E-posta Telefon
| 4067
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2004
  Lisans

  ERZURUM ZİRAAT FAKÜLTESİ/ERZURUM ZİRAAT PR./

  Tez Adı:
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Yüksek Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Erzurum ilinde patates tarlalarında Verticillium dahliae Kleb.’xxnın yabancı ot konukçuları
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2012
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİTOPATOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Erzurum ve Erzincan illerinde çilek bitkilerinden izole edilen Verticillium dahliae Kleb.’xxnın vejetatif uyum grupları, patojenitesi ve biyolojik mücadelesi
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Vegetative compatibility groups and pathogenicity of Verticillium dahliae isolates from strawberry plants in Erzurum and Erzincan provinces, Turkey Uluslararası FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 29 1
Çilek bitkilerinde besin elementi miktarına Verticillium dahliae’nın etkisi Ulusal Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 2
Erzurum ilinde patates tarlalarında Fusarium türlerinin alternatif yabancı ot konukçuları Ulusal Bitki Koruma Bülteni 59 1
Bakla Vicia faba çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının kök çürüklüğü ve solgunluk funguslarına etkisi Ulusal Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 29 3
Laboratory and Field Evaluation of the Entomopathogenic Fungus Conidiobolus coronatus for Controlling Ricania simulans Walker Recaniidae Hemiptera Uluslararası EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL 24 2
Farklı gübre kaynakları ve ekim sıklığının organik buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenlerine etkisi Ulusal Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 31 1
First Report of Cytospora rosarum on Rosa canina in Turkey Uluslararası Journal of Plant Pathology 93 4
First Report of root rot of Faba bean caused by Rhizoctonia zea in Turkey Uluslararası Journal of Plant Pathology 93 4
Vegetative compatibility groups of Verticillium dahliae isolates from weeds in potato fields Uluslararası JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 91 3
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Effect of sowing date on the incidence of root rot and wilt diseases in faba bean Uluslararası 68th International Symposium on Crop Protection, 17.05.2016
The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrients in Strawberry Internatıonal Conference on Advances in Natural and Applıed Scıences Uluslararası Internatıonal Conference on Advances in Natural and Applıed Scıences 21.04.2016
Çilekte Botrytis cinerea nın Biyolojik Mücadelesinde Toprak Kaynaklı Bakterilerin Kullanımı Uluslararası Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi. 05.09.2016
Biodiversity Study of Fusarium Species on Orobanche cernua in Erzurum Uluslararası Turkey, 2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity 23.05.2016
Çilekte Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni Botrytis cinerea ya İn vitroda Fungal Antagonistlerin Etkisi Ulusal Türkiye 5. Organik Tarım Sempozyumu 25.09.2013
Çileklerde Kurşuni Küf Botrytis cinerea Pers ex Fr Hastalığıyla Biyolojik Mücadelede Antagonistleri Yaymada Vektör Olarak Bal Arıları Apis mellifera L nın Kullanımı Ulusal 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi 02.04.2013
Fasulye Phaseolus vulgaris L Genotiplerinin Sera ve Tarla Şartlarında Rhizoctonia solani ye reaksiyonları Ulusal GAP VI. Tarım Kongresi 09.05.2011
Organik tarım için kök çürüklüğü hastalığına dayanıklı fasulye genotiplerinin belirlenmesi Ulusal Türkiye 4. Organik Tarım Sempozyumu 28.06.2010
Fasulye genotiplerinin Fusarium solani f sp phaseoli nin neden olduğu kök çürüklüğüne reaksiyonlarının belirlenmesi Ulusal Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi 19.10.2009
Honeybee dispersal of the biocontrol agent Clonostachys rosea f catenulata J1446 effectiveness in suppressing Botrytis cinerea on strawberry under field conditions Uluslararası XVIII.International PlantProtection Congress 22.08.2015
Present situation of honey bees and bumble bees having potential entomovector technology in Turkey Uluslararası 65th International Symposium on Crop Protection 21.05.2013
Field evaluation of Lecanicillium muscarium for controlling Ricania simulans Rynchota Ricaniidae in tea Camellia sinensis Towards integrated biological control Uluslararası Towards integrated biological control, Symposium & İnauguration of CBC 19.04.2012
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2015-2016 Mikoloji Labaratuvar Yöntemleri Yüksek Lisans
2015-2016 Organik tarımda Bitki Koruma Lisans
2015-2016 Depolanmış Ürün hastalıkları Lisans
2013-2014 Yabancı otlar ve savaşımı Lisans
2015-2016 Bitki Hastalıkları İle Savaş Yöntemleri ve İlaçlar Lisans
2013-2014 Bitki Patojen Epidemiyolojisi Lisans
2013-2014 Genel Herboloji Lisans
2013-2014 Mikoloji Lisans
2013-2014 Bitki Fungal Hastalıkları Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır İli Domates Ekim Alanlarında Tespit Edilen Fusarium Türleri ve Patojeniteleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Erzurum ve Erzincan İllerinde Çilek Bitkilerinden İzole Edilen Verticillium dahliae Kleb İzolatlarının Vejetatif Uyum Grupları Patojenitesi ve Biyolojik Mücadelesi Araştırmacı BAP
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Türkiye Fitopatoloji Derneği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2015 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ