• D

  International Islamic University Malaysia

  2013 - 2017
  Doktora

  Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge Human Sciences

  Tez Adı: POLITICAL CHANGE IN TURKEY: A CASE STUDY OFRECEP TAYYIP ERDOGAN 2002-2014
 • Y

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Siyasal, sosyal ve ekonomik yönleriyle Erbaa 1925–1950
 • L

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2004
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 ASEAN’ın Bölgesel Sorunların Çözümüne Yönelik Sistematiği ve Bu Bağlamda ASEAN – Çin İlişkileri'ne Bir Bakış Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/49762/533134
2021 Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı'nda (SEATO) Tayland'ın Statüsü Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 18 41 http://dx.doi.org/10.26466/opus.912383
2018 Erdogan’s Political Leadership and Foreign Policy Nexus: The Case of the Syrian Refugee Crisis and Turkey’s Role Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN AL-SHAJARAH (AHCI Indexed Journal) https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/739/332
2019 Charismatic Political Leadership and Tun Dr Mahathir Mohamad’s Malaysia: Power, Control, Stability and Defence Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN,Islam Arshad Intellectual Discourse 27 2 https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam/article/view/1430/868
2019 ASEAN ve Türkiye İlişkilerine Bir Bakış: Güneydoğu Asyanın Yükselen Birliği Olarak ASEAN Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN,AYDOĞDU ERDAL TAHA Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19
2018 Political Leadership and Erdogan: A Review to 27 April E-Memorandum Process Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Medeniyet Arastirmalari Dergisi / Journal of Civilization Studies 2 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/506646
2019 ASEAN ve Güneydoğu Asya Bölgeselciliği Üzerine Etkisi Ulusal TEMİZ SÜLEYMAN Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 20 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913875
2019 Kâğıt Kaplan- Zayıf Bir Pakt Olarak Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı (SEATO) Ve Bölgesel Siyasi Etkileri Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909130
2018 Rise of Central Conservatism in Political Leadership: Erbakan’s National Outlook Movement and the 1997 Military Coup in Turkey Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Intellectual Discourse (Scopus Indexed Journal) 2 26 http://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam/about
2019 MAPHILINDO Malezya, Filipinler ve Endonezya Arasında Pan-Malayizm Temelli Güneydoğu Asya Teşkilatı ve Güneydoğu Asya Bölgeselciliğine Etkisi Ulusal TEMİZ SÜLEYMAN Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/896512
2021 Necmettin Erbakan’ın Güneydoğu Asya Seyahati ve Etkileri Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Gaziantep University Journal of Social Sciences 20 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/62030/861634
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Malezya’da 1969 İsyanı ve Güvenlik Kaygısında Dönüşüm: Yeni Ekonomi Politikası Perspektifinden Bir Analiz Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN II. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi http://cdn.hitit.edu.tr/guvenlikkongresi/files/22058_2212281253779.pdf
2021 Güney Çin Denizi Meselesinin ASEAN'ın Bütünlüğüne Etkisi Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Karadeniz 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
2021 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN) VE TEŞKİLİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN International Marmara Social Sciences Congress (Spring) 2021 https://www.imascon.com/kayit/kayittr/dosyalar/imascon_2021_spring/imascon_2021_spring_sosyal_ozet_bildiriler.pdf
2021 Xİ JİNPİNG YÖNETİMİNDE ÇİN’İN LAOS POLİTİKASI Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN International Marmara Social Sciences Congress (Spring) 2021 https://www.imascon.com/kayit/kayittr/dosyalar/imascon_2021_spring/imascon_2021_spring_sosyal_ozet_bildiriler.pdf
2021 ASEAN'da Ortak Kimlik Meselesi ve İnşasında Zorluklar Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Karadeniz 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
2021 Güneydoğu Asya’da Suçla Mücadelede İstihbarat İşbirliği: ASEANAPOL Örneği Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Uluslararası Güvenlik Kongresi - İstihbarat - Güvenlik
2021 “GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ’NDE BÜTÜNLÜK VE ROHİNGYA İKİLEMİ ÇERÇEVESİNDE MYANMAR’IN STATÜSÜ” Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı
2020 Güneydoğu Asya’da ASEAN Bölgesel Forumu’nun Teröre Karşı İşbirliği Geliştirme Fonksiyonu Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN 5.İksad Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
2019 SEATO’dan ASEAN’a Giden Süreçte Güneydoğu Asya’da Bölgesel Güvenlik Mefhumunun Dönüşümü Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi https://bf259c7f-3b79-4424-b9bb-bb93688d860a.filesusr.com/ugd/95d44a_b909e3abd4f04b44a2074abcc26efb74.pdf
2019 Birinci Dünya Savaşında Hollanda Doğu Hint Adalarında (The Dutch East Indies) Türk Etkisi (1914-1918) Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN III. MÜLKİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ http://www.mulkiyeircongress.org/tmweb/upload/ulusalkongre2019.pdf
2019 ASEAN’ın Çatışma Önleme Politikası ve Güneydoğu Asya’daki Bölgesel İhtilafların Çözümüne Etkisi Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN II. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu - Dünya Politikas’ında Asya
2019 Güneydoğu Asya’da Bölgesel Güvenliğin Gelişimine ABD Etkisi ve Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı- SEATO Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Uluslararası Güvenlik Kongresi (Kuram, Yöntem, Uygulama) http://www.jsga.edu.tr/kurumlar/jsga.edu.tr/IcSite/ukongre/BildiriKitabi/2019_tam_metin_bildiri_kitabi(1).pdf
2018 POLİTİK LİDERLİK VE MAHATHIR MOHAMED: 1998 ASYA KRİZİ VE MALEZYA’DAKİ SİYASİ YANSIMALARI Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN 1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ‘Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler’
2017 POLİTİK LİDERLİK VE BİR POLİTİK LİDER OLARAK ALİ FUAD BAŞGİL Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Vefatının 50. Yıl Dönümünde Bir Düşünce İnsanı Olarak Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 ASEAN GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ SİYASİ YAPISI VE GELİŞİMİ Tümü
2020 Siyasal Şiddet ve Radikalleşme Bağlamında Terör Örgütleri Güneydoğu Asyada Terörizm: Endonezyada Jemaah Islamiyah (JI) Örgütü ve Faaliyetleri Bölüm(ler)
2020 Uluslararası İlişkilerde Kimlik Perpektifinden Dış Politika - Biz ve Ötekiler ASEAN da Kolektif Kimlik İnşa Çabaları Sömürgecilik Etkisi Bölüm(ler)
2020 DÜNYA SİYASETİNDE ASYA-PASİFİK 2-3 Hindiçin Bölgesinde Aktüel Gelişmeler Bölüm(ler)
2021 Türkiye ve Körfez Ülkeleri İlişkileri Dış Politika, Güvenlik ve Ekonomi 2019 Kuala Lumpur Zirvesinin Gelişimi ve Körfez Ülkelerinin Tepkilerİ Bölüm(ler)
2020 Küresel Terör ve Güvenlik Politikaları Asya-Pasifikte Uluslararası ve Bölgesel Güvenliğe Yönelik Politika Geliştirme Mekanizması: ASEAN Bölgesel Forumu Bölüm(ler)
2020 Türk Dış Politikası Türk Dış Politikası ve Güneydoğu Asya Bölüm(ler)
2021 TBMM’nin Açılışının 101.Yıl Dönümünde Türk Demokrasi Tarihi Yazıları Karizmatik, Demokratik, Dönüşümsel-İşlemsel Liderlik Ve Büyük Adam Teorisi Çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Politik Liderliği Bölüm(ler)
2022 Modern Malezya-Devlet Geleneği ve Siyaset Tümü
2021 Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik 4 Fukuda’dan Günümüze Dış Politikada Japonya-Güneydoğu Asya ve ASEAN İlişkileri Bölüm(ler)
2022 Karadeniz- 2021 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler 2021 Yılı ASEAN ve Rusya İlişkileri Bölüm(ler)
2022 Global Maritime Geopolitics Asean and Its Role in The Geopolitics of The South Pacific Bölüm(ler)
2022 Türkiye'de Malezya Çalışmaları 1 Malezya’da Etnik Çatışma: 13 Mayıs 1969 Olayı ve Yansımaları Bölüm(ler)
2022 Dünya Siyasetinde Asya Pasifik 5 Soğuk Savaş Döneminde Laos-ABD İlişkileri Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Liderlik ve Yönetim Becerileri Yüksek Lisans
2020-2021 SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ Yüksek Lisans
2020-2021 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI Lisans
2019-2020 Bİlimsel Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans
2019-2020 Mesleki Yabancı Dil Lisans
2019-2020 Halkla İlişkiler Lisans
2019-2020 Davranış Bilimleri 1 Lisans
2019-2020 İngilizce 3 Lisans
2018-2019 Halkla İlişkiler 2 Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
INTPOLSEC - Association of International Politics and Security Studies Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ