E-posta Telefon
- | 4044
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Ankara Universitesi

 • Y

  Yüksek Lisans

  Ankara Universitesi

 • D

  Doktora

  Ankara Universitesi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Eyduran, S.P., Akin, M., Ercisli, S., Eyduran, E., Maghradze, D. 2015. Sugars, Organic acids and Phenolic Compounds of Ancient Grape Cultivars (Vitis vinifera L.) from Igdir Province of Eastern Turkey. Biological Research 48:1-8.

 

 1.  Eyduran, S.P., Akin, M., Ercisli, S., Eyduran, E.,2015. Phytochemical profiles and antioxidant activity of some grape accessions (Vitis spp.) native to Eastern Anatolia of Turkey. Journal of Applied Botany and Food Quality, 88:5-9.  

 

 1. Eyduran, S.P., Akın, M. 2013. Plant and Phytochemical Characteristics of Bilberry (Vaccinium mrytillus L.) First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. April 17-20, 2013 Cyprus.

 

 1. Akın, M., Eyduran, S.P. 2013. Phytochemical Composition and Health Benefits of Black Currant (Ribes Nigrum L.) First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. April 17-20, 2013 Cyprus.

 

 1. Eyduran, S.P., Akın, M., Serhat, M.İ. ve Ağaoğlu, Y. S. 2013. Iğdır İlinin Bağcılık Potansiyelinin Belirlenmesi. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu. 23-28 Eylül 2013, Konya.

 

 1. Eyduran, S.P. ve Akın, M. 2013. Kara Dut (Morus nigra L.). Meyvesinin Fitokimyasal Özellikleri ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi. I. Ulusal Tarım Kongresi, 26-29 Ekim 2013. Antalya.

 

 1. Eyduran, S.P., Akın, M., Geçer, M.K., Bozhüyük, M.R., Ağaoğlu, Y.S. 2012. Altın Çileğin (Physalis peruviana L.) Bitkisel ve Fitokimyasal Özellikleri. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu 3-5 Ekim 2012, Antalya.

 

 1. Karlıdağ, H., Pehluvan, M., Turan, M., Eyduran, S.P., 2012. Determination of Physicochemical and Mineral Composition of Mulberry Fruits (Morus alba L.) at Different Harvest Dates. Araştırma Makalesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 2(3): 17-22, 2012.

 

 1. Eyduran, S.P., Doğru, B., Akın, M. 2011. Frenk Üzümünün Fonsiyonel Bileşenleri ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi. I. Uluslar arası Iğdır Sempozyumu, 19-21 Nisan 2011,Iğdır.

 

 1. Beyhan, Ö., Demir, T., Eyduran, S.P., Akın, M. 2011. Dünyada Feijoa (Feijoa sellowiana Berg.)Yetiştiriciliği ve Ülkemiz Meyveciliği Açısından Feijoa Yetiştiriciliğinin Yeri ve Önemi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 04-08 Ekim 2011, Urfa.

 

 1. Beyhan, Ö., Demir, T., Eyduran, S.P. 2011. Feijoanın (Feijoa sellowiana Berg.) Biyokimyasal Özellikleri, Tıbbi ve Farmakolojik Kullanım Alanları. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 04-08 Ekim 2011, Urfa.

 

 1. Eyduran, S.P., and Ağaoğlu, Y.S. 2010. Determination of Bud  Structure and Floral Development  Periods of Some Raspberry Cultivars in Ankara (Ayaş) Conditions. The journal of animal and plant sciences. The Journal of Animal & Plant Sciences, 21(1): 2011, Page: 48-56 ISSN: 1018-7081

 

 1. Yıldız, Ö., Eyduran, S.P. 2009. Functional components of berry fruits and their usage in food Technologies. African Journal of Agricultural Research Vol. 4(5), pp. 422-426.

 

 1. Ağaoğlu, Y.S. Eyduran, S.P., Eyduran, E. 2009. Ankara (Ayaş) Koşullarında Yetiştirilen Ahududu Çeşitlerinin 2000-2006 Yılları Arasındaki Performansları Üzerinde Bir Araştırma. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu. 10-12 Haziran, Kahramanmaraş. 

 

 1. Eyduran, S.P., Eyduran, E., Ağaoğlu, Y.S. 2009. Ankara (Ayaş) Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin 2000-2006 Yılları Arasındaki Performansları Üzerinde Bir Araştırma. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu. 10-12 Haziran, Kahramanmaraş. 

 

 1.  Eyduran, S.P., Ağaoğlu, Y.S., 2007. Ankara (Ayaş) Koşullarında Yetiştirilen Frenk Üzümü Çeşitlerinin Bazı Pomolojik ve Bitkisel Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi

 

 1. Ağaoğlu, Y.S., Eyduran, S.P., Eyduran, E. 2007. Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1): 69-74.

 

 1. Eyduran, S.P., Özdemir, T., Ağaoğlu, Y.S., 2007. Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Bitkisel Özelliklerinin Karşılaştırılması, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Alatarım Dergisi, Mersin 6(1):18-25.

 

19.   Eyduran, S.P., Ağaoğlu,Y.S., Eyduran, E, Özdemir, T.2007. Comparison of Some Raspberry Cultivars’ Herbal Features by Repeated Random Complete Desıgn (RRCD) Statistic Technique. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10 (8): 1270-1275. 

 
 1. Eyduran, E, Eyduran, S.P., ÖZDEMİR, T. 2006. Utilization Of Power Analysis In Horticulture. Journal of Applied Science Research, 2(11): 931-935

 

 1. Eyduran, S.P., Ağaoğlu,Y.S., Eyduran, E, Özdemir, T. 2006. Examination Of Pomological Features Of Different Ten Raspberry Cultivars By The Methods Of Various Statistics. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2(6): 307-313.

 

 1. Eyduran, S.P., Ağaoğlu,Y.S., 2006. A Preliminary Examination Regarding Ten Raspberry Cultivars. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2(6): 375-379

 

 1. Ağaoğlu,Y.S., Atila, S.P., ÇELİK, M., 2006. Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Ayaş (Ankara) Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. II. Ulusal Kivi Ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat.

 

 1. Atila, S.P., Ağaoğlu,Y.S., Çelik, M., 2006. Bazı Ahududu Çeşitlerinin Ayaş (Ankara) Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. II. Ulusal Kivi Ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Tokat.

 

 1. Atila, S.P., Ağaoğlu,Y.S., Çelik, M. 2006. A Research On The Adaptation Of Some Raspberry Cultivars In Ayaş (Ankara) Conditions. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(8): 1504-1508.

 

 1. Atila, S.P., Ağaoğlu,Y.S., Çelik, M. 2006. . A Research On The Adaptation Of Some Blackberry Cultivars In Ayaş (Ankara) Conditions. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(9): 1791-1794.

 

 1. Atila, S.P., Ağaoğlu,Y.S., 2006. Developments In Raspberry Breeding. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2(4): 171-177.

 

 1. Atila, S.P., Ağaoğlu,Y.S., 2006. Developments In Blackberry Breeding. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2(5): 196-200.

 

 1. Atila, S.P., Ağaoğlu,Y.S., 2006. On A Research Of Raspberry And Blackberry’s Bud Structure And Fruitful. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2(5): 218-222.

 

 1. Ağaoğlu,Y.S., Atila, S.P., 2006. Raspberry, Blackberry and Currant’s Usefullness In Terms Of Human Health. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2(6): 314-315.

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Akin, M., Eyduran, S.P. 2016. Frenk Üzümleri,  Bektaşi Üzümleri ve Josta Üzümleri (Translation of the book” Currants, Gooseberries, and Jostaberries: A Guide for Growers, Marketers and Researchers in North America, Danny Barney and Kim Hummer”)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

1. Akın, M., Eyduran, S.P. 2016. Frenk Üzümleri, Bektaşi Üzümleri ve Josta Üzümleri (Translation of the book "Currants, Gooseberries, and Jostaberries: A Guide for Growers, Marketers and Researchers in North America", Danny Barney and Kim Hummer).

2. Eyduran, E., Akın, M., Eyduran, S.P. 2019. Application of Multivariate Adaptive Regression Splines in Agricultural Sciences through R Software.

 


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. Iğdır Yöresinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilmleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Mehriban İLİM SERHAT 2016.

2.  Iğdır Yöresinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Fenolojik ve Meyve Özellikleri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilmleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Figen DERE ŞAYRAN 2018.

3.  Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Karadutların (Morus nigra) Polifenol Oksidaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi. Zeynebi Kübra AZİTİ 2018.

 

Verdiği Dersler:

 1. Lisans Dersleri: Genel Bağcılık, Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Üzümsü Meyveler, Özel Bağcılık, Bahçe Bitkileri
 2. Yüksek Lisans Dersleri: Asmada Verimlilik Kriterleri ve Bağ Bozumu, Üzümsü Meyvelerin Islahı, Asma Fizyolojisi, Bahçe Bitkilerinde Stres
 1. Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012 +)
 2. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
 3. Journal of  Plant Sciences Editör Kurulu Üyeliği
 4. Journal of  Plant Sciences Editör Kurulu Üyeliği
 5. Pakistan Journal of Biological Sciences (ISI Web of Science) Editör Kurulu Üyeliği
 6. Research Journal of Agricultural Sciences Editör Kurulu Üyeliği
 7. Research Journal of Forestry Editör Kurulu Üyeliği
 8. Research Journal of Seed Science Editör Kurulu Üyeliği
 9. Asian Journal of Crop Science Editör Kurulu Üyeliği
 10. Journal of Agronomy Editör Kurulu Üyeliği
 11. Research Journal of Biological Sciences (ISI Web of Science) Editör Kurulu Üyeliği
 12. Agricultural Journal Editör Kurulu Üyeliği

 

Bölüm Başkanı