E-posta Telefon
0000 | 3446
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2022
  Doktora

  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Sedanter kadınlarda dayanıklılık egzersizlerinin lipit metabolizması, eser elementler ve hormon düzeyleri üzerine etkilerinin araştırılması
 • Y

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2017
  Yüksek Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Boksörlerde aerobik ve anaerobik gücün arttırılmasında training mask etkisinin incelenmesi
 • L

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015
  Lisans

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2016 Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumları ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi(Burdur İl Merkezi Örneği) Uluslararası Uluışık Vedat, Beyleroğlu Malik, Suna Gürhan, Yalçın Seda Journal of Human Sciences 13 3 https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/issue/view/36
2016 Investigating the effects of coordination trainings on velocity, balance and agility features of tennis kids. International Refereed Academic Journal of Sports Uluslararası Suna Gürhan, Beyleroğlu Malik, Yalçın Seda Health and Medical Sciences 20
2019 Knowledge Levels And Preference Reasons Regarding The Doping Of U23 Turkish National Team Athletes Uluslararası Yalçın İlimdar, Çalık Fehmi, Ece Cuma, Geri Serdar, Şeker Ramazan, Yalçın Seda Progress in Nutrition 21 2 https://www.mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/8396/8099
2014 Research of sudden weight loss effects on pulse of boxers Uluslararası Beyleroğlu Malik, Hazar Muhsin, Yalçın Seda, Uca Merve, Akkuş Uçar Mine Procedia- Social and Behavioral Sciences 152
2016 The examination of the secondary school student’s attitudes toward physical education lesson and their academic motivationaccordingto some variables(Burdur province sample) Uluslararası Uluışık Vedat, Beyleroğlu Malik, Suna Gürhan, Yalçın Seda journal of human 13 3
2018 Investigation of the relationshıp between athletes aggressive behaviors and thyroid hormones Uluslararası Hazar Muhsin, Beyleroğlu Malik, Yalçın Seda, Çetin Onat Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health 18 1
2022 Egzersiz İle Birlikte Alınan Magnezyum Sitrat Kullanımının Vücut Kompozisyonu, Aerobik Performans Ve Yorgunluk Düzeyine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası Yalçınkaya Nehir, Yalçın Seda, Beyleroğlu Malik, Haykır Özgür, Genç Halil İbrahim Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi 44 https://www.sstbdergisi.com/dergi/egzersiz-ile-birlikte-alinan-magnezyum-sitrat-kullaniminin-vucut-kompozisyonu-aerobik-performans-ve-yorgunluk-duzeyine-etkisinin-incelenmesi20220914021407.pdf
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Akdeniz Diyeti ile Birlikte Uygulanan Aerobik Egzersizin Vücut Kompozisyonu, Bedeni Beğenme ve Cinsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Uluslararası Yalçınkaya Nehir, Yalçın Seda, Samar Ezgi, Beyleroğlu Malik ERPA International Congresses on Education https://www.erpacongress.com/upload/dosya/erpa2022_book_of_abstract_163452d0c6fc01.pdf
2019 Genç futbolcularda maksimal oksijen tüketiminin yaşa ve mevkilere göre incelenmesi Uluslararası Yalçın Seda, Çetin Onat, Beyleroğlu Malik 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
2019 Lise Öğrencilerinin Olimpiyat Farkındalıkları: Ölçek Geliştirme, Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Uluslararası Hergüner Gülten, Beyleroğlu Malik, Yalçın Seda, Yaman Serpil, Dönmez Ahmet 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
2019 Boksörlerde Aerobik ve Anaerobik Gücün Artırılmasında Training Mask Etkisinin İncelenmesi Uluslararası Yalçın Seda, Beyleroğlu Malik 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
2016 İki Farklı Okul Türünde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin İncelenmesi (Burdur İl Merkezi Örneği) Uluslararası Uluışık Vedat, Beyleroğlu Malik, Suna Gürhan, Yalçın Seda ERPA International Congresses on Education
2016 Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumları ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Burdur İl Merkezi Örneği) Uluslararası Uluışık Vedat, Beyleroğlu Malik, Suna Gürhan, Yalçın Seda ERPA International Congresses on Education
2016 Investigating the effects of coordination trainings on velocity,balance and agility features of tennis kids Uluslararası Suna Gürhan, Beyleroğlu Malik, Alp Mahmut, Yalçın Seda ERPA International Congresses on Education 2016 https://www.erpacongress.com/upload/dosya/erpa-international-congresses-on-education2016_1576165d518935.pdf
2016 Koordinasyon Antrenmanların Çocuk Tenisçilerde Sürat, Denge Ve Çeviklik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası SUNA GÜRHAN, BEYLEROĞLU MALİK, ALP MAHMUT, YALÇIN SEDA ERPA International Congresses on Education
2014 Research of sudden weight loss effects on pulse of boxers Uluslararası Beyleroğlu Malik, Hazar Muhsin, Yalçın Seda, Uca Merve, Akkuş Uçar Mine Procedia - Social and Behavioral Sciences http://www.erpacongress.com/upload/dosya/erpa2014_book_of_abstracts_153bc538075ea1.pdf
2014 Elit Düzeydeki Judocuların Türkiye Şampiyonasındaki Pençe Kuvveti, Dikey Sıçrama ve Vücut Ağırlığı Arasındaki Değişikliklerin Müsabaka Sonucuyla İlişkisinin Araştırılması Ulusal Yıldız Fikret, Yalçın Seda, Beyleroğlu Malik, Hazar Muhsin, Uca Merve 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi
2014 Menstrual Dönemlerin Bayanlarda Spor Performansına Etkisinin Araştırılması Uluslararası Akkuş Uçar Mine, Hazar Muhsin, Beyleroğlu Malik, Yalçın Seda, Uca Merve 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi http://www.sporbilim.com/UserFiles/File/13thisscscientificprogram.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 Spor Bilim Egzersiz ve Mikrobiyota İlişkisi: Sporcu Mikrobiyotası Bölüm(ler)
2022 Spor Bilim Menstrual Döngü Boyunca Östrojen Hormonundaki Dalgalanmaların Kas Doku Sertliği ve Yaralanma İle İlişkisi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans
2021-2022 Gönüllülük Çalışmaları Önlisans
2021-2022 Badminton Lisans
2021-2022 Badminton UZM I Lisans
2020-2021 Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans
2020-2021 Gönüllülük Çalışmaları Önlisans
2020-2021 Bilgi İletişim Teknolojileri Önlisans
2020-2021 Spor Bilimlerine Giriş Önlisans
2020-2021 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans
2019-2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Lisans
2019-2020 Badminton Lisans
2019-2020 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Lisans
2019-2020 Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans
2019-2020 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Sedanter Kadınlara Uygulanan Dayanıklılık Egzersizlerinin Lipit Metabolizması, Eser Elementler ve Hormon Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Boksörlerde Aerobik ve Anaerobik Gücün Arttırılmasında Training Mask Etkisinin İncelenmesi. Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: