E-posta Telefon
0000 | 3446
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

  2018 - 2022
  Doktora

  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Sedanter kadınlarda dayanıklılık egzersizlerinin lipit metabolizması, eser elementler ve hormon düzeyleri üzerine etkilerinin araştırılması
 • Y

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2017
  Yüksek Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Boksörlerde aerobik ve anaerobik gücün arttırılmasında training mask etkisinin incelenmesi
 • L

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015
  Lisans

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2023 Effect of Menstrual Pain on Sleep Quality and Anaerobic Performance Uluslararası Yalçın Seda Journal of Sports Sciences Research 8 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2832639
2022 Akdeniz Diyeti ile Birlikte Uygulanan Aerobik Egzersizin Vücut Kompozisyonu Bedeni Beğenme ve Cinsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Uluslararası Yalçınkaya Nehir, Yalçın Seda, Samar Ezgi, Beyleroğlu Malik, Gürkan Alper Cenk Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi 5 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbid/issue/73962/1201897
2016 Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumları ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi(Burdur İl Merkezi Örneği) Ulusal Uluışık Vedat, Beyleroğlu Malik, Suna Gürhan, Yalçın Seda Journal of Human Sciences 13 3 https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/issue/view/36
2016 Investıgatıng The Effects Of Coordınatıon Traınıngs On Velocıty, Balance And Agılıty Features Of Tennıs Kıds Ulusal Suna Gürhan, Beyleroğlu Malik, Yalçın Seda International Refereed Academic Journal of Sports Health and Medical Sciences 20 https://www.sstbdergisi.com/indir.php?yol=dergi&dosya=koordinasyon-antrenmanlarin-cocuk-teniscilerde-surat-denge-ve-ceviklik-ozelliklerine-etkisinin-incelenmesi20170803113042
2019 Knowledge Levels and Preference Reasons Regarding The Doping Of U23 Turkish National Team Athletes Uluslararası Yalçın İlimdar, Çalık Fehmi, Ece Cuma, Geri Serdar, Şeker Ramazan, Yalçın Seda Progress in Nutrition 21 2 https://www.mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/8396/8099
2014 Research of sudden weight loss effects on pulse of boxers Uluslararası Beyleroğlu Malik, Hazar Muhsin, Yalçın Seda, Uca Merve, Akkuş Uçar Mine Procedia- Social and Behavioral Sciences 152
2016 The examination of the secondary school student’s attitudes toward physical education lesson and their academic motivationaccordingto some variables(Burdur province sample) Uluslararası Uluışık Vedat, Beyleroğlu Malik, Suna Gürhan, Yalçın Seda journal of human 13 3
2018 Investigation of the relationshıp between athletes aggressive behaviors and thyroid hormones Uluslararası Hazar Muhsin, Beyleroğlu Malik, Yalçın Seda, Çetin Onat Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health 18 1 https://www.analefefs.ro/anale-fefs/2018/i1/pe-autori/HAZAR%20Muhsin.pdf
2022 Egzersiz İle Birlikte Alınan Magnezyum Sitrat Kullanımının Vücut Kompozisyonu: Aerobik Performans Ve Yorgunluk Düzeyine Etkisinin İncelenmesi Ulusal Yalçınkaya Nehir, Yalçın Seda, Beyleroğlu Malik, Haykır Özgür, Genç Halil İbrahim Uluslaraarası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi 44 http://dx.doi.org/10.17363/sstb.2022/abcd89/.44.1
2023 Testosterone hormone level changes in occlusion training applied with resistance exercise in young males Uluslararası Yalçın Seda, Beyleroğlu Malik SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte 12 8 https://revistas.um.es/sportk/article/view/562561
2023 The effects of acute exercise applied to the lower extremity with blood flow restriction on perceived exertion, blood lactate level and cardiovascular responses Uluslararası Yalçın Seda Journal of ROL Sports Sciences 4 1 https://roljournal.com/index.php/rol/issue/view/12/2
2023 Menstruel Döngüye Bağlı Östrojen Seviyelerindeki Dalgalanmaların Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Araştırılması Ulusal Yalçın Seda, Yerlikaya Gökhan, Beyleroğlu Malik Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/76315/1253907
2023 Acute effect of different blood flow restriction protocols on muscle damage Uluslararası Yalçın Seda, Beyleroğlu Malik Turkish Journal of Kinesiology 9 1 http://dx.doi.org/10.31459/turkjkin.1227899
2023 Orta Düzeyde Aktif Genç Kadınlarda Menstrual Döngü Fazlarının Egzersiz Performansı, Vücut Sıcaklığı ve Yorgunluk Düzeyleri Üzerine Etkisi Ulusal Yalçın Seda, Bağış Yunus Emre, Yerlikaya Gökhan, Beyleroğlu Malik Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/76340/1224750
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 Genç Badmintonculara Uygulanan Denge Egzersizlerinin Dinamik Denge, Sıçrama Performansı ve Bacak Kuvvetine Etkisi Uluslararası Yalçın Seda 3rd International Istanbul Contemporary Scientific Research Congress
2023 Bacak Kuvvetinin Dinamik Denge Performansı İle İlişkisi Uluslararası Yalçın Seda 9th Internatıonal Mardın Artuklu Scıentıfıc Researches Conference https://www.artuklukongresi.org/_files/ugd/614b1f_d663dfc4dda34d78b2daabcd9b0d23f7.pdf
2022 Akdeniz Diyeti ile Birlikte Uygulanan Aerobik Egzersizin Vücut Kompozisyonu, Bedeni Beğenme ve Cinsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Uluslararası Yalçınkaya Nehir, Yalçın Seda, Samar Ezgi, Beyleroğlu Malik ERPA International Congresses on Education https://www.erpacongress.com/upload/dosya/erpa2022_book_of_abstract_163452d0c6fc01.pdf
2022 Orta Düzeyde Aktif Genç Kadınlarda Menstrual Döngü Fazlarının Egzersiz Performansı, Vücut Sıcaklığı Ve Yorgunluk Düzeyleri Üzerine Etkisi Uluslararası Yalçın Seda, Bağış Yunus Emre, Yerlikaya Gökhan, Beyleroğlu Malik 6th International Eurasian Sports, Education and Society Congress http://www.iecses.org/Archive/6thaAvrasyaSporEgitimveToplumKongresi-2426Ekim2022.pdf
2019 Genç futbolcularda maksimal oksijen tüketiminin yaşa ve mevkilere göre incelenmesi Uluslararası Yalçın Seda, Çetin Onat, Beyleroğlu Malik 17th International Sports Sciences Congress https://sporbilimleri.org.tr/wp-content/uploads/2022/05/2019-17.-SBK-Antalya.pdf
2019 Lise Öğrencilerinin Olimpiyat Farkındalıkları: Ölçek Geliştirme, Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Uluslararası Hergüner Gülten, Beyleroğlu Malik, Yalçın Seda, Yaman Serpil, Dönmez Ahmet 17th International Sports Sciences Congress https://sporbilimleri.org.tr/wp-content/uploads/2022/05/2019-17.-SBK-Antalya.pdf
2019 Boksörlerde Aerobik ve Anaerobik Gücün Artırılmasında Training Mask Etkisinin İncelenmesi Uluslararası Yalçın Seda, Beyleroğlu Malik 17th International Sports Sciences Congress https://sporbilimleri.org.tr/wp-content/uploads/2022/05/2019-17.-SBK-Antalya.pdf
2016 İki Farklı Okul Türünde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin İncelenmesi (Burdur İl Merkezi Örneği) Uluslararası Uluışık Vedat, Beyleroğlu Malik, Suna Gürhan, Yalçın Seda ERPA International Congresses on Education https://www.erpacongress.com/upload/dosya/erpa_2016_book_of_proceedings_final_157e00410c96c9.pdf
2016 Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumları ve Akademik Güdülenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Burdur İl Merkezi Örneği) Uluslararası Uluışık Vedat, Beyleroğlu Malik, Suna Gürhan, Yalçın Seda ERPA International Congresses on Education https://www.erpacongress.com/upload/dosya/erpa-international-congresses-on-education2016_1576165d518935.pdf
2016 Investigating the effects of coordination trainings on velocity,balance and agility features of tennis kids Uluslararası Suna Gürhan, Beyleroğlu Malik, Alp Mahmut, Yalçın Seda ERPA International Congresses on Education 2016 https://www.erpacongress.com/upload/dosya/erpa-international-congresses-on-education2016_1576165d518935.pdf
2016 Koordinasyon Antrenmanların Çocuk Tenisçilerde Sürat, Denge Ve Çeviklik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası SUNA GÜRHAN, BEYLEROĞLU MALİK, ALP MAHMUT, YALÇIN SEDA ERPA International Congresses on Education
2014 Elit Düzeydeki Judocuların Türkiye Şampiyonasındaki Pençe Kuvveti, Dikey Sıçrama ve Vücut Ağırlığı Arasındaki Değişikliklerin Müsabaka Sonucuyla İlişkisinin Araştırılması Ulusal Yıldız Fikret, Yalçın Seda, Beyleroğlu Malik, Hazar Muhsin, Uca Merve 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi https://www.sporbilim.com/UserFiles/File/7.ogrenci%20kongresi/7.%20Ulusal%20Spor%20Bilimleri%20renci%20Kongresi%20Kitap.pdf
2014 Examınatıon of Menstrual Phases on Athletic Performance in Female Uluslararası Akkuş Uçar Mine, Hazar Muhsin, Beyleroğlu Malik, Yalçın Seda, Uca Merve 13th International Sports Sciences Congress http://www.sporbilim.com/UserFiles/File/13thisscscientificprogram.pdf
2014 Research of sudden weight loss effects on pulse of boxers Uluslararası Beyleroğlu Malik, Hazar Muhsin, Yalçın Seda, Uca Merve, Akkuş Uçar Mine Procedia - Social and Behavioral Sciences http://www.erpacongress.com/upload/dosya/erpa2014_book_of_abstracts_153bc538075ea1.pdf
2014 Research of Sudden Weight Loss Effects on Pulse of Boxers Uluslararası Beyleroğlu Malik, Hazar Muhsin, Yalçın Seda, Uca Merve, Akkuş Uçar Mine ERPA International Congresses on Education http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.239
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2023 Kuramdan Uygulamaya Sportif Performans Esneklik Bölüm(ler)
2023 Spor Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar VI Kadın Sporcu Üçlemesi Bölüm(ler)
2023 Kadınlarda Egzersizin Etkileri: Lipit Metabolizması, Eser Elementler, Hormon Tümü
2022 Spor & Bilim Egzersiz ve Mikrobiyota İlişkisi: Sporcu Mikrobiyotası Bölüm(ler)
2022 Spor & Bilim Menstrual Döngü Boyunca Östrojen Hormonundaki Dalgalanmaların Kas Doku Sertliği ve Yaralanma İle İlişkisi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans
2021-2022 Gönüllülük Çalışmaları Önlisans
2021-2022 Badminton Lisans
2021-2022 Badminton UZM I Lisans
2020-2021 Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans
2020-2021 Gönüllülük Çalışmaları Önlisans
2020-2021 Bilgi İletişim Teknolojileri Önlisans
2020-2021 Spor Bilimlerine Giriş Önlisans
2020-2021 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans
2019-2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Lisans
2019-2020 Badminton Lisans
2019-2020 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Lisans
2019-2020 Topluma Hizmet Uygulamaları Lisans
2019-2020 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Lisans
2022-2023 Gönüllülük Çalışmaları Önlisans
2022-2023 Sporda Yönetim ve Organizasyon Önlisans
2022-2023 Türk Spor Teşkilatı ve Yönetimi Önlisans
2022-2023 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Önlisans
2022-2023 Öğretmenlik Uygulaması 1 Lisans
2022-2023 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I Lisans
2022-2023 Girişimcilik ve Proje Yönetimi Önlisans
2021-2022 Sporda Toplam Kalite Yönetimi Lisans
2021-2022 Sosyoloji ve Spor Lisans
2021-2022 Yaşam Boyu Spor Önlisans
2021-2022 Girişimcilik ve Proje Yönetimi Önlisans
2021-2022 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Önlisans
2021-2022 Spor Bilimlerine Giriş Önlisans
2021-2022 Sporda Zaman Yönetimi Lisans
2021-2022 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş Lisans
2020-2021 Sosyoloji ve Spor Lisans
2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması Lisans
2020-2021 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Eylem Araştırması Lisans
2020-2021 Karakter ve Değer Eğitimi Lisans
2020-2021 Beden Eğitimi - Spor Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Önlisans
2020-2021 Okul Öncesi ve İlköğretimde Hareket Eğitimi Lisans
2019-2020 Türk Eğitim Tarihi Lisans
2019-2020 Okul Deneyimi Lisans
2022-2023 Spor Bilimlerine Giriş Önlisans
2022-2023 Badminton UZM II Lisans
2022-2023 Temel Hareket Eğitimi Lisans
2022-2023 Hareket Eğitimi Lisans
2022-2023 İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Sedanter Kadınlara Uygulanan Dayanıklılık Egzersizlerinin Lipit Metabolizması, Eser Elementler ve Hormon Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Boksörlerde Aerobik ve Anaerobik Gücün Arttırılmasında Training Mask Etkisinin İncelenmesi. Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2022