E-posta Telefon
| 4601
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2015
  Doktora

  Sosyalbilimler Entitüsü/Tarih/Yeniçağ

  Tez Adı: Tanzimat’a giden yolda bir Osmanlı kenti: Sivas, 1777 - 1839
 • Y

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2007
  Yüksek Lisans

  Sosyalbilimlrr Enstitüsü/Tarih/Yeniçağ

  Tez Adı: Tahrir defterlerine göre XV. ve XVI. yüzyıllarda Sivas şehir merkezi
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1998
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 II. Mahmut Döneminde Sivas, Yozgat ve Çorum’xxun Hane/Aile Yapısının Tespitine Yönelik Bir Deneme Uluslararası SÖNMEZ SERPİL Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 30 http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi.shtml
2012 XV. YÜZYILDA TOKAT VE SİVAS’TA İKTİSADİ YAŞAM, İCRA EDİLEN MESLEKLER VE MESLEK ADLARI Ulusal SÖNMEZ SERPİL TARİH VE UYGARLIK İSTANBUL
2015 TANZİMAT ÖNCESİNDE SİVAS ŞEHRİNİN DEMOGRAFİK YAPISI (1833 NÜFUS SAYIMINA GÖRE) Uluslararası SÖNMEZ SERPİL Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 23 http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi.shtml
2020 III. Selim’in Tebdil-i Kıyafet Bohçaları Uluslararası SÖNMEZ SERPİL Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Dergisi 47
2022 XVIII. YÜZYILDA İSTANBUL’UN SUR DIŞI BOSTANLARI (YEDİKULE-AYVANSARAY, EYÜP VE HASKÖY) Uluslararası SÖNMEZ SERPİL Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 47 https://tkidergisi.com/sayi/2022/23/47
2021 Osmanlı Devleti'nde 18. Yüzyılda Katolikleştirme Yöntemleri ve Katolik Propagandasına Karşı Yürütülen Mücadele Uluslararası SÖNMEZ SERPİL Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 27 https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/issue/64336/946619
2021 Vefai Tekke ve Zaviyelerinin Anadolu Coğrafyasındaki Dağılımı (XI-XV. Yüzyıllar) Uluslararası SÖNMEZ SERPİL The Journal of Academic Social Science Studies 85 https://jasstudies.com/index.jsp?mod=sayi_detay&sayi_id=1494
2020 Seismic History of Central North Anatolian Region: New Contribution from Ottoman Archives. Uluslararası ŞEŞETYAN KARİN, SAKİN ORHAN, SÖNMEZ SERPİL, DEMİRCİOĞLU TÜMSA MİNE BETÜL Seismological Research Letters 91 5 https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/srl/article-abstract/91/5/2590/587242/Seismic-History-of-Central-North-Anatolian-Region?redirectedFrom=PDF
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 İstanbul'un Bostanları Uluslararası SÖNMEZ SERPİL Hagia Sophia City İnternational Conference on Culture, Civilization and Multidisciplinary Studies in Social Sicience https://0ee05ede-4120-4963-b3b1-99b2586bd135.filesusr.com/ugd/614b1f_ed55ec37c2694522af41cfa3677e4d05.pdf
2020 Vefai Tekkelerinin İzinde Uluslararası SÖNMEZ SERPİL Uluslararası Horasan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi Sempozyumu cdn.hitit.edu.tr/elvancelebi2020/files/44261_2101251510909.pdf
2019 İstanbul’un Rum Seyisleri Uluslararası SÖNMEZ SERPİL Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu VII
2018 1928’den Günümüze Iğdır’ın Köyleri Uluslararası SÖNMEZ SERPİL I. International Iğdır Congress on Multidisciplinary Studies, November 6-8, 2018 www.umteb.com
2017 II. Mahmud Döneminde Bazı Şehirlerin Hane-Aile Yapısının Tespitine Yönelik Bir Deneme (Sivas, Çorum, Yozgat Örneği) Uluslararası SÖNMEZ SERPİL Uluslararası Altay toplulukları Sempozyumu: Mesken-Aile, Aile Değerleri
2016 19. Yüzyılın İlk Yarısında Çorum’un Demografik Yapısı Uluslararası SÖNMEZ SERPİL Uluslararası Bütün Yönleri ile Çorum Sempozyumu
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2011 OSMANLI KLASİK ÇAĞINDA SİVAS Tümü
2017 TANZİMATA GİDEN YOLDA BİR OSMANLI ŞEHRİ:SİVAS (1777-1839) Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2022 XV. YÜZYIL OSMANLI KRONİKLERİNE GÖRE OSMAN GAZİ VE ORHAN GAZİ DÖNEMLERİ ENGİN RIZAOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 LİSANS BİTİRME TEZİ Lisans
2019-2020 OSMANLI PALEOGRAFYASI IV Lisans
2019-2020 OSMANLI TARİHİ II Lisans
2019-2020 OSMANLICA II Lisans
2019-2020 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI II Yüksek Lisans
2019-2020 Osmanlı Tarihi II Yüksek Lisans
2019-2020 Osmanlı Tarihinin Kaynakları I Yüksek Lisans
2019-2020 Osmanlı Tarihi I Yüksek Lisans
2018-2019 Osmanlı Tarihinin Kaynakları II Yüksek Lisans
2018-2019 Osmanlı Tarihinin Kaynakları I Yüksek Lisans
2018-2019 Osmanlı Tarihi II Yüksek Lisans
2018-2019 Osmanlı Tarihi I Yüksek Lisans
2019-2020 Lisans Bitirme Tezi Lisans
2018-2019 Lisans Bitirme Tezi Lisans
2019-2020 Osmanlı Tarihi III Lisans
2019-2020 Osmanlı Tarihi I Lisans
2019-2020 Osmanlıca I Lisans
2018-2019 Osmanlı Tarihi III Lisans
2018-2019 Tarih Sosyolojisi Lisans
2018-2019 Seyahatname Okumaları Lisans
2018-2019 Osmanlı Paleografyası IV Lisans
2018-2019 Osmanlı Tarihi II Lisans
2018-2019 Osmanlıca II Lisans
2018-2019 Osmanlıca I Lisans
2017-2018 TAR310 OSMANLI PALEOGRAFYASI II Lisans
2017-2018 TAR208 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ Lisans
2017-2018 TAR106 OSMANLI TÜRKÇESİ II Lisans
2017-2018 TAR304 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ II Lisans
2017-2018 TAR202 OSMANLICA METİN ÇALIŞMALARI II Lisans
2017-2018 TAR511 OSMANLI PALEOGRAFYASI Yüksek Lisans
2017-2018 TAR303 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ I Lisans
2017-2018 TAR307 OSMANLI PALEOGRAFYASI I Lisans
2017-2018 TAR201 OSMANLICA METİN ÇALIŞMALARI I Lisans
2017-2018 TAR105 OSMANLI TÜRKÇESİ I Lisans
2016-2017 TAR208 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ Lisans
2016-2017 TAR202 OSMANLICA METİN ÇALIŞMALARI II Lisans
2016-2017 TAR106 OSMANLI TÜRKÇESİ II Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2018 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ