E-posta Telefon
0 | 0
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  İşletme Bölümü - Adana İ.T.İ.A.

 • Y

  Yüksek Lisans

  Droit Fıscalıte (Mali Hukuk) - Bordeaux Üniversitesi/Fransa

 • D

  Doktora

  Droit Fıscal (Mali Hukuk) - Bordeaux Üniversitesi/Fransa

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

“Global ve Reel Kriz Süreçlerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişme Süreçleri”, Yeni Türkiye, Temmuz-Ağustos, 1999, Yıl 5, Sayı 27-28.

“Türkiye’de Ekonomik Kriz ve Bir Mali Reform Önerisi-II”, Yeni Türkiye, Yıl 7, Sayı 41-42, Eylül-Ekim, 2001.

“Vergilerin Esnekliği Açısından Vergi ile Konjonktür Arasındaki İlişkiler”, İşletme-Finans Dergisi, Yıl 11, Sayı 119, Şubat, 1998.

“Kamu Finansman Aracı Olarak İç Borçlanmanın Eşdeğerlik Teorisi Açısından Değerlendirilmesi ve Türkiye Örneği”, İşletme ve Finans Dergisi yayın listesine alınmıştır. (Yayınlanacaktır).

“Finansal Serbestleşme ve Kriz”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı:, Cilt,  Ağustos, 2003.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1- “Büyük Ortadoğu Projesi ve Küreselleşmenin Ekonomi Politiği”, Finans, Sayı: 180, Aralık 2004.

 

2- “Euro’ya Geçişin AB Ülkelerinde Ortaya Çıkardığı Sonuçlar”,  Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı:24, Ekim 2004.

 

3- “500 Yıllık Proje”,  Finans Dünyası,  Sayı:178, Ekim 2004.

 

4- “Euro’ya Geçişin AB Ülkelerinde ortaya çıkardığı Makro ve Mikro Etkiler”, Finans Dünyası, Sayı:175, Ağustos 2004.

 

5- “Türkiye Gerçekleri: Ekonomik Programlar ve Para Politikası”, Finans Dünyası Dergisi, Sayı:171, Mart, 2004.

 

6-"1980 Sonrası Ulusal Planlamada Kırılma Noktası ve Yeni Sağ",(1. Bölüm) Finans Dünyası Dergisi, Sayı 169; Aralık 2003; (II. Bölüm) Sayı 170, Ocak 2004.

 

7- "Kamu Tercihi Yaklaşımı ve Yerel Vergiler", Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı 21, Ocak, 2004.

 

8- “Enflasyonun Gelir Vergileri Üzerine Etkileri-III”, Finans Dünyası Dergisi, Sayı, 164, Ağustos, 2003.

 

9- “Enflasyonun Gelir Vergileri Üzerine Etkileri-II”, Finans Dünyası Dergisi, Sayı, 163, Temmuz, 2003.

 

10-“Finansal Serbestleşme ve Kriz”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı, 19, Temmuz 2003.

 

11-“Enflasyonun Gelir Vergileri Üzerine Etkileri-1”, Finans Dünyası Dergisi, Sayı:162,

Haziran, 2003.

 

12-“Yeni Orta Çağın Yuvarlak Masa Şövalyeleri (Globalizm Hegemonyası ve Global Demokrasi)”, Finans Dünyası Dergisi, Sayı, 161, Mayıs 2003.

 

13-“Kaynakların Paylaşımı ve II. Körfez Savaşı”, Finans Dünyası, Sayı 160, Nisan 2003.

 

14-“ II. Körfez Savaşı mı?”, Finans Dünyası Dergisi,  Sayı:159, Mart, 2003.

 

15- “Ekonomik Program Üzerine Düşünceler, Finans Dünyası Dergisi, Sayı.

 

16-“Ekonomik Kriz ve Bütçe Açıkları”, Finans Dünyası Dergisi, Sayı 152, Ağustos, 2002.

 

17-“Finansal Konsolidasyon ve Bankacılık Sektörüne Etkisi”, Finans Dünyası Dergisi, Sayı, 150, Haziran, 2002 

 

18- Anayasal İktisat Türkiye’de Uygulanabilir mi?” Finans Dünyası, Eylül, 2001, Sayı, 141

 

19-“Türkiye”de Ekonomik Kriz ve Bir Mali Reform Önerisi-II”, Yeni Türkiye, Yıl , 7 Sayı, 41-42. Eylül-Ekim 2001.

 

20- "Anayasal İktisat Teorisi ve Türkiye “Finans Dünyası Dergisi”, Sayı,136, Nisan, 2001.

 

21- "Türkiye'de Mali Krizin Temel Nedenleri ve Reform Önerileri -ı“Finans Dünyası Dergisi”, Sayı 134, Şubat, 2001

 

22-"Küresel Mali Krizlerin Türkiye Ekonomisine Etkileri “Finans Dünyası Dergisi”, Sayı 133, Ocak, 2001

 

23-"Küresel Mali Kriz, IMF Politikalarının Ulusal Mali Sisteme Etkileri “ Finans Dünyası Dergisi”, Sayı 132, Aralık 2000

 

24- "Finansal Deregülasyon’un Türkiye Ekonomisine Etkileri “Finans Dünyası Dergisi”, Sayı 131, Kasım, 2000.

 

25-"Plastik Para ve Bankalar Arasında Kullanılması “Finans Dünyası   Dergisi”, Sayı 129, Eylül, 2000.

 

26- "Sabit Kur Sistemine Geçiş mi? “Finans Dünyası Dergisi”, Sayı 128, Ağustos, 2000

 

27- "IMF ve Tarım Politikası Üzerine  “ Finans Dünyası Dergisi, Sayı 127, Temmuz 2000.

 

28- "Kamu Bütçeleri İdeolojik Bir Olgu mudur? “Finans Dünyası, Haziran, 2000, Sayı: 126.

 

29- "Kapitalizmin Bünyesindeki Kriz Olgusu “Finans Dünyası”, Mayıs, 2000, Sayı: 125

 

30-"2000’ li Yıllarda Yeni Stratejiler ve Yeni Bir Vizyonun Gereği “Finans Dünyası”, Mart, 2000, Sayı: 122.

 

31-"Para Kurulu mu, Merkez Bankası Özerkliği mi? “Finans Dünyası, Şubat,  2000, Sayı: 122

 

32-"Sosyal Tercihler ve Kamu Kesimi Finansman Açıkları “Finans Dünyası, Ocak, 2000, Sayı: 121.

 

33- “Kamu Kesimi Borçlanmasının Servet Etkisi Teorisi Açısından Değerlendirilmesi ve Ekonomik ve Mali Etkiler; “İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4100, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Prof.Dr. Kenan Bulutoğlu’na Armağan, 37. Seri, Yıl, 1996/1997, İstanbul, 1998.

 

34- "Vergi Enflasyon İlişkisi"; “Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı: 1, Yıl: 1997

 

35- “Tahminler Ne Kadar Gerçeğe Yaklaşabilir”, Finans Dünyası, Aralık, 1999, Sayı, 120.

 

36- “Maastricht Anlaşması Türkiye’ye Ne getirmektedir?”. Finans Dünyası, Kasım, 1999, Sayı, 119.

 

37-“Keynes İktisadına Dönüş mü?; “Finans Dünyası, Ekim, 1999, Sayı:118

 

38-Stagflasyon ve Alternatif İktisat Politikaları; “Finans Dünyası, Eylül, 1999, Sayı: 117

 

39-"Hükümetlere Yönelik Yolsuzlukla Mücadele Önerisi; “Finans Dünyası, Ağustos, 1999, Sayı: 116

 

40- "İç ve Dış Ekonomik Dengeler; “Finans Dünyası, Temmuz, 1999, Sayı: 115

 

41-“İdeolojilerin Sonu mu?; “Finans Dünyası, Mayıs, 1999, Sayı: 113

 

42-"Bilgi Toplumu Olabilmenin Dayanılmaz Ağırlığı; “Finans Dünyası, Nisan, 1999, Sayı: 114.

 

43-Global ve Ulusal Ekonomilerde Reel Kriz Sürecinin Ortaya Çıkışı; “Finans Dünyası, Mart, 1999, Sayı: 111.

 

44- “Global ve Ulusal Ekonomilerde Reel Kriz Süreçlerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişme Süreçleri”, Yeni Türkiye, Temmuz-Ağustos, 1999, Yıl, 5, Sayı 27-28.

 

45- "Kamu Maliyesinde Kaynak Kullanımında Etkinlik“ Finans Dünyası, Ocak, 1999, Sayı: 109.

 

46- "AB Vergi Politikalarının Türk Kamu Maliyesi Üzerindeki Etkileri, “Finans Dünyası, Aralık, 1998, Sayı: 108.

 

47-"Türkiye’ de Enflasyon Neden En Önemli Sorundur; “Finans Dünyası, Kasım, 1998, Sayı: 107.

 

48-“Asya Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkileri Neler Olabilir?” Finans Dünyası, Ekim, 1998. Sayı, 106.

 

49-“Doğu ve Güney Asya Krizinin Ekonomi Politiği”, Finans Dünyası, Ağustos, 1998, Sayı, 104.

 

50- “Brady Planı Çerçevesinde Dış Borç Sorununun Gelişimi”, Finas Dünyası, Temmuz, 1998, Sayı, 103.

 

51-"Gelişmekte Olan Ülkelerde Ticari Deregülasyon; “Finans Dünyası, Mayıs, 1998, Sayı: 101.

 

52- “Ekonomik Yozlaşmanın Nedenleri ve Sonuçları”, Finans Dünyası, Nisan, 1998, Sayı 100.

 

53-“Siyasi Yozlaşmadan Ekonomik Yozlaşmaya”, Finans Dünyası, Mart 1998, Sayı, 99.

 

54-"Vergilerin Esnekliği Açısından Vergi ile Konjonktür Arasındaki İlişkiler; “İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 119, Şubat, 1998.

 

55- "Çözüm Siyasi Kararlılık ve Doğru Proğramlarda" Finans Dünyası, Şubat 1998, Sayı, 98.

 

56-“Türkiye’de İktisadi Krizin Temel Nedenleri ve Bir Mali Sistem Reform Önerisi-1”, Finans Dünyası, Ocak, 1998, Sayı,97.

 

57-“Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor?; “Finans Dünyası, Ekim, 1997, Sayı: 94

 

58-“Dolar Hazine Bonosu mudur?; “Finans Dünyası, Aralık, 1997, Sayı: 96

 

59-“Türkiye’de Vergi Yükü ve Gelir Dağılımı İlişkisi”, Finans Dünyası, Mayıs, 1997, Sayı, 89.

 

60-"Avrupa’ da Yeni Parasal Sistem: Euro ve Türkiye; “Finans Dünyası, Sayı: 112.

Nisan, 1997,

 

61- “Türkiye’ de Bütçe Açıkları ve Bu Açıkların Finansmanı; “Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Kasım, 1996, Sayı: 11

 

62- "Paralel Ekonomi Açısından Devlet, Vergileme ve Kalkınma; “Yeni Forum, Aralık, 1996,Cilt: 17, Sayı: 331.

 

63- "Vergi ve Konjonktür Arasındaki İlişkiler; “Yeni Forum Dergisi, Mart, 1996, Cilt: 17, Sayı: 322.

 

64- "Anti-Konjonktürel Modern ve Konjonktüre Paralel Vergi Politikası; “Yeni Forum Dergisi, Kasım, 1996, Cilt: 17, Sayı: 330

 

65- "Stagflasyonist Bir Ekonomide Maliye Politikası Araçlarının Rasyonel Kullanımı;“Yeni Forum, Ekim, 1995, Cilt: 16, Sayı: 317.

 

66- “Vergi ve Konjonktür Arasındaki İlişkiler; “Yeni Forum Dergisi, Mart, 1996, Cilt: 17, Sayı: 322.

 

67- “Türkiye’ de Ekonomik Bunalım ve 5 Nisan Kararlarının Ekonomik Analizi" Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 88-89, Haziran-Temmuz, 1995

 

68-"1994 Ekonomik Krizi ve Kamu Açıklarının Genel Bir Değerlendirmesi", KTO Dergisi, Yıl 9, Sayı 88/89 Haziran-Tammuz 1995.

 

69-“Türkiye’de Paralel Ekonominin Vergilendirilmesi”, Yeni Forum, Eylül, 1995. Cilt 16, Sayı 316.

 

70- “Hayekci Görüş Açısından Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Neo-Liberal Bir Kalkınma Kuramı Denemesi”; Çukurova Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 5, Sayı, 1, Yıl:1995.

 

71- "Uluslararası Hegemonyanın Tanımlanması ve Kriz Yönetimi; “Finans Dünyası, Eylül, 1995, Sayı: 105

 

72- “Küreselleşme ve Kriz Olgusu”. Finans, Ocak 2007, Sayı:205.

 

73-“2001’den 2006’ya Türkiye Ekonomisinde Neler Oldu”. Finans Dünyası, Aralık 2006,         Sayı: 204.

 

74- “Liberalizmin Şövalyeleri”, Finans Dünyası, Şubat 2007, Sayı 206.

 

75-“Büyük Devlet Olmak”, Finans Dünyası, Ekim 2006, Sayı 202.

 

76-“Ekonomik Özgürlükler ve Ulusal Çıkarlar”, Finans Dünyası, Kasım 2006, Sayı 203.

 

77-“Türkiye’de Sıcak Paranın Ekonomi Politiği”, Finans Dünyası, Nisan 2007, Sayı 208.

 

78-“Toplumun Sesine Kulak Vermek”,  Türk Yolu Dergisi, Eylül-Ekim 2007, Sayı 19.

 

79-“Halk Bankası ve Ziraat Bank’ın Satışı Sorunu”, (Çağ Üniversitesi Hukuk ve İİBF’de konferans olarak verilmiştir.) 21 Kasım 2007. Tarsus/Mersin.

Türk Yolu Dergisi, Kasım/Aralık 2007, Sayı 20. Sayfa: 34-41.

 

80- “Mali Uçurum Derinleşiyor mu?” Finans Dergisi, yıl 2013, sayı 279.

 

81- “Mali Uçurumun Kıyısında”, Finans, 2013, sayı, 278.

 

82- Que Vadis (Nereye) Finans, 2013, sayı 280.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

*


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

*

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

1-Adana İli Ekonomik Etüdü Adana Ticaret Odası Yayını, 1984

2-Maliye Politikası, 1. Basım, Ezgi Kitabevi. 1997 , 2.Basım. Atilla Yayınevi, Ankara, 1999.

3-Kamu Maliyesi, ÜNYAY, Muğla  Üniversitesi Vakfı Yayınları, Muğla 1997.

4-Kamu Kesimi İç Borçlanması ve Ekonomik Etkileri,  2. Basım. Atilla Yayınevi, Ankara, 1999. 3.Basım, Gazi Kitap, Ankara, 2013

5-Enflasyonun Türk Gelir Vergi Sistemine Etkisi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004.

6-Kamu Finansman Aracı Olarak İç Borçlanmanın Eşdeğerlik ve Servet Etkisi Teorileri Açısından Değerlendirilmesi ve Türkiye Örneği Üzerine Ampirik Bir Çalışma (1980-1995) Takdim Tez (Doçentlik Uzmanlık Tezi), Muğla Üniversitesi, Muğla, 1998.

7- Türkiye’nin Mali Yapısı, ADÜ. Nazilli İ.İ.B.F. (Ders Notları- 2004)

8- Vergi Hukuku, Gazi Kitap, Ankara, 2013.

9- Devlet Bütçesi, Gazi kitap, Ankara, 2013.

10- Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013.

11- Kanunların Ruhu Üzerine (II cilt.)(Fransızcadan Tercüme) Seçkin yayınları, Ankara, 2014.

12- Makro Modeller, Gazi kitap, Ankara, 2013.

13- Paranın Satın Alma Gücü(Miktar Teorisi),(I. Fisher, İngilizceden tercüme), Seçkin Kitabevi, Ankara, 2018

14- Makroekonomi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2013.

15-Para Teorisi, Gazi Kitabevi, Ankara 2015

16-Para Politikası, Gazi Kitabevi, Ankara 2014

17-Finansal İktisat, Gazi Kitabevi, Ankara(Baskıda)

18-Ekonomik Denge Teorileri, Gazi Kitabevi, Ankara (Baskıda)

19-Paranın Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2016


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

*

Yönetilen Doktora Tezleri:

1-İsmet Ateş, Türkiye’nin Dış Ticaretindeki Gelişmeler ve Yoksullaştıran Büyüme, (Devam ediyor).

2-Abdullah Özdemir, Ham ve İşlenmiş Petrol Ürünleri Fiyatlarının Makroekonomik Büyüklüklere Etkisi, (Devam ediyor).


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1-Şükran Yılmaz; Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi; Döviz Kurları ve Faiz Oranı Riski Açısından Swap Tekniği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Muğla, 1999. (Bitti)

2-Erkan Dendeş; Milli Emlak-Hazine Mallarının Satışı ve Bütçe Gelirleri İçindeki Payı, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü Yüksek Lisans Programı,  Nazilli, 2002.

3-Mustafa Terzioğlu, Yürürlükteki Mevzuata Göre Aydın Organize Sanayi Bölgesinde Yatırım Yapılabilirliği: Salça ve Sabun Fabrikası Örnekleri.

4-İlkay Sucu, 

    

Lisans Dersleri

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

 
 

2004-2005

Güz

Kamu Maliyesi

 

Maliye Politikası-1

 

Kamu Ekonomisi

 

Ekonomi Politikasının Temelleri

 

Türkiye'nin Mali Yapısı

 

Bahar

Maliye Politikası-II

 

Türk Vergi Sistemi-1

 

 

Devlet Bütçesi

 

 

 

2005-

2006

 

 

Güz

Türk Vergi Sistesi

 

Kamu Maliyesi

 

Devlet Borçlanması

 

Maliye Politikası -1

 

Bahar

Türkiye’nin Mali Yapısı

 

İktisat Politikası

 

Türk Vergi Sistemi

 

Maliye Politikası-II

Devlet Borçlanması

Devlet Bütçesi

 

2006-2007 Güz

Çağ Üniversitesi

Hukuk Fak.

Mali Hukuk-1

 

 

Hukuk Fakültesi

Türk Vergi Sistemi-1

Hukukun Temel Kavramları

 

 

Bahar

Mali Hukuk-II

 

 

Hukuk Fak- İİBF

Türk Vergi Sistemi-II

Pazarlama Mevzuatı

 

 

2007-2008 Güz

Mali Hukuk-I

Hukukun Temel Kavramları

 

 

Bahar

İİBF- MYO.

Hukuk Fak.

Türk Vergi Sistemi

Pazarlama Mevzuatı

 

 

 

 

 

 

 
Yüksek Lisans Dersleri
 

-Enflasyon Analizleri

-Gelir ve Bölüşüm Teorisi

-Para-Banka ve  Finansal Sistemler.

 

Doktora Dersleri:

-İktisadi Sistemler.

-İktisadi Doktrinler Tarihi.

-Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

1-Enflasyonun Gelir Vergisi Sistemine Etkileri. (Gazi Kitabevinde 2004 yılında kitap olarak yayınlanmıştır).

2-Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Çerçevesinde, Aydın İli Yerel Yönetiminin Güçlendirilmesine Dair Bir Öneri. 2003 de başlatıldı (Devam Ediyor).

*

*