suna-altan.jpg

Doç. Dr.

Suna ALTANE-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3713
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2018
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ (DR)/

  Tez Adı: Osmanlı’xxdan Türkiye Cumhuriyeti’xxne haşhaş: Ekonomik ve siyasi boyutlarıyla (1909-1950)
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kars, Iğdır ve Ağrı vileyetlerinde iskan meselesi(1926-1960)
 • L

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 ULUSAL BASINA GÖRE FAHRİ KORUTÜRK’ÜN İRAN GEZİSİNE DAİR DEĞERLENDİRMELER Uluslararası ALTAN SUNA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5 2 http://usb.dergi.comu.edu.tr/
2019 Cenevre Afyon Konferansları ve Türkiye’nin Tutumu Ulusal ALTAN SUNA Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 17 26 http://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/26-sayi.html
2018 1923-1938 Dönemi Eşkıyalık Faaliyetlerine Genel Bir Bakış Uluslararası ALTAN SUNA Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dergisi 23 2
2021 Bolu Vilayetinde Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1933-1948) Ulusal ALTAN SUNA Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 19 31 https://dergipark.org.tr/tr/pub/canakkalearastirmalari
2020 CUMHURİYET DÖNEMİ KENTSEL KALKINMA ÇALIŞMALARI: IĞDIR ÖRNEĞİ (1925-1955) Ulusal ALTAN SUNA Tarih Araştırmaları Dergisi 39 67 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tariharastirmalari
2018 Rıza Şah Pehlevi’nin Türkiye Ziyaretinin Cumhuriyet Gazetesindeki Yansımaları Ulusal ALTAN SUNA History Studies - International Journal of History 10 4 http://www.historystudies.net/
2021 BİRİNCİ UMUMİ MÜFETTİŞLİK ZİRAİ DURUM RAPORLARINA GÖRE BUĞDAY ÜRETİMİ (1929) Uluslararası ALTAN SUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 1
2021 DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ AFYON ÜRETİM VE TİCARETİ Ulusal ALTAN SUNA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 17 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/67366/906272
2022 ARŞİV BELGELERİNE GÖRE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ GÜMRÜK MUAFİYETİ UYGULAMALARI (1950-1960) Ulusal ALTAN SUNA BELGİ DERGİSİ 24
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 AĞRI İLİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (1930-1939) Uluslararası ALTAN SUNA, Fazlıoğlu Mehmet Zeki 6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu https://ismana.agri.edu.tr/upload/ismana2021/Ismana2021AbstractBook.pdf
2020 Muş İlinin Sosyo-Ekonomik İhtiyaçları(1923-1960) Uluslararası ALTAN SUNA II. ULUSLARARASI MUŞ SEMPOZYUMUTARİH-SİYASET-EKONOMİ-KÜLTÜR-EDEBİYAT http://mussempozyum.alparslan.edu.tr/icerik.xhtml?icerik=85
2019 “Anavatana Katılmasının Ardından Hatay’ın Sosyo- Ekonomik Anlamda İyileştirilme Çalışmaları (1939-1941) Uluslararası ALTAN SUNA Anavatan’a Katılışının 80. Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/ANAVATANA-KATILIc59eININ-80.YILINDA-HATAY-ULUSLARARASI-SEMPOZYUMU.pdf
2019 Hakkâri’de Yerel Basının İlk Örneği: Hakkâri Gazetesi Uluslararası ALTAN SUNA Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri Uluslararası Sempozyumu
2019 CUMHURİYET DÖNEMİ KENTSEL KALKINMA ÇALIŞMALARI: MERSİN ÖRNEĞİ (1923-1938) Ulusal ALTAN SUNA 1. Ulusal Mersin tarihi kent sempozyumu
2017 Bulgaristan’dan Göç Eden Türklerin Iğdır’a İskânı Uluslararası ALTAN SUNA 2.Uluslararası Iğdır Sempozyumu
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 KAĞIZMAN Coğrafya, Tarih, Kültür KAĞIZMAN EKONOMİSİNDE TARIM VE HAYVANCILIK (1923-1960) Bölüm(ler)
2021 SULTANLAR ŞEHRİ SİLVAN Tarih - Toplum CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİLVAN’DA KALKINMA ÇALIŞMALARI CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİLVAN’DA KALKINMA ÇALIŞMALARI (1923-1960) Bölüm(ler)
2021 Adıyaman Araştırmaları-I ADIYAMAN EKONOMİK GELİŞİMİNİN YEREL BASINDAKİ AKİSLERİ (1960-1980) Bölüm(ler)
2019 KARS VE GÜNEY KAFKASYA TARİHİ YAZILARI 1929-1945 Yılları Arasında Kars’ın Ekonomik Durumu Bölüm(ler)
2020 Tarihte Adıyaman Devlet, Toplum ve Kültür Demokrat Parti Döneminde Bir Şehrin İktisadi Anatomisi: Adıyaman Örneği Bölüm(ler)
2021 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Haşhaş: Sosyo-Ekonomik ve Politik Boyutlarıyla Tümü
2022 Iğdır Araştırmaları I IĞDIR’DA PAMUK ÜRETİMİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARI (1923-1938) Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Türk Devriminin Dünya Tarihindeki Karşılaştırmalı Analizi Doktora
2021-2022 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları Lisans
2021-2022 Gümrük Teşkilatı ve Tarihi Lisans
2020-2021 CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMETLERİNİN KALKINMA PROGRAMLARI Yüksek Lisans
2020-2021 DÜNYA EKONOMİSİNE YÖN VEREN BÖLGELER VE KURULUŞLAR Yüksek Lisans
2020-2021 ULUSLARARASI EKONOMİK VE MALİ KURULUŞLAR Doktora
2020-2021 Türkiye Ekonomisi Doktora
2020-2021 Türkiye Ekonomisi Yüksek Lisans
2019-2020 ORGANİK TARIM VE ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ POLİTİKALARI Yüksek Lisans
2019-2020 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Lisans
2019-2020 Türkiye Sosyo-Ekonomik Tarihi I-II Lisans
2020-2021 Türkiye Sosyo-Ekonomik Tarihi I-II Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ