turgay-oyman.jpg

Dr. Öğr. Üye.

Turgay OYMANE-posta Telefon
047622300010 | 3725
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Isparta ilinde teşvik ve destek alan işletmelerde memnuniyet düzeyinin ölçülmesi
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2008
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 SİNİR BİLİMİN PAZARLAMA DÜNYASINA ARMAĞANI: NÖROPAZARLAMA DENEYSEL ARAŞTIRMALARI Uluslararası OYMAN TURGAY, YÜCEL NURCAN, TÜFEKCİ ÖMER KÜRŞAD Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 11 26
2022 Reklamlarda Kullanılan Duygusal Çekiciliklerin Elektroesefalografi (EEG) İle Araştırılması Uluslararası TÜFEKCİ ÖMER KÜRŞAD, OYMAN TURGAY Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 9
2017 Isparta İlinde Teşvik Alan İşletmelerde Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi Uluslararası OYMAN TURGAY Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE) 7 2
2021 Kırsal Turizmin Gelişmesinde AB Fonlarının Rolü: Van İli Örneği Uluslararası OYMAN TURGAY SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL SSD Journal 6 25
2020 REKLAMLARDA KULLANILAN DUYGUSAL ÇEKİCİLİKLERİN ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG) İLE ARAŞTIRILMASI Uluslararası TÜFEKCİ ÖMER KÜRŞAD, OYMAN TURGAY 10.30794/pausbed.688409 40
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Örtük Çağrışım Testinin Pazarlamada Kullanımına Yönelik Bir İnceleme Uluslararası OYMAN TURGAY Ufuk Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
2021 Kırsal Turizmin Gelişmesinde AB Fonlarının Rolü: Van İli Örneği Uluslararası OYMAN TURGAY SSD Journal Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
2020 AB'ye Uyum Sürecinde Kırsal Kalkınma Destekleri Uluslararası TOKER ALİ, OYMAN TURGAY 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi www.ankarakongresi.org
2019 Devlet Teşviklerinden Faydalanan Tarımsal İşletmelerde Memnuniyet Düzeyi: Isparta Örneğ Uluslararası OYMAN TURGAY 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi www.ispecongress.org
2019 Nöropazarlama ve Etik Kaygılar Uluslararası OYMAN TURGAY 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi www.ispecongress.org
2018 Televizyon Reklamlarının Tüketicilerde Oluşturduğu Davranışsal Tepkilerin Belirlenmesi Uluslararası TÜFEKCİ ÖMER KÜRŞAD, OYMAN TURGAY 9th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Pazarlamada Multidisipliner Yaklaşımlar: Nöropazarlama ve EEG Uygulamaları Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Lisans
2021-2022 Uluslararası Taşıma ve Depolama Lisans
2021-2022 Türk Dış Ticareti ve Uluslararası Pazarlama Lisans
2021-2022 Gümrük İşletme Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Televizyon Reklamlarının Tüketicilerde Oluşturduğu Davranışsal Tepkilerin Elektroensefalografi (EEG) Aracılığı ile Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: