E-posta Telefon
05464734100 | 4058
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2017
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TOPRAK (DR)/

  Tez Adı: Sıçrama erozyonunun belirlenmesinde suya duyarlı kartların (SDK) kullanım etkinliği ve yeni parametrik yaklaşımlar
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TOPRAK (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Iğdır yöresi tuzlu ve tuzlu-alkali toprakların ıslahında polimerlerin (PAMPVA kullanım etkinliğinin belirlenmesi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı: Toprak Sıkışmasının Geçirgenlik Paremetreleri ve Penetrasyon Direnci Üzerine Etkileri
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Effects of freeze-thaw cycles on consistency limits of soils amended with diatomite Uluslararası AKSAKAL EKREM LÜTFİ, ANGIN İLKER, SARI SERDAR Soil and Tillage Research 213 http://dx.doi.org/10.1016/j.still.2021.105144
2016 Effects of diatomite DE application on physical properties of soils subjected to freeze thaw cycles Uluslararası ANGIN İLKER,SARI SERDAR,AKSAKAL EKREM LÜTFİ Soil and Tillage Research 160 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167198716300198
2016 Effects of Vermicompost Application on Soil Aggregation and Certain Physical Properties Uluslararası AKSAKAL EKREM LÜTFİ,SARI SERDAR,ANGIN İLKER Land Degradation Development 27 4 http://doi.wiley.com/10.1002/ldr.2350
2014 Spatial variability in soil compaction properties associated with field traffic operations Uluslararası BARİK KENAN,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,Khandakar Rafiq Islam,SARI SERDAR,ANGIN İLKER CATENA 120 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0341816214001118
2017 Influence of vermicompost application on soil consistency limits and soil compactibility Uluslararası SARI SERDAR,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,ANGIN İLKER TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 41 http://online.journals.tubitak.gov.tr/openDoiPdf.htm?mKodu=tar-1705-25
2017 Polivinilalkol (PVA) Uygulamasının Strüktürel Stabilite Ölçütlerive Yüzey Akış Kayıpları Üzerine Etkisi Ulusal SARI SERDAR,ÖZTAŞ TAŞKIN Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48 1 http://dergipark.gov.tr/ataunizfd/issue/29787/296115
2019 Spatio-temporal variability in physical properties of different textured soils under similar management and semi-arid climatic conditions Uluslararası AKSAKAL EKREM LÜTFİ,BARİK KENAN,ANGIN İLKER,SARI SERDAR,Islam Khandakar Rafiq CATENA 172 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0341816218303850
2019 The use of iron (III) ferrocyanide soil amendment for removing salt from the soil surface Uluslararası ANGIN İLKER,SARI SERDAR,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,TOHUMCU FARUK Arid Land Research and Management 33 1 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15324982.2018.1474400
2019 Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneme Alanı Toprak Özelliklerinin Yersel Değişim Paternlerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi Uluslararası SARI SERDAR,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,ÖZTAŞ TAŞKIN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 4 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/849967
2020 A new approach for calculating aggregate stability: Mean weight aggregate stability (MWAS) Uluslararası AKSAKAL EKREM LÜTFİ,ANGIN İLKER,SARI SERDAR CATENA 194 null
2021 Usability of Water-Sensitive Papers (WSPs) for Assessing Splash Erosion Uluslararası SARI SERDAR, ÖZTAŞ TAŞKIN Eurasian Soil Science 54 http://dx.doi.org/10.1134/s1064229321050161
2021 THE USABILITY OF HYDROGEL IN INCREASING THE EFFICIENCY OF GYPSUM APPLIED TO SALINE-SODIC SOILS Uluslararası ANGIN İLKER, GÜRLEK AHMET, SARI SERDAR Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 16 1 http://dx.doi.org/10.26471/cjees/2021/016/158
2021 Farklı Tuzluluk Sınıfındaki Topraklarda Yetiştirilen Domates Tohumlarında Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi Uluslararası TÜRKHAN AYŞE, KAYA ELİF DUYGU, SARI SERDAR, TOHUMCU FARUK, ÖZDEN EREN Journal of the Institute of Science and Technology 11 http://dx.doi.org/10.21597/jist.1030465
2022 Effective removal of sodium ion as efflorescence at soil surface using ammonium salts Uluslararası ANGIN İLKER, AKSAKAL EKREM LÜTFİ, SARI SERDAR, ALANYALIOĞLU MURAT Journal of Environmental Management 320 115842 http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115842
2022 Management systems impact on soil spatial variability under semi-arid climates conditions Uluslararası SARI SERDAR Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences 36 4 http://dx.doi.org/10.31545/intagr/155276
2022 A NEW APPROACH FOR COMPARISON OF SOIL CHARACTERISTICS USING GREY RELATIONAL ANALYSIS AND PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS Uluslararası YAĞANOĞLU ELİF, SARI SERDAR, AKSAKAL EKREM LÜTFİ, YAĞANOĞLU AYCAN MUTLU, ANGIN İLKER The Journal of Animal and Plant Sciences 32 2 http://dx.doi.org/10.36899/japs.2022.2.0444
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Toprak Derinliğinin Bitki Yoğunluk İndeksi (NDVI) Üzerine Etkisi: Iğdır İli Örneği Uluslararası KOÇ AHMET,SARI SERDAR 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
2019 Tuzlu-Alkali Toprağa Uygulanan Polivinilalmkol’ün (PVA) Farklı Sebze Türlerinde Fide Çıkış Performansları Üzerine Etkileri Uluslararası SARI SERDAR,ÖZDEN EREN,TOHUMCU FARUK 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
2019 FARKLI TUZ İÇERİĞİNE SAHİP TOPRAKLARDA EKİM DERİNLİĞİNİN KAVUN TOHUMLARININ ÇIKIŞ GÜCÜNE ETKİLERİ Uluslararası ÖZDEN EREN,SARI SERDAR,TOHUMCU FARUK 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ
2018 Effects of Zeolite (Clinoptilolite) on Soil Aggregation Uluslararası AKSAKAL EKREM LÜTFİ,SARI SERDAR,ANGIN İLKER,BARİK KENAN I. International Agricultural Science Congress Van, Turkey http://www.agricongressvan.org/Album/CONGRESS_ORAL_PRESENTATIONS.pdf
2018 Effects of Humic Acid Treatments on Amino acid Contents of Spinach(Spinacia oleracea L.) Uluslararası GÜNEŞ ADEM,UZUN OĞUZHAN,SÖNMEZ OSMAN,TOHUMCU FARUK,SARI SERDAR,BAŞARAN MUSTAFA,TURAN METİN 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS http://www.ugap.turkiyekongre.com/index_htm_files/Uugap2018-abstract-book-draft-version.pdf
2018 The Effect of Sulfur Application on Antioxidant Enzyme Activity of Cucumber (Cucumis sativus L.) Plants Uluslararası GÜNEŞ ADEM,SÖNMEZ OSMAN,UZUN OĞUZHAN,ÖZGÜL MÜDAHİR,HORUZ AYHAN,TOHUMCU FARUK,SARI SERDAR,TURAN METİN 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS http://www.ugap.turkiyekongre.com/index_htm_files/Uugap2018-abstract-book-draft-version.pdf
2017 A New Approach for the Reclamation of Salt-Affected Soils: Salt Harvest Technique Uluslararası ANGIN İLKER,SARI SERDAR,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,TOHUMCU FARUK International Iğdır Symposium http://www.igdir.edu.tr/duyuru/C4B1C4B1-uluslararasC4B1-C4B1C49FdC4B1r-sempozyumu-C3B6zet-kitapC3A7C4B1C49FC4B1nC4B1n-final-taslaC49FC4B1-yayC4B1nda
2017 Spatial Distribution Patterns of Soil Lost by Splash Erosion Uluslararası SARI SERDAR,ÖZTAŞ TAŞKIN The IRES - 288th International Conference on Food and Agricultural Engineering, Helsinki , Finland
2017 Sıçrama Erozyonu ile Meydana Gelen Toprak Kayıplarının PVA Uygulaması ile Azaltılması Uluslararası SARI SERDAR,ÖZTAŞ TAŞKIN 5th International Participation Soil and Water Resources Congress, Kırklareli, 2017
2016 Asessment of Spatial Distribution Patterns of Soil Properties at the Experimental Fields of Igdir University Uluslararası SARI SERDAR,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,ÖZTAŞ TAŞKIN Eurosoil İstanbul 2016
2015 Yarı Kurak İklim Koşulları Altında Mikro Skalada Bazı Toprak Fiziksel Özelliklerinin Yersel ve Zamansal Değişiminin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi Uluslararası AKSAKAL EKREM LÜTFİ,BARİK KENAN,SARI SERDAR,ANGIN İLKER 4. Uluslararsı Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Kahramanmaraş
2015 Çöp Kompostu Uygulamalarının Toprakların Bazı Strüktürel Özellikleri ile Proktor Sıkışma Parametreleri Üzerine Etkisi Ulusal BARİK KENAN,SARI SERDAR,ANGIN İLKER,AKSAKAL EKREM LÜTFİ 4. Uluslararsı Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi / Kahramanmaraş
2013 Usability of different bacteria applications in alkali soil reclamation Uluslararası SARI SERDAR,GÜNEŞ ADEM,ÖZTAŞ TAŞKIN 9. International Soil Science Congress
2012 Variability in soil bulk density with changes in soil moisture content Uluslararası BARİK KENAN,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,ÖZTAŞ TAŞKIN,CANBOLAT MUSTAFA YILDIRIM,SARI SERDAR 8. Internatıonal Soil Science Congress
2012 Assessment of polymer applications PVA PAM on reclamation of salt and saltsodiumaffected soils Uluslararası SARI SERDAR,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,ÖZTAŞ TAŞKIN 8. Internatıonal Soil Science Congress
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 Theory and Research in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences THE ROLE OF NITROGEN-FIXING BACTERIA IN SUSTAINABLE AGRICULTURE Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 TOPRAK İLMİNİN ESASLARI Yüksek Lisans
2018-2019 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ Yüksek Lisans
2018-2019 TOPRAK BİLGİSİ Lisans
2018-2019 EROZYON TAHMİN TEKNİKLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 TOPRAK AMENAJMANI Yüksek Lisans
2018-2019 TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Lisans
2017-2018 İKLİM BİLGİSİ Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Polimerlerin PVA PAM ve Yüzey Malçının Yüzey Akış ve Toprak Kayıplarına Olan Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneme Alanı Toprak Özelliklerinin Yersel Değişim Paternlerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Toprak Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Tuz İçeriğinin Domates ve Patlıcanda Bitki Gelişimi ve Fizyolojisine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
IĞDIR YÖRESİ TUZLU VE TUZLU ALKALİ TOPRAKLARININ ISLAHINDA POLİMERLERİN PVA PAM KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
VERMİKOMPOST UYGULAMASININ TOPRAK FİZİKSEL VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2014 Yayın Teşvik Ödülü (UBYT) TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü Spatial variability in soil compaction properties associated with field traffic operations
2017 Yayın Teşvik Ödülü (UBYT) TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü Effects of diatomite (DE) application on physical properties of soils subjected to freeze-thaw cycles
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ