E-posta Telefon
047622300010 | 3737
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/REKLAMCILIK (DR)/

  Tez Adı: Sosyal medyada kriz yönetimi: Kurumsal markalara ilişkin değerlendirme
 • Y

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZSİZ) (İÖ)/

  Tez Adı:
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 SOSYAL MEDYADA KURUMSAL KRİZ ÖRNEKLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Uluslararası AKSEKİ SİNAN SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL RESEARCH ARTICLE 6 34 ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0630-5011
2022 Evaluation Of Social Media Campaigns In Implementation Of Environmental Sustainability Policies Uluslararası AKSEKİ SİNAN SMART Journal International International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS Journal 8 62 http://dx.doi.org/10.29228/smryj.64161
2022 Ethical Principles In Digital Advertising And Sample Analysis For Brands Uluslararası AKSEKİ SİNAN ACADEMIC SOCIAL RESOURCES Journal 7 42 http://dx.doi.org/10.29228/ASRJOURNAL.64859
2022 Use Of Influencers As Impact And Ethics In Digital Advertising Uluslararası AKSEKİ SİNAN IDEA STUDIES Journal 8 48 http://dx.doi.org/10.29228/ideas.67093
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Onlıne Behavıor Based On Advertısıng Onlıne Identıty And Prıvacy Uluslararası AKSEKİ SİNAN Internatıonal Conference On 'Communıcatıon In New World'-Iv February 19-21,2021 / Tokyo, Japan
2021 The Use Of The Male Image In Advertısıng And The Use Of The Idealızed Male Body As An Element Of Advertısıng Appeal Uluslararası AKSEKİ SİNAN SSD Journal International Conference on Social Sciences & Humanities March 05-06, 2021 / Ankara www.ssdjournal.org
2021 A Study On Handlıng The Concept Of Beauty In Advertısıng And Semıotıc Analysıs Of Representatıon Of Beauty In Hıjab Clotıng Advertısements Uluslararası AKSEKİ SİNAN Internatıonal Conference On 'Communıcatıon In New World'-Iv February 19-21,2021 / Tokyo, Japan www.iletisimkongresi.org
2019 Reklam Aracı Olarak Kadın İmgesinin Geçmişten Günümüze Kullanımı ve Yansımaları Uluslararası AKSEKİ SİNAN I.Uluslararası Inovatif Araştırmalar Kongresi 28-29 Haziran 2019 - KONYA (183-200) http:// umay.a akademiplus.com
2019 Reklamda Çocuk Kullanımı Ya da Çocukları Kullanan Reklamlar. Uluslararası AKSEKİ SİNAN I.Uluslararası Inovatif Araştırmalar Kongresi 28-29 Haziran 2019 - KONYA (183-200) http:// umay.a akademiplus.com
2017 Online Davranışsal Reklamcılık Temelinde Kimlik ve Gizlilik Uluslararası AKSEKİ SİNAN International JMComm 84 HFC, Singapure https://www.infoclio.ch/en/cfp-6th-annual-international-conference-journalism-mass-communications-jmcomm-2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 SOSYAL MEDYADA KRİZ YÖNETİMİ VE KURUMSAL MARKALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Tümü
2022 Research on Economics and Administration and Social Sciences THE USES OF NFTS ON DIGITAL MEDIA PLATFORMS AND DEVELOPMENT PROCESS Bölüm(ler)
2022 SOSYAL BİLİMLERDE ÖZGÜN ÇALIŞMALAR - 3 YAKIN DÖNEM GELECEKTE DİJİTAL REKLAMCILIĞIN METAVERSE DÖNÜŞÜMÜ VE MARKALARA ETKİSİ Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Medya ve Reklam Lisans
2021-2022 Reklam Ajansı Yönetimi Lisans
2021-2022 Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Lisans
2021-2022 Halkla İlişkiler Stratejileri Lisans
2021-2022 Halkla İlişkiler Uygulama Örnekleri Lisans
2021-2022 Reklam Stratejileri Lisans
2021-2022 Stratejik İletişim Lisans
2021-2022 İletişim Bilimine Giriş Lisans
2021-2022 İletişim Kuramları 2 Lisans
2021-2022 Halkla İlişkiler ve Reklam Yazarlığı Lisans
2021-2022 İmaj Yönetimi Lisans
2021-2022 Medya Planlama Lisans
2021-2022 Yeni Medya Lisans
2021-2022 Kurumsal İletişim Lisans
2021-2022 Reklamcılığa Giriş Lisans
2022-2023 Halkla İlişkiler ve Reklam Yazarlığı Lisans
2022-2023 Tüketici Davranışları Lisans
2022-2023 Halkla İlişkiler Yönetimi Lisans
2022-2023 Halkla İlişkiler Uygulama Teknikleri Lisans
2022-2023 Kurum ve Kuruluşlarda İletişim ve Reklamcılık Lisans
2022-2023 Mesleki Uygulamalar I-II Lisans
2022-2023 Televizyon Reklamcılığı Lisans
2022-2023 Reklam Kampanyaları Analizi Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Reklamcılığa Giriş
Kurumsal İletişim
Yeni Medya
Medya Planlama
İmaj Yönetimi
Halkla İlişkiler ve Reklam Yazarlığı
İletişim Kuramları 2
İletişim Bilimine Giriş
Stratejik İletişim
Reklam Stratejileri
Halkla İlişkiler Uygulama Örnekleri
Halkla İlişkiler Stratejileri
Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler
Reklam Ajansı Yönetimi
Medya ve Reklam
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2022 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ