• Y

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: SİYASAL, SOSYAL VE EKONOMİK YÖNLERİYLE ERBAA 1925–1950
 • L

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2004
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./

  Tez Adı:
 • D

  International Islamic University Malaysia

  2013 - 2018
  Doktora

  Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge Human Sciences

  Tez Adı: POLITICAL CHANGE IN TURKEY: A CASE STUDY OFRECEP TAYYIP ERDOGAN 2002-2014
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
MAPHILINDO Malezya, Filipinler ve Endonezya Arasında Pan-Malayizm Temelli Güneydoğu Asya Teşkilatı ve Güneydoğu Asya Bölgeselciliğine Etkisi Ulusal Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 2
Erdogan’s Political Leadership and Foreign Policy Nexus: The Case of the Syrian Refugee Crisis and Turkey’s Role Uluslararası AL-SHAJARAH (AHCI Indexed Journal)
Political Leadership and Erdogan: A Review to 27 April E-Memorandum Process Uluslararası Medeniyet Arastirmalari Dergisi / Journal of Civilization Studies 2 3
ASEAN’ın Bölgesel Sorunların Çözümüne Yönelik Sistematiği ve Bu Bağlamda ASEAN – Çin İlişkilerine Bir Bakış Uluslararası Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 4
ASEAN ve Güneydoğu Asya Bölgeselciliği Üzerine Etkisi Ulusal Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 20
Kâğıt Kaplan- Zayıf Bir Pakt Olarak Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı (SEATO) Ve Bölgesel Siyasi Etkileri Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi EKONOMİ ve SİYASET ÖZEL SAYI
Rise of Central Conservatism in Political Leadership: Erbakan’s National Outlook Movement and the 1997 Military Coup in Turkey Uluslararası Intellectual Discourse (Scopus Indexed Journal) 2 26
Charismatic Political Leadership and Tun Dr Mahathir Mohamad’s Malaysia: Power, Control, Stability and Defence Uluslararası Intellectual Discourse 27 2
ASEAN ve Türkiye İlişkilerine Bir Bakış: Güney-doğu Asya’xxnın Yükselen Birliği Olarak ASEAN Ulusal Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Güneydoğu Asya’da ASEAN Bölgesel Forumu’nun Teröre Karşı İşbirliği Geliştirme Fonksiyonu Uluslararası 5.İksad Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 13.03.2020
SEATO’dan ASEAN’a Giden Süreçte Güneydoğu Asya’da Bölgesel Güvenlik Mefhumunun Dönüşümü Uluslararası 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Güneydoğu Asya’da Bölgesel Güvenliğin Gelişimine ABD Etkisi ve Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı- SEATO Uluslararası Uluslararası Güvenlik Kongresi (Kuram, Yöntem, Uygulama) 19.09.2019
Birinci Dünya Savaşında Hollanda Doğu Hint Adalarında (The Dutch East Indies) Türk Etkisi (1914-1918) Uluslararası III. MÜLKİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ 17.10.2019
ASEAN’ın Çatışma Önleme Politikası ve Güneydoğu Asya’daki Bölgesel İhtilafların Çözümüne Etkisi Uluslararası II. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu - Dünya Politikas’ında Asya 12.12.2019
POLİTİK LİDERLİK VE BİR POLİTİK LİDER OLARAK ALİ FUAD BAŞGİL Uluslararası Vefatının 50. Yıl Dönümünde Bir Düşünce İnsanı Olarak Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu 13.10.2017
POLİTİK LİDERLİK VE MAHATHIR MOHAMED: 1998 ASYA KRİZİ VE MALEZYA’DAKİ SİYASİ YANSIMALARI Uluslararası 1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ‘Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler’ 24.10.2018
Mahathır’ın Siyasi Liderliği ve Filistin Sorunu: İç Politikaya Yansıyan Stratejik Bir Mesele Olarak Filistin Meselesi Uluslararası Filistin Meselesi ve Türkiye Uluslararası Kongresi 20.10.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Türk Dış Politikası Türk Dış Politikası ve Güneydoğu Asya Bölüm(ler)
2020 Küresel Terör ve Güvenlik Politikaları Asya-Pasifikte Uluslararası ve Bölgesel Güvenliğe Yönelik Politika Geliştirme Mekanizması: ASEAN Bölgesel Forumu Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Bİlimsel Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans
2019-2020 İngilizce Lisans
2019-2020 Mesleki Yabancı Dil Lisans
2019-2020 Halkla İlişkiler Lisans
2019-2020 Ticari İletişim Lisans
2019-2020 Davranış Bilimleri 1 Lisans
2019-2020 İngilizce 3 Lisans
2018-2019 Halkla İlişkiler 2 Lisans
2018-2019 Türk Hukuk Tarihi 2 Lisans
2018-2019 Demokrasi Kültürü ve Küreselleşme Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ