E-posta Telefon
05459259639 | 4056
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2011
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM MAKİNELERİ (DR)/

  Tez Adı: Doğrudan ekim makinalarında farklı gömücü ayak ve ilerleme hızlarının güç ve yakıt tüketimi, toprak fiziksel özellikleri, anız dağılımıı ve ekim performansına etkileri
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2005
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM MAKİNELERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Farklı toprak parçalama ve ekim sırasında sıkıştırma düzeylerinin buğdayda tarla filizi çıkışına olan etkileri üzerine bir araştırma
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2001
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TARIM MAKİNELERİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 The Importance of the Conservation Agriculture for Turkey Ulusal ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,GÜLBE ALPER Journal of the Institute of Science and Technology (Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi) 8 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/485717
2006 Yazlık buğdayda farklı tohum yatağı parçalama ve sıra üzeri sıkıştırma düzeylerinin bitki çıkışı gelişimi ve verime olan etkileri Ulusal ÇELİK AHMET,ALTIKAT SEFA,Turgut Nihat Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 2 http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunizfd/article/view/1025004685
2011 Farklı tip gömücü ayak ve kapatma düzenine sahip doğrudan ekim makinalarının farklı ilerleme hızlarında kullanılmasının toprak yüzey pürüzlülüğüne etkisi Uluslararası ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1 1
2011 The effects of tillage and intra row compaction on seedbed properties and red lentil emergence under dry land conditions Uluslararası ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET Soil and Tillage Research 114 1 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198711000614
2020 Applications of artificial neural networks and hybrid models for predicting CO2 flux from soil to atmosphere Uluslararası ALTIKAT SEFA,GÜLBE ALPER,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,ALTIKAT AYSUN International Journal of Environmental Science and Technology 17 https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-020-02799-6
2013 Toprak yüzey pürüzlülüğü ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması Uluslararası ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 104 109 http://bhi.nku.edu.tr/basinyonetim/resim/images/editorresimleri/522/files/2013_10_02_13_Altikat.pdf
2008 Geometrical analysis of the effects of rotary tiller blade path on the distribution of soil slice size Uluslararası ÇELİK AHMET,ALTIKAT SEFA Applied Engineering in Agriculture 24 4 https://elibrary.asabe.org/abstract.asp?aid=25138&t=2&redir=&redirType=
2019 The Response of CO2 Flux to Soil Warming, Manure Application and Soil Salinity Uluslararası ALTIKAT SEFA,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,ALTIKAT AYSUN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 3 ddsd
2015 A new approach for determination of seed distribution area in vertical plane Uluslararası ALTIKAT SEFA,GÜLBE ALPER,ÇELİK AHMET Journal of Agricultural Science 21 1 http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/2015/21_1/12.makale.pdf
2019 Determination of Physico-Mechanical Properties of Some Domestic and Foreign Walnut (Juglans regia l.) Varieties Uluslararası GÜLSOY ERSİN,KUŞ EMRAH,ALTIKAT SEFA Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 18 6 https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/asphc/article/view/1340/887
2013 Effects of aggregate size and compaction level on CO2 C fluxes and microbial populations Uluslararası ALTIKAT SEFA Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University 30 2
2019 Differentiation in Gravimetrical and Frictional Properties of Phaseolus Vulgaris L. by a PartialLeast Square Regression Model Uluslararası ALTIKAT SEFA,YAŞAR SULHATTİN KSÜ Tarım ve Doğa Derg 22 4
2013 Anıza doğrudan ekim makinalarında kullanılan farklı gömücü ayak ve taktör ilerleme hızlarının çizi kesit alanı ve toprak kabarmasına etkileri Ulusal ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43 2 http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunizfd/article/view/5000007703
2013 Effects of strip width and tractor forward speed on sowing uniformity of maize and sunflower Uluslararası ALTIKAT SEFA Bulgarian Journal of Agricultural Science 19 2 http://www.agrojournal.org/19/02-27.pdf
2019 Iğdır İli Kayısı Çeşitlerinin Fiziko-Mekanik ve Bazı Kimyasal Özellikleri Uluslararası ALTIKAT SEFA,TEMİZ Şeyda Yüzüncü Yıl ÜniversitesiTarım Bilimleri Dergisi 29 3
2011 Iğdır ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri Uluslararası ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1 4 http://www.igdir.edu.tr/f_fbens/dergi/dosyalar/aral%C4%B1k2011/FBEDJIST_12.2011_MAK_14.pdf
2012 Iğdır ili kayısı tarımının mekanizasyon sorunları ve çözüm önerileri Uluslararası MALASLI MEHMET ZAHİD,ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech 2 3 https://www.google.com.tr/#q=I%C4%9Fd%C4%B1r+ili+kay%C4%B1s%C4%B1+tar%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1n+mekanizasyon+d%C3%BCzeyi
2011 A comparison of an experimental plow with a moldboard and a disk plow on the soil physical properties Uluslararası ÇELİK AHMET,BOYDAŞ MUSTAFA GÖKALP,ALTIKAT SEFA Applied Engineering in Agriculture 27 2 https://elibrary.asabe.org/abstract.asp?aid=36485&t=2&redir=&redirType=
2012 Iğdır ilinin hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyeli Ulusal ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2 1 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/igdirfbed/article/view/5000093731/5000087274
2010 Effects of various strip widths and tractor forward speeds in strip tillage on soil physical properties and yield of silage corn Uluslararası ÇELİK AHMET,ALTIKAT SEFA Journal of Agricultural Sciences 16 3 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/15/1725/18338.pdf
2013 The effects of reduced tillage and compaction level on the red lentil yield Uluslararası ALTIKAT SEFA Bulgarian Journal of Agricultural Science 19 5 http://www.agrojournal.org/19/05-38.pdf
2012 Effects of various tillage systems on soil CO2 C fluxes and on bacteria and fungi populations in Zea mays Uluslararası ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET,BİLEN SERDAR AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEEARCH 7 19 http://www.academicjournals.org/journal/AJAR/article-abstract/9E0CA1B36142
2009 Toprak işleme sistemlerinin önemli bazı toprak kalite kriterlerine olan etkileri Ulusal ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 16 2 https://www.google.com.tr/#q=toprak+i%C5%9Fleme+sistemlerinin+%C3%B6nemli+baz%C4%B1+toprak+kalite+kriterlerine+etkisi
2009 Erzurum ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri Ulusal ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 40 2 http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunizfd/article/view/1025008655
2006 Farklı toprak işleme yöntemlerinin yabancı ot kontrolüne etkisi Ulusal ÇELİK AHMET,ALTIKAT SEFA Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2 4 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tarmak/article/viewFile/5000061453/5000057914
2020 The modelling of rupture force of white kidney beans (Phaseolus vulgaris L.) using the multiple linear regression (MLP) and artificial neural networks (ANN) Uluslararası ALTIKAT SEFA Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 57 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/zfdergi/issue/53452/554929
2012 Effects of different no till seeders and tractor forward speeds on the soil physical properties and seed emergence of summer vetch and winter wheat Uluslararası ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET Journal of Agricultural Sciences 18 1 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/15/1736/18438.pdf
2021 Prediction of CO2 Emission from Greenhouse to Atmosphere with Artificial Neural Networks and Deep Learning Neural Networks Uluslararası ALTIKAT SEFA International Journal of Environmental Science and Technology https://www.springer.com/journal/13762/
2013 Effects of various no till seeders and stubble conditions on sowing performance and seed emergence of common vetch Uluslararası ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET,Gözübüyük Zinnur Soil and Tillage Research 126 1 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198712001559
2017 The Applications of No-tillage in Turkey Ulusal ALTIKAT SEFA, KUŞ EMRAH, KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN, GÖZÜBÜYÜK ZİNNUR International Journal of Environmental Trends 1 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391567
2010 Effects of strip and full width tillage on soil carbon IV oxide carbon CO2 C fluxes and on bacterial and fungal populations in sunflower Uluslararası BİLEN SERDAR,ÇELİK AHMET,ALTIKAT SEFA African Journal of Biotechnology 9 38 http://www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/92252
2018 Effects of wheel traffic and farmyard manure applications on soil CO2 emission and soil oxygen content Uluslararası ALTIKAT SEFA,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,ALTIKAT AYSUN Turkish Journal of Agriculture and Forestry 42 4 http://online.journals.tubitak.gov.tr/openDoiPdf.htm?mKodu=tar-1709-79
2018 Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi Ulusal KUŞ EMRAH,YILDIRIM YILDIRAN,ALTIKAT SEFA,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 4 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/617094
2013 Yazlık fiğ ve kışlık buğdayda farklı doğrudan ekim makinaları ve traktör ilerleme hızlarının anız dağılımına etkileri Ulusal ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET,Turgut Nihat Atatürk Univ.Ziraat Fakültesi Dergisi 43 2 http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunizfd/article/view/5000007702/5000007999
2006 Kışlık buğdayda farklı tohum yatağı parçalama ve sıkıştırma düzeylerinin bitki çıkışı ve verime olan etkileri Ulusal ÇELİK AHMET,ALTIKAT SEFA,Turgut Nihat Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2 2 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tarmak/article/view/5000061396/5000057882
2018 Türkiye için Koruyucu Tarımın Önemi Uluslararası ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,GÜLBE ALPER Journal of the Institute of Science and Technology 8 2 http://dergipark.gov.tr/doi/10.21597/jist.427894
2019 Iğdır İli Kayısı Yetiştiriciliğinde Enerji Kullanımı Uluslararası ALTIKAT SEFA,TEMİZ Şeyda Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 3
2012 Seeding performances of no till seeders equipped with different furrow openers covering components and forward speeds for winter wheat Uluslararası ÇELİK AHMET,ALTIKAT SEFA Journal of Agricultural Sciences 18 3 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/15/1800/19020.pdf
2018 Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi Uluslararası KUŞ EMRAH,YILDIRIM YILDIRAN,ALTIKAT AYSUN,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,ALTIKAT SEFA Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 4 http://dergipark.gov.tr/doi/10.29133/yyutbd.420358
2013 Strip tillage width effects on sunflower seed emergence and yield Uluslararası ÇELİK AHMET,ALTIKAT SEFA,R Way Thomas Soil and Tillage Research 131 1 http://ac.els-cdn.com/S0167198713000615/1-s2.0-S0167198713000615-main.pdf?_tid=405ecace-e8cb-11e4-a5d2-00000aab0f6b&acdnat=1429692218_0640e100bdd26f4360069ad5fefabb16
2022 The effect of power harrow on the wheat residue cover and residue incorporation into the tilled soil layer Uluslararası ÇELİK AHMET, ALTIKAT SEFA Soil and Tillage Research https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198721002750
2022 A comparative study of deep learning neural network architectures and sensitivity analyses for the prediction of color changes in biochar Uluslararası ALTIKAT Alperay, ALMA MEHMET HAKKI, ALTIKAT SEFA International Journal of Energy Research 46 15 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/er.8577
2022 Effects of Different Power Levels Used in Microwave Drying Method on Color Changes of Oyster Mushroom (Pleurotus Ostreatus) Uluslararası ALTIKAT SEFA, ALMA MEHMET HAKKI, GÜLBE ALPER, KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN, KUŞ EMRAH Iğdır Üniversitesi 12 4 https://dx.doi.org/10.21597/jist.1134759
2022 Evaluating Effects of Post-Sowing Compaction and Sowing Speed on Soil Properties, Distribution of Seed Placement and Second Crop Maize Performance Uluslararası KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN, ALTIKAT SEFA AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA 53 1 https://www.researchgate.net/publication/361326332_Evaluating_Effects_of_Post-Sowing_Compaction_and_Sowing_Speed_on_Soil_Properties_Distribution_of_Seed_Placement_and_Second_Crop_Maize_Performance
2021 Intelligent solid waste classification using deep convolutional neural networks Uluslararası ALTIKAT AYSUN, GÜLBE ALPER, ALTIKAT SEFA International Journal of Environmental Science and Technology http://dx.doi.org/10.1007/s13762-021-03179-4
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 BIO-OIL SEPARATION AND UPGRADING TECHNIQUES Uluslararası ALMA MEHMET HAKKI, ALTIKAT Alperay, ALTIKAT SEFA TUBA World Conference on Energy Science and Technology (TUBA WCEST-2021) http://www.tuba.gov.tr/tr/duyurular/tuba-world-conference-on-energy-science-and-technology-tuba-wcest-2021
2021 BIOCHAR: PHYSICAL PROPERTIES AND EFFECTS ON THE SOIL Ulusal ALMA MEHMET HAKKI, ALTIKAT Alperay, ALTIKAT SEFA TUBA World Conference on Energy Science and Technology (TUBA WCEST-2021) http://www.tuba.gov.tr/tr/duyurular/tuba-world-conference-on-energy-science-and-technology-tuba-wcest-2021
2021 Nohut Tohumlarının Kırılma Direnci, Statik Sürtünme Katsayıları ve Duyarlılık Analizlerinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi Ulusal ALTIKAT SEFA 33. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Nohut Tohumlarının Kırılma Direnci, Statik Sürtünme Katsayıları ve Duyarlılık Analizlerinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi
2019 Changes in Physical and Mechanical Properties of Different Chickpea Cultivars Due to Moisture Content Uluslararası ALTIKAT SEFA 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCEAGRICULTURE http://icanas.agri.edu.tr/
2019 FARKLI NEM DÜZEYLERİNİN ASPİR (CARTHAMUS TİNCTORİUS)TOHUMLARININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Uluslararası ALTIKAT SEFA UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
2019 TOPRAK İŞLEME SİSTEMLERİNİN TOPRAĞIN MİKROBİYAL AKTİVİTESİNEETKİLERİ Uluslararası ALTIKAT SEFA MAS INTERNATIONAL CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-V
2019 ANIZA DOĞRUDAN EKİM YÖNTEMİNİN TÜRKİYE TARIMINAADAPTASYONU: TEMEL BİLEŞENLER, DÜNYA ÖRNEKLERİ, KARŞILAŞILANSORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Uluslararası ALTIKAT SEFA UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VETEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
2019 The Current Problems of Iğdır Agriculture Uluslararası ALTIKAT SEFA 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES
2019 FARKLI NEM İÇERİKLERİ VE SÜRTÜNME DÜZLEMLERİNİN ASPİR’DE(CARTHAMUS TİNCTORİUS) STATİK SÜRTÜNME KATSAYILARINA OLANETKİLERİ Uluslararası ALTIKAT SEFA MAS INTERNATIONAL CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-V
2018 Sıra Üzeri Sıkıştırmanın Toprak Fiziksel Özelliklerine Etkileri Uluslararası KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,ALTIKAT SEFA Uluslararası Tarım Kongresi
2017 Usage of microcontrollers in agriculture Uluslararası KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,GÜLBE ALPER,ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu
2017 The Importance of the Conservation Agriculture in Turkey Uluslararası ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP, 09-10 October 2017, Iğdır, Turkey)
2017 The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern Anatolia Region Uluslararası KUŞ EMRAH,ALTIKAT SEFA,DEMİR BÜNYAMİN,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP, 09-10 October 2017, Iğdır, Turkey)
2017 The Main Problems of Agriculture in Iğdır Uluslararası ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP, 09-10 October 2017, Iğdır, Turkey)
2017 The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in Lentil Planting Uluslararası KUŞ EMRAH,YILDIRIM YILDIRAN,ALTIKAT SEFA,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP, 09-10 October 2017, Iğdır, Turkey) http://sempozyum.igdir.edu.tr/C3B6zet-kitapC3A7C4B1C49FC4B1
2017 The Applications of No-tillage in Turkey Uluslararası ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,Zinnur Gözübüyük 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, ICONSETE'2017-Rome, ITALY http://2017.iconsete.org/ABSTRACT_BOOK_ICONSETE’xx2017.pdf
2017 Usage of Microcontrollers in Agricultural Areas Uluslararası KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,GÜLBE ALPER,ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP, 09-10 October 2017, Iğdır, Turkey)
2017 Soil CO2 Emissions Under Short-Term Tillage Effects Uluslararası KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop on Precision Agriculture, AGME2017-Izmir, TURKEY http://agme2017.org/abstracts
2017 The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in LentilPlanting Uluslararası KUŞ EMRAH,ALTIKAT SEFA,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu
2017 The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern AnatoliaRegion Uluslararası KUŞ EMRAH,ALTIKAT SEFA,DEMİR BÜNYAMİN,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu
2017 The Important of the Conservation Agriculture in Turkey Uluslararası ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu
2017 Usage of Microcontrollers in Agricultural Areas Uluslararası KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,GÜLBE ALPER,ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu
2017 The Main Problems of Iğdır Agriculture Uluslararası ALTIKAT SEFA,KUŞ EMRAH,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu
2017 The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern Anatolia Region Uluslararası KUŞ EMRAH,ALTIKAT SEFA,DEMİR BÜNYAMİN,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN II. International Iğdır Symposium http://sempozyum.igdir.edu.tr/tam-metin-kitabi
2015 Farklı sıra üzeri sıkıştırma düzeyleri ve traktör ilerleme hızlarının mısır bitkisinde toprak fiziksel özellikleri ve CO2 yayılımına etkileri Ulusal ALTIKAT SEFA,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi
2015 Turkey s Agricultural Equipment and Machinery Projection Ulusal ALTIKAT SEFA,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN,GÜLBE ALPER,ÇELİK AHMET 29. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongesi
2015 Iğdır İli Elma Yetiştiriciliği ve Mekanizasyon Sorunları Ulusal ALTIKAT SEFA,KAYA TUNCAY,GÜLBE ALPER,KÜÇÜKERDEM HASAN KAAN 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi
2013 Türkiyenin coğrafi bölgeler bazında hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyeli Ulusal ALTIKAT SEFA,GÜLER İBRAHİM ETHEM 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi
2013 Farklı tip gömücü ayaklara sahip anıza doğrudan ekim makinalarının güç ve yakıt tüketimi yönünden karşılaştırılması Ulusal ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET 28. Ulusal tarımsal mekanizasyon kongresi
2012 Türkiye traktör parkı ve yetkili teknik servis ağlarının markalara göre dağılımı Ulusal ÇELİK AHMET,ALTIKAT SEFA 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi
2010 Coğrafik bölgeler bazında Türkiye nin traktör parkı ve mekanizasyon özelliklerinin yıllara göre değişimi Ulusal ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET,Zinnur GÖZÜBÜYÜK 26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi
2010 Ekolojik tarımda toprak işlemenin yabancı ot kontrolündeki rolü Ulusal MALASLI MEHMET ZAHİD,ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu
2009 Farklı tip anıza doğrudan ekim makinalarının değişik anız koşullarınında çizi özellikleri ve anız dağılımı yönünden karşılaştırılması Ulusal ÇELİK AHMET,ALTIKAT SEFA,Nihat Turgut 25. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi
2009 The effects of soil tillage systems on the global warming Uluslararası ALTIKAT SEFA,ALTIKAT AYSUN 15th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Threats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions
2008 Tarımsal göstergeler ışığında mersin ilinin mekanizasyon durumu Ulusal ALTIKAT SEFA,ÇELİK AHMET,DEMİR BÜNYAMİN Mersin Sempozyumu
2008 Mersin bölgesinde seracılık Ulusal DEMİR BÜNYAMİN,ÖZTÜRK İSMAİL,ALTIKAT SEFA Mersin sempozyumu
2004 Toprak frezesi bıçak yörüngesinin bilgisayar destekli tasarımı Ulusal ÇELİK AHMET,ALTIKAT SEFA Tarımsal mekanizasyon 22. ulusal kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 BİYOKÜTLENİN TERMOKİMYASAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ VE REAKTÖRLER Tümü
2022 Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Üzerine Güncel Araştırmalar II Trüf Mantarı (Tuber Sp.) ve Yetiştiriciliğine Genel Bir Bakış, Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2017 Mısırda farklı sıra üzeri sıkıştırma düzeyleri ve makina ilerleme hızlarının tohum dağılım düzgünlüğü, tarla filizi çıkışı ve verime olan etkileri HASAN KAAN KÜÇÜKERDEM Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Tohum dağılım alanının belirlemesinde içbükey zarf algoritmasının uygulanabilirliği ALPER GÜLBE Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2015-2016 Tarım Makinaları Lisans
2014-2015 Tarım makinalarında iş güvenliği Lisans
2014-2015 Malzeme Bilgisi Lisans
2012-2013 Alternatif enerji Kaynakaları Yüksek Lisans
2013-2014 Alternatif enerji Kaynakaları Yüksek Lisans
2013-2014 Tarım Makinalarında İş etüdü Yüksek Lisans
2014-2015 Tarım Makinalarında İş etüdü Yüksek Lisans
2012-2013 Tarım Makinaları Deney İlkeleri Yüksek Lisans
2013-2014 Tarım Makinaları Deney İlkeleri Yüksek Lisans
2014-2015 Tarım Makinaları Deney İlkeleri Yüksek Lisans
2014-2015 Toprak İşleme Alet ve Makinaları Yüksek Lisans
2013-2014 Toprak İşleme Alet ve Makinaları Yüksek Lisans
2010-2011 Tarım Makinaları Lisans
2011-2012 Tarım Makinaları Lisans
2012-2013 Tarım Makinaları Lisans
2013-2014 Teknik Resim Lisans
2014-2015 Teknik Resim Lisans
2011-2012 Teknik Resim Lisans
2012-2013 Teknik Resim Lisans
2013-2014 Bilgisayar Önlisans
2013-2014 Meslek Etiği Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
İSTİRİDYE MANTARININ KURUMA KİNETİĞİ VE RENK DEĞİŞİMLERİNİN MATEMATİKSEL VE YAPAY SİNİR AĞLARIYLA MODELLENMESİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Toprak Sıkıştırma ve Parçalama Düzeylerinin Buğdayda Tarla Filizi Çıkışına Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı BAP
Tek Dane Ekim Makinalarıyla İri taneli Tohumların Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Anıza Direkt Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı Gömücü Ayak Bastırma ve Kapatma Düzenlerinin Güç ve Yakıt Tüketimleri Çizi Profili ve Tohum Dağılım Düzgünlüğü İle Bitki Çıkışına Olan Etkileri Araştırmacı BAP
Erzurum Koşullarında Anıza Doğrudan Ekimin Geleneksel Toprak İşleme ve Ekim Sıklığı Yönünden Karşılaştırılması Araştırmacı BAP
Şeritsel Toprak İşlemede Farklı Makine Kombinasyonlarının Toprak Fiziksel Özellikleri Güç ve Yakıt Tüketimi ile Bitki Çıkışına Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı BAP
Farklı Sıra Üzeri Sıkıştırma Düzeylerinin Mısır Bitkisi Çimlenme ve Çıkış Parametrelerine Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Türkiye’de Anıza Doğrudan Ekim Uygulamaları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Çizelde Farklı Tip Ayak ve Uç Demirlerinin Toprağa Olan Etkileri Güç ve Yakıt Tüketimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı BAP
Iğdır İli Kayısı Yetiştiriciliğinde Enerji Bilançosu ve Bazı Kayısı Çeşitlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Görüntü işleme ve yapay sinir ağları yardımıyla elma sınıflandırılması ve leke analizi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Üniversitesi Traktör Parkının Geliştirilmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2016 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2013 MYO/Yüksekokul Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2012 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2013
2011 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2013
2010 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2013
2010 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2013
2021 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2021 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ