E-posta Telefon
0 | 4613
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2015
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİKOKİMYA (DR)/

  Tez Adı: Kumarin 35 bileşiğinin DNA ve sığır serum albumin ile etkileşiminin spektroskopik tekniklerle incelenmesi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2008
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİKOKİMYA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Pyronin bileşiklerinin fotofiziksel özelliklerinin ters misel ortamında incelenmesi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2005
  Lisans

  FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Detection of Al3+ and Fe3+ Ions with Phthalocyanine-Merocyanine 540 Dye-Based Fluorescence Resonance Energy Transfer Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA, GÜR BAHRİ, DEMİRBAŞ ÜMİT Bulletin of the Korean Chemical Society 41 2020 http://dx.doi.org/10.1002/bkcs.12097
Detection of Al3 and Fe3 Ions with Phthalocyanine-Merocyanine 540 dye Based FRET Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA,GÜR BAHRİ,DEMİRBAŞ ÜMİT Bulletin of the Korean Chemical Society 41 10 2020 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bkcs.12097
Merocyanine 540 adsorbed on polyethylenimine-functionalized graphene oxide nanocomposites as a turn-on fluorescent sensor for bovine serum albumin Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA,MERAL KADEM PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 18 33 2016
Investigation of photophysical and binding properties of Rose Bengal dye on graphene oxide and polyethyleneimine-functionalized graphene oxide nanocomposites Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA CHEMICAL PAPERS 74 9 2020 http://link.springer.com/10.1007/s11696-020-01130-4
Photophysical properties of pyronin dyes in reverse micelles of AOT Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA,MERAL KADEM,ONGANER YAVUZ JOURNAL OF LUMINESCENCE 145 null 2014
Biophysical influence of coumarin 35 on bovine serum albumin: Spectroscopic study Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 171 null 2017
Spectroscopic studies on the interaction of fluorescein and safranine T in PC liposomes Uluslararası BOZKURT EBRU,BAYRAKTUTAN TUĞBA,Acar Murat,TOPRAK MAHMUT SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 101 null 2013
Spectral-luminescent study of coumarin 35 as fluorescent ”light-up” probe for BSA and DNA monitoring Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ DYES AND PIGMENTS 142 null 2017
A Novel Turn on Fluorescence Sensor for Determination Enoxaparin, a Low Molecular Weight Heparin Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA,BAYRAKTUTAN ÖMER FARUK JOURNAL OF FLUORESCENCE 30 6 2020 https://link.springer.com/article/10.1007/s10895-020-02616-w
Molecular Interaction Between Cationic Polymer Polyethyleneimine and Rose Bengal Dye: A Spectroscopic Study Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry 6 2019 http://dergipark.org.tr/doi/10.18596/jotcsa.504528
Polyelectrolyte-induced H-aggregation of Merocyanine 540 and its application in metal ions detection as a colorimetric sensor Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ,MERAL KADEM SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 226 null 2016
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Determination of dimerization and photophyscal dynamicsof the interaction between Safranine T and Azure A dyes Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA 1’st İnternational Balkan Chemistry Congress (IBCC-2108) 17.09.2018
A SIMPLE DOPAMINE DETECTION BASED ON CONVENTIONAL ADSORPTION PROSES BETWEEN GRAPHENE OXIDE AND PYRONINE Y DYE Ulusal BAYRAKTUTAN TUĞBA 2nd International Congress on Multidicsiplinary Studies in Medical Sciences 13.02.2021 https://c5785bea-f979-4bab-9955-7d36152cef71.filesusr.com/ugd/614b1f_e533389faf5a45f6ac17929fb01cb588.pdf
Fluorescence Quenching Study between Bovine Serum Albumin and Coumarin 151 Dye Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ 4’st İnternational Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS’19) 19.06.2019 http://www.kongre2019.com/site.php?http://icanas.agri.edu.tr
Absorption and Fluorescence Based Sensor System for Cyanide Detection in Aqueous Medium Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA 3rd International Conference on Physical Chemi stry and Functional Materials (PCFM’20) 22.09.2020 https://onedrive.live.com/?authkey=21AAyL5q7xLNl88Awcid=DF839CACB3284E45id=DF839CACB3284E452128268parId=DF839CACB3284E452127848o=OneUp
An investigation of photophysical properties of pyronine compounds in nano sized water pools Ulusal BAYRAKTUTAN TUĞBA,MERAL KADEM,ONGANER YAVUZ 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı 08.06.2009
Ters Misel Sistemlerde Pyronin B Dye Bileşiğinin Fotofiziksel Özellikleri Üzerine Sıcaklığın Etkisi Ulusal BAYRAKTUTAN TUĞBA,MERAL KADEM,ONGANER YAVUZ 24. Ulusal Kimya Kongresi 29.06.2010
The temperature effect on photophsical properties of pyronine y in sodium bis sulfosuccinate /n-heptane reverse micelles. Ulusal BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ IX. Chemical Physics Congress 14.10.2010
DNA ile Kumarin 35 Bileşiği Arasındaki Moleküler Etkileşmelerin İncelenmesi Ulusal BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ III. Fiziksel Kimya Günleri 12.07.2012
Merosiyanin 540 dye bileşiğinin Langmuir-Blodgett (LB) filmleri: Optik ve morfolojik karakterizasyonu. Ulusal BOZKURT EBRU,BAYRAKTUTAN TUĞBA,GÜR BAHRİ,ACAR MURAT,AYDIN BURCU MERYEM,TOPRAK MAHMUT,MERAL KADEM,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi 27.06.2011
Sığır serum albümin ile kumarin 35 arasındaki moleküler etkileşmeler: floresans kuençleşme. Ulusal BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi 27.06.2011
Interactions between Fluorescein and Safranine T in PC Liposomes. Uluslararası BOZKURT EBRU,BAYRAKTUTAN TUĞBA,ACAR MURAT,TOPRAK MAHMUT 1nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies 27.10.2015
Binding Properties of Bovine Serum Albumin to the Coumarin 35: Scatchard Plot and Double Logarithmic Plot. Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ 4th EuCheMS Chemisty Congress 26.08.2012
Investigation of Molecular Interactions between Coumarin 35 and Bovine Serum Albumin: Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET). Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ 4th EuCheMS Chemisty Congress 26.08.2012
Effects of metal ions on binding constants of Coumarine 35 to BSA and DNA. Uluslararası BAYRAKTUTAN TUĞBA,ONGANER YAVUZ ITWCCST, 1nd 27.10.2015
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 KAMU KURUMLARINDA YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN ÇALIŞANLARIN MESLEKİ STRES VE VERİMLİLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ: IĞDIR VALİLİĞİ ÖRNEĞİ ÖZLEM ÖZDEMİR Yüksek Lisans Devam Ediyor
2021 Iğdır Devlet Hastanedinde Ekran Başında Çalışan Personelin Ergonomik Şartlarının İncelenmesi ve Kas İskelet Sistemi Bozukluğu Sıklığının belirlenmesi ELVEDA EYÜPOĞLU Yüksek Lisans Devam Ediyor
2021 Iğdır İlinde Tarımsal Faaliyette Bulunan Çiftçilerin Pestisit Kullanımındaki Tutumları ve Pestisit Kullanımında Uyguladıkları İş Sağlığı Güvenliği Önlemlerinin Değerlendirilmesi İLKER BARAN GÜNEY Yüksek Lisans Devam Ediyor
2021 Pyorinin Bileşikleri ve çok duvarlı karbon nanotüp kullanılarak Protamin tayin sistemi oluşturma ve optimizasyon çaluşmaları MAKBULE YİĞİT Yüksek Lisans Devam Ediyor
2021 ANKARA İLİ'NDE ORTA ÖLÇEKLİ BİR İNŞAAT FİRMASINDA MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ŞEYDA BURCU DURĞUN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2021 : İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullara Yansıma Düzeylerinin Yöneticiler ile İlgili Faktörler Açısından İncelenmesi KÜBRA YARDIMCI Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Kimyasal Risk Etmenleri Yüksek Lisans
2020-2021 Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi Yüksek Lisans
2020-2021 Biyoteknolojide Temel Biyokimyasal Teknikler Yüksek Lisans
2020-2021 Biyokimyada Kantitatif Problemler Yüksek Lisans
2020-2021 Genel Kimya Lisans
2020-2021 Moleküler Spektroskopide Sensörler Yüksek Lisans
2019-2020 Moleküler Spektroskopide Sensörler Yüksek Lisans
2018-2019 Sektörel Bazda İş sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans
2018-2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans
2019-2020 Sektörel Bazda İş sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans
2019-2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans
2019-2020 Genel Kimya Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Pyronin bileşiklerinin ve çok duvarlı karbon nanotüp kullanılarak Protamin tayin sistemi oluşturma ve optimizasyon çalışmaları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Nano boyutlu su havuzlarında Kumarin 30 Boya Bileşiğinin Fotodinamiğini Belirleme Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Suda çözünebilen polimer kullanılarak dye bileşiklerinin floresans özelliklerinin artırılması, Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ