E-posta Telefon
90.476.2230056 | 5036
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2018
  Doktora

  Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yönetim ve Organizasyon/İşletme Ana Bilim Dalı

  Tez Adı: Örgütsel adalet algısının çalışanların işe yabancılaşmasına etkisinde tükenmişliğin ve presenteizmin rolü
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2007
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kalite çemberlerinin performansa etkileri
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1988 - 1992
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 VERGİ BİLİNCİNİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ve İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,MOÇ TURHAN BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL 7 4 https://bmij.org/index.php/1/article/view/1194
2018 DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası MOÇ TURHAN JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES 4 13 http://www.iksadjournal.org/DergiTamDetay.aspx?ID=107
2018 Çalışanların Presenteizm (İşte Sözde Var Olma) Davranışlarının İşe Yabancılaşmalarına Etkisi: Bir Kamu Kurumu Örneği Uluslararası MOÇ TURHAN,İŞCAN ÖMER FARUK İşletme Araştırmaları Dergisi 10 3
2019 Bireylerin Kişilik Tipleri İle Örgütlerde Yaşanan Çatışmalarda Tercih Edilen Çözüm Stratejileri Arasındaki İlişki. Uluslararası MOÇ TURHAN BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL 7 5 https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1273
2023 Çağrı Merkezlerinde Çalışanların Örgütsel Etik İklim Algıları İle Yenilikçi İş Davranışı Ve Psikolojik Güvenlik Algıları Arasındaki İlişki Uluslararası MOÇ TURHAN Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 1 https://dergipark.org.tr/tr/journal/1683/article/1021316/author/production
2023 Sağlık Bölümlerindeki Öğrencilerin Covid 19 Fobisinin Sağlık Algılarına Etkisinde Duygusal Zekânın Rolü Uluslararası MOÇ TURHAN, GÜLBETEKİN EDA Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 32 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2724254
2023 Merhamet Yorgunluğunun İş Stresine ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Hemşireler Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası MOÇ TURHAN Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 12 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2885194
2023 Mükelleflerin Muhasebecilerine Karşı Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası MOÇ TURHAN Parion Akademik Bakış Dergisi 2 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2954558
2023 Zamansal ve Mekânsal Adalet Algısı Kuruma Olan Bağlılığı Etkiler mi? Uluslararası MOÇ TURHAN Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2960466
2023 Korona Fobisinin Alternatif Tıp Ürünleri Satın Alma Niyetine Etkisinde Sağlık Bilincinin Rolü: Iğdır İli Tüketicileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası MOÇ TURHAN, TOKTAMIŞOĞLU SEREN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 25 44 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2690764
2023 Genel Öz Yeterlilik Düzeyinin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisinde Risk Almanın Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Uluslararası MOÇ TURHAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2349649
2023 The Impact of Ethical Leadership on Employee Motivation and Voice. A Study on Call Center Employees in the TRA2 Region. Uluslararası MOÇ TURHAN Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
2023 Kişi İş Uyumunun Psikolojik Sahiplenmeye Etkisinde Resonant Liderliğin Rolü: Iğdır İli Özel Güvenlik Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası MOÇ TURHAN İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 15 4
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2024 THE ROLE OF PERCEIVED RISK ON CONSUMERS' DECISION-MAKING STYLES. A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS. Uluslararası MOÇ TURHAN,KARASU Sakine ASES VIII. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS https://asescongress.com/wp-content/uploads/2024/04/VIII.-ULUSLARARASI-SOSYAL-BILIMLER-KONGRE-KITABI.pdf
2024 YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ÖRGÜT SAĞLIĞINA, ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNE VE İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası MOÇ TURHAN INTERNATIONAL TOPKAPI CONGRESS III https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_153c924a642942b4a4ef77a280a0e642.pdf
2024 PERCEPTION OF GENDER-BASED DISCRIMINATION ON CAREER SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL RESENTMENT IMPACT: FEMALE ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE STAFF AT THE UNIVERSITY A RESEARCH ON THE Uluslararası MOÇ TURHAN,ABA Esra Okur ASES VIII. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONFERENCE https://asescongress.com/wp-content/uploads/2024/04/VIII.-ULUSLARARASI-SOSYAL-BILIMLER-KONGRE-KITABI.pdf
2023 Ethical Lidership Kavramı Üzerine Yapılan Çalışmaların Vosviewer İle Bibliyometrik Analizi. Uluslararası MOÇ TURHAN 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH https://alls-academy.com/index.php/as-proceedings/article/view/612/612
2023 A STUDY ON THE EFFECT OF RELIGIOUS BELIEFS ON CONSUMER BUYING BEHAVIOR Uluslararası MOÇ TURHAN, Turgut Nurhat, ARMUTCU BARIŞ VI. Uluslararası Akademik Çalışmalar Kongresi (ASC-2023 / SONBAHAR) https://asc.academicianstudies.com/wp-content/uploads/2023/12/ASC2023_ozetleri_final.pdf
2023 Zamansal ve Mekânsal Adalet Algılarımız Örgüte Olan Bağlılığımızı Etkiler Mi? Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası MOÇ TURHAN II. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi “Küresel Siyaset ve Ekonomide Yeni Tehditler ve Fırsatlar” 19-20 Ocak 2023 Bingöl Üniversitesi https://iibfkongre.bingol.edu.tr/media/23567/2-congress-abstract-book.pdf
2023 İşletmelerde Yalın Yönetim Uygulamalarının Çalışanların Performansına ve Örgütsel Değişim Direncine Etkisi. Uluslararası MOÇ TURHAN 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu https://www.issris.org/_files/ugd/1dd905_b0f2b8daf3594ff896ff0e4f51f3b99a.pdf
2023 Mobbingin İşe Angaje Olmaya Etkisi Uluslararası MOÇ TURHAN, Erçetin Yasin 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH ICSAR 2023 https://drive.google.com/file/d/1SSKAAQulj6zHiYV8mNvf9Eu7KQJXY0gV/view
2022 Covid-19 Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algılanan Stres Düzeyleri İle İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki Uluslararası MOÇ TURHAN, KAHRAMAN FUAT ICESSER 3rd International Congress on Empirical Social Sciences, Economy, Management and Education Researches https://www.icesser.org/_files/ugd/797a84_81d3d61f070a45b5b753ac29983c2bca.pdf
2022 Covid-19 Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algılanan Stres Düzeyleri İle İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki. Uluslararası MOÇ TURHAN, KAHRAMAN FUAT ICESSER 3rd International Congress on Empirical Social Sciences, Economy, Management and Education Researches https://www.icesser.org/_files/ugd/797a84_81d3d61f070a45b5b753ac29983c2bca.pdf
2022 İŞ YAŞAMINDA YALNIZLAŞMA İLE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ. AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası MOÇ TURHAN AVRASYA 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES https://www.avrasyakongresi.org/_files/ugd/797a84_76c0808234994fbca75adf069badb163.pdf2
2022 İŞ YAŞAMINDA YALNIZLAŞMA İLE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ. AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası MOÇ TURHAN AVRASYA 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES https://www.avrasyakongresi.org/_files/ugd/797a84_da8e41db06b34350a8d17ea61fb5e3ed.pdf
2022 The Effect Of Compassıon Fatigue On Job Stress And Intention To Leave. A Study On Nurses Uluslararası MOÇ TURHAN UNION OF THRACE UNIVERSITIES V. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS. https://utuc2022.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/71/files/UTUC%202022%20ABSTRACT%20BOOK.pdf
2022 Etnosentrizm Ve Dindarlığın Marka Sadakatine Etkisi. Iğdır İli Örneği Uluslararası MOÇ TURHAN, SOYUK SECCAD SOCRATES 6. ULUSLARARASI EĞİTİM, İŞLETME, İKTİSAT VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ https://www.socrateskongresi.org/_files/ugd/797a84_e4617776abe0479ca4012e433ce760da.pdf
2018 Bireyler Arasında Yaşanan Çatışmalar ve Uygulanan Çözüm Stratejileri. Uluslararası MOÇ TURHAN,MOÇ SUZAN IĞDIR I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_c180a59918af498a86587463c4e92243.pdf
2018 DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası MOÇ TURHAN III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_fadf6a13539545568338d5dd6d590535.pdf
2018 Bireyler Arasında Yaşanan Çatışmalar ve Uygulanan Çözüm Stratejileri. Uluslararası MOÇ TURHAN, MOÇ SUZAN I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES https://www.umteb.com/_files/ugd/614b1f_b31e929e97e24635be4c219fdfb8ad2c.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 İŞ DÜNYASINDA YENİLİK YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR YENİLİK YÖNETİMİNDE ETİK UYGULAMALAR Bölüm(ler)
2021 AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM ve İNSAN KAYNAKLARI AİLE İŞLETMELERİNİN YÖNETİM SORUNLARI Bölüm(ler)
2021 21. Yüzyılda Liderlik Vizyoner Liderlik Bölüm(ler)
2020 Dijital Yönetim Bilişim Sistemlerinin Stratejik Yönetimi Bölüm(ler)
2021 Aile İşletmelerinde Yönetim ve İnsan Kaynakları Aile İşletmelerinde Örgütlenme ve Örgüt Tasarımı Bölüm(ler)
2022 Örgütlerde Toksik Davranışlar Mobbing Bölüm(ler)
2022 Güncel Gelişmeler Işığında Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Sağlık Kurumlarında Değişim Yönetimi Bölüm(ler)
2022 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Örgütsel Performans Bölüm(ler)
2022 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KURAMLARI LİDER ÜYE ETKİLEŞİM TEORİSİ Bölüm(ler)
2022 Dijitalleşen Dünyada Yönetsel Yaklaşımlar Çalışanların Güçlendirilmesi Bölüm(ler)
2022 NEGATİF YÖNLERİYLE ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ BİÇİMLERİ ÖRGÜTSEL İNTİKAM Bölüm(ler)
2023 Modern Dünyanın Liderlik Teorileri Resonant Liderlik Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Tüketici tutumu ve sağlık bilincinin organik gıda satın alma niyeti üzerine etkisi Iğdır ili örneği ÖZNUR DUMAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2023 Liderlik tarzlarının örgütsel muhalefet ve psikolojik güvenlik üzerine etkisi: Çağrı merkezi çalışanları üzerine bir çalışma HASRET PARSAK Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 ELEKTRONİK TİCARET Önlisans
2018-2019 Örgütsel Davranış Önlisans
2018-2019 Lojitik Yönetim ve Organizasyon Önlisans
2018-2019 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Önlisans
2018-2019 HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON-1 Önlisans
2018-2019 İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans
2018-2019 Girişimcilik Yüksek Lisans
2018-2019 Kalite Güvnece ve Standartları Lisans
2018-2019 Yönetim ve Organizasyon Lisans
2018-2019 Girişimcilik Önlisans
2018-2019 Hastane Yönetimi ve Organizasyon-2 Önlisans
2018-2019 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2018-2019 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2017-2018 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI-2 Önlisans
2017-2018 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI -1 Önlisans
2017-2018 ELEKTRONİK TİCARET Önlisans
2017-2018 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2017-2018 DEVLET BÜTCESİ Önlisans
2017-2018 VERGİ HUKUKU Önlisans
2017-2018 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2017-2018 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2016-2017 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2016-2017 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2016-2017 DEVLET BÜTCESİ Önlisans
2016-2017 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2015-2016 TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ Önlisans
2015-2016 VERGİ HUKUKU Önlisans
2015-2016 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2015-2016 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2015-2016 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Önlisans
2015-2016 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2014-2015 VERGİ HUKUKU Önlisans
2014-2015 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2014-2015 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2014-2015 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Önlisans
2014-2015 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2013-2014 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Önlisans
2012-2013 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Önlisans
2011-2012 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Önlisans
2012-2013 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2009-2010 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2011-2012 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2009-2010 BİLGİSAYARA GİRİŞ Önlisans
2008-2009 BİLGİSAYARA GİRİŞ Önlisans
2007-2008 BİLGİSAYARA GİRİŞ Önlisans
2004-2005 BİLGİSAYARA GİRİŞ Önlisans
2006-2007 BİLGİSAYARA GİRİŞ Önlisans
2002-2003 BİLGİSAYARA GİRİŞ Önlisans
2013-2014 MESLEK ETİĞİ Önlisans
2012-2013 MESLEK ETİĞİ Önlisans
2012-2013 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Önlisans
2010-2011 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Önlisans
2009-2010 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Önlisans
2007-2008 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Önlisans
2006-2007 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Önlisans
2012-2013 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2013-2014 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2011-2012 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2010-2011 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2006-2007 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2011-2012 VERGİ UYGULAMALARI Önlisans
2010-2011 VERGİ UYGULAMALARI Önlisans
2007-2008 VERGİ UYGULAMALARI Önlisans
2011-2012 MALİYE POLİTİKASI Önlisans
2009-2010 MALİYE POLİTİKASI Önlisans
2004-2005 MALİYE POLİTİKASI Önlisans
2007-2008 MALİYE POLİTİKASI Önlisans
2013-2014 KAMU MALİYESİ Önlisans
2012-2013 KAMU MALİYESİ Önlisans
2008-2009 KAMU MALİYESİ Önlisans
2006-2007 KAMU MALİYESİ Önlisans
2013-2014 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2012-2013 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2011-2012 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2010-2011 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2009-2010 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2008-2009 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2007-2008 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2006-2007 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2004-2005 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2005-2006 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2003-2004 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2002-2003 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2000-2001 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2013-2014 VERGİ HUKUKU Önlisans
2012-2013 VERGİ HUKUKU Önlisans
2011-2012 VERGİ HUKUKU Önlisans
2010-2011 VERGİ HUKUKU Önlisans
2009-2010 VERGİ HUKUKU Önlisans
2008-2009 VERGİ HUKUKU Önlisans
2007-2008 VERGİ HUKUKU Önlisans
2006-2007 VERGİ HUKUKU Önlisans
2005-2006 VERGİ HUKUKU Önlisans
2004-2005 VERGİ HUKUKU Önlisans
2003-2004 VERGİ HUKUKU Önlisans
2002-2003 VERGİ HUKUKU Önlisans
2000-2001 VERGİ HUKUKU Önlisans
2019-2020 Sporda Örgütsel Davranış Yüksek Lisans
2019-2020 Tarım İşletmelerinde Örgütsel Davranış Yüksek Lisans
2019-2020 Tarım İşletmelerinde İstatiksel Hesaplama ve Veri Analizi Yüksek Lisans
2019-2020 Örgütsel Davranış Önlisans
2019-2020 İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans
2019-2020 Girişimcilik ve Küçük İşletmeler Lisans
2019-2020 Yönetim ve Organizasyon Lisans
2020-2021 Optisyenlik İşletmeciliği Önlisans
2020-2021 Çağdaş Yönetim Teknikleri Lisans
2020-2021 Yönetim ve Organizasyon Lisans
2020-2021 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
2020-2021 İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans
2020-2021 Girişimcilik Yüksek Lisans
2020-2021 Sporda Örgütsel Davranış Yüksek Lisans
2020-2021 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Önlisans
2020-2021 Kurumsal Yönetim Lisans
2020-2021 Tarım İşletmelerinde Örgütsel Davranış Yüksek Lisans
2021-2022 Tarım İşletmelerinde İstatiksel Hesaplama ve Veri Analizi Yüksek Lisans
2021-2022 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası Yüksek Lisans
2021-2022 Örgütsel Davranış Teori ve Uygulamaları Yüksek Lisans
2021-2022 İşletme Bilgi Sistemleri Lisans
2021-2022 E- İşletmecilik Lisans
2021-2022 Yönetim ve Organizasyon Lisans
2022-2023 Kurumsal Yönetim Lisans
2022-2023 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
2022-2023 Örgütsel Davranış Lisans
2019-2020 Örgütsel Davranış Lisans
2018-2019 İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans
2018-2019 İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans
2018-2019 Yönetim ve Organizasyon Lisans
2020-2021 Tarım İşletmelerinde İstatiksel Hesaplama ve Veri Analizi Yüksek Lisans
2018-2019 İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans
2022-2023 Kobi`lerin Yönetim Ve Organizasyonu Yüksek Lisans
2022-2023 İşletmelerde Yönetim Sorunları Yüksek Lisans
2019-2020 İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans
2019-2020 Girişimcilik Yüksek Lisans
2021-2022 İşletmelerde Yönetim Sorunları Yüksek Lisans
2021-2022 Kobi`lerin Yönetim ve Organizasyonu Yüksek Lisans
2021-2022 Kurumsal Yönetim Lisans
2021-2022 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
2021-2022 E-İşletmecilik Lisans
2022-2023 Örgütlerde Toksik Davranışlar Yüksek Lisans
2022-2023 Örgütsel Davranış Teori ve Uygulamaları Yüksek Lisans
2022-2023 Stratejik Yönetim Lisans
2022-2023 E-İşletmecilik Lisans
2022-2023 Yönetim ve Organizasyon Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 MYO/Yüksekokul Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2022
2018 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021