tuba-genc.webp

Dr. Öğr. Üye.

Tuba GENÇ KESİMCİE-posta Telefon
| 4067
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2012
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİTOPATOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Erzurum ve Erzincan illerinde çilek bitkilerinden izole edilen Verticillium dahliae Kleb.’xxnın vejetatif uyum grupları, patojenitesi ve biyolojik mücadelesi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Yüksek Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Erzurum ilinde patates tarlalarında Verticillium dahliae Kleb.’xxnın yabancı ot konukçuları
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2004
  Lisans

  ERZURUM ZİRAAT FAKÜLTESİ/ERZURUM ZİRAAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Impacts of Lavandula angustifolia Mill. and Thymbra spicata L. essential oils on postharvest gray mold of strawberries Uluslararası KAHRAMANOĞLU İBRAHİM, GENÇ KESİMCİ TUBA, USANMAZ BOZHÜYÜK AYŞE, GÜRBÜZ RAMAZAN International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences 5 4 https://doi.org/10.31015/jaefs.2021.4.21
2009 Vegetative compatibility groups of Verticillium dahliae isolates from weeds in potato fields Uluslararası DEMİRCİ Erkol, GENC Tuba JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 91 3
2019 Çilek bitkilerinde besin elementi miktarına Verticillium dahliae’nın etkisi Ulusal GENÇ KESİMCİ TUBA,DEMİRCİ ERKOL,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 2
2011 First Report of root rot of Faba bean caused by Rhizoctonia zea in Turkey Uluslararası EKEN Cafer, GENÇ Tuba, KAYMAK Çağlar Journal of Plant Pathology 93 4
2011 First Report of Cytospora rosarum on Rosa canina in Turkey Uluslararası Lyange E.R, EKEN Cafer, Spanbayev A.D., GENÇ Tuba Journal of Plant Pathology 93 4
2014 Laboratory and Field Evaluation of the Entomopathogenic Fungus Conidiobolus coronatus for Controlling Ricania simulans Walker Recaniidae Hemiptera Uluslararası AK Kibar,EKEN CAFER,GÜÇLÜ ŞABAN,GENÇ TUBA,SEKBAN REYHAN EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL 24 2
2016 Bakla Vicia faba çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının kök çürüklüğü ve solgunluk funguslarına etkisi Ulusal GENÇ TUBA,EKEN CAFER,KAYMAK HALUK ÇAĞLAR Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 29 3
2014 Farklı gübre kaynakları ve ekim sıklığının organik buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenlerine etkisi Ulusal EKEN CAFER,BULUT SANCAR,GENÇ TUBA,ÖZTÜRK ALİ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 31 1
2019 Erzurum ilinde patates tarlalarında Fusarium türlerinin alternatif yabancı ot konukçuları Ulusal GENÇ KESİMCİ TUBA,DEMİRCİ ERKOL Bitki Koruma Bülteni 59 1 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/682143
2022 RHIZOCTONIA SPECIES FROM STRAWBERRY PLANTS IN ERZINCAN, TURKEY: ANASTOMOSIS GROUPS AND PATHOGENICITY Uluslararası GENÇ KESİMCİ TUBA, DEMİRER DURAK EMRE, DEMİRCİ ERKOL The Journal of Animal and Plant Sciences 32 3 http://doi.org/10.36899/JAPS.2022.3.0473
2020 Vegetative compatibility groups and pathogenicity of Verticillium dahliae isolates from strawberry plants in Erzurum and Erzincan provinces, Turkey Uluslararası GENÇ KESİMCİ TUBA,DEMİRCİ ERKOL FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 29 1
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Farklı Fasulye Çeşitlerinde Rhizoctonia solani’nin Biyolojik Mücadelesi Uluslararası GENÇ KESİMCİ TUBA, BAŞBUĞ HABİB, ATAY AYTEN Turkey 7th Seed Congress with International Participation https://doi.org/10.31015/jaefs.2021.4.21
2016 Biodiversity Study of Fusarium Species on Orobanche cernua in Erzurum Uluslararası GENÇ TUBA,EKEN CAFER,ÇORUH İRFAN Turkey, 2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity
2016 Çilekte Botrytis cinerea nın Biyolojik Mücadelesinde Toprak Kaynaklı Bakterilerin Kullanımı Uluslararası GENÇ TUBA,DÖNMEZ MESUDE FİGEN Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi.
2016 The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrients in Strawberry Internatıonal Conference on Advances in Natural and Applıed Scıences Uluslararası GENÇ TUBA,DEMİRCİ ERKOL,ŞİMŞEK UĞUR,TOHUMCU FARUK,ERDEL ERHAN Internatıonal Conference on Advances in Natural and Applıed Scıences
2016 Effect of sowing date on the incidence of root rot and wilt diseases in faba bean Uluslararası GENÇ TUBA,EKEN CAFER,KAYMAK HALUK ÇAĞLAR 68th International Symposium on Crop Protection,
2015 Honeybee dispersal of the biocontrol agent Clonostachys rosea f catenulata J1446 effectiveness in suppressing Botrytis cinerea on strawberry under field conditions Uluslararası EKEN CAFER,TUNCER SERDAR,KADIOĞLU ZAKİNE,GENÇ TUBA XVIII.International PlantProtection Congress
2013 Present situation of honey bees and bumble bees having potential entomovector technology in Turkey Uluslararası EKEN CAFER,TUNCER SERDAR,GENÇ TUBA,ZAKİNE KADIOĞLU 65th International Symposium on Crop Protection
2013 Çileklerde Kurşuni Küf Botrytis cinerea Pers ex Fr Hastalığıyla Biyolojik Mücadelede Antagonistleri Yaymada Vektör Olarak Bal Arıları Apis mellifera L nın Kullanımı Ulusal EKEN CAFER,TUNCER SERDAR,GENÇ TUBA,KADIOĞLU ZAKİNE 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi
2013 Çilekte Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni Botrytis cinerea ya İn vitroda Fungal Antagonistlerin Etkisi Ulusal EKEN CAFER,GENÇ TUBA,TUNCER SERDAR,ZAKİNE KADIOĞLU Türkiye 5. Organik Tarım Sempozyumu
2012 Field evaluation of Lecanicillium muscarium for controlling Ricania simulans Rynchota Ricaniidae in tea Camellia sinensis Towards integrated biological control Uluslararası EKEN CAFER,AK KİBAR,GÜÇLÜ ŞABAN,GENÇ TUBA,REYHAN SEKBAN,YILDIRIM RESUL Towards integrated biological control, Symposium & İnauguration of CBC
2011 Fasulye Phaseolus vulgaris L Genotiplerinin Sera ve Tarla Şartlarında Rhizoctonia solani ye reaksiyonları Ulusal ELKOCA ERDAL,EKEN CAFER,KANTAR FAİK,GENÇ TUBA,DÖNMEZ MESUDE FİGEN,ÖZALTIN EMRE GAP VI. Tarım Kongresi
2010 Organik tarım için kök çürüklüğü hastalığına dayanıklı fasulye genotiplerinin belirlenmesi Ulusal ELKOCA ERDAL,EKEN CAFER,GENÇ TUBA,YILDIZ N,DÖNMEZ MESUDE FİGEN Türkiye 4. Organik Tarım Sempozyumu
2009 Fasulye genotiplerinin Fusarium solani f sp phaseoli nin neden olduğu kök çürüklüğüne reaksiyonlarının belirlenmesi Ulusal EKEN CAFER,ELKOCA ERDAL,GENÇ TUBA,DÖNMEZ MESUDE FİGEN,KANTAR FAİK Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Fungal Solgunluk Hastalıkları Yüksek Lisans
2021-2022 Bitki Hastalıkları Fizyolojisi Yüksek Lisans
2021-2022 Depolanmış Ürün Hastalıkları Lisans
2021-2022 Bitki Koruma Uygulamaları Lisans
2021-2022 Mikoloji Lisans
2021-2022 Mikoloji Laboratuvar Yöntemleri Yüksek Lisans
2021-2022 Bitki Fungal Hastalıkları Lisans
2020-2021 Bitki Hastalıkları Fizyolojisi Yüksek Lisans
2020-2021 Depolanmış Ürün Hastalıkları Lisans
2020-2021 Bitki Koruma Uygulamaları Lisans
2020-2021 Mikoloji Lisans
2020-2021 Mikoloji Laboratuvar Yöntemleri Yüksek Lisans
2020-2021 Bitki Fungal Hastalıkları Lisans
2019-2020 Bitki Hastalıkları Fizyolojisi Yüksek Lisans
2019-2020 Depolanmış Ürün Hastalıkları Lisans
2019-2020 Bitki Koruma Uygulamaları Lisans
2019-2020 Mikoloji Lisans
2019-2020 Mikoloji Laboratuvar Yöntemleri Yüksek Lisans
2019-2020 Bitki Fungal Hastalıkları Lisans
2018-2019 Bitki Hastalıkları Fizyolojisi Yüksek Lisans
2018-2019 Depolanmış Ürün Hastalıkları Lisans
2019-2020 Bitki Fungal Hastalıkları Lisans
2018-2019 Bitki Koruma Uygulamaları Lisans
2018-2019 Mikoloji Lisans
2018-2019 Mikoloji Laboratuvar Yöntemleri Yüksek Lisans
2018-2019 Bitki Fungal Hastalıkları Lisans
2017-2018 Mikoloji Lisans
2017-2018 Mikoloji Laboratuvar Yöntemleri Yüksek Lisans
2017-2018 Bitki Fungal Hastalıkları Lisans
2015-2016 Mikoloji Labaratuvar Yöntemleri Yüksek Lisans
2015-2016 Organik tarımda Bitki Koruma Lisans
2015-2016 Depolanmış Ürün hastalıkları Lisans
2013-2014 Yabancı otlar ve savaşımı Lisans
2015-2016 Bitki Hastalıkları İle Savaş Yöntemleri ve İlaçlar Lisans
2013-2014 Bitki Patojen Epidemiyolojisi Lisans
2013-2014 Genel Herboloji Lisans
2013-2014 Mikoloji Lisans
2013-2014 Bitki Fungal Hastalıkları Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
IĞDIR İLİNDE DOMATES BİTKİLERİNDEN İZOLE EDİLEN Rhizoctonia TÜRLERİNİN ANASTOMOSİS GRUPLARI VE PATOJENİTELERİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
‘Iğdır İlinde Domates Bitkilerinden izole edilen Verticillium spp.'nin Tanılanması’ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Domates Ekim Alanlarında Tespit Edilen Fusarium Türleri ve Patojeniteleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Erzurum ve Erzincan İllerinde Çilek Bitkilerinden İzole Edilen Verticillium dahliae Kleb İzolatlarının Vejetatif Uyum Grupları Patojenitesi ve Biyolojik Mücadelesi Araştırmacı BAP
Bazı Toprak Kaynaklı Patojenlere Karşı Bitki Uçucu Yağlarının Antifungal Etkilerinin In Vitro Koşullarda Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2015 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ