no-foto2.png

Dr. Öğr. Üye.

Şemistan KIZILTEPEE-posta Telefon
| 2612
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2018
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İÇ HASTALIKLARI (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2004
  Yüksek Lisans

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İÇ HASTALIKLARI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Koyunlarda doğal psoroptik uyuz hastalığında tedavi denemeleri, klinik, hematolojik ve biyokimyasal araştırmalar
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Determination of Haptoglobin, some Biochemical and Oxidative Stress Parameters in Calves with Pneumonia Uluslararası BOZUKLUHAN KADİR, MERHAN OĞUZ, KIZILTEPE ŞEMİSTAN, ERGİN EĞRİTAĞ HALE, AKYÜZ ENES, GÖKCE HALİL İBRAHİM FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 30 07 file:///C:/Users/kau-klinik-pc/Downloads/FEB_07A_2021_Pp_08818-09635.pdf
2018 Kars Yöresindeki Koyun ve Keçilerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması Ulusal GÖKCE GÜRBÜZ, UZLU ERDOĞAN, MOR NERİMAN, ERKILIÇ EKİN EMRE, KIZILTEPE ŞEMİSTAN Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 32 3
2018 Poksvirüs İle Doğal Enfekte Koyunlarda, Bazı Akut Faz Proteinler, Biyokimyasal Parametreler ve Oksidatif Stresin Belirlenmesi Ulusal BOZUKLUHAN KADİR, MERHAN OĞUZ, GÖKCE HALİL İBRAHİM, ÖĞÜN METİN, ATAKİŞİ EMİNE, KIZILTEPE ŞEMİSTAN, GÖKCE GÜRBÜZ Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 24 3 http://dx.doi.org/10.9775/kvfd.2017.19167
2020 Toksoplazmozisli koyunlarda oksidatif stres ve seruloplazmin düzeylerinin belirlenmesi Ulusal BOZUKLUHAN KADİR,MERHAN OĞUZ,KIZILTEPE ŞEMİSTAN,HARMANKAYA AHMET,GÖKCE GÜRBÜZ Van Veterinary Journal 31 2 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.36483/vanvetj.646976
2012 Clinical Effectiveness of Ivermectin on Bovine Dermatophytosis Ulusal KIRMIZIGÜL ALİ HAYDAR, GÖKÇE ERHAN, ŞAHİN MİTAT, KIZILTEPE ŞEMİSTAN, BÜYÜK FATİH, ERKILIÇ EKİN EMRE Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 3
2015 Sığırlarda Şap Hastalığının Klinik Seyri Sırasında Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması * Ulusal BOZUKLUHAN KADİR, MERHAN OĞUZ, ÖĞÜN METİN, KIZILTEPE ŞEMİSTAN, AKPINAR RAHŞAN Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12 2
2013 Morkaraman Koyunlarda Doğal Psoroptes Ovis Enfestasyonunda Hematolojik ve Biyokimyasal Değişiklikler Ulusal GÖKCE GÜRBÜZ, KIZILTEPE ŞEMİSTAN Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 19 6 http://dx.doi.org/10.9775/kvfd.2013.9200
2018 KARS YÖRESİNDEKİ KOYUN VE KEÇİLERDE TOXOPLASMA GONDİİ SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Ulusal BOZUKLUHAN KADİR,GÖKCE GÜRBÜZ,UZLU ERDOĞAN,MOR NERİMAN,ERKILIÇ EKİN EMRE,KIZILTEPE ŞEMİSTAN FÜ Sağ.Bil.Vet.Derg. 32 3
2021 Determination of haptoglobin, some biochemical and oxidative stress parameters in calves with pneumonia Uluslararası BOZUKLUHAN KADİR, MERHAN OĞUZ, KIZILTEPE ŞEMİSTAN, ERGİN EĞRİTAĞ HALE, AKYÜZ ENES, GÖKCE GÜRBÜZ Fresenius Environmental Bulletin 30
2022 Prevalence and economic significance of Hypoderma bovis in Ardahan Uluslararası AYVAZOĞLU CEMALETTİN, KIZILTEPE ŞEMİSTAN, DEMİR PINAR South African Journal of Animal Science 1 52 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.sasas.co.za%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2FAyvazogli52Issue1.pdf&clen=422633&chunk=true
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK, KOYUNLARDA ABORT YAPTIRAN ETKENLER KOYUNLARDA ABORT YAPTIRAN ETKENLER Bölüm(ler)
2020 TÜM YÖNLERİ İLE KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAYVANCILIK KOYUNLARDA ABORT YAPTIRAN ETKENLER Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Klinik 2 Önlisans
2020-2021 Klinik 1 Önlisans
2020-2021 Koyun Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Koyun Yetiştiriciliği ve Hastalıkları
Klinik 1
Proje Adı Görev: Tür:
Koyunlarda Ovine Pulmoner Adenokarsinom (Jaagsiekte) Hastalığının Moleküler ve Patolojik Yöntemlerle Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Koyunlarda Schmallenberg Virus Enfeksiyonunun Seroprevalansı Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Ardahan Yöresindeki Köpeklerde Dirofilaria immitis Yaygınlığının Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ