E-posta Telefon
0 | 5039
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME YÖNETİMİ (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2012
  Yüksek Lisans

  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı:
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2011
  Lisans

  İKTİSAT FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 The Relationship Between the Knowledge Levels of Elderly Individuals on the COVID-19 Outbreak and Their Preventive Practices Uluslararası YALMAN FUAT, AKALIN BETÜL, SANCAR TEKİN Afet ve Risk Dergisi 4 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1933236
2021 TOPLUM SAĞLIĞININ YÖNETİMİ: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE AŞIYA İLİŞKİN TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİ Uluslararası YALMAN FUAT, SANCAR TEKİN Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 2 http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/download/article-file/1919180
2022 Genç Bireylerin Yeni Medya Okuryazarlığı ile Sağlık Okuryazarlığı Davranışları Arasındaki İlişkinin Tespit Edilmesi Uluslararası SANCAR TEKİN, YALMAN FUAT, AKALIN BETÜL, BAYDİLİ KÜRŞAD, MODANLIOĞLU AYŞENUR Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi 3 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarad/issue/62108/969712
2022 Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği1 Uluslararası SANCAR TEKİN, ÖNGEL VOLKAN Third Sector Social Economic Review 55 4 https://www.proquest.com/openview/53e40669e16b4be1dc05a3fd3923d2d4/1?cbl=2042287&pq-origsite=gscholar&parentSessionId=IP4G0Cnt0HXXubM%2BUx0QZ7Tl9jDp1FEhlje6qRXGDoY%3D
2022 The Relationship of Factors Affecting Traditional and Complementary Medicine Practices with Regular Drug Use, Presence of Chronic Disease and Level of Knowledge: A Cross-Sectional Research Uluslararası YALMAN FUAT, SANCAR TEKİN Journal of Traditional Medical Complementary Therapies About Journa 5 1 https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-the-relationship-of-factors-affecting-traditional-and-complementary-medicine-practices-with-regular-drug-use-presence-of-chronic-disease-and-level-of-knowledge-a-cross-sectional-research-96791.html
2022 Knowledge and Attitude Levels of Nurses Towards COVID-19 in the Second Peak Period of the Novel Coronavirus Epidemic in Turkey Uluslararası YALMAN FUAT, SANCAR TEKİN Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 10 3 https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirsbd/issue/65911/946346
2022 The Relationship Between Knowledge Level and Fear Level of Society Regarding the COVID-19 Outbreak: A Cross-Sectıonal Web-Based Survey Uluslararası SANCAR TEKİN, YALMAN FUAT Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1800348
2022 The Impact of the Level of Fear Experienced During the COVID-19 Epidemic on Risk Aversion and Work Interaction Avoidance Behaviors: An Application on Health Professionals Uluslararası YALMAN FUAT, SANCAR TEKİN AYNA Klinik Psikoloji Dergisi 9 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1824648
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 2020). REKABET VE PERFORMANS- İstanbul'da Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme. Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans
2021-2022 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Lisans
2021-2022 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
KAMU PERSONEL YÖNETİMİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2022 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ