turkan-arik.webp

Dr. Öğr. Üye.

Türkan ARIKE-posta Telefon
| 7534
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  Azerbaycan Bilimler Akademisi

  2006 - 2010
  Doktora

  TARİH

  Tez Adı: Azerbaycan Türklerinin Yaşamında İslamiyet Öncesi Merasimler, Ayinler ve İnançlar
 • Y

  Nahçivan Devlet Üniversitesi

  2002 - 2005
  Yüksek Lisans

  TARİH

  Tez Adı: XX Yüzyılda Nahçıvan’da Etnodemografik ve Etnik Medeni Değişiklikler
 • L

  Nahçivan Devlet Üniversitesi

  1998 - 2002
  Lisans

  TARİH

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2007 Mahsuldarlıkla İlgili İnanç Yerlerimiz- “Sütlü Nine Piri Ulusal ARIK TÜRKAN Nаhçıvаn Devlet Universitesinin, Bilim Eserleri Dergisi
2018 Azerbaycan Türklerinde “Ağaç Süsleme”, “Şah Bezeme” Âdetinin Eski Türk Kültüründe Yeri ve Önemi. Uluslararası ARIK TÜRKAN Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu 17-19 Kasım 2016 baım yılı 2018
2018 Iğdır İli ve Çevresindeki Taş Koç Heykelleri ile İlgili Unutulmuş Eski Türk İnançları Uluslararası ARIK TÜRKAN Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu 5-7 Kasım 2015, Basım Yılı Ankara 2018
2020 Türk Kültüründe Atla İlgili İnanışlar Uluslararası ARIK TÜRKAN Azerbaycan Arkeolojisi 23 2
2009 Nahçivan- Anadolu Halk İnançlarında Doğum Uluslararası GADİRZADE TÜRKAN Yol Bilim Kültür Araştırma Dergisi 30
2018 Azerbaycan Türk Kültüründe Çille Bayrami, Çille Karpuzu. Uluslararası ARIK TÜRKAN 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi 26-27 Mayıs 2018 Eskişehir
2018 Iğdır İli Çevresinde Ölü Bayramı ve Gebir Üstü Âdeti. Uluslararası ARIK TÜRKAN II. Uluslararası IğdırSempozyumu 9-11 Ekim 2017, Basım Yılı 2018
2018 Azerbaycan’ın Nahçıvan Bölgesinde Yağmurla İlgili İnanışlar ve Yağmur Çağırma Merasimleri Uluslararası ARIK TÜRKAN Türk Kültürü Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dregisi 85
2017 Azerbaycan Türk Kültüründe Hıdır- Nebi Bayramı Uluslararası ARIK TÜRKAN Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 5 11
2014 Ailelerin Kışa Hazırlığında Tuzun Önemi Ulusal ARIK TÜRKAN,GÜNGÖRMEZ HAKAN Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Arkeolojisi ve Etnografyası Aktüel Problemleri Dergisi 1 1
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Çarlık Rusiya’nın Göç Siyaseti Kapsamında Ermenilerin Nahçıvan Bölgesine Yerleştirilmesi. Uluslararası ARIK TÜRKAN Karabağ Dünen, Bu Gün ve Sabah
2018 Iğdır İli ve Çevresinde Ölümle İlgili İnanışlar ve Ölü Bayramı (Kabir Üstü) Uluslararası ARIK TÜRKAN II Uluslarası Iğdır Sempozyumu
2017 Beliefs about Death in Iğdır Province and Dead’xxs Day Uluslararası ARIK TÜRKAN II. International Iğdır Symposium http://sempozyum.igdir.edu.tr
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2017 Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası Bölüm(ler)
2021 Doğu Akdeniz'in Kilidi KIBRIS Tümü
2006 İslamiyet Öncesi Adetler, İnamlar ve Merasimler Tümü
2021 KAĞIZMAN Coğrafya, Tarih, Kültür ETNOGRAFİK VERİLER IŞIĞINDA KAĞIZMAN’DA TANDIR VE EKMEK KÜLTÜRÜ Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Kafkas milliyetçiliğinin Anadolu'ya ve Orta Asya'ya etkileri MEHTİ ÇİFTÇİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Oğuzların Salur boyunun siyasi ve sosyo-kültürel tarihi ALİ ULAMAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Kafkasya'da müridizm hareketi ve Şeyh Şamil YAĞMUR BURAK Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyeti I-II-III-IV Lisans
2017-2018 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyeti I-II-III-IV Lisans
2014-2015 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyeti I-II-III-IV Lisans
2014-2015 İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti I-II Lisans
2013-2014 İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti I-II Lisans
2014-2015 Orta Asya Türk Tarihi I- II Lisans
2013-2014 Orta Asya Türk Tarihi I- II Lisans
2017-2018 Orta Asya Türk Tarihi I- II Lisans
2016-2017 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyyetleri I- II-III-IV Lisans
2016-2017 Otra Asya Türk Tarihi I-II Lisans
2016-2017 İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Medeniyyeti I-II Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: