E-posta Telefon
| 0000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  University of Exeter

  2014 - 2019
  Doktora

  Arap ve İslami Çalışmalar

  Tez Adı: The implicit role of custom ('urf) in The Islamic jurisprudence of Saudi Arabia and Iran: a comparative legal study of mu'āmalāt (marriage and divorce rules)
 • Y

  University of Exeter {England}

  2013 - 2014
  Yüksek Lisans

  İSLAM ÇALIŞMALARI

  Tez Adı: Examining the Impact of Culture on the Implementation of Sharī'a Law in Iran and Saudi Arabia
 • Y

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2011
  Yüksek Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZSİZ)/

  Tez Adı:
 • Y

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Alevilikte Hak, Muhammed, Ali inancı
 • L

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2009
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 The Implicit Role of Custom (‘Urf) in the Islamic Jurisprudence of Saudi Arabia and Iran: A Comparative Legal Study of Mu‘āmalāt (Marriage and Divorce Rules) (Suudi Arabistan ve İran Şer‘ī Hukuk Sistemlerinde Örfün (‘Urf) Dolaylı Rolü: Mu‘āmalāt Alanında Karşılaştırmalı Yasal Çalışma (Evlilik ve Boşanma Hükümleri) ) Uluslararası YAKAR SÜMEYRA ULUM 4 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulum
2021 The Integrationist Policy of Diyanet towards Sectarian Diversity (Mezhep farklılıklarına karşı diyanetin bütünleştirici politikası) Uluslararası YAKAR SÜMEYRA, YAKAR EMİNE ENİSE Bilimname 2021 44
2021 Review of Rewriting Islamic Law: The Opinions of the ʿUlamā towards Codification of Personal Status Law in Egypt by Tarek Elgawhary Uluslararası YAKAR SÜMEYRA Marjaʿiyya and Society: A special issue of the Journal of the Contemporary Study of Islam","Journal of the Contemporary Study of Islam 2 1
2020 A Critical Comparison between the Classical Divorce Types of Ḥanbalī and Ja‘farī Schools(Klasik Hanbeli ve Caferi Mezheplerinde Uygulanan Boşanma Türlerinin Karşılaştırmalı Analizi) Uluslararası YAKAR SÜMEYRA,YAKAR EMİNE ENİSE darulfunun ilahiyat 31 2
2019 The Usage of Custom in the Contemporary Legal System of Saudi Arabia: Divorce on Trial Uluslararası YAKAR SÜMEYRA Kilis 7 December University Journal of Theology 11 11 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/910213
2021 The Critical Analysis of Taha Jabir al-Alwani\u2019s Concept of Fiqh al-Aqalliyyāt Uluslararası YAKAR EMİNE ENİSE, YAKAR SÜMEYRA Hitit İlahiyat Dergisi 20 1
2020 The Consideration of Bid‘a Concept according to Saudi and Iranian Scholars Uluslararası YAKAR SÜMEYRA Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam 19 2 https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/2645
2020 Law of Desire: Temporary Marriage in Shi’i Iran Uluslararası YAKAR SÜMEYRA Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 61 1 http://static.dergipark.org.tr/article-download/ade4/8f37/55d2/5ed3e713190c6.pdf?
2021 The Symbolic Relationship between ‘Ulamā’ and ‘Umarā’ in Contemporary Saudi Arabia (Suudi Arabistan'daki Alim ve Yöneticiler Arasındaki Sembolik Bağlantı) Uluslararası YAKAR EMİNE ENİSE, YAKAR SÜMEYRA Ortadoğu Etütleri 13 1
2019 Maha A. Z. Yamani. Polygamy and Law in Contemporary Saudi Arabia. Reading, UK: Ithaca Press, 2008, 275 pages. Uluslararası YAKAR SÜMEYRA Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 57 57 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.15370/maruifd.679469
2020 The Diachronic Analysis of Interactive Relation between ‘Urf and Sīra ‘Uqalāiyya in the Ja‘farī School of Law [Caferi Mezhebinde Örf ve Sīra ‘Uqalāiyya (Akla Dayalı Çıkarım) Delilleri Arasındaki Etkileşimin Zamansal Analizi] Uluslararası YAKAR SÜMEYRA Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 2
2022 The Connection between the Interpretation of Islamic Law and Context in Iran Ulusal YAKAR SÜMEYRA Türkiye İran Araştırmaları Dergisi 1 1
2022 The Approach of the Fiqh Council of North America towards Identity Problems of Contemporary Muslim Minorities Uluslararası YAKAR SÜMEYRA, YAKAR EMİNE ENİSE Method and Theory in the Study of Religion 34 https://brill.com/view/journals/mtsr/34/1-2/article-p44_4.xml?ebody=article%20details
2022 Gökhan Bacik: Islam and Muslim Resistance to Modernity in Turkey Uluslararası YAKAR SÜMEYRA Boas Insight 2 1 https://www.boas-insights.uni-bonn.de/en
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 THE COSTRUCTIVE EFFECTS OF OTTOMAN IDEOLOGICAL MOVEMENTS IN THE CONTEMPORARY TURKEY Uluslararası YAKAR SÜMEYRA 9th International Conference on Culture and Civilization
2021 Interpretation of Islamic Law from Past to Present in Saudi Arabia Uluslararası YAKAR SÜMEYRA Religion and Cultural Change Conference
2021 İslam Hukukunda Bir Terim Olarak Vakıf ve Değişen Uygulamalar Uluslararası YAKAR SÜMEYRA 5. Tarih ve Kültür Kongresi
2021 The Inner and Outher Dimensions of the Three Pillars of Islam: Praying, Fasting, and Almsgiving Uluslararası YAKAR SÜMEYRA International Paris Conference on Social Sciences VI
2021 The Attempt of Eliminating International Pressure by Enhancing the Women Status in Saudi Arabia Uluslararası YAKAR SÜMEYRA IAPSS Virtual World Congress: Democracy, Identity, and Power https://www.iapss.org/wp-content/uploads/2021/05/IAPSS-Virtual-World-Congress-2021-Guidebook.pdf
2020 The USage of Sectarian Religious Interpretations in Iran and Saudi Arabia Uluslararası YAKAR SÜMEYRA Sectarianism, Communitarianism and the State
2019 The outcome of the concept of innovation (bid‘a) in religious interpretations of Saudi andIranian scholars Uluslararası YAKAR SÜMEYRA Religion Culture Society Summer School
2019 The Connection between Qom Seminaries and Interpretation of Sacred Sources in Ja‘farī Jurisprudence Uluslararası YAKAR SÜMEYRA,YAKAR EMİNE ENİSE International Conference on Islam and Philosophy https://publications.waset.org/abstracts/102149/pdf
2018 The typical inference of custom in the Jurisprudence of the Kingdom of Saudi Arabia Uluslararası YAKAR SÜMEYRA BRAIS Conference 2018 http://www.brais.ac.uk/conferences/brais-conference-2018
2018 The influence of custom in the sharī‘a rules for the sphere of mu‘āmalāt (social relations) with reference to various implementations in Saudi Arabia and Iran Uluslararası YAKAR SÜMEYRA Uses of the Past in Islamic Legal Thought and Practice Autumn School
2018 The Usage of Custom in the Contemporary Legal System of Saudi Arabia: Divorce on Trial Uluslararası YAKAR SÜMEYRA Tradition Evolution and Revoluation in the Middle East and North Africa https://www.asmeascholars.org/conference/eleventh-annual-asmea-conference-schedule/
2018 The Right of Woman to Initiate Divorce in the Jurisprudence of Iran: An Analysis of Court Case Uluslararası YAKAR SÜMEYRA World Congress for Middle Eastern Studies http://wocmes2018seville.org/web/images/doc/programme/WOCMES_program.pdf
2017 The Influence of Custom in the Saudi Legal System Uluslararası YAKAR SÜMEYRA Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü Sempozyumu http://udakb.timav.com.tr/3_sempozyum.pdf
2015 Cultural differences of marriage and divorce laws between Iran and Saudi Arabia Ulusal YAKAR SÜMEYRA Humanities PGR Conference 2015
2015 Culture and Jurisprudence in Islamic Law: Fatwas on women driving in Saudi Arabia Uluslararası YAKAR SÜMEYRA GW4 Understanding Religion and Law
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2017 Ri'āset al-Shu'ūn al-Dīniyye fī Turkiyya: Adwār wa Taḥawwulāt Tümü
2017 The Transformational Process of the Precidency of Religious Affairs in Turkey Tümü
2021 The Modern Muslim World: The Implicit Role of Custom ('Urf) in the Islamic Jurisprudence of Saudi Arabia and Iran, A Comparative Legal Study of Mu'amalat Tümü
2021 Alevilikte İnanç Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Yabancı Dil (İngilizce) Lisans
2020-2021 İslam Hukuku II Lisans
2020-2021 İslam Hukuku I Lisans
2020-2021 Caferi İlmihali Lisans
2020-2021 İslam Hukukuna Giriş Lisans
2020-2021 İslam Hukuk Usulü II Lisans
2020-2021 İslam Hukuk Usulü I Lisans
2018-2019 İslam Hukuku II Lisans
2018-2019 İslam Hukuku I Lisans
2019-2020 Mukayeseli İslam Hukuku II Lisans
2018-2019 Pratik İslam Hukuku I Doktora
2018-2019 Mukayeseli İslam Hukuku I Lisans
2019-2020 İslam Hukuku II Lisans
2019-2020 İslam Hukuku I Lisans
2018-2019 Pratik İslam Hukuku I Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: