E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5002-5034
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Doğu Akdeniz Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler

 • Y

  Yüksek Lisans

  Doğu Akdeniz Üniversitesi-Ekonomi

 • D

  Doktora

  Atatürk Üniversitesi- Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Künü, S., S.Hopoğlu and G.Bozma (2016), “Conflict, Defense Spending and Economic Growth in the Middle East”, International Journal of Economics and Financial Issues, 6(1), ss. 80-86. (Indexing: Scopus, EconLit, RePEc-IDEAS, Index Copernicus, EBSCO, ASOS)

Künü, S. and S. Hopoglu,  (2016). “Turkey and Iran: An Analysis Based on Mutual Trade and Defense Spending”. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7 (12) (Nisan 2016), pp. 1109-124. Doi: 10.9775/kauiibfd.2016.006 ( Dizinler: EconLit, ProQuest, EBSCOHost, Google Scholar, UlrichsWeb, Arastırmax, AsosIndex, TO-KAT ve Akademik Dizin)

Künü, S., S. Hopoğlu ve G. Bozma, (2015). “Türkiye-Azerbaycan İkili Ticaretinin Türkiye’nin Ekonomik Büyümesindeki Etkisi: Bir Nedensellik Analizi”. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 7:27 (Yaz, 2015), ss. 12-21. (Dizinler: EBSCO, Ulakbim, ProQuest).

Akgun, L., S. Hopoglu and S. Kunu,  (2015). “Foreign Direct Investment in Russia: Unfavorable Investment Climate, Uneven Distribution”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5:8 (August, 2015), pp. 172-183. Doi: 10.6007/IJARBSS/v5-i8/1774 (Indexing: RePEc-IDEAS, EBSCO, ProQuest).

Künü S. and S.Hopoğlu , (2015). “The Relationship Between Sub-categories of Public Spending and Economic Growth in Turkey: A Causality Analysis”. International Journal of Economics and Research, 6:4, July-August 2015, pp. 25-38.(Indexing: EconLit).


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Hopoğlu, S. ve S.Künü, (2016). “Bölgesel Kalkınmada Tarımsal Büyüme Koridorları ve Oluşumlarını Etkileyen Faktörler”. 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl Üniversitesi, 15-16 Ekim 2015.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

Başar, S., S. Künü ve S. Hopoğlu, (2016). “Terörün BRICS ve MINT Ülkelerindeki Turizm Faaliyetleri Üzerine Etkisi”. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53 (618) (Ağustos 2016), ss. 43-50. (Dizinler: EconLit, Ulakbim, ProQuest, ASOS).

Aliyev, P. ve  S.Hopoğlu , (2016). “Vergilerin Gelir Dağılımı Temelinde Verimliliği”. Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi, 3(2) (Ocak, 2016), ss. 27-45.(Dizinler: Acar, Akademik  Dizin).

Künü S., S. Hopoğlu, Ö. Sökmen Gürçam ve Ç. Güneş, (2015). “Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki: Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Teorik Bir İnceleme”. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (Nisan 2015), ss. 71-93 (Dizin: EBSCO, Ulakbim).

Hopoğlu, S. ve E.Çakmak, (2015). “Bölgesel Kalkınmada Kurumsal Sermaye”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(Nisan 2015), ss. 47-69. (Dizin: EBSCO, Ulakbim).


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Künü, S. ve S.Hopoğlu, (2015). “Turizm ve Sürdürülebilir Büyüme: Eleştirel Bir Yaklaşım”. Doğu Karadeniz Bölgesi, Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2015, ss.103-111.

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

 İngilizce-I

2

 

130

 Temel Bilgi Teknolojileri-I

3

 

63

 İktisada Giriş-I

3

 

67

İlkbahar

  İngilizce-II

2

 

130

Üretim Ekonomisi (Bitki Koruma)

3

 

34

Üretim Ekonomisi (Tar. Ekon.)

2

2

36

İktisat Teorisi (Tar. Ekon.)

2

 

27

AB ve Türkiye Tarımı (Tar. Ekon)

2

 

2

2015-2016

Güz

  Mikro İktisat-I

3

 

106

  İktisada Giriş-I (İşletme)

3

 

14

  Mesleki İngilizce-I

2

 

107

  Yabancı Dil-I

2

 

59

İngilizce-I (İşletme)

2

 

14

İlkbahar

  Mikro İktisat-II

3

 

107

  İktisada Giriş-II

3

 

54

Mesleki İngilizce-II

2

 

107

Yabancı Dil-II

2

 

54

İngilizce-II (İşletme)

2

 

14

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

5

 

4

Uluslararası Ticaret Teorileri ve Politikaları (Yüksek Lisans)

3

 

6

Kalkınma İktisadı (Yüksek Lisans)

3

 

8

 

 

Mikro İktisat-I

3

 

102

 

 

Mesleki İngilizce-I

2

 

74

 

 

Mesleki İngilizce-I (İşletme)

2

 

10

2016-2017

Güz

Mesleki İngilizce-III

2

 

109

 

 

İstatistik-I

3

 

111

 

 

Yönetim Ekonomisi

3

 

109

 

 

Mikro İktisadi Analiz-II (Yüksek Lisans)

3

 

15

 

 

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

5

 

4

 

 

Mikro İktisat-II

3

 

70

 

 

İstatistik-II

3

 

111

2016-2017

Bahar

Matematiksel İktisat

3

 

109

 

 

Üretim Ekonomisi (Tarım Ekonomisi)

2

2

35

 

 

Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)

5

 

4

DAP Bölgesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı- Araştırmacı

Dekan Yrd.