turgay-oyman.jpg

Dr. Öğr. Üye.

Turgay OYMANE-posta Telefon
047622300010 | 3725
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı: Televizyon reklamlarının tüketicilerde oluşturduğu davranışsal tepkilerin elektroensefalografi (EEG) aracılığı ile belirlenmesine yönelik bir araştırma
 • Y

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Isparta ilinde teşvik ve destek alan işletmelerde memnuniyet düzeyinin ölçülmesi
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2008
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 SİNİR BİLİMİN PAZARLAMA DÜNYASINA ARMAĞANI: NÖROPAZARLAMA DENEYSEL ARAŞTIRMALARI Uluslararası OYMAN TURGAY, YÜCEL NURCAN, TÜFEKCİ ÖMER KÜRŞAD Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 11 26 https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner/issue/52626/621148
2020 Reklamlarda Çekicilik Kullanımı Uluslararası TÜFEKCİ ÖMER KÜRŞAD, OYMAN TURGAY Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 9 https://dergipark.org.tr/tr/pub/vanyyuiibfd/issue/60214
2017 Isparta İlinde Teşvik Alan İşletmelerde Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi Uluslararası OYMAN TURGAY Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE) 7 2 https://www.jocrebe.com/arsiv.html
2021 Kırsal Turizmin Gelişmesinde AB Fonlarının Rolü: Van İli Örneği Uluslararası OYMAN TURGAY SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL SSD Journal 6 25
2020 REKLAMLARDA KULLANILAN DUYGUSAL ÇEKİCİLİKLERİN ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG) İLE ARAŞTIRILMASI Uluslararası TÜFEKCİ ÖMER KÜRŞAD, OYMAN TURGAY Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10.30794/pausbed.688409 40 https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/55392/688409
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Örtük Çağrışım Testinin Pazarlamada Kullanımına Yönelik Bir İnceleme Uluslararası OYMAN TURGAY Ufuk Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
2021 Kırsal Turizmin Gelişmesinde AB Fonlarının Rolü: Van İli Örneği Uluslararası OYMAN TURGAY SSD Journal Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
2020 AB'ye Uyum Sürecinde Kırsal Kalkınma Destekleri Uluslararası TOKER ALİ, OYMAN TURGAY 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi www.ankarakongresi.org
2019 Devlet Teşviklerinden Faydalanan Tarımsal İşletmelerde Memnuniyet Düzeyi: Isparta Örneğ Uluslararası OYMAN TURGAY 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi www.ispecongress.org
2019 Nöropazarlama ve Etik Kaygılar Uluslararası OYMAN TURGAY 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi www.ispecongress.org
2018 Determination of the Behavioral Reactives of the Television Advertisements in the Consumers Uluslararası TÜFEKCİ ÖMER KÜRŞAD, OYMAN TURGAY 9th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education www.stracademy.org
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 İşletmecilik Alanındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analizi Dijital Pazarlamaya Akademik İlginin Yaşam Seyri: Scopus Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz Bölüm(ler)
2020 Pazarlamada Multidisipliner Yaklaşımlar: Nöropazarlama ve EEG Uygulamaları Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Lisans
2021-2022 Uluslararası Taşıma ve Depolama Lisans
2021-2022 Türk Dış Ticareti ve Uluslararası Pazarlama Lisans
2021-2022 Gümrük İşletme Lisans
2022-2023 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Lisans
2022-2023 İNTERMODAL TAŞIMACILIK Lisans
2022-2023 E- TİCARET Lisans
2022-2023 İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ Lisans
2022-2023 TİCARİ İLETİŞİM Lisans
2022-2023 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Lisans
2022-2023 TANITIM VE PAZARLAMA Lisans
2022-2023 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Lisans
2022-2023 PAZARLAMA İLKELERİ Lisans
2022-2023 DAĞITIM KANALLARI Lisans
2022-2023 DEPO YÖNETİMİ Lisans
2022-2023 DENİZCİLİK VE LİMAN YÖNETİMİ -I Lisans
2022-2023 DENİZCİLİK VE LİMAN YÖNETİMİ -II Lisans
2022-2023 LOJİSTİK VE NAKLİYE MEVZUATI -I Lisans
2022-2023 LOJİSTİK VE NAKLİYE MEVZUATI -II Lisans
2022-2023 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Lisans
2022-2023 PAZARLAMA Lisans
2022-2023 Uluslararası Taşıma ve Depolama Lisans
2022-2023 Türk Dış Ticareti ve Uluslararası Pazarlama Lisans
2022-2023 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Televizyon Reklamlarının Tüketicilerde Oluşturduğu Davranışsal Tepkilerin Elektroensefalografi (EEG) Aracılığı ile Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Isparta İlinde Teşvik ve Destek Alan İşletmelerde Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: