E-posta Telefon
04762230010 | 3121
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2021
  Doktora

  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Elektrostatik Toz Çöktürücülerde Basınç Optimizasyonu
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Fıstık endüstrisi atıksularının ön arıtımı ve aerobik ortamda biyolojik olarak arıtılabilirliğinin incelenmesi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Lisans

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Environmental Effects and Diffuse Pollution Load Calculation of Animal Wastes in Iğdır Province and Districts Uluslararası TIRINK SEVTAP Black Sea Journal of Engineering and Science 4 2 http://dx.doi.org/10.34248/bsengineering.841821
2018 Okul içi Hava kirliliği ve sağlık etkileri Ulusal ÖZTÜRK BAHTİYAR,TIRINK SEVTAP,AYKAÇ ÖZEN HÜLYA Termoklima 118
2019 Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir Uluslararası ARGUN YUSUF ALPARSLAN,TIRINK SEVTAP,BAYRAM TUBA Black Sea Journal of Engineering and Science 2 4 http://dergipark.org.tr/doi/10.34248/bsengineering.561588
2020 Characterization of Pistachio Processing Industry Wastewater and Investigation of Chemical Pretreatment Uluslararası TIRINK SEVTAP, NUHOĞLU ALPER, KUL SİNAN Environmental Research and Technology 3 4 http://dx.doi.org/10.35208/ert.800721
2019 An Evaluation of Solid Waste Management in Turkey Uluslararası BAYRAM TUBA,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,TIRINK SEVTAP Black Sea Journal of Engineering and Science 2 3 http://dergipark.org.tr/doi/10.34248/bsengineering.561447
2022 Hayvansal Atıkların Biyogaz Üretim Potansiyelinin Hesaplanması: Iğdır İli Örneği Uluslararası TIRINK SEVTAP Journal of the Institute of Science and Technology 12 1 http://dx.doi.org/10.21597/jist.1026987
2022 Investigation of the biological treatability of pistachio processing industry wastewaters in a batch-operated aerobic bioreactor Uluslararası TIRINK SEVTAP, NUHOĞLU ALPER, KUL SİNAN WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 38 6 http://dx.doi.org/10.1007/s11274-022-03292-7
2022 Evaluation of PM10 concentration by using Mars and XGBOOST algorithms in Iğdır Province of Türkiye Uluslararası TIRINK SEVTAP, ÖZTÜRK BAHTİYAR International Journal of Environmental Science and Technology http://dx.doi.org/10.1007/s13762-022-04511-2
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Factors Affecting Dust Collection Efficiency of Electrostatic Precipitators: Pressure Losses Related to Turbulence Uluslararası ÖZTÜRK BAHTİYAR,TIRINK SEVTAP 18th World Clean Air Congress (WCAC)
2017 Municipal Wastewater Treatment in Turkey: Current Status and Issues Uluslararası TIRINK SEVTAP,TURAN NURDAN GAMZE VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems (ISEEP)
2017 Particle Collection Systems: Wet Scrubbers Uluslararası ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA,TIRINK SEVTAP II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE)
2017 Energy potential of Erzurum and The Environmental Effects of Solar Energy Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium https://taskopru.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-anamenu-bilgi-tr/menu-anamenu-bilgi-tumduyurular-tr/464-uluslararas-taskoeprue-pompeiopolis-bilim-kueltuer-sanat-arast-rmalar-sempozyumu-bidiri-kitabi
2017 Energy Sources and Environmental Impacts Uluslararası ALTIKAT AYSUN,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium https://taskopru.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-anamenu-bilgi-tr/menu-anamenu-bilgi-tumduyurular-tr/464-uluslararas-taskoeprue-pompeiopolis-bilim-kueltuer-sanat-arast-rmalar-sempozyumu-bidiri-kitabi
2017 The Importance of Behaviours on the Environmental Awareness and the Healthy Lifestyle in Higher Education Uluslararası TIRINK SEVTAP,ŞAHİN ESMA,GÖKMEN ÖZNUR II. Internatıonal Iğdır Symposium
2017 Enerji Kaynakları ve Çevresel Etkileri Uluslararası ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu
2017 Erzurumun Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Güneş Enerjisinin Çevresel Etkileri Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu
2017 An Evaluation of Solid Waste Management in TURKEY Uluslararası TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA II International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017)
2017 An Important Factor to have Impact on The Health: Indoor Air Quality Uluslararası ŞAHİN ESMA,GÖKMEN ÖZNUR,TIRINK SEVTAP II. Internatıonal Iğdır Symposium
2017 The Impact of Environmental Problems on Human Health Uluslararası GÖKMEN ÖZNUR,TIRINK SEVTAP,ŞAHİN ESMA II. Internatıonal Iğdır Symposium
2017 Effect of Urban Factors on Air Pollution of Igdir Uluslararası BAYRAM TUBA,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE)
2017 An Evaluation of Solid Waste Management in Turkey Uluslararası TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM (IGDIRSEMP 2017, IĞDIR, TÜRKİYE)
2017 Current Situation and Challenges of Municipal Solid Waste Management in Turkey Uluslararası TIRINK SEVTAP,TURAN NURDAN GAMZE VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And Envıronmental Problems(ISEEP)
2016 Negative Impacts of Air Pollution on Historic Cultural Structures Uluslararası DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN International Energy Engineering Conference (UEMK) http://media.wix.com/ugd/315b3d_91c960f5dbc749798af476842337ad92.pdf
2016 Environmental Impact Assessment of Dairy Sector Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS)
2016 IĞDIRDA HAVA KİRLİLİĞİ Ulusal DOĞRU SEVTAP İNSAN VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ
2016 Energy Productıon from Organıc Waste Uluslararası ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS)
2016 Negative Effect of E Waste on Environmental Health and Recycling Uluslararası DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS)
2016 Renewable Energy Sources of Tra2 Region Igdir Kars Ardahan and Agri for Sustainable Development Uluslararası ARGUN YUSUF ALPARSLAN,DOĞRU SEVTAP,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA International Energy Engineering Conference (UEMK) http://media.wix.com/ugd/315b3d_91c960f5dbc749798af476842337ad92.pdf
2015 Kentsel Dönüşüm ve Çevre Ulusal BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,DOĞRU SEVTAP,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN Ulusal Çevre Kongresi
2015 Management of solid waste in the sample of a small sized Turkish town Erzurum Uluslararası BAYRAM TUBA,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP International Conference on Civil and Environmental Engineering
2015 Çevre Sorunları ile Iğdır Ulusal DOĞRU SEVTAP,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA Ulusal Çevre Kongresi
2015 Iğdır ın Gerçeği Radyoaktif Kalıntılar Ulusal TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,DOĞRU SEVTAP Ulusal Çevre Kongresi
2015 New Chernobyl Metsamor nuclear power plant Uluslararası ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA International Conference on Civil and Environmental Engineering
2015 Investigation of air pollution parameter variation on between 2007 2014 The case of Iğdır Turkey Uluslararası DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BAYRAM TUBA,ALTIKAT AYSUN International Conference on Civil and Environmental Engineering
2015 Solid waste management and recycling in Igdir Uluslararası ARGUN YUSUF ALPARSLAN,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,BAYRAM TUBA International Conference on Civil and Environmental Engineering
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Highly Interconnected & Endless Puzzle: Agriculture Effects of toxic heavy metals on the environment and human health Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA Önlisans
2021-2022 KLİMATOLOJİ Önlisans
2021-2022 HAVA KİRLİLİĞİ Önlisans
2021-2022 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Önlisans
2020-2021 Atıksu Arıtımı Önlisans
2020-2021 ÇEVRE VE MEVZUAT (İ.Ö) Önlisans
2020-2021 Harita Bilgisi ve Uygulama Önlisans
2020-2021 SU ARITIMI Önlisans
2020-2021 ÇEVRE VE MEVZUAT Önlisans
2020-2021 KLİMATOLOJİ Önlisans
2020-2021 ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI Önlisans
2020-2021 HİDROLOJİ Önlisans
2020-2021 DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ (İ.Ö) Önlisans
2020-2021 DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ Önlisans
2020-2021 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Önlisans
2020-2021 BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA Önlisans
2020-2021 KLİMATOLOJİ Önlisans
2020-2021 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Önlisans
2020-2021 HAVA KİRLİLİĞİ Önlisans
2020-2021 ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ Önlisans
2019-2020 ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI (İ.Ö) Önlisans
2019-2020 ÇEVRE VE MEVZUAT (İ.Ö) Önlisans
2019-2020 ÇEVRE VE MEVZUAT Önlisans
2019-2020 EKOTOKSİKOLOJİ (İ.Ö) Önlisans
2019-2020 KLİMATOLOJİ Önlisans
2019-2020 ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI Önlisans
2019-2020 HİDROLOJİ Önlisans
2019-2020 HİDROLOJİ (İ.Ö) Önlisans
2019-2020 HİDROLOJİ Önlisans
2019-2020 DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ (İ.Ö) Önlisans
2019-2020 DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ Önlisans
2019-2020 BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA (İ.Ö) Önlisans
2019-2020 BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA Önlisans
2019-2020 KLİMATOLOJİ (İ.Ö) Önlisans
2019-2020 KLİMATOLOJİ Önlisans
2019-2020 HAVA KİRLİLİĞİ (İ.Ö) Önlisans
2019-2020 HAVA KİRLİLİĞİ Önlisans
2018-2019 HİDROLOJİ Önlisans
2018-2019 HİDROLOJİ (İ.Ö) Önlisans
2018-2019 ÇEVRE VE MEVZUAT (İ.Ö) Önlisans
2018-2019 ÇEVRE VE MEVZUAT Önlisans
2018-2019 ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI Önlisans
2018-2019 ÇEVRE KORUMA Önlisans
2017-2018 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Önlisans
2017-2018 HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMA Önlisans
2017-2018 KATI ATIKLAR Önlisans
2017-2018 ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Önlisans
2017-2018 ATIKSU ARITIMI Önlisans
2019-2020 ÇEVRE VE MEVZUAT Önlisans
2018-2019 ÇEVRE VE MEVZUAT Önlisans
2017-2018 ÇEVRE VE MEVZUAT Önlisans
2019-2020 EKOTOKSİKOLOJİ Önlisans
2019-2020 HİDROLOJİ Önlisans
2018-2019 HİDROLOJİ Önlisans
2017-2018 HİDROLOJİ Önlisans
2019-2020 ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI Önlisans
2018-2019 ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI Önlisans
2017-2018 ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI Önlisans
2019-2020 KLİMATOLOJİ Önlisans
2017-2018 BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA Önlisans
2019-2020 BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA Önlisans
2017-2018 ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ Önlisans
2017-2018 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Önlisans
2017-2018 HAVA KİRLİLİĞİ Önlisans
2019-2020 HAVA KİRLİLİĞİ Önlisans
2019-2020 DOĞA VE ÇEVRE BİLİNCİ Önlisans
2016-2017 ÇEVRE VE MEVZUAT Önlisans
2016-2017 HİDROLOJİ Önlisans
2016-2017 ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI Önlisans
2016-2017 ATIKSU ARITIMI Önlisans
2016-2017 ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ Önlisans
2016-2017 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Önlisans
2016-2017 HAVA KİRLİLİĞİ Önlisans
2016-2017 BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA Önlisans
2014-2015 ÇOCUK VE ÇEVRE Önlisans
2014-2015 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Önlisans
2014-2015 KATI ATIKLAR Önlisans
2014-2015 ÇEVRE POLİTİKALARI VE MEVZUAT Önlisans
2014-2015 ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Önlisans
2015-2016 ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Önlisans
2015-2016 ATIKSU ARITIMI Önlisans
2014-2015 ATIKSU ARITIMI Önlisans
2014-2015 HİDROLOJİ Önlisans
2015-2016 HİDROLOJİ Önlisans
2015-2016 Birey Çevre Etkileşimi ve Çevre Koruma Önlisans
2014-2015 Birey Çevre Etkileşimi ve Çevre Koruma Önlisans
2015-2016 Birey Çevre Etkileşimi ve Çevre Koruma Önlisans
2014-2015 ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI Önlisans
2014-2015 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Önlisans
2013-2014 TOPRAK KİRLİLİĞİ Önlisans
2014-2015 TOPRAK KİRLİLİĞİ Önlisans
2015-2016 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Önlisans
2013-2014 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Önlisans
2014-2015 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Önlisans
2013-2014 HAVA KİRLİLİĞİ Önlisans
2014-2015 HAVA KİRLİLİĞİ Önlisans
2015-2016 HAVA KİRLİLİĞİ Önlisans
2013-2014 KLİMATOLOJİ Önlisans
2013-2014 HİDROLOJİ Önlisans
2013-2014 ÇEVRE SAĞLIĞI UYGULAMALARI Önlisans
2013-2014 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Önlisans
2013-2014 ÇEVRE POLİTİKALARI VE MEVZUAT Önlisans
2013-2014 ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Önlisans
2013-2014 ATIKSU ARITIMI Önlisans
2013-2014 KATI ATIKLAR Önlisans
2021-2022 İleri Kütle Transferi Yüksek Lisans
2021-2022 İleri Arıtma Teknolojileri Yüksek Lisans
2021-2022 Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği Yüksek Lisans
2021-2022 Su Arıtımı Önlisans
2021-2022 Çevre ve Mevzuat Önlisans
2021-2022 Klimatoloji Önlisans
2021-2022 Çevre Sağlığı Uygulamaları Önlisans
2021-2022 Hidroloji Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ
HAVA KİRLİLİĞİ
KLİMATOLOJİ
BİREY ÇEVRE ETKİLEŞİMİ VE ÇEVRE KORUMA
Proje Adı Görev: Tür:
Fıstık Endüstrisi Atıksuyu Ön Arıtımı Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Anyonik ve Katyonik Boyar Maddelerin Adsorpsiyon Prosesi ile Çeşitli Adsorbentler Kullanılarak Giderim Etkinliklerinin İncelenmesi Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI PROJESİ Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2015 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2015 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2022 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ