E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3013
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi /Fen Edebiyat Fakültesi /Tarih Bölümü.

 • Y

  Yüksek Lisans

  Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı

 • D

  Doktora

  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. ALTAN SUNA (2018). 1923-1938 Dönemi Eşkıyalık Faaliyetlerine Genel Bir Bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 631-642. (Yayın No: 5041211)
 2. ALTAN SUNA (2019). Cenevre Afyon Konferansları ve Türkiye’nin Tutumu, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi, 26(2) 45-70. (Yayın No: 2148-0877)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. ALTAN  SUNA  (2018).   Rıza  Şah  Pehlevi’nin  Türkiye  Ziyaretinin  Cumhuriyet  Gazetesindeki Yansımaları. History Studies - International Journal of History, 10(4), 1-20., Doi: 110.9737/hist.2018.606 (Kontrol No: 5041237)
 2. ALTAN  SUNA  (2020) CUMHURİYET DÖNEMİ KENTSEL KALKINMA ÇALIŞMALARI: IĞDIR ÖRNEĞİ (1925-1955), TAD, C. 39/S. 67, 2020, s.625-644

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. ALTAN SUNA (2019). "Hakkâri’de Yerel Basının İlk Örneği: Hakkâri Gazetesi". Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5042169)

2. ALTAN SUNA (2019). “Anavatana Katılmasının Ardından Hatay’ın Sosyo-Ekonomik Anlamda İyileştirilme Çalışmaları (1939-1941)”, Anavatan’a Katılışının 80. Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu, 4-6 Nisan 2019, Hatay (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın  No:5042168)

3. ALTAN SUNA (2017). "Bulgaristan’dan Göç Eden Türklerin Iğdır’a İskânı" 2.Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 282-295. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5041251)

 

1

 

 

 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. ALTAN SUNA (2019). " Cumhuriyet Dönemi Kentsel Kalkınma Çalışmaları: Mersin Örneği (1923-1938)" 1. Ulusal Kent Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1. ALTAN SUNA (2019). "1929-1945 Yılları Arasında Kars'ın Ekonomik Durumu " Cenubi Garbi Kafka Hükümeti'nin Kuruluşunun 100. Yılı Münasebetiyle Kars ve Güney Kafkasya Tarihi Yazıları, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul  2019.

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: