linear Programming Yüksek Lisans
2020-2021 Multi-criteria decision making approaches Yüksek Lisans
2019-2020 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çok Kriterli Karar Verme Yüksek Lisans
2019-2020 Girişimcilik ve Proje Yönetimi-II Lisans
2019-2020 Sistem Mühendisliği Yaklaşımıyla Sistem Güvenliği Yüksek Lisans
2019-2020 Girişimcilik ve Proje Yönetimi-I Lisans
2021-2022 Veri Yapıları Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL EDUCATION Üye
Yöneylem Araştırması Derneği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2019 Erasmus Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021