E-posta Telefon
0476 223 0040 | 2100
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2015
  Doktora

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)/

  Tez Adı: ZEKÂ OYUNLARININ TÜRKÇE ve MATEMATİKDERSLERİNDE KULLANILMASI ve ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2010
  Yüksek Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri
 • L

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
PROBLEMS, EXPECTATIONS, AND AMENDMENTS REGARDING DISTANCE EDUCATION LEGISLATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN TURKEY Uluslararası ESGİCE MÜNEVVER,KURŞUN ENGİN,KARAMAN SELÇUK,DEMİREL TURGAY Turkish Online Journal of Distance Education 21 4 2020 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1321332
Examination of Different Reading Strategies with Eye Tracking Measures in Paragraph Questions Uluslararası BAYRAK MEVA,DEMİREL TURGAY,KURŞUN ENGİN Hacettepe University Journal of Education 35 1 2020 http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/plugins/uploads/files/2895-published.pdf
Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri Yöntemleri ve Teknikleri Ulusal KOÇAK ÖMER,DEMİREL TURGAY,KARAKUŞ YILMAZ TÜRKAN,GÖKTAŞ YÜKSEL e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 2 2016 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kafkasegt/article/view/5000163322
The Effects of Mind Games in Math and Turkish Courses on the Achievements and Perceived Problem-Solving Skills of Secondary School Students Uluslararası DEMİREL TURGAY,KARAKUŞ YILMAZ TÜRKAN BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY 50 3 2019 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjet.12624
Investigating the Concerns of First-Time Distance Education Instructors Uluslararası KAYADUMAN HALİL,DEMİREL TURGAY International Review of Research in Open and Distributed Learning 20 5 2019 http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/4467
Blog-enhanced ICT courses: Examining their effects on prospective teachers’ ICT competencies and perceptions Uluslararası GÖKTAŞ YÜKSEL,DEMİREL TURGAY Computers Education 58 3 2012 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360131511002740
Mistakes encountered in manuscripts on education and their effects on journal rejections Uluslararası ÇELİK EMBİYA,GEDİK NURAY,KARAMAN GÜLER,DEMİREL TURGAY,GÖKTAŞ YÜKSEL Scientometrics 98 3 2014 https://link.springer.com/content/pdf/10.10072Fs11192-013-1137-y.pdf
Challenges Faced by Project Competition Participants and Recommended Solutions Uluslararası DEMİREL TURGAY,BAYDAŞ ÖZLEM,YILMAZ RABİA MERYEM,GÖKTAŞ YÜKSEL Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri 13 2 2013
Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Ulusal SADİ YILMAZ SİBEL,ŞEKERCİ ALİ RIZA,KURBAN BETÜL,TOPU FATMA BURCU,DEMİREL TURGAY,TOSUN CEMAL,DEMİRCİ TUBA,GÖKTAŞ YÜKSEL Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi 1 3 2008
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Training Design For The Instructors Lecturing FirstTime Via Distance Education Uluslararası KAYADUMAN HALİL,DEMİREL TURGAY 2nd International Conference onDistance Learning and Innovative Educational Technologies 12.12.2018
An Examination of a Flipped Classroom Practice in Terms of Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education Uluslararası KAYADUMAN HALİL,DEMİREL TURGAY International Open Distance Learning Conference 14.11.2019 http://iodl.anadolu.edu.tr/file/IODL_2019_Conference_Proceedings.pdf
An examination of a flipped classroom practice in terms of seven principles for good practice in undergraduate education Uluslararası KAYADUMAN HALİL,DEMİREL TURGAY INTERNATIONALOPEN DISTANCE LEARNING CONFERENCE 2019 14.11.2019 http://iodl.anadolu.edu.tr/file/IODL_2019_Conference_Proceedings.pdf
Yenilenen İlk ve Ortaöğretim Programlarındaki Teknoloji Entegrasyonu Yansımalarının İncelenmesi Uluslararası KARSLİ VEYSEL,DEMİREL TURGAY,TAŞLIBEYAZ ELİF,KURŞUN ENGİN,KARAMAN SELÇUK 27th International Conference on Educational Sciences, ICES-UEBK 2018 18.04.2018
Using blogs weblogs in higher education Toys or tools Uluslararası DEMİREL TURGAY,Duman Duygu,İncesu Sara,GÖKTAŞ YÜKSEL VIII. International Educational Technology Conference 15.06.2008 ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/219.doc
Öğretim Teknolojilerinin Öğretmen Eğitiminde Kullanımı Öğretim Elemanlarının Görüşleri Uluslararası SADİ YILMAZ SİBEL,TOSUN CEMAL,DEMİREL TURGAY,ARPACIK ÖMER,TOPU FATMA BURCU,TAŞLIBEYAZ ELİF,yolcu hasan,çolak alp,GÖKTAŞ YÜKSEL VIII. International Educational Technology Conference 15.06.2008 ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/200.doc
Blogların Öğretmen Adaylarının Algıları Bilişim Teknolojileri Yeterliklerine Etkileri Uluslararası DEMİREL TURGAY,GÖKTAŞ YÜKSEL 3rd International Computer Instructional Technologies Symposium 07.10.2009
Proje ve beceri yarışmalarında Katılımcıların karşılaştığı zorluklar Uluslararası DEMİREL TURGAY,BAYDAŞ ÖZLEM,YILMAZ RABİA MERYEM,GÖKTAŞ YÜKSEL 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu 04.10.2012
Yüz Yüze Öğretimden Uzaktan Öğretime Geçişte Öğretim Elemanlarının Rol Değişimleri Uluslararası TOPU FATMA BURCU,BAYDAŞ ÖZLEM,DEMİREL TURGAY,KARAMAN SELÇUK IETC 25.05.2011 http://www.iet-c.net/pdf.php?id=2299
Etkileşimli tahtalarla ilgili öğretmen ve öğrenci tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi Uluslararası DEMİREL TURGAY,BİLEN ÖMER,GÜLCÜ ASLAN 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 28.05.2015
Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Tutumları Erzurum Örneği Uluslararası BİLEN ÖMER,TAŞLIBEYAZ ELİF,ÖZDEMİR DURMUŞ,DEMİREL TURGAY 7th International Computer Instructional Technologies Symposium 06.06.2013
Integrating Mind Games into Language and Mathematics Courses A Case Study Uluslararası DEMİREL TURGAY,KARAKUŞ TÜRKAN,KURŞUN ENGİN,esra metin “Accelerate Learning: Racing into the Future” (AECT) 03.11.2015
İşitme Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojiler 2003 2013 Dönemi Makalelerin İçerik Analizi Uluslararası DEMİREL TURGAY,GÖKTAŞ YÜKSEL 1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium 26.06.2013
Zekâ Oyunlarının Türkçe ve Matematik derslerinde kullanılması Bir Durum Çalışması Uluslararası DEMİREL TURGAY,METİN ESRA,KARAKUŞ TÜRKAN Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi (International Play and Toy Congress) 07.05.2015
Akıl oyunlarının Matematik ve Türkçe derslerinde kullanılması geliştirme süreci ve öğretmen öğrenci görüşleri Uluslararası DEMİREL TURGAY,KARAKUŞ YILMAZ TÜRKAN XVIII. Akademik Bilişim Konferansı 30.01.2016 http://ab.org.tr/ab16/bildiri/80.pdf
Öğretmen Görüşlerine Göre İşitme Engelliler Eğitiminde Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri Erzurum Örneği Uluslararası DEMİREL TURGAY,GÖKTAŞ YÜKSEL I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Ith Eurasian Educational Research Congress) 24.04.2014
İngilizce’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretim Teknolojileri Uygulamalarına Yönelik Tasarım İlkelerinin ve Etkinlik Örneklerinin Geliştirilmesi Uluslararası BAYRAK MEVA,DEMİREL TURGAY,KARSLİ VEYSEL,KURŞUN ENGİN,KARAMAN SELÇUK Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu 27.10.2017 http://uets.cumhuriyet.edu.tr/tr/wp-content/uploads/Sempozyum-ozet-bildiri-kitabi-guncel-.pdf
Sınıf içi teknoloji entegrasyon düzeyi belirleme yaklaşımlarının incelenmesi: Etkileşimli tahta örneği Uluslararası DEMİREL TURGAY,BAYRAK MEVA,KURŞUN ENGİN,KARAMAN SELÇUK 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 11.05.2017 http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2017_Ozet.pdf
Paragraf Sorusu Çözerken Soru Kökünden Başlamak Etkili mi? Göz İzleme Ölçümleriyle Doğrulama Çalışması Uluslararası BAYRAK MEVA,DEMİREL TURGAY,KURŞUN ENGİN 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 24.05.2017 http://icits2017.inonu.edu.tr/papers/ICITS2017-AbstractBook-Updated26Dec2017.pdf
Sanal Dünyalarda Kullanılan Öğretim Stratejileri, Yöntemleri ve Teknikleri Uluslararası KOÇAK ÖMER,DEMİREL TURGAY,KARAKUŞ YILMAZ TÜRKAN,GÖKTAŞ YÜKSEL IInd International Eurasian Educational Research Congress 08.06.2015 http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitabC4B12015.pdf
Zekâ Oyunlarının Türkçe ve Matematik Derslerinde Kullanılmasının Ortaokul öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Akademik Başarılarına ve Derse Katılımlarına Etkisi Uluslararası DEMİREL TURGAY,KARAKUŞ YILMAZ TÜRKAN 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS) 16.05.2016 https://erdogan.edu.tr/icits2016/uploads/kitapcik_son.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Açık Öğrenme ve İlgili Araştırmalar Bölüm(ler)
2020 Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri Canlı Ders Araç ve Teknolojilerii Bölüm(ler)
2016 Masaüstü Yayıncılık Görsel Hazırlama Bölüm(ler)
2016 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II Nitel Araştırmada Veri Toplama Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 ANKARA İLİ'NDE ORTA ÖLÇEKLİ BİR İNŞAAT FİRMASINDA MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ŞEYDA BURCU DURĞUN Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İstatistik Lisans
2018-2019 Temel Bilgi Teknolojileri 2 Lisans
2018-2019 Temel Bilgi Teknolojileri 1 Lisans
2018-2019 Özel Öğretim Yöntemleri Lisans
2009-2010 Bilgisayar Ağları ve İletişim Lisans
2016-2017 Bilgisayar 2 Lisans
2017-2018 Bilgisayar 1 Lisans
2017-2018 İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Lisans
2014-2015 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 Lisans
2015-2016 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Lisans
2011-2012 Özel Öğretim Yöntemleri 2 Lisans
2012-2013 Eğitimde Bilişim Teknolojileri 2 Lisans
2013-2014 Eğitimde Bilişim Teknolojileri 2 Lisans
2010-2011 Bilgisayar Ağları ve İletişim Lisans
2012-2013 Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1 Lisans
2013-2014 Eğitimde Bilişim Teknolojileri 1 Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Yeni İngilizce Öğretim Programına Yönelik Teknoloji Destekli Öğretim Etkinliklerinin Tasarlanması ve Uygulanması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Yeni İngilizce Öğretim Programına Yönelik Teknoloji Destekli Öğretim Etkinliklerinin Tasarlanması Ve Uygulanmas Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Etkin öğretim için teknoloji kullanımı: 5. Yılda 2011’e Atatürk üniversitesinde mevcut durum, beklentiler öneriler Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Zekâ Oyunlarının Eğitime Entegrasyonu ve Değerlendirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Blogların Bir Karma Öğrenme Ortamı Olarak Öğretmen Eğitimine Entegrasyonu Araştırmacı BAP
Atatürk üniversitesi blog Servisinin Kurularak yaygınlaştırılması Araştırmacı BAP
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ