E-posta Telefon
05464734100 | 4071
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2017
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TOPRAK (DR)/

  Tez Adı: Sıçrama erozyonunun belirlenmesinde suya duyarlı kartların (SDK) kullanım etkinliği ve yeni parametrik yaklaşımlar
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TOPRAK (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Iğdır yöresi tuzlu ve tuzlu-alkali toprakların ıslahında polimerlerin (PAMPVA kullanım etkinliğinin belirlenmesi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı: Toprak Sıkışmasının Geçirgenlik Paremetreleri ve Penetrasyon Direnci Üzerine Etkileri
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
DeNEME Uluslararası CATENA 1 2
A new approach for calculating aggregate stability: Mean weight aggregate stability (MWAS) Uluslararası CATENA 2 1
Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneme Alanı Toprak Özelliklerinin Yersel Değişim Paternlerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 4
The use of iron (III) ferrocyanide soil amendment for removing salt from the soil surface Uluslararası Arid Land Research and Management 33 1
Spatio-temporal variability in physical properties of different textured soils under similar management and semi-arid climatic conditions Uluslararası CATENA 172
Polivinilalkol (PVA) Uygulamasının Strüktürel Stabilite Ölçütlerive Yüzey Akış Kayıpları Üzerine Etkisi Ulusal Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48 1
Influence of vermicompost application on soil consistency limits and soil compactibility Uluslararası TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 41
Spatial variability in soil compaction properties associated with field traffic operations Uluslararası CATENA 120
Effects of Vermicompost Application on Soil Aggregation and Certain Physical Properties Uluslararası Land Degradation Development 27 4
Effects of diatomite DE application on physical properties of soils subjected to freeze thaw cycles Uluslararası Soil and Tillage Research 160
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
TOPRAK DERİNLİĞİNİN BİTKİ YOĞUNLUK İNDEKSİ (NDVI) ÜZERİNE ETKİSİ: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ Uluslararası 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
Tuzlu-Alkali Toprağa Uygulanan Polivinilalmkol’ün (PVA) Farklı Sebze Türlerinde Fide Çıkış Performansları Üzerine Etkileri Uluslararası 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
FARKLI TUZ İÇERİĞİNE SAHİP TOPRAKLARDA EKİM DERİNLİĞİNİN KAVUN TOHUMLARININ ÇIKIŞ GÜCÜNE ETKİLERİ Uluslararası 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
Effects of Zeolite (Clinoptilolite) on Soil Aggregation Uluslararası I. International Agricultural Science Congress Van, Turkey 09.05.2018
The Effect of Sulfur Application on Antioxidant Enzyme Activity of Cucumber (Cucumis sativus L.) Plants Uluslararası 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Effects of Humic Acid Treatments on Amino acid Contents of Spinach(Spinacia oleracea L.) Uluslararası 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Yarı Kurak İklim Koşulları Altında Mikro Skalada Bazı Toprak Fiziksel Özelliklerinin Yersel ve Zamansal Değişiminin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi Uluslararası 4. Uluslararsı Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Kahramanmaraş 01.09.2015
A New Approach for the Reclamation of Salt-Affected Soils: Salt Harvest Technique Uluslararası International Iğdır Symposium 09.10.2017
Sıçrama Erozyonu ile Meydana Gelen Toprak Kayıplarının PVA Uygulaması ile Azaltılması Uluslararası 5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017 12.09.2017
Spatial Distribution Patterns of Soil Lost by Splash Erosion Uluslararası The IRES - 288th International Conference on Food and Agricultural Engineering, Helsinki , Finland 17.11.2017
Çöp Kompostu Uygulamalarının Toprakların Bazı Strüktürel Özellikleri ile Proktor Sıkışma Parametreleri Üzerine Etkisi Ulusal 4. Uluslararsı Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Kahramanmaraş 01.09.2015
Asessment of Spatial Distribution Patterns of Soil Properties at the Experimental Fields of Igdir University Uluslararası Eurosoil İstanbul 2016 16.10.2016
Usability of different bacteria applications in alkali soil reclamation Uluslararası 9. International Soil Science Congress 14.10.2013
Variability in soil bulk density with changes in soil moisture content Uluslararası 8. Internatıonal Soil Science Congress 15.05.2012
Assessment of polymer applications PVA PAM on reclamation of salt and saltsodiumaffected soils Uluslararası 8. Internatıonal Soil Science Congress 15.05.2012
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 TOPRAK İLMİNİN ESASLARI Yüksek Lisans
2018-2019 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Yüksek Lisans
2018-2019 TOPRAK BİLGİSİ Lisans
2018-2019 EROZYON TAHMİN TEKNİKLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 TOPRAK AMENAJMANI Yüksek Lisans
2018-2019 TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Lisans
2017-2018 İKLİM BİLGİSİ Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Farklı Tuz İçeriğinin Domates ve Patlıcanda Bitki Gelişimi ve Fizyolojisine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Polimerlerin PVA PAM ve Yüzey Malçının Yüzey Akış ve Toprak Kayıplarına Olan Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
VERMİKOMPOST UYGULAMASININ TOPRAK FİZİKSEL VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneme Alanı Toprak Özelliklerinin Yersel Değişim Paternlerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Toprak Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
IĞDIR YÖRESİ TUZLU VE TUZLU ALKALİ TOPRAKLARININ ISLAHINDA POLİMERLERİN PVA PAM KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ