E-posta Telefon
0 | 0
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  Bordeaux Üniversitesi

  1974 - 1979
  Doktora

  Droit Fıscal/Maliye/Mali Hukuk

  Tez Adı: L’Agriculture eim Turquie aspects economiques et fiscaux
 • Y

  Université Bordeaux II

  1974 - 1976
  Yüksek Lisans

  İktisat

  Tez Adı: Agriculture en turquie aspect economic et ficauox
 • L

  ADANA İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ

  1970 - 1974
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
1997 Vergi Enflasyon İlişkisi Ulusal ÖZBİLEN ŞEVKİ İzmir İktisat Dergisi
2004 Büyük Ortadoğu Projesi ve Küreselleşmenin ekonomi Politiği Ulusal ÖZBİLEN ŞEVKİ Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 180
2004 Evroya geçişin AB ülkelerinde ortaya çıkardığı sonuçlar Ulusal ÖZBİLEN ŞEVKİ muhasebe ve Finans Dergisi 24
2004 Euro’ya Geçişin AB Ülkelerinde Ortaya Çıkardığı Sonuçlar Uluslararası ÖZBİLEN ŞEVKİ Muhasebe ve Finans Dergisi
2004 Kamu Tercihi Yaklaşımı ve Yerel Vergiler Ulusal ÖZBİLEN ŞEVKİ Muhasebe ve Finansman
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
1999 iKTİSAT pOLİTİKASININ tEMELLERİ
1999 kAMU iÇ bORÇLANMASI VE mAKROEKONOMİK ETKİLERİ
2021 ekonomik denge teorileri Tümü
2021 Para Teorisi Tümü
2021 Finansal İktisat Tümü
2021 Para Politikası Tümü
2021 Hukuka Giriş- Hukukun Temel Kavramları Bölüm(ler)
2010 Kamu Maliyesi
2021 Makro Ekonomi Tümü
1997 Maliye Politikası Tümü
1999 iKTİSAT pOLİTİKASININ tEMELLERİ
2010 Maliye Politikası
2004 enflasyonun Vergi Sistemine Etkileri
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: