E-posta Telefon
| 4122
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 1999
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ/COĞRAFYA PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA (DR)/

  Tez Adı: Elmalı (Antalya) İlçesinin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2010
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKİYE COĞRAFYASI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Karakoyunlu ilçe merkezinin coğrafi etüdü
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
ALTITUDINAL ZONE LAND USE CHANGES IN IĞDIR PLAIN USING OVERLAY ANALYSIS COMBINED WITH REMOTE SENSING METHODS Uluslararası JOURNAL REMOTE SENSİNG GIS 8 2
ANALYZİNG THE RELATİONS BETWEEN DROUGHT AND CROP YİELD İN SOUTHERN PLAİNS OF ŞANLIURFA (AKÇAKALE, CEYLANPINAR, SURUÇ) Uluslararası International Review of Basicand Applied Sciences (IRBAS) 7 10
6-7 AĞUSTOS 2018’DE ELMALI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN SEL AFETİNİN TARIM ALANLARI ÜZERİNE ETKİSİ Ulusal Doğu Coğrafya Dergisi 24 42
ELMALI İLÇESİNDE NÜFUSUN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU Uluslararası Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 6
İDARİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ELMALI (ANTALYA) İLÇESİ Uluslararası ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 23 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
”GÜNLÜK REKREASYONEL FAALİYETLER AÇISINDAN BALIK ÇİFTLİKLERİNİN ÖNEMİ: HAMURKESEN KÖYÜ ALABALIK ÇİFTLİĞİ ÖRNEĞİ” Uluslararası II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM 09.10.2017
THE IMPORTANCE OF FİSH FARMS İN RESPECT OF DAİLY RECREATİONAL ACTİVİTİES: “HAMURKESEN VİLLAGE TROUT FARM EXAMPLE” Uluslararası II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM 09.10.2017
THE EFFECT OF FLOOD DİSASTER IN AGUST 2018 ON THE AGRİCULTURAL AREAS IN ELMALI DİSTRİCT Uluslararası İMCOFE INTERNATİONAL MULTİDİSCİPLİNARY CONGRESS OF EURASİA 24.04.2019
IĞDIR ŞEHRİNDE ÖNEMLİ BİR ÇEVRESEL SORUN OLUŞTURAN HAVA KİRLİLİĞİNİN COĞRAFİ AÇIDAN İNCELENMESİ Uluslararası KÜLTÜR VE TARİH BAĞLAMINDA IĞDIR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 05.11.2015
ELMALI’DA (ANTALYA) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YERLEŞME ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Uluslararası TÜCAUM 2016 UlUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU 13.10.2016
KAĞIZMAN’DA YERLEŞME ADLARI’NIN TOPONİMİK ANALİZİ Uluslararası 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ-UMTEB 11.04.2019
1322 (1906-1907) KONYA VİLAYETİ SALNAMESİNE GÖRE BURDUR SANCAĞI’NIN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Uluslararası 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ-UMTEB 11.04.2019
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 ELMALI İLÇESİNİN COĞRAFYASI Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 GENEL EKONOMİK COĞRAFYA Lisans
2015-2016 TARİHİ COĞRAFYA II Lisans
2015-2016 TARİHİ COĞRAFYA I Lisans
2014-2015 TARİHİ COĞRAFYA II Lisans
2014-2015 TARİHİ COĞRAFYA I Lisans
2017-2018 TARİHİ COĞRAFYA II Lisans
2017-2018 TARİHİ COĞRAFYA I Lisans
2016-2017 TARİHİ COĞRAFYA II Lisans
2017-2018 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYA Önlisans
2017-2018 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Lisans
2016-2017 TARİHİ COĞRAFYA I. Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Bölüm Başkanı TURİZM FAKÜLTESİ
2015 Komisyon Üyeliği FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2016