• D

  International Islamic University Malaysia

  2013 - 2017
  Doktora

  Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge Human Sciences

  Tez Adı: POLITICAL CHANGE IN TURKEY: A CASE STUDY OFRECEP TAYYIP ERDOGAN 2002-2014
 • Y

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: SİYASAL, SOSYAL VE EKONOMİK YÖNLERİYLE ERBAA 1925–1950
 • L

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2004
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Necmettin Erbakan’ın Güneydoğu Asya Seyahati ve Etkileri Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN GAZİANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES 20 2 2021 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/62030/861634
Rise of Central Conservatism in Political Leadership: Erbakan’s National Outlook Movement and the 1997 Military Coup in Turkey Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Intellectual Discourse (Scopus Indexed Journal) 2 26 2018 http://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam/about
Erdogan’s Political Leadership and Foreign Policy Nexus: The Case of the Syrian Refugee Crisis and Turkey’s Role Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN AL-SHAJARAH (AHCI Indexed Journal) 2018 https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/739/332
Political Leadership and Erdogan: A Review to 27 April E-Memorandum Process Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Medeniyet Arastirmalari Dergisi / Journal of Civilization Studies 2 3 2018 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/506646
ASEAN’ın Bölgesel Sorunların Çözümüne Yönelik Sistematiği ve Bu Bağlamda ASEAN – Çin İlişkilerine Bir Bakış Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 4 2019 https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/49762/533134
Charismatic Political Leadership and Tun Dr Mahathir Mohamad’s Malaysia: Power, Control, Stability and Defence Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN,Islam Arshad Intellectual Discourse 27 2 2019 https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam/article/view/1430/868
Kâğıt Kaplan- Zayıf Bir Pakt Olarak Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı (SEATO) Ve Bölgesel Siyasi Etkileri Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 2019 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909130
MAPHILINDO Malezya, Filipinler ve Endonezya Arasında Pan-Malayizm Temelli Güneydoğu Asya Teşkilatı ve Güneydoğu Asya Bölgeselciliğine Etkisi Ulusal TEMİZ SÜLEYMAN Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 2 2019 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/896512
ASEAN ve Güneydoğu Asya Bölgeselciliği Üzerine Etkisi Ulusal TEMİZ SÜLEYMAN Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 20 2019 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913875
ASEAN ve Türkiye İlişkilerine Bir Bakış: Güney-doğu Asya’xxnın Yükselen Birliği Olarak ASEAN Ulusal TEMİZ SÜLEYMAN,AYDOĞDU ERDAL TAHA Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 2019
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Güneydoğu Asya’da ASEAN Bölgesel Forumu’nun Teröre Karşı İşbirliği Geliştirme Fonksiyonu Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN 5.İksad Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 13.03.2020
SEATO’dan ASEAN’a Giden Süreçte Güneydoğu Asya’da Bölgesel Güvenlik Mefhumunun Dönüşümü Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019 https://bf259c7f-3b79-4424-b9bb-bb93688d860a.filesusr.com/ugd/95d44a_b909e3abd4f04b44a2074abcc26efb74.pdf
Güneydoğu Asya’da Bölgesel Güvenliğin Gelişimine ABD Etkisi ve Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı- SEATO Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Uluslararası Güvenlik Kongresi (Kuram, Yöntem, Uygulama) 19.09.2019 http://www.jsga.edu.tr/kurumlar/jsga.edu.tr/IcSite/ukongre/BildiriKitabi/2019_tam_metin_bildiri_kitabi(1).pdf
Birinci Dünya Savaşında Hollanda Doğu Hint Adalarında (The Dutch East Indies) Türk Etkisi (1914-1918) Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN III. MÜLKİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ 17.10.2019 http://www.mulkiyeircongress.org/tmweb/upload/ulusalkongre2019.pdf
ASEAN’ın Çatışma Önleme Politikası ve Güneydoğu Asya’daki Bölgesel İhtilafların Çözümüne Etkisi Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN II. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu - Dünya Politikas’ında Asya 12.12.2019
POLİTİK LİDERLİK VE BİR POLİTİK LİDER OLARAK ALİ FUAD BAŞGİL Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN Vefatının 50. Yıl Dönümünde Bir Düşünce İnsanı Olarak Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu 13.10.2017
POLİTİK LİDERLİK VE MAHATHIR MOHAMED: 1998 ASYA KRİZİ VE MALEZYA’DAKİ SİYASİ YANSIMALARI Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN 1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ‘Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler’ 24.10.2018
Mahathır’ın Siyasi Liderliği ve Filistin Sorunu: İç Politikaya Yansıyan Stratejik Bir Mesele Olarak Filistin Meselesi Uluslararası TEMİZ SÜLEYMAN,KOÇ ENGİN Filistin Meselesi ve Türkiye Uluslararası Kongresi 20.10.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 ASEAN GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ SİYASİ YAPISI VE GELİŞİMİ Tümü
2020 Türk Dış Politikası Türk Dış Politikası ve Güneydoğu Asya Bölüm(ler)
2020 DÜNYA SİYASETİNDE ASYA-PASİFİK 2-3 Hindiçin Bölgesinde Aktüel Gelişmeler Bölüm(ler)
2020 Uluslararası İlişkilerde Kimlik Perpektifinden Dış Politika Biz ve Ötekiler ASEAN da Kolektif Kimlik İnşa Çabaları Sömürgecilik Etkisi Bölüm(ler)
2020 Küresel Terör ve Güvenlik Politikaları Asya-Pasifikte Uluslararası ve Bölgesel Güvenliğe Yönelik Politika Geliştirme Mekanizması: ASEAN Bölgesel Forumu Bölüm(ler)
2020 Siyasal Şiddet ve Radikalleşme Bağlamında Terör Örgütleri Güneydoğu Asyada Terörizm: Endonezyada Jemaah Islamiyah (JI) Örgütü ve Faaliyetleri Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ Yüksek Lisans
2020-2021 UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans
2020-2021 TİCARİ İLETİŞİM Lisans
2020-2021 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI Lisans
2020-2021 MESLEKİ YABANCI DİL - V Lisans
2020-2021 MESLEKİ YABANCI DİL - III Lisans
2020-2021 MESLEKİ YABANCI DİL - I Lisans
2019-2020 Bİlimsel Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans
2019-2020 İngilizce Lisans
2019-2020 Mesleki Yabancı Dil Lisans
2019-2020 Halkla İlişkiler Lisans
2019-2020 Ticari İletişim Lisans
2019-2020 Davranış Bilimleri 1 Lisans
2019-2020 İngilizce 3 Lisans
2018-2019 Halkla İlişkiler 2 Lisans
2018-2019 Türk Hukuk Tarihi 2 Lisans
2018-2019 Demokrasi Kültürü ve Küreselleşme Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
INTPOLSEC - Association of International Politics and Security Studies Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ