E-posta Telefon
| 4122
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA (DR)/

  Tez Adı: Elmalı (Antalya) ilçesinin beşeri ve ekonomik coğrafyası
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2010
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKİYE COĞRAFYASI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Karakoyunlu ilçe merkezinin coğrafi etüdü
 • L

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 1999
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA BÖLÜMÜ/COĞRAFYA PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 İDARİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ELMALI (ANTALYA) İLÇESİ Uluslararası AYDIN TANER,KODAY ZEKİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 23 1 http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil/issue/43928/538456
2019 ALTITUDINAL ZONE LAND USE CHANGES IN IĞDIR PLAIN USING OVERLAY ANALYSIS COMBINED WITH REMOTE SENSING METHODS Uluslararası AYDIN TANER,ÇELİK MEHMET ALİ JOURNAL REMOTE SENSİNG GIS 8 2 https://www.omicsonline.org/open-access/altitudinal-zone-land-use-changes-in-idir-plain-using-overlay-analysis-combined-with-remote-sensing-methods.pdf
2021 ELMALI KAYA RESİMLERİ Uluslararası CEYLAN ALPASLAN, AYDIN TANER MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 1 http://dx.doi.org/10.33206/mjss.848320
2019 6-7 AĞUSTOS 2018’DE ELMALI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN SEL AFETİNİN TARIM ALANLARI ÜZERİNE ETKİSİ Ulusal AYDIN TANER,ÇELİK MEHMET ALİ Doğu Coğrafya Dergisi 24 42 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.17295/ataunidcd.620526
2019 ANALYZİNG THE RELATİONS BETWEEN DROUGHT AND CROP YİELD İN SOUTHERN PLAİNS OF ŞANLIURFA (AKÇAKALE, CEYLANPINAR, SURUÇ) Uluslararası ÇELİK MEHMET ALİ,AYDIN TANER International Review of Basicand Applied Sciences (IRBAS) 7 10 https://irbas.academyirmbr.com/papers/1571147654.pdf
2019 ELMALI İLÇESİNDE NÜFUSUN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU Uluslararası AYDIN TANER Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 6 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jier/issue/51263/600540
2022 TÜRKİYE’DE KÖY ADI DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: KAĞIZMAN ÖRNEĞİ Uluslararası AYDIN TANER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 53 https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/72973/1088533
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NİN COĞRAFİ İŞARETLERİ Uluslararası AYDIN TANER 2.International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress March 17-21, 2022/Antalya, Turkey https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_1b042835257047c38f83d983b37f27e3.pdf
2022 ÇORUH VİLAYETİ’NİN İDARİ VE NÜFUS YAPISI (1933-1936) Uluslararası AYDIN TANER KARABAKH III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES "YEAR OF SHUSHA- 2022" June 7-10, 2022 Karabagh/Azerbaijan https://www.karabaghconference.com/_files/ugd/614b1f_8e07a9860fb04d8587a64c2772e85a45.pdf
2019 1322 (1906-1907) KONYA VİLAYETİ SALNAMESİNE GÖRE BURDUR SANCAĞI’NIN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Uluslararası AYDIN TANER 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ-UMTEB https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_b909e3abd4f04b44a2074abcc26efb74.pdf
2019 THE EFFECT OF FLOOD DİSASTER IN AGUST 2018 ON THE AGRİCULTURAL AREAS IN ELMALI DİSTRİCT Uluslararası AYDIN TANER,ÇELİK MEHMET ALİ İMCOFE INTERNATİONAL MULTİDİSCİPLİNARY CONGRESS OF EURASİA http://www.imcofe.org/dosyalar/5cde6b3cb2a37f2019110516-Dosya-8imcofe-imcofe2019antalyaozet.pdf
2019 KAĞIZMAN’DA YERLEŞME ADLARI’NIN TOPONİMİK ANALİZİ Uluslararası AYDIN TANER 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ-UMTEB https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_b909e3abd4f04b44a2074abcc26efb74.pdf
2017 ”GÜNLÜK REKREASYONEL FAALİYETLER AÇISINDAN BALIK ÇİFTLİKLERİNİN ÖNEMİ: HAMURKESEN KÖYÜ ALABALIK ÇİFTLİĞİ ÖRNEĞİ” Uluslararası AYDIN TANER II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/International20Igdir20Symposium20Proceeding20Book.pdf
2017 THE IMPORTANCE OF FİSH FARMS İN RESPECT OF DAİLY RECREATİONAL ACTİVİTİES: “HAMURKESEN VİLLAGE TROUT FARM EXAMPLE” Uluslararası AYDIN TANER II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM http://sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/II-InternationaligdirSymposiumAbsractBook.pdf
2016 ELMALI’DA (ANTALYA) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YERLEŞME ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Uluslararası KODAY SALİHA,AYDIN TANER TÜCAUM 2016 UlUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2016/12/Int_semp_BC13.pdf
2015 IĞDIR ŞEHRİNDE ÖNEMLİ BİR ÇEVRESEL SORUN OLUŞTURAN HAVA KİRLİLİĞİNİN COĞRAFİ AÇIDAN İNCELENMESİ Uluslararası AYDIN TANER KÜLTÜR VE TARİH BAĞLAMINDA IĞDIR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 ELMALI İLÇESİNİN COĞRAFYASI Tümü
2021 KAĞIZMAN (COĞRAFYA, TARİH, KÜLTÜR) KAĞIZMAN (KARS) KÖY ADLARININ KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Bölüm(ler)
2021 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER (ARAŞTIRMA VE TEORİ) COĞRAFİ İŞARET ALMIŞ GASTRONOMİK ÜRÜNLERİN GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ Bölüm(ler)
2023 SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR-IV KAHRAMANMARAŞ İLİNİN ORMANLIK ALANLARININ REKREASYONEL POTANSİYELİ Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 GENEL JEOLOJİ Lisans
2021-2022 ENERJİ KAYNAKLARI Lisans
2021-2022 TARİHİ COĞRAFYA I Lisans
2021-2022 GENEL TURİZM Lisans
2021-2022 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI I Lisans
2021-2022 KARİYER PLANLAMA Lisans
2021-2022 GENEL EKONOMİK COĞRAFYA I Lisans
2021-2022 ZIRAAT COĞRAFYASI Lisans
2021-2022 ENERJİ KAYNAKLARI Lisans
2019-2020 GIDA MEVZUATI Lisans
2019-2020 GENEL EKONOMİK COĞRAFYA I Lisans
2020-2021 KARİYER PLANLAMA Lisans
2020-2021 GENEL TURİZM Lisans
2020-2021 GENEL EKONOMİK COĞRAFYA II Lisans
2020-2021 TARİHİ COĞRAFYA II Lisans
2020-2021 VOLKAN JEOMORFOLOJİSİ Lisans
2020-2021 KARST JEOMORFOLOJİSİ Lisans
2019-2020 GENEL EKONOMİK COĞRAFYA II Lisans
2015-2016 TARİHİ COĞRAFYA II Lisans
2015-2016 TARİHİ COĞRAFYA I Lisans
2014-2015 TARİHİ COĞRAFYA II Lisans
2014-2015 TARİHİ COĞRAFYA I Lisans
2017-2018 TARİHİ COĞRAFYA II Lisans
2017-2018 TARİHİ COĞRAFYA I Lisans
2016-2017 TARİHİ COĞRAFYA II Lisans
2017-2018 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYA Önlisans
2017-2018 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Lisans
2016-2017 TARİHİ COĞRAFYA I. Lisans
2021-2022 GENEL EKONOMİK COĞRAFYASI II Lisans
2021-2022 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI II Lisans
2021-2022 AFETLER COĞRAFYASI Lisans
2021-2022 ULAŞIM COĞRAFYASI Lisans
2022-2023 GENEL EKONOMİK COĞRAFYASI II Lisans
2022-2023 COĞRAFYA MEZUNİYET TEZ ÇALIŞMASI II Lisans
2022-2023 COĞRAFYA MEZUNİYET TEZ ÇALIŞMASI I Lisans
2022-2023 ULAŞIM COĞRAFYASI Lisans
2022-2023 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI II Lisans
2022-2023 KARST JEOMORFOLOJİSİ Lisans
2022-2023 KUVATERNER COĞRAFYASI Lisans
2022-2023 JEOMORFOLOJİ II Lisans
2022-2023 JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ Lisans
2022-2023 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI Lisans
2022-2023 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI Lisans
2022-2023 Arazi Çalışmaları Lisans
2022-2023 Açık Alan Rekreasyonel Liderliği Yüksek Lisans
2022-2023 TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI I Lisans
2022-2023 Ortam Ekolojisi ve Degredasyonal Değişiklikler Lisans
2022-2023 İdari Coğrafya Lisans
2022-2023 KARİYER PLANLAMA Lisans
2022-2023 GENEL EKONOMİK COĞRAFYASI I Lisans
2022-2023 ZIRAAT COĞRAFYASI Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Ağrı-Iğdır İlleri Orta ve Son Tunç Çağı Aras Boyalıları Kültürü Arkeolojik Yüzey Araştırması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2015 Komisyon Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2022 BÖLÜM BAŞKAN VEKİLİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2022 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ