E-posta Telefon
0476 223 0010 | 4266
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2018
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (DR)/

  Tez Adı: İstanbul ve Kahire tilavet tavırlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi
 • Y

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Mufaddal b. Seleme'nin Kitabü'l-Melâhi ve Esmaiha adlı eserinin incelenmesi
 • L

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 KUR’AN-I KERİM TİLAVETİNİN MÜZİKAL ANALİZİ (FATİH ÇOLLAK’IN OKUYUŞUNDAN FATiHA SÛRESİ ÖRNEĞİ) Uluslararası Yeprem M. Safa, YAHŞİ TURGUT Sobider 20 https://sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=4016
2022 Salahaddin Safedî’nin Risale fi İlmi’l Mûsikâ ile müellifi meçhul eş-Şeceretu Zati'l-İkmâm el-Haviye li-Usuli’l-Engam isimli eserlerin şekil ve içerik bağlamında karşılaştırılması Uluslararası ÖNCEL MEHMET, YAHŞİ TURGUT Rast Müzikoloji Dergisi 10 4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/rastmd/issue/73086/1188996
2023 Raûf Yektâ Bey Türk Mûsikîsi’nin 24’lü Ses Sistemini Risâletü’ş-Şihâbiyye’den mi Almıştır? Uluslararası ÖNCEL MEHMET, YAHŞİ TURGUT Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 27 2 http://cuid.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/81319/1325151
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 İslam Düşünce Atlası (Yeni Edisyon) Klasik Dönem İbn Hurdâzbih Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2022-2023 Türk Din Mûsikîsi Lisans
2022-2023 İslam Sanatları ve Estetiği Lisans
2022-2023 Türk İslam Sanatları ve Tarihi Lisans
2023-2024 İslam Sanatları ve Estetiği Lisans
2023-2024 Türk Din Mûsikîsi Lisans
2023-2024 Türk İslam Sanatları ve Tarihi Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: