E-posta Telefon
+90476 223 00 10 | 4043
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Ege Ü.Ziraat F. Tarla Bitkileri Bölümü

 • Y

  Yüksek Lisans

  Ege Ü. Fen Bil. Ens. Tarla B. B.

 • D

  Doktora

  Ege Ü. Fen Bil. Ens. Tarla B. B.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

     

     Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) T. Eryiğit, B.

     Yıldırım, A. M. Kumlay,  S. Sancaktaroğlu. 2015. The Effects of Dıfferent Row Dıstances and Nıtrogen Fertılzer Rates       on Yıeld and Yıeld Components of Safflower (Carthamus tinctorious) under Mıcro-Clımate. “International Institute of           Chemical, Biological & Environmental Engineering IICBE, Sept. 21-22, 2015, Kuala Lumpur, Malaysıa”.  (Proceedings of       the Kuala Lumpur Conference Sept. 2015.

 

      Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti SCİ’li dergilerde yayınlanan bildiriler

       T. Eryiğit, B. Yıldırım, A. M. Kumlay,  S. Sancaktaroğlu. 2015. The Effects of Dıfferent Row Dıstances and Nıtrogen            Fertılzer Rates on Yıeld and Yıeld Components of Safflower (Carthamus tinctorious) under Mıcro-Clımate.                           “International Institute of Chemical, Biological & Environmental Engineering IICBE, Sept. 21-22, 2015, Kuala                       Lumpur,  Malaysıa”.  (Proceedings of the Kuala Lumpur Conference Sept. 2015.

S. Sancaktaroğlu, A. M. Kumlay, E. Bayram. 2014. Growing Urtica pilulifera and importance of Urtica species.,“62nd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research-GA 2014” Guimarães, Portugal, August 31 - September 4, 2014, Planta Med. 2014; 80-LP67, DOI: 10.1055/s-0034-1395104 (Abstract).

S., Sancaktaoğlu, Ö., Abacı, A. B., Tınmaz, A. H., Uztan. 2011. Antimicrobial Activities in Cultivated Origanum vulgare subsp. hirtum Populations of Different Origin.,“59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research”Antalya, 4-9 Eylül 2011, Planta Med. 2011.

Aytaç, Z., Akgören, G., Sirel, Z., Sancaktaroğlu, S., 2010. Seed yield, yield components, Essential oil and oil content of some black cumin (Nigella sativa L.) populations, Pharmacognosy Magazine,136-137s.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

   Erken, S., Sönmez,. Ç, Sancaktaroğlu, S. ve Bayram, E., 2007, Farklı Biçim Yüksekliklerinin Adaçayı (Salvia officinalis       L.) Genotiplerinde Agronomik ve Teknolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi, Ege Ü. Ziraat Fakültesi, Dergisi, 44 (1),55       70s

   Sancaktaroğlu, S. ve Bayram, E., 2009, Farklı Dikim Sıklıklarının Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Bitkisinin Verim ve         Kalite Etkisi Özellikleri Üzerine Etkisi, Ege Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 46 (3), 165-173 s.

   Sancaktaroğlu S., Bayram, E., 2010, Determination on the Agricultural and Quality Properties of Urtica pilulifera L.           (Isırgan) under Bornova Ecological Conditions, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Journal of Faculty Pharmacy of             Istanbul University; Cilt 40 (2010).

   Sancaktaroğlu, S. ve Bayram, E., 2011. Farklı Kökenli İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum L.                       Populasyonlarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. Vol. 48,         No: 3 – 2011, İzmir.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriS Sancaktaroğlu, AM Kumlay, B Yıldırım, 2014 Isoprenoids: terpenoids in plants [Conference poster].25th Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, Izmir

Yıldırım, B., A. M. Kumlay, S. Sancaktaroğlu. 2014. Genetic engineering of potato to improve the quality traits. 19th Triennial Conference of the Euoropean Association for Potato Research, 6-11 July 2014, Brussels, Belgium, p: 172.

S. Sancaktaroğlu, Ceylan, A., 2017. “The Effects of Nitrogen Fertilizing on Drug Yield and Quality of Culture Parsley (Petroselinum crispum Mill)” II. Iğdır Sempozyumu, 2017/Iğdır (Sözlü sunum)

Sancaktaroğlu, S., 2019. Cultivation Opportunities for Medicinal and Aromatic Plants in Iğdır, I. International Aromatic Plants and Cosmetic Symposium October 3rd-6 th, 2019 Iğdır University, Türkiye, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Iğdır, Türkiye

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

D. İnan, Sancaktaroğlu, S., Kumlay, A. M., 2017.  “Organic Safflower (Carthamus tinctorius L.) Productıon”, II. Iğdır Sempozyumu, 2017/Iğdır (Poster/Özet-yayında)

Sancaktaroğlu, S., A. M. Kumlay. 2012. Sekonder metabolitlerin bitkilerdeki rolü ve kullanım alanları. Uluslararası Katılımlı Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi. 15-19 Şubat 2012, Belek, Antalya.

Kumlay, A., M., S. Sancaktaroğlu. 2012. Bitkilerin geniş oranda mikroçoğaltımı için bioreaktör teknolojisinin kullanımı. Uluslararası Katılımlı Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi. 15-19 Şubat 2012, Belek, Antalya

S. Sancaktaroğlu, Ceylan, A., 2017. “The Effects of Nitrogen Fertilizing on Drug Yield and Quality of Culture Parsley (Petroselinum crispum Mill)” II. Iğdır Sempozyumu, 2017/Iğdır (Sözlü sunum)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

S., Sancaktaroğlu, Ayaz², M., 2017. “Zeytin Bitkisine Tıbbi ve Aromatik Bitki Gözüyle Bir Bakış” 12. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2017, Kahramanmaraş (Poster/Tam metin yayında)

S.Uca, Sancaktaroğlu, S., Kumlay, A. M., 2017. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yapılmış Olan In vitro Çalışmalarda Bitki Büyüme Düzenleyici (BBD)’lerin Bitkiye Olan Etkileri  (Poster / Tam metin yayında)

B. Yıldırım,  Ö. Terzioğlu,  A. M. Kumlay,  S. Sancaktaroğlu, F. Demirel. 2015. Ada Çayı (Salvia limbata C.A.Mey ) Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi. “11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale 7-10 Eylül 2015,”

Sancaktaroğlu, S., A. M. Kumlay. 2014. Bitki Sekonder Maddeleri ve Önemi, “II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 23-25 Eylül 2014” Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova, (Sözlü sunum). 25th. International Scientific- Experts Congress on Agriculture and Food Industry – Izmir, 25-27 September, 2014” (Proceeding Book).

 A. M. Kumlay,  S. Sancaktaroğlu, F. Güven. 2014. Application of Biotechnology in the production of Medicinal Plants. “25th. International Scientific- Experts Congress on Agriculture and Food Industry – Izmir, 25-27 September, 2014” (Abstract Book). Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova, (Poster/ Özet).

Kumlay, A. M., C. Kaya, S. Sancaktaroğlu, N. Aslan, B. Yıldırım. 2013, Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin In vitro Çoğaltımı X. Tarla Bitkileri Kongresi. 10-13 Eylül 2013, Konya

  Yıldırım, B., K. Ekici, M. Tunçtürk, Ö. Terzioğlu, F. Özgökçe, S. Sancaktaroğlu. 2013, Van Gölü Havzasında Bulunan    Çakşır (Ferula rigidula DC.) Türünün, Uçucu Yağ Bileşenlerinin ve Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi Tarla            Bitkileri Kongresi. 10-13 Eylül 2013, Konya (Basımda).

  Kumlay, A. M., S. Sancaktaroğlu. 2012. Iğdır ve çevresinde yabani olarak yetişen ve geleneksel olarak tüketilen        bazı yenilebilir bitkiler. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 10-12 Mayıs, 2012, Konya. 

  Sancaktaroğlu, S., T. Eryiğit. ve A. M. Kumlay. 2011. Kuşkonmaz (Asparagus spp.) bitkisinin özellikleri ve kullanım    alanları .  Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan, 2011, Eskişehir.

  A.M. Kumlay, S. Sancaktaroğlu ve T. Eryiğit. 2011. Iğdır Çevresi’nde Yabani olarak yetişen ve geleneksel olarak        tüketilen Salmanca Bitkisi (Chenopodium album L.). Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı,    27-30 Nisan, 2011, Eskişehir.

  Eryiğit, T., A. M. Kumlay, ve S. Sancaktaroğlu. 2011. Semizotu (Portulaca oleracea L.) Bitkisinin Özellikleri ve            Kullanım Alanları. Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan, 2011, Eskişehir.

  S., Sancaktaroğlu,  ve E. Bayram Farklı Kökenli İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum L.                          Populasyonlarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, 9. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15        Eylül 2011, Bursa (Sözlü sunum).

  Eryiğit, T., A. M. Kumlay, S. Sancaktaroğlu. 2011. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) çeşit teşhisinde morfolojik,            biyokimyasal ve moleküler tekniklerin kullanımı. IX. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011, Bursa.

  Kumlay, A. M., T. Dizikısa, T. Eryiğit, S. Sancaktaroğlu. 2011. Organik patates yetiştiriciliği. IX. Tarla Bitkileri            Kongresi. 12-15 Eylül 2011, Bursa.

Sancaktaroğlu, S., Bayram, E. 2009, Farklı Sıra Arası ve Tohumluk Miktarlarının Isırgan (Urtica pilulifera L.)’ın Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerine Etkisi, 2009, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, (Sunulu Bildiri), 44-49 s.

Erken, S., Sönmez,. Ç, ve Sancaktaroğlu, S., 2009, Farklı Çörekotu (Nigella sativa) L. Populasyonlarının Verim ve Kalite Özellikleri, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, (Poster Bildiri), 303-306 s.

Sancaktaroğlu, S., Bayram, E., 2008, Bornova Koşullarında Urtica pilulifera L. (Isırgan) Bitkisinde Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Fitomed Dergisi (Poster Bildiri) 2, 82 s.

 

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

__

 
 

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

__

Yönetilen Doktora Tezleri:

__


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Iğdır ve Çevresinde Yayılış Gösteren İki Farklı Kekik (Thymus ssp.) Türünün In vitro Rejenerasyonu Üzerine Farklı Eksplant Tiplerinin ve Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkisi.

Lisans Dersleri

-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

-Tıbbi Bitkiler

-Keyif ve Baharat Bitkileri

-Yağ Bitkileri

-Nişasta ve Şeker Bitkileri

-Lif Bitkileri

-Tarla Tarımı

-Tarla Ürünleri Kalite  Standartları ve Depolama

-Tarım Tarihi ve Deontolojisi

-Tarım Tarihi ve Meslek Etiği

 

-Tarla Bitkileri

-Bitki Fizyolojisi

-Tohumluk Bilmi ve Teknolojisi

-Mesleki Uygulama

 

            Yüksek Lisans Dersleri

          -Tıbbi Bitkilerde Etken  Maddeler ve Değerlendirme Alanları

          -İlaç Bitkileri ve Yetiştirme Teknikleri

          -Genel Ürün Fizyolojisi

Araştırıcı

Araştırma Konusu

1(BAP) YÜRÜTÜCÜ

(Tamamlanmak üzere)

Farklı Lavanta Türlerinin Iğdır Ekolojik Koşullarında Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.

YÜRÜTÜCÜ

(Tamamlandı)

2013-2015

Iğdır ve Çevresinde Yayılış Gösteren İki Farklı Kekik (Thymus spp.) Türünün in vitro Rejenerasyonu Üzerine Farklı Eksplant Tiplerinin ve Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkisi. (Iğdır Üniv. BAP-Proj. / Lisansüstü Öğr. Araşt. Proj.)

1(BAP)

Araştırmacı

2006-2010

Farklı Kökenli İstanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum l.) Populasyonlarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (Ege Üniv. BAP- Proj.)

 

__

Bölüm Bşk. Yrd. (2010-2011) - Fen Bilimleri Ens. Md. Yrd. (2013-2014)