E-posta Telefon
| 7534
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  Azerbaycan Bilimler Akademisi

  2006 - 2009
  Doktora

  Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

  Tez Adı: Azerbaycan Türklerinin Yaşamında İslamiyet Öncesi Merasimler, Ayinler ve İnançlar
 • Y

  Nahçivan Devlet Üniversitesi

  2002 - 2005
  Yüksek Lisans

  Nahçıvan Devlet Üniversitesi

  Tez Adı: XX Yüzyılda Nahçıvan’da Etnodemografik ve Etnik Medeni Değişiklikler
 • L

  Nahçivan Devlet Üniversitesi

  1998 - 2002
  Lisans

  Nahçıvan Devlet Üniversitesi

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Azerbaycan’ın Nahçıvan Bölgesinde Yağmurla İlgili İnanışlar ve Yağmur Çağırma Merasimleri Uluslararası Türk Kültürü Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dregisi 85
Iğdır İli ve Çevresindeki Taş Koç Heykelleri ile İlgili Unutulmuş Eski Türk İnançları Uluslararası Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu 5-7 Kasım 2015, Basım Yılı Ankara 2018
Azerbaycan Türklerinde “Ağaç Süsleme”, “Şah Bezeme” Âdetinin Eski Türk Kültüründe Yeri ve Önemi. Uluslararası Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu 17-19 Kasım 2016 baım yılı 2018
Iğdır İli Çevresinde Ölü Bayramı ve Gebir Üstü Âdeti. Uluslararası II. Uluslararası IğdırSempozyumu 9-11 Ekim 2017, Basım Yılı 2018
Azerbaycan Türk Kültüründe Çille Bayrami, Çille Karpuzu. Uluslararası 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi 26-27 Mayıs 2018 Eskişehir
Azerbaycan Türk Kültüründe Hıdır- Nebi Bayramı Uluslararası Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 5 11
Mahsuldarlıkla İlgili İnanç Yerlerimiz- “Sütlü Nine Piri Ulusal Nаhçıvаn Devlet Universitesinin, Bilim Eserleri Dergisi
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Iğdır İli ve Çevresinde Ölümle İlgili İnanışlar ve Ölü Bayramı (Kabir Üstü) Uluslararası II Uluslarası Iğdır Sempozyumu 09.10.2018
Beliefs about Death in Iğdır Province and Dead’xxs Day Uluslararası II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2017 Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası Bölüm(ler)
2006 İslamiyet Öncesi Adetler, İnamlar ve Merasimler Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2016-2017 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyyetleri I- II-III-IV Lisans
2016-2017 Otra Asya Türk Tarihi I-II Lisans
2016-2017 İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Medeniyyeti I-II Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2016 Anabilim Dalı Başkanı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ