E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5077
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (DR)/

  Tez Adı: Kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkileri: Türkiye üzerine bir uygulama
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2010
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Savunma harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Understanding COVID-19 virus pandemic in terms of behavioral economics in terms of how people think and learn Uluslararası KÜNÜ SERKAN, DURAN SEÇİL Journal of Ekonomi 6 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekonomi
2015 Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Teorik Bir İnceleme Ulusal KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,GÜNEŞ ÇİĞDEM Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 7 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Anasayfa.Aspx
2016 Türkiye de Para Politikası ve Toplam Faktör Verimliliği Ulusal CENGİZ VEDAT,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 15 http://dergipark.gov.tr/doi/10.14784/marufacd.266061
2015 The Effects of Public Expenditures on Economic Growth An Empirical Analysis for Turkey Uluslararası KÜNÜ SERKAN,BAŞAR SELİM International Journal of Business and Social Science 6 4 http://ijbssnet.com/index.php/index
2012 Savunma Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi Ulusal BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 http://www.kafkas.edu.tr/sobedergi
2016 Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Üzerine Bir Uygulama Ulusal BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 10 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1429527102_10_Bozma_(189-204).pdf
2017 MALİ SENKRONİZASYON HİPOTEZİ TÜRKİYE İÇİNGEÇERLİ Mİ? Ulusal AKSU HAYATİ,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 2 http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniiibd/
2018 TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDER HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDEDEĞERLENDİRİLMESİ Ulusal YILDIZ ŞADUMAN,KÜNÜ SERKAN KAFKAS ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 9 18 https://www.kafkas.edu.tr/KAUIIBFD/tr/sayfa8662
2015 Türkiye Azerbaycan İkili Ticaretinin Türkiye nin Ekonomik Büyümesindeki Etkisi Bir Nedensellik Analizi Uluslararası KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,BOZMA GÜRKAN TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ 7 27 http://www.turansam.org/elektronik.php
2016 TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ YURT İÇİ FİYATLARA GEÇİŞKENLİĞİ Uluslararası BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi 8 31 http://www.turansam.org/TURAN-SAM_31.pdf
2018 Türkiye’de Yolsuzluk ve Gelir Dağılımı Arasında İlişki Ulusal KÜNÜ SERKAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 www.sosbilder.igdir.edu.tr
2021 Terör Saldırılarının Petrol Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Dinamik Ortak İlişkili Etkiler Yaklaşımı ile İncelenmesi Uluslararası EREN MURAT, KÜNÜ SERKAN, TOSUN BENGÜ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 16 3 https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf/issue/65252/910944
2015 Foreign Direct Investment in Russia Unfavorable Investment Climate Uneven Distribution Uluslararası AKGÜN LEYLA,HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 5 8 http://hrmars.com/index.php/pages/detail/IJARBSS
2019 HYMAN P. MINSKY’S “BIG GOVERNMENT” APPROACH IN SECURING ECONOMIC STABILITY AND ITS APPLICABILITY IN THETURKISH ECONOMY Ulusal TOKUCU ERKAN,KÜNÜ SERKAN,AKÇA MURAT KAFKAS ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 10 20
2020 GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMLERİNİ MEYDANA GETİREN FAKTÖRLERE AİT KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN BİBLİYOMETRiK ANALİZ İLE TESPİTİ Uluslararası DUMAN HAKAN,KÜNÜ SERKAN Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 38 1 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.17065/huniibf.526039
2019 TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Ulusal KÜNÜ SERKAN Vergi Raporu 232 http://vergiraporu.com.tr/ReadArticle.aspx?Id=23c8af11-4747-4ed9-96ce-6d3cf21643c3
2020 DEVELOPMENT OF MONEY ATTITUDES SCALE Uluslararası DURAN SEÇİL,KÜNÜ SERKAN,DURAN VOLKAN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 11 22 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf
2018 The Regional Development Agency Experiences of Turkey and Romania Ulusal TOKTAŞ YILMAZ,BOTOC CLAUDİU,KÜNÜ SERKAN,PROZAN ROXANA Business and Economics Research Journal 9 2 http://www.berjournal.com/?p= 3988
2021 SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİYE KATKISI: IĞDIR İLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası ŞIKTAŞ Oğuzhan, KÜNÜ SERKAN The Journal of Academic Social Sciences 114 http://dx.doi.org/10.29228/asos.49284
2017 Gibson Paradoksunun Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Geçerliliğinin Araştırılması Ulusal KÜNÜ SERKAN,BAŞAR SELİM,BOZMA GÜRKAN Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 1 http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/issue/current/showToc
2016 CONFLICT DEFENSE SPENDING AND ECONOMIC GROWTH IN THE MIDDLE EAST A PANEL DATA ANALYSIS Uluslararası KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,BOZMA GÜRKAN International Journal of Economic and Financial Issues 6 1 http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1493/pdf
2015 THE RELATIONSHIP BETWEEN SUB CATEGORIES OF PUBLIC SPENDING AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY A CAUSALITY ANALYSIS Uluslararası KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ International Journal Of Economics and Research 6 4 http://www.ijeronline.com/
2014 General Overview of Central Asian Turk s Art of War and Psychology of War Uluslararası KÜNÜ SERKAN,KARABULUT ANDAÇ China-USA Business Review 13 6 http://www.davidpublisher.org/
2016 Terörün BRICS ve MINT Ülkelerindeki Turizm Faaliyetleri Üzerine Etkisi Ulusal BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 53 618
2016 TÜRKİYE VE İRAN İKİLİ TİCARET VE SAVUNMA HARCAMALARI TEMELİNDE BIR ANALİZ Ulusal KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 12 http://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/file/12/06.pdf
2012 Türkiye nin Ticaret Ortaklarına İhracatının Nedenleri Ulusal KÜNÜ SERKAN,BAŞAR SELİM Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 4 http://www.kafkas.edu.tr/iibfdergi
2020 Türkiye’xxnin Ekonomi Politikasının Üçlü Açmaz Bağlamında İncelenmesi Uluslararası BOZMA GÜRKAN,KÜNÜ SERKAN Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 6 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1281445
2021 Borsa İstanbul Alt Sektör Analizi: Portföy Optimizasyonu ve Koruma Oranı Ulusal BOZMA GÜRKAN, AYDIN SALİH, KÜNÜ SERKAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/issue/65608/980907
2022 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGISININ DAVRANIŞSAL İKTİSAT AÇISINDAN İNCELENMESİ Ulusal DURAN SEÇİL, KÜNÜ SERKAN Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 57 3 http://tisej.com//makale_ozet.php?MSID=QoKwxZ9hgO66kL-DJd-K2LXBipQ_7WmgU3myX0NSUr4%
2022 Covid-19 Vaka Sayılarının Seçili Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Uluslararası BAĞCI BUKET, KÜNÜ SERKAN Igdir University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences 8 https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdiriibf/archive
2023 Sağlık Harcamaları, CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş AB Ülkeleri Örneği Ulusal KÜNÜ SERKAN, Levent Cemalettin Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 9 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2763427
2023 EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER, EKONOMİK BÜYÜME VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ: E-7 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA Uluslararası KÜNÜ SERKAN, AYDIN FATMA FEHİME, Levent Cemalettin Erciyes Akademi 37 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/68230
2023 EĞİTİM, BİLİM, SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ Ulusal ALIYEV POLAD, KÜNÜ SERKAN Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 14 27 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2713576
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 Orta Doğu Sorunsalında Ekonomik Kalkınma Uluslararası KÜNÜ SERKAN I. Uluslararası İran Çalışmaları Kongresİ https://iraniancongress.org/index.php/kongre/libraryFiles/downloadPublic/6
2022 IĞDIR TİCARET ODASI MESLEK KOMİTELERİNİN SORUN, İHTİYAÇ VE TALEP ANALİZİ Ulusal KÜNÜ SERKAN, ALTIN AYAZ YUSUF International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_d8cfb7692ce44f34a075b8468a068b2a.pdf
2021 AZERBAYCAN BÜTÇESİNDE KAMU HARCAMALARI EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Uluslararası ALIYEV POLAD, KÜNÜ SERKAN INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V
2020 MALTHUS‟UN NÜFUS TEORİSĠNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: BOSERUPHİPOTEZİ VE COVID-19 Uluslararası KÜNÜ SERKAN,DAĞ ZELİHA 1. INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS https://2dc40e33-085f-40e0-8172-9a1f898c1942.filesusr.com/ugd/614b1f_f63891bd8a8f4c329ae03aab817286fa.pdf
2020 Understanding Coronavirus Pandemic in The Context of Behavioural Economics Uluslararası DURAN SEÇİL,KÜNÜ SERKAN,DURAN VOLKAN EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ONSOCIAL SCIENCES https://1de1b741-a648-40b8-870f-514d3500e193.filesusr.com/ugd/614b1f_99aeb364f12547e88b269d4aff1151e9.pdf
2018 YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA Uluslararası EREN MURAT,KÜNÜ SERKAN I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIES https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_c180a59918af498a86587463c4e92243.pdf
2018 REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE YURTDIŞI HASILA DÜZEYLERİNİN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018
2018 TÜRKİYE’DE TERÖRİST FAALİYETLER VE ULUSLARARASI TURİZM TALEBİ Uluslararası KÜNÜ SERKAN,EREN MURAT I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_c180a59918af498a86587463c4e92243.pdf
2018 TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDERHİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası YILDIZ ŞADUMAN,KÜNÜ SERKAN Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi http://www.ukbk.org/wp-content/uploads/2018/12/BC4B0RLEC59ETC4B0RC4B0LMC4B0C59E-WORD-09.12.2018-DC39CZENLENMC4B0C59E.pdf
2018 TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE İNTİHAR İLİŞKİLERİ Uluslararası KÜNÜ SERKAN,EREN MURAT Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi
2017 Effects of the Syrian conflict on the Turkish Economy Uluslararası HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN,İRAK HAKAN PERSPECTIVES IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY
2017 DÖVİZ KURUNUN VE FAİZ ORANININ BIST-100 ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi http://www.icafr.org/bildirii.pdf
2017 On the Possibility of Establishing a Technology Free Zone in Iğdır Uluslararası HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN II. International Iğdır Symposium http://sempozyum.igdir.edu.tr/
2017 Yerel Ürün Tabanlı Bölgesel Kalkınma Stratejilerinde Yönetişim Yapıları Uluslararası HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN,SEVİNÇ HAKTAN 4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE
2017 EFFECTS OF THE SYRIAN CONFLICT ON THE TURKISH ECONOMY Uluslararası HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN,IRAK HAKAN PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY 4th Edition: Revolutions, the Archeology of Change
2016 Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz Uluslararası SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,KÜNÜ SERKAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı http://www.avekon.org/proceedings/eecon2016.pdf
2015 BÖLGESEL KALKINMADA TARIMSAL BÜYÜME KORİDORLARIVE OLUŞUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Uluslararası HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı http://www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/konferans_bildirileri/
2015 Turizm ve Sürdürülebilir Büyüme Eleştirel Bir Yaklaşım Ulusal KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi
2015 KAPALI SINIR KAPILARININ YEREL EKONOMİLER ÜZERİNE YANSIMALARI ALİCAN SINIR KAPISI ÖRNEĞİ Ulusal KÜNÜ SERKAN,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,GÜNEŞ ÇİĞDEM I. Uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi http://ukodtlk.2016.atauni.edu.tr/1-kongre/
2014 Serbest Bölgelerin Türkiye Dış Ticaret Açığı Açısından Değerlendirilmesi Ulusal İMAMOĞLU İLYAS KAYS,YAVUZ VİLDAN,KÜNÜ SERKAN 12th International Conference on Knowledge, Economy Management (ICKEM 27-30 November Antalya 2014) file:///C:/Users/PRO2000/Downloads/V.20Yavuz.pdf
2014 Sosyo Ekonomik Göstergelerle Tra1 Bölgesindeki İllerin Erzurum Erzincan Bayburt Karşılaştırılması ve Bayburt İli İçin Kalkınma Önerileri Uluslararası İMAMOĞLU İLYAS KAYS,ÇUBUKÇU M İHSAN,KÜNÜ SERKAN Tarihi ve Kültürü İle XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 28-30 Mart 2014, Bayburt
2013 TURİZM POTANSİYELİNİN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ RİZE İLİ ÖRNEĞİ Ulusal İMAMOĞLU İLYAS KAYS,YAVUZ VİLDAN,KÜNÜ SERKAN II. Rize Kalkınma Sempozyumu http://sempozyum.erdogan.edu.tr/sekt/wp-content/uploads/2012/08/Cilt2.pdf
2012 Üniversite Öğrenci Harcamalarının Yöre Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Ulusal ZENGİN YUNUS,AYKIRI MURAT,KÜNÜ SERKAN Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu
2012 Girişimciliğin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Ulusal BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu”
2012 Sınır Ticaretinin Bölge Ekonomisine Etkisi Ulusal BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN Iğdır Üniversitesi Uluslararası Iğdır Sempozyumu
2011 Tam İstihdam İçin Son İstihdam Edici Olarak Devlet Ulusal TOKUCU ERKAN,ÇITAK FERHAT,KÜNÜ SERKAN 7. EKONOMİK YAKLAŞIM KONGRESİ file:///C:/Users/PRO2000/Downloads/12.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 İstihdam ve Büyüme Araştırmaları I TERÖR OLAYLARI, SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ Bölüm(ler)
2015 BANKACILIK SİSTEMİ Finansal Araçlar Riskler ve Krizler BANKACILIK SEKTÖRÜ VE VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Economisc and Finance On Theoretical Bases of Collective Action in Regional Development Bölüm(ler)
2021 GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMALARI Yoksullukla Mücadelede Vakıfların Rolü ve Iğdır’da Kadın Yoksulluğu Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Economics and Finance POVERTY Bölüm(ler)
2020 ENDÜSTRİ 4.0 VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER SANAYİ 4.0 VE SEKTÖREL GELİŞMELER Bölüm(ler)
2019 Selected Issues on Current International Economicsand Macroeconomics POVERTY, SUICIDE, CRIME AND MIGRATIONIN THE CONTEXT OF TURKEY Bölüm(ler)
2021 Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları YOLSUZLUK-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA Bölüm(ler)
2022 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler XIX KENTLEŞME, KADIN İŞ GÜCÜ VE YOKSULLUK ARASINDAKİ İLİŞKİ: MINT ÜLKELERİ İÇİN BİR ANALİZ Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2018 Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimi: Iğdır Üniversitesi örneği İLAYDA DEMİRCİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Kadın yoksulluğuyla mücadelede mikro kredi uygulaması: Iğdır üzerine bir saha araştırması DUYGU ÇİÇEK Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Girişimcilik ekosistemini etkileyen faktörler HAKAN DUMAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Terörizm faaliyetlerinin makroekonomik değişkenler üzerine etkileri ARAS DOĞAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Enflasyon-vergi ilişkisi ve Türkiye'de gelir vergisi üzerine genel bir analiz (1970-1999) FEYZA NUR ÖZBİLEN Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Yolsuzluk-ekonomik büyüme ilişkisi DEMET TÜRKDÖNMEZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Kriz dönemlerinde uygulanan para politikası araçları kırılgan beşli ekonominin incelenmesi ŞEYDA TURAN ARSLANNUR Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Üniversite öğrencilerinin işsizlik kaygısının davranışsal iktisat açısından incelenmesi SEÇİL DURAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 İslami Finans İnkişafı Üzerine Bir Saha Araştırması(Antalya İli Örneği) EDA TAŞTAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Yoksullukla mücadelede vakıfların rolü ve Iğdır'da kadın yoksulluğu. DAMLA ARAS Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Türkiye'de Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ZEYNEP BÜŞRA KUMLAY Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Sağlık turizminin ekonomiye katkısı: Iğdır ili üzerine bir araştırma OĞUZHAN ŞIKTAŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 COVID-19 vaka sayılarının seçili makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi: Türkiye örneği BUKET BAĞCI Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Türkiye Ekonomisi Lisans
2019-2020 Spor Ekonomisi Yüksek Lisans
2019-2020 MİKRO EKONOMİK ANALİZ I Yüksek Lisans
2019-2020 MAKRO EKONOMİK ANALİZ I Yüksek Lisans
2019-2020 Dünya Ekonomisi Lisans
2019-2020 TÜRKİYENİN GÜNCEL İKTİSADİ SORUNLARI Lisans
2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2018-2019 Maliyet Yönetimi Yüksek Lisans
2018-2019 Makro İktisat Politikaları Yüksek Lisans
2018-2019 Türkiye Ekonomisi Lisans
2016-2017 Makro Ekonomik Analiz I Yüksek Lisans
2018-2019 Mikro Ekonomik Analiz I Yüksek Lisans
2018-2019 Makro Ekonomik Analiz I Yüksek Lisans
2018-2019 Girişimcilik Lisans
2018-2019 Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları Lisans
2018-2019 MAKRO İKTİSAT 1 Lisans
2016-2017 Makro İktisat II Lisans
2017-2018 Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları Lisans
2017-2018 GİRİŞİMCİLİK Lisans
2017-2018 PARA VE BANKA Lisans
2017-2018 MAKRO İKTİSAT 1 Lisans
2016-2017 KAMU MALİYESİ Lisans
2016-2017 İKTİSADA GİRİŞ II Lisans
2016-2017 MALİYE POLİTİKASI Yüksek Lisans
2016-2017 GİRİŞİMCİLİK Lisans
2016-2017 MAKRO İKTİSAT 1 Lisans
2016-2017 İSTATİSTİK 1 Lisans
2015-2016 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK Lisans
2015-2016 MAKRO İKTİSAT 2 Lisans
2015-2016 İSTATİSTİK 2 Lisans
2015-2016 İKTİSADA GİRİŞ Lisans
2015-2016 KAMU MALİYESİ 1 Lisans
2015-2016 İSTATİSTİK 1 Lisans
2015-2016 MAKRO İKTİSAT 1 Lisans
2014-2015 İKTİSADA GİRİŞ II Lisans
2014-2015 İKTİSADA GİRİŞ Lisans
2014-2015 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK Lisans
2021-2022 Uluslararası Ekonomi Politiği Yüksek Lisans
2021-2022 Mikro Ekonomik Analiz II Yüksek Lisans
2021-2022 Makro İktisat Politkaları Yüksek Lisans
2021-2022 AB-TR İlişkileri Lisans
2021-2022 Türkiye Ekonomisi Lisans
2022-2023 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Yüksek Lisans
2022-2023 Mikro Ekonomik Analiz Yüksek Lisans
2022-2023 Makro Ekonomik Analiz Yüksek Lisans
2022-2023 Dünya Ekonomisi Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Dünya Ekonomisi
Makro Ekonomik Analiz
Mikro Ekonomik Analiz
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Proje Adı Görev: Tür:
Üniversitemizde Yönetici Pozisyonunda Olan 60 Akademik ve İdari Personelin İngilizce Dil Kapasitesinin Artırılması Projesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Öğrenci Harcamalarının Yerel Ekonomiler Üzerine Etkisi: TRA2 Bölgesi Üniversiteleri Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2016 Avekon Uluslararası En iyi Bildiri Ödülü KAPOSVAR ÜNİVERSİTESİ Bilim - Sanat Ödülleri 2016 Yılında Macaristan’xxda Yapılan Uluslararası AVEKON Kongresinde En iyi Bildiri Ödülü
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2020 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2017 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2015 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2017 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2013 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2013 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2015 Erasmus Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2013 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015
2013 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015
2014 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2011 Bölüm Başkanı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013