E-posta Telefon
| 4601
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

 • Y

  Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

 • D

  Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

Sönmez, S. II. Mahmut Döneminde Sivas, Yozgat ve Çorum'un Hane/Aile Yapısının Tespitine Yönelik Bir Deneme. HÜTAD (Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi), Sayı:30, Ankara, Bahar, 2019.

 

Sönmez, S. Tanzimat Öncesinde Sivas Şehri’nin Demografik Yapısı (1833 Nüfus Sayımına Göre). HÜTAD (Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi), Sayı:23, Ankara, Güz 2015.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Sönmez, S. “XV. Yüzyılda Tokat ve Sivas’ta İktisadî Yaşam, İcra Edilen Meslekler ve Meslek Adları”, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, Sayı:1-2,  İstanbul, 2012.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

Sönmez, S. "İstanbul'un Rum Seyisleri", Uluslararası VII. Osmanlı İstanbul'u Sempozyumu (3-5 Mayıs 2019), İstanbul, 2019.

Sönmez, S. "1928'den Günümüze Iğdır'ın Köyleri", I. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 6-8 Kasım 2018, Iğdır, Cilt:3, 2018, s.1866-1883.

Sönmez, S. “II. Mahmut Döneminde Bazı Şehirlerin Hâne/Aile Yapısının Tespitine Yönelik Bir Deneme: (Sivas, Çorum, Yozgat Örneği)”: Uluslararası Altay toplulukları Sempozyumu: Mesken-Aile, Aile Değerleri (24-26 Temmuz 2017, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul).

Sönmez, S. “19. Yüzyılın İlk Yarısında Çorum Şehrinin Demografik Yapısı” Bütün Yönleri İle Çorum Sempozyumu, 28-30 Nisan 2016, Çorum

K. Sesetyan, O. Sakin, S. Sönmez ve M.B. Demircioğlu “Macroseismic İnformation From Ottoman Archives For Eearthquakes of 19th Century in Central-Eastern Turkey”, ESC, Trieste, Eylül 2016. 

 

 

 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

 

Sönmez, S. Tanzimata Giden Yolda Bir Osmanlı Şehri: Sivas (1777-1839), Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2017.

Sönmez, S. Osmanlı Klasik Çağında Sivas, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2011.

 

 

 


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Paleografyası

Yeniçağ Avrupa Tarihi

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Osmanlı Tarihi I (1300-1453)

Osmanlı Tarihi II (1453-1622)

Osmanlı Tarihi III (1622-1789)

Tarih Sosyolojisi

Osmanlı Tarihinin Kaynakları

Osmanlıca I-II

Seyahatname Okumaları

Osmanlı Paleografyası III

Osmanlı Arşiv Vesikaları

 

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı