E-posta Telefon
(0476) 223 00 10 | 8253
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1987 - 1993
  Doktora

  SOS.BİL.ENST./COĞRAFYA/BEŞ. VE İKTİ. COĞR.A.BD Ph.D

  Tez Adı: Bolu Şehri
 • Y

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1985 - 1987
  Yüksek Lisans

  Deniz Bil. ve Coğr. Enst./Coğrafya/Uyg. Beş. ve İkt. Coğr. Tez.Y.L.

  Tez Adı: ”Mengen İlçe Merkezinde Şehir İçi Arazi Kullanımı
 • L

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  1981 - 1985
  Lisans

  Atatürk Eğitim Fakültesi/Coğrafya Öğretmenliği

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
IĞDIR OVASI ve YAKIN ÇEVRESİNDE TARIMSAL FAALİYETLER: ÖZELLİKLER veDAĞILIŞ (2004-2019) Uluslararası TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi)
Balkan Yarımadası’ndan Anadolu’ya Türk Göçlerinin Lalapaşa Nüfusu Üzerine Etkileri ve Dağılışı Uluslararası TDA Vakfı Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 98 195
Түркистандан Анадолуга Бир Көч Жана Айыл Чарба Максаттуу Жайгаштыруу Мисалы: Улуу Памир Uluslararası Akademik Bakış
Türkistan’dan Anadolu’ya Bir Göç ve Tarımsal Üretim Amaçlı İskân Örneği: Ulupamir. Uluslararası Türk Coğrafya Dergisi 32
Çorlu Şehri ve Yakın Çevresinde Dokuma – Mensucat (Tekstil) Sanayii’nin Gelişimi ve Yeni Yayılma Alanları Uluslararası Doğu Coğrafya 9 11
Doğu Anadolu Bölgesinde Farklı Bir Arazi Kullanımı ve Kırsal Kalkınma Örneği: Dönerdere (Özalp-Van) Uluslararası Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi 12 1
Coğrafya Terimine Etimolojik Bir Yaklaşım ve Ötesi Ulusal Doğu Coğrafya Dergisi 9 11
Bolu Şehir Coğrafyası Özelliklerine Genel Bir Bakış Ulusal Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Eğitim Dergisi, 3 3
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Steplerin Egemenliği ve Türklerin Siyasal Üstünlüğü Döneminin Jeopolitiği (1000-1500) Ulusal I.Alâeddin Keykubat ve Dönemi Sempozyumu 06.11.2008
Türkistan’dan Anadolu’ya Bir Göç ve Tarımsal Üretim Amaçlı İskân Örneği: Ulupamir (1994–2007) Uluslararası V.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 11.06.2007
Distribution And Effects Of Turkish Migration From Balkan Peninsula to Anatolia On Lalapaşa Population Uluslararası In The Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europe, 21.06.2007
Bursa Yöresi Kültür Coğrafyası Ögelerinden Bazı Örnekler Uluslararası I.Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi 01.11.2007
Professıons ın Edirne Selimiye Mosque Bazaar and Dıstrıbutıon of Shopkeepers by Theır Places of Birth Uluslararası Internatıonal Scıentıfıc Conference 30.11.2007
Dobruca’dan Doğu Trakya’ya Bir Göç ve İskân: Doburcalı Köyü / EDİRNE Uluslararası Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu ve Kültür- Sanat Etkinlikleri 03.09.2008
Kırım’dan Doğu Trakya’ya Bir Göç Ve İskân Hacıumur Köyü Uluslararası Uluslararası II. Türkoloji Kongresi, Kırım Tatarlarının Dünü-Bugünü-Yarını 22.05.2008
Trakya Unıversıty, The Faculty Of Educatıon The Department Of Socıal Studıes Educatıon The Level Of Geographıcal Background Knowledge Of Undergraduate Program Uluslararası IV Internatıonal Conference ”Modern Tendencies In Education 13.06.2008
Akşehir’in Tarihi, Beşeri ve İktisadi Coğrafyasına Kısa Bir Bakış Uluslararası I. Uluslararası Selçukludan Günümüze Akşehir Kongresi ve Sanat Etkinlikleri 20.11.2008
Türk Sanatı ve Kültür Coğrafyası Üzerine Uluslararası II. Uluslararası El Dokumaları (Tekstil) Kongresi 14.05.2009
Türkistan’ın Tarihi ve Siyasi Coğrafyasına Kısa Bir Bakış ve Kırgızistan Uluslararası 1. Uluslararası Tarihçi Egemnazarov’un Anısına Bilimsel Pratik 20.04.2012
Globalizm Paradigmasına Jeopolitik Bir Yaklaşım Uluslararası Uluslararası Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu, 30.05.2012
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Adaylarının Coğrafi Bilgi Alt Yapı Düzeylerine Bir Bakış Trakya Üniversitesi Örneği (2011-2012) Ulusal V. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 13.10.2011
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından Doğu Anadolu Ulusal Sosyal Bilimler Kavşağında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sorunları Sempozyumu 04.06.1997
Denizli’nin Tarihi, Beşeri Ve İktisadi Coğrafyasına Kısa Bir Bakış Ulusal Türk Kültür Tarihinde Denizli Ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu 22.11.2008
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2010 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 8.Bölüm: Turizm ve Rekreasyon Coğrafyası Bölüm(ler)
2011 Genel Coğrafya 3.Bölüm: Coğrafya Öğrenmenin Gerekliliği - Coğrafya Niçin Gereklidir? Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 BEŞERİ COĞRAFYADA TEORİ Lisans
2019-2020 BEŞERİ COĞRAFYAYA GİRİŞ Lisans
2018-2019 Sınıf Yönetimi (Hafta Sonu Formasyon) Lisans
2018-2019 Ölçme -Değerlendirme (Hafta Sonu Formasyon) Lisans
2018-2019 Program Geliştirme ( Hafta Sonu Formasyon) Lisans
2018-2019 Eğitim Psikolojisi (Haftasonu Formasyon) Lisans
2007-2008 Siyaset Bilimine Giriş Lisans
2018-2019 Sınıf Yönetimi (İlahiyat Fak.4.sınıflara) Lisans
2018-2019 Ölç. Değer. (Hafta İçi İlahiyat Fakültesi 3. ve 4. sınıflar) Lisans
2018-2019 Temel Meteoroloji Bilgisi Önlisans
2018-2019 Türkiye Fiziki Coğrafyası Önlisans
2018-2019 Tarihi Coğrafya II Lisans
2018-2019 Tarihi Coğrafya I Lisans
2009-2010 Günümüz Dünya Sorunları Lisans
2012-2013 Günümüz Dünya Sorunları Lisans
2012-2013 Siyasi Coğrafya Lisans
2012-2013 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Lisans
2012-2013 Ülkeler Coğrafyası Lisans
2012-2013 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Lisans
2012-2013 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Lisans
2012-2013 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans
2012-2013 Siyaset Bilimine Giriş Lisans
2012-2013 Sosyal Bilgilerin Temelleri Lisans
2009-2010 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Lisans
2007-2008 Vatandaşlık Bilgisi Lisans
2005-2006 Ülkeler Coğrafyası Lisans
2008-2009 Ülkeler Coğrafyası Lisans
2008-2009 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Lisans
2008-2009 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Lisans
2008-2009 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Lisans
2008-2009 Siyaset Bilimine Giriş Lisans
2008-2009 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans
2008-2009 Ekonomi Lisans
2008-2009 Sosyal Bilgilerin Temelleri Lisans
2007-2008 Günümüz Dünya Sorunları Lisans
2007-2008 Siyasi Coğrafya Lisans
2007-2008 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Lisans
2007-2008 Ülkeler Coğrafyası Lisans
2007-2008 Vatandaşlık Bilgisi Lisans
2007-2008 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Lisans
2006-2007 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Lisans
2006-2007 Ülkeler Coğrafyası Lisans
2006-2007 Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme Lisans
2006-2007 Vatandaşlık Bilgisi Lisans
2006-2007 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Lisans
2006-2007 Siyaset Bilimine Giriş Lisans
2006-2007 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans
2006-2007 Ekonomiye Giriş Lisans
2005-2006 Siyaset Bilimine Giriş Lisans
2005-2006 Siyasi Coğrafya Lisans
2005-2006 Ekonomiye Giriş SBÖ Lisans
2005-2006 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Lisans
2005-2006 Turizm Coğrafyası II Lisans
2005-2006 İnsan Hakları ve Demokrasi Lisans
2005-2006 Sosyal Bilgilerin Temelleri Lisans
2003-2004 Genel Ekonomik Coğrafya I Lisans
2003-2004 Beşeri Coğrafyada Teori Lisans
2003-2004 Türkiye Coğrafyası Lisans
2003-2004 Doğal Kaynaklar Lisans
2003-2004 Harita Bilgisi Lisans
2003-2004 Afrika Coğrafyası Lisans
2003-2004 Sanayi Coğrafyası Lisans
2002-2003 Afetler Coğrafyası Lisans
2002-2003 İç Anadolu Bölgesi Lisans
2002-2003 Türkiye Ekonomik Coğrafyası II Lisans
2002-2003 Türkiye Beşeri Coğrafyası II Lisans
2002-2003 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Lisans
2002-2003 Şehir Coğrafyası Lisans
2002-2003 Arazi Çalışmaları II Lisans
2001-2002 Ortadoğu Ülkeleri Lisans
2001-2002 Enerji Kaynakları Lisans
2001-2002 Turizm Coğrafyası I Lisans
2001-2002 Türkiye Ekonomik Coğrafyası Lisans
2001-2002 Türkiye Beşeri Coğrafyası I Lisans
2001-2002 Amerika Coğrafyası Lisans
2001-2002 Ege ve Marmara Bölgeleri Lisans
2000-2001 Türk Ülkeleri Coğrafyası Lisans
2000-2001 Coğrafyada Metodoloji Lisans
2000-2001 İdari Coğrafya Lisans
2000-2001 Türkiye Turizm Coğrafyası Lisans
2000-2001 Avrupa Coğrafyası Lisans
2000-2001 Siyasi Coğrafya Lisans
2000-2001 Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Lisans
1999-2000 Afrika Coğrafyası Lisans
1999-2000 Asya Coğrafyası Lisans
1999-2000 Beşeri Coğrafyaya Giriş Lisans
1999-2000 Beşeri Coğrafyada Teori Lisans
1999-2000 Nüfus Coğrafyası Lisans
1999-2000 Coğrafyaya Giriş II Lisans
1999-2000 Coğrafyaya Giriş I Lisans
2009-2010 Ülkeler Coğrafyası Lisans
1996-1997 Ülkeler Coğrafyası Lisans
1998-1999 Şehir Coğrafyası Lisans
1998-1999 Siyasi Coğrafya Lisans
1998-1999 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Lisans
1998-1999 Turizm Coğrafyası Lisans
1998-1999 Afetler Coğrafyası Lisans
1998-1999 Sosyal Bilgilerin Temelleri Lisans
1998-1999 İnsan Hakları ve Demokrasi Lisans
1997-1998 Siyasi Coğrafya Lisans
2010-2011 Siyasi Coğrafya Lisans
1997-1998 Ülkeler Coğrafyası Lisans
1997-1998 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Lisans
1997-1998 Siyaset Bilimine Giriş Lisans
1997-1998 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans
1997-1998 Ekonomiye Giriş SBÖ Lisans
1997-1998 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Lisans
1996-1997 Siyaset Bilimine Giriş SBÖ Lisans
1996-1997 Ekonomiye Giriş SBÖ Lisans
1996-1997 Türkiye Coğrafi Bölgeler SBÖ (Seç II) Lisans
1996-1997 timinde Araç-Gereç-Gezi-Gözlem-Arazi Uyg.SBÖ Lisans
1996-1997 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya SBÖ Lisans
1996-1997 Sosyal Bilgilerin Temelleri Lisans
1995-1996 Çevre Sorunları (Ekoloji) Lisans
1995-1996 Afrika Coğrafyası Lisans
1995-1996 Sanayi Coğrafyası Lisans
1995-1996 Arazi Çalışmaları I Lisans
1995-1996 Ziraat Coğrafyası Lisans
1995-1996 Türkiye Toprakları Lisans
1995-1996 Doğal Kaynaklar Lisans
1995-1996 Asya Coğrafyası Lisans
1995-1996 Ulaşım Coğrafyası Lisans
1994-1995 Beşeri Coğrafyaya Giriş Lisans
1994-1995 Kültür Coğrafyası Lisans
1994-1995 Coğrafyaya Giriş II Lisans
1994-1995 Genel Ekonomik Coğrafya II Lisans
1994-1995 Kır Yerleşmeleri Lisans
1994-1995 Genel Ekonomik Coğrafya I Lisans
1994-1995 Türkiye Coğrafyası Lisans
1994-1995 Nüfus Coğrafyası Lisans
2011-2012 Topluma Hizmet (İktisat ve Girişimcilik Üniv.Celalabad) Lisans
2011-2012 Turizm Coğrafyası (İktisat ve Girişimcilik Üniv.Celalabad) Lisans
2011-2012 UAİ Teorileri II (İktisat ve Girişimcilik Üniv.Celalabad) Lisans
2011-2012 Siyaset Bilimi (İktisat ve Girişimcilik Üniv.Celalabad) Lisans
2011-2012 UAİ Teorileri I (İktisat ve Girişimcilik Üniv.Celalabad) Lisans
2010-2011 Türkiye Coğrafi Bölgeler SBÖ (Seç II) Lisans
2010-2011 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya SBÖ Lisans
2010-2011 Siyaset Bilimine Giriş SBÖ Lisans
2010-2011 Afetler Coğrafyası Lisans
2010-2011 Harita Bilgisi SBÖ Lisans
2010-2011 Ekonomiye Giriş SBÖ Lisans
2010-2011 Coğrafya Öğretiminde Araç-Gereç-Gezi-Gözlem-Arazi Uyg.SBÖ Lisans
2010-2011 Sosyal Bilgilerin Temelleri SBÖ Lisans
2009-2010 İnsan Hakları ve Demokrasi Lisans
2009-2010 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Lisans
2009-2010 Turizm Coğrafyası Lisans
2009-2010 Afetler Coğrafyası Lisans
2009-2010 Sosyal Bilgilerin Temelleri Lisans
1994-1995 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Lisans
1994-1995 Beşeri Coğrafyada Teori Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü NÜFUS VE GÖÇ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
1994 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1996
2018 Anabilim Dalı Başkanı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2011 Bölüm Başkanı İŞLETME FAKÜLTESİ 2012
1994 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1996
1994 Enstitü Müdür Yardımcısı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1996
2018 Bölüm Başkanı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ