E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5077
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (DR)/

  Tez Adı: Kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkileri: Türkiye üzerine bir uygulama
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2010
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Savunma harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Girişimcilik Ekosistemi ve Etkileyen Faktörler Ulusal Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 38 1
TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Ulusal Vergi Raporu 232
HYMAN P. MINSKY’S “BIG GOVERNMENT” APPROACH IN SECURING ECONOMIC STABILITY AND ITS APPLICABILITY IN THETURKISH ECONOMY Ulusal KAFKAS ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 10 20
Türkiye Azerbaycan İkili Ticaretinin Türkiye nin Ekonomik Büyümesindeki Etkisi Bir Nedensellik Analizi Uluslararası TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ 7 27
TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ YURT İÇİ FİYATLARA GEÇİŞKENLİĞİ Uluslararası TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi 8 31
Türkiye nin Ticaret Ortaklarına İhracatının Nedenleri Ulusal Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 4
TÜRKİYE VE İRAN İKİLİ TİCARET VE SAVUNMA HARCAMALARI TEMELİNDE BIR ANALİZ Ulusal Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 12
Terörün BRICS ve MINT Ülkelerindeki Turizm Faaliyetleri Üzerine Etkisi Ulusal Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 53 618
General Overview of Central Asian Turk s Art of War and Psychology of War Uluslararası China-USA Business Review 13 6
THE RELATIONSHIP BETWEEN SUB CATEGORIES OF PUBLIC SPENDING AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY A CAUSALITY ANALYSIS Uluslararası International Journal Of Economics and Research 6 4
Foreign Direct Investment in Russia Unfavorable Investment Climate Uneven Distribution Uluslararası International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 5 8
CONFLICT DEFENSE SPENDING AND ECONOMIC GROWTH IN THE MIDDLE EAST A PANEL DATA ANALYSIS Uluslararası International Journal of Economic and Financial Issues 6 1
The Regional Development Agency Experiences of Turkey and Romania Ulusal Business and Economics Research Journal 9 2
The Effects of Public Expenditures on Economic Growth An Empirical Analysis for Turkey Uluslararası International Journal of Business and Social Science 6 4
Türkiye’de Yolsuzluk ve Gelir Dağılımı Arasında İlişki Ulusal Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15
Savunma Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi Ulusal Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10
Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Teorik Bir İnceleme Ulusal Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 7
Türkiye de Para Politikası ve Toplam Faktör Verimliliği Ulusal Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 15
MALİ SENKRONİZASYON HİPOTEZİ TÜRKİYE İÇİNGEÇERLİ Mİ? Ulusal Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 2
Gibson Paradoksunun Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Geçerliliğinin Araştırılması Ulusal Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 1
TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDER HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDEDEĞERLENDİRİLMESİ Ulusal KAFKAS ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 9 18
Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Üzerine Bir Uygulama Ulusal Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 10
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Sınır Ticaretinin Bölge Ekonomisine Etkisi Ulusal Iğdır Üniversitesi Uluslararası Iğdır Sempozyumu 19.04.2012
TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE İNTİHAR İLİŞKİLERİ Uluslararası Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi 03.05.2018
TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDERHİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi 03.05.2018
REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE YURTDIŞI HASILA DÜZEYLERİNİN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Uluslararası I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018 06.11.2018
TÜRKİYE’DE TERÖRİST FAALİYETLER VE ULUSLARARASI TURİZM TALEBİ Uluslararası I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018 06.11.2018
YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA Uluslararası I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
EFFECTS OF THE SYRIAN CONFLICT ON THE TURKISH ECONOMY Uluslararası PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY 4th Edition: Revolutions, the Archeology of Change 26.05.2017
DÖVİZ KURUNUN VE FAİZ ORANININ BIST-100 ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ Uluslararası 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 13.12.2017
On the Possibility of Establishing a Technology Free Zone in Iğdır Uluslararası II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
Yerel Ürün Tabanlı Bölgesel Kalkınma Stratejilerinde Yönetişim Yapıları Uluslararası 4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE 21.09.2017
Sosyo Ekonomik Göstergelerle Tra1 Bölgesindeki İllerin Erzurum Erzincan Bayburt Karşılaştırılması ve Bayburt İli İçin Kalkınma Önerileri Ulusal Tarihi ve Kültürü İle XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 28-30 Mart 2014, Bayburt 28.05.2014
Serbest Bölgelerin Türkiye Dış Ticaret Açığı Açısından Değerlendirilmesi Ulusal 12th International Conference on Knowledge, Economy Management (ICKEM 27-30 November Antalya 2014) 27.11.2014
Turizm ve Sürdürülebilir Büyüme Eleştirel Bir Yaklaşım Ulusal Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi 14.05.2015
KAPALI SINIR KAPILARININ YEREL EKONOMİLER ÜZERİNE YANSIMALARI ALİCAN SINIR KAPISI ÖRNEĞİ Ulusal I. Uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi 01.10.2015
Girişimciliğin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Ulusal Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu” 24.05.2012
Üniversite Öğrenci Harcamalarının Yöre Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Ulusal Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu 24.05.2012
TURİZM POTANSİYELİNİN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ RİZE İLİ ÖRNEĞİ Ulusal II. Rize Kalkınma Sempozyumu 03.05.2013
Tam İstihdam İçin Son İstihdam Edici Olarak Devlet Ulusal 7. EKONOMİK YAKLAŞIM KONGRESİ 22.12.2011
Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz Uluslararası Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 29.08.2016
BÖLGESEL KALKINMADA TARIMSAL BÜYÜME KORİDORLARIVE OLUŞUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Uluslararası 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı 15.10.2015
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Selected Issues on Current International Economicsand Macroeconomics POVERTY, SUICIDE, CRIME AND MIGRATIONIN THE CONTEXT OF TURKEY Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Economisc and Finance On Theoretical Bases of Collective Action in Regional Development Bölüm(ler)
2019 İstihdam ve Büyüme Araştırmaları I TERÖR OLAYLARI, SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ Bölüm(ler)
2015 BANKACILIK SİSTEMİ Finansal Araçlar Riskler ve Krizler BANKACILIK SEKTÖRÜ VE VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Economics and Finance POVERTY Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2018 Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimi: Iğdır Üniversitesi örneği İLAYDA DEMİRCİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Kadın yoksulluğuyla mücadelede mikro kredi uygulaması: Iğdır üzerine bir saha araştırması DUYGU ÇİÇEK Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Girişimcilik ekosistemini etkileyen faktörler HAKAN DUMAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Terörizm faaliyetlerinin makroekonomik değişkenler üzerine etkileri ARAS DOĞAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Enflasyon-vergi ilişkisi ve Türkiye'de gelir vergisi üzerine genel bir analiz (1970-1999) FEYZA NUR ÖZBİLEN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Yolsuzluk-ekonomik büyüme ilişkisi DEMET TÜRKDÖNMEZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Kriz dönemlerinde uygulanan para politikası araçları kırılgan beşli ekonominin incelenmesi ŞEYDA TURAN ARSLANNUR Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Üniversite Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Beyin Dalgaları İle Nöroiktisat İktisat Açısından İncelenmesi SEÇİL DURAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 TÜRKİYE'DE SAVUNMA HARCAMALARININ DIŞ BORÇLANMAYA ETKİSİ: 1988-2018 DÖNEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ADEM ÇAĞUN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Türkiye'de Yoksulluk:Iğdır ilinde kadın yoksulluğu üzerine bir alan araştırması SERİYE TOKSÖZ Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 CARİ AÇIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ : 1980-2018 DÖNEMİ İÇİN TÜRKİYE VE GÜNEY KORE ÜZERİNE BİR UYGULAMA SERAP KURT Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 İslami Finans İnkişafı Üzerine Bir Saha Araştırması(Antalya İli Örneği) EDA TAŞTAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Yoksullukla mücadelede vakıfların rolü ve Iğdır'da kadın yoksulluğu. DAMLA ARAS Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Türkiye'de Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ZEYNEP BÜŞRA KUMLAY Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Türkiye Ekonomisi Lisans
2019-2020 Spor Ekonomisi Yüksek Lisans
2019-2020 MİKRO EKONOMİK ANALİZ I Yüksek Lisans
2019-2020 MAKRO EKONOMİK ANALİZ I Yüksek Lisans
2019-2020 Dünya Ekonomisi Lisans
2019-2020 TÜRKİYENİN GÜNCEL İKTİSADİ SORUNLARI Lisans
2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2018-2019 Maliyet Yönetimi Yüksek Lisans
2018-2019 Makro İktisat Politikaları Yüksek Lisans
2018-2019 Türkiye Ekonomisi Lisans
2016-2017 Makro Ekonomik Analiz I Yüksek Lisans
2018-2019 Mikro Ekonomik Analiz I Yüksek Lisans
2018-2019 Makro Ekonomik Analiz I Yüksek Lisans
2018-2019 Girişimcilik Lisans
2018-2019 Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları Lisans
2018-2019 MAKRO İKTİSAT 1 Lisans
2016-2017 Makro İktisat II Lisans
2017-2018 Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları Lisans
2017-2018 GİRİŞİMCİLİK Lisans
2017-2018 PARA VE BANKA Lisans
2017-2018 MAKRO İKTİSAT 1 Lisans
2016-2017 KAMU MALİYESİ Lisans
2016-2017 İKTİSADA GİRİŞ II Lisans
2016-2017 MALİYE POLİTİKASI Yüksek Lisans
2016-2017 GİRİŞİMCİLİK Lisans
2016-2017 MAKRO İKTİSAT 1 Lisans
2016-2017 İSTATİSTİK 1 Lisans
2015-2016 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK Lisans
2015-2016 MAKRO İKTİSAT 2 Lisans
2015-2016 İSTATİSTİK 2 Lisans
2015-2016 İKTİSADA GİRİŞ Lisans
2015-2016 KAMU MALİYESİ 1 Lisans
2015-2016 İSTATİSTİK 1 Lisans
2015-2016 MAKRO İKTİSAT 1 Lisans
2014-2015 İKTİSADA GİRİŞ II Lisans
2014-2015 İKTİSADA GİRİŞ Lisans
2014-2015 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Öğrenci Harcamalarının Yerel Ekonomiler Üzerine Etkisi: TRA2 Bölgesi Üniversiteleri Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Üniversitemizde Yönetici Pozisyonunda Olan 60 Akademik ve İdari Personelin İngilizce Dil Kapasitesinin Artırılması Projesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Dekan Yardımcısı SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2017 Anabilim Dalı Başkanı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2015 Anabilim Dalı Başkanı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2017 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018
2013 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017
2013 Fakülte Kurulu Üyeliği İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2015 Erasmus Koordinatörü İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017
2013 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015
2013 Dekan Yardımcısı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015
2014 Bölüm Başkanı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018
2011 Bölüm Başkanı KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2013