E-posta Telefon
- | 4436
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2014
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOKİMYA (DR)/

  Tez Adı: Mitokondrial glutamat dehidrogenaz enziminin koyun karaciğerinden saflaştırılması, karakterizasyonu ve enzim aktivitesi üzerine bazı metal iyonlarının etkilerinin incelenmesi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOKİMYA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İnsan eritrositlerinden saflaştırılan karbonik anhidraz I ve II izoenzimlerinin aktiviteleri üzerine antiülser, glukokortikoid ve ürolojik ilaçların etkilerinin incelenmesi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Lisans

  FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 A Comparison of the Inhibitory Effects of Anti-Cancer Drugs on Thioredoxin Reductase and Glutathione S-Transferase in Rat Liver Uluslararası Özgençli İlknur,KILIÇ DERYANUR,GÜLLER UĞUR,ÇİFTCİ MEHMET,KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN,BUDAK HARUN Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 18 14 http://www.eurekaselect.com/165214/article
2019 In Vitro Inhibition Effect and Molecular Docking Study of Curcumin, Resveratrol, and Quercetin on Human Erythrocyte Glutathione Transferase Uluslararası AKSOY MİNE, KARAMAN MUHAMMET, GÜLLER PINAR, GÜLLER UĞUR, KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN Current Enzyme Inhibition 15 3 http://dx.doi.org/10.2174/1573408016666191231123544
2014 Purification of Glutathione S Transferase From Bonito Sarda Sarda Liver And Investigation of Metal Ions Effects on Enzyme Activity Ulusal GÜLLER UĞUR,TAŞER PINAR,ÇİFTCİ MEHMET,KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 42 3 https://dergipark.org.tr/en/pub/hjbc/issue/61893/926242
2021 Daily oxygen supplementation to the incubator at different stages of embryonic development alters the activity of antioxidant enzymes in the lung tissue of broiler chicks at a high altitude Uluslararası BABACANOĞLU ELİF, GÜLLER UĞUR British Poultry Science 62 3 http://dx.doi.org/10.1080/00071668.2020.1864809
2021 Resorcinol Derivatives as Human Acetylcholinesterase Inhibitor: An In Vitro and In Silico Study Ulusal GÜLLER UĞUR International Journal of Chemistry and Technology 5 2 http://dx.doi.org/10.32571/ijct.944620
2021 A study on the effects of inhibition mechanism of curcumin, quercetin, and resveratrol on human glutathione reductase through in vitro and in silico approaches Uluslararası GÜLLER PINAR,KARAMAN MUHAMMET,GÜLLER UĞUR,AKSOY MİNE,KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 39 5 http://dx.doi.org/10.1080/07391102.2020.1738962
2020 Effects of different LED light spectra on rainbow trout(Oncorhynchus mykiss): in vivo evaluationof the antioxidant status Uluslararası GÜLLER UĞUR,ÖNALAN ŞÜKRÜ,ARABACI MUHAMMED,KARATAŞ BORAN,Yaşar Muhterem,KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 46 3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32860607/
2021 Antibacterial properties and carbonic anhydrase inhibition profiles of azido sulfonyl carbamate derivatives Uluslararası GÜLLER PINAR, ATMACA UFUK, GÜLLER UĞUR, ÇALİŞİR ULAŞ, Dursun Feray Future Medicinal Chemistry 13 15 http://dx.doi.org/10.4155/fmc-2020-0387
2021 Enzymes inhibition profiles and antibacterial activities of benzylidenemalononitrile derivatives Uluslararası GÜLLER PINAR, Dağalan Ziya, GÜLLER UĞUR, ÇALİŞİR ULAŞ, NİŞANCI BİLAL Journal of Molecular Structure 1239 http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.130498
2021 Radical Scavenging and Antiacetylcholinesterase Activities of Ethanolic Extracts of Carob, Clove, and Linden Uluslararası GÜLLER UĞUR,GÜLLER PINAR,ÇİFTCİ MEHMET Alternative Therapies in Health and Medicine 27 5 http://www.alternative-therapies.com/abstract/index.html?id=9954
2021 Bioanalysis of total phenolic contents, volatile compounds, and radical scavenging activities of three wild edible mushrooms Uluslararası KUMLAY AHMET METİN, KOÇAK MEHMET ZEKİ, KOYUNCU MUBİN, GÜLLER UĞUR Studia Universitatis Babeș-Bolyai Chemia 66 4 http://dx.doi.org/10.24193/subbchem.2021.4.10
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Inhibitory Potencies of Syringic Acid, Ellagic Acid and Fumaric Acid on Human Glutathione Reductase Uluslararası GÜLLER UĞUR 13th International Conference on Engineering & Natural Sciences https://www.ispecongress.org/_files/ugd/d0a9b7_ce61659625b149fd8d32f674a575b30e.pdf
2021 Investigation of the Effects of Some Resorcinol Derivatives on Human Erythrocyte CA-I Activity by İn Vitro and İn Silico Methods Uluslararası GÜLLER UĞUR ISPEC 10th International Conference on Engineering & Natural Sciences https://www.ispecongress.org/_files/ugd/d0a9b7_a0506288d81c4914825ecc92a07898aa.pdf
2018 Effects of Some Chemicals on The Activity of Human Erythrocytes Glutathione S-Transferase Uluslararası GÜLLER UĞUR,GÜLLER PINAR SANKO University Innovation in Medicine Summit-­4 http://www.tiptainovasyon.org/2018-inovasyon-kongre-kitapcigi.pdf
2018 Lepista personata Mantarının Bazı Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası GÜLLER PINAR, KAYA ELİF DUYGU, KOÇAK MEHMET ZEKİ, GÜLLER UĞUR I. İnternational Iğdır Congress on multidisciplinary Studies https://d78ea76a-1faa-490b-96df-3833ce6eddb7.filesusr.com/ugd/614b1f_5201df91da54404b85f5220491e7fe02.pdf
2018 Effects Of Morin and Sorbic Acid On The Activity Of Human Erythrocytes Glutathione Reductase Uluslararası GÜLLER UĞUR SANKO University Innovation in Medicine Summit-­‐4 http://www.tiptainovasyon.org/2018-inovasyon-kongre-kitapcigi.pdf
2016 Assessment of antioxidant enzymes and acetylcholine esterase enzyme activities in liver gill and brain tissues of rainbow trout grown under different light wavelengths Uluslararası GÜLLER UĞUR,ÖNALAN ŞÜKRÜ,ARABACI MUHAMMED,KARATAŞ BORAN,YAŞAR Muhterem,KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN The 41st FEBS Congress https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/febs.13808
2016 İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Glutatyon Redüktaz Enzimi Aktivitesi Üzerine Bazı Fenolik Bileşiklerin Etkilerinin İncelenmesi Ulusal AKSOY MİNE, GÜLLER PINAR, GÜLLER UĞUR, KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN 16. Ulusal Kromatografi Kongresi
2016 İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Glutatyon S-Transferaz Enzim Aktivitesi Üzerine Kurkumin, Kuersetin ve Resveratrol Fenolik Bileşiklerinin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi Ulusal AKSOY MİNE,GÜLLER PINAR,GÜLLER UĞUR,KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN 16. Ulusal Kromatografi Kongresi
2016 İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Glutatyon Redüktaz Enzimi Aktivitesi Üzerine Bazı Fenolik Bileşiklerin Etkilerinin İncelenmesi Ulusal GÜLLER UĞUR, AKSOY MİNE, GÜLLER PINAR, KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN 16. Ulusal Kromatografi Kongresi
2015 Investigation of some plant extracts effects on activity of human erythrocyte acetylcholinesterase enzyme Uluslararası GÜLLER PINAR, GÜLLER UĞUR, ÇİFTCİ MEHMET The Second mediterranen Symposium on Medicinal and Aromtic Plants
2015 İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi Ulusal GÜLLER PINAR,GÜLLER UĞUR,ÇİFTCİ MEHMET 15. Ulusal Kromatografi Kongresi
2015 Bazı Antineoplastik Ajanların Sıçan Karaciğerinden Saflaştırılan Mitokondriyal Tiyoredoksin Redüktaz Enzimi Üzerine in Vitro Etkilerinin İncelenmesi Ulusal ÖZGENÇLİ İLKNUR,GÜLLER UĞUR 15. Ulusal Kromatografi Kongresi
2015 Investigation of some plant extracts effects on activity of human erythrocyte acetylcholinesterase enzyme Uluslararası ÇİFTCİ MEHMET,TAŞER PINAR,GÜLLER UĞUR The Second mediterranen Symposium on Medicinal and Aromtic Plants
2015 Investigation of the effects of extracts from some diuretic plants on the activity of human erythrocytes cabonic anhydrase II Uluslararası AKSOY MİNE,TAŞER PINAR,GÜLLER UĞUR,ÇİFTCİ MEHMET,KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN The Second mediterranen Symposium on Medicinal and Aromtic Plants
2013 Palamut (Sarda sarda) Karaciğerinden Glutatyon S-Transferaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Metal İyonların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Ulusal GÜLLER UĞUR, TAŞER PINAR, ÇİFTCİ MEHMET, KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN Kromatografi 2013 Kongresi
2012 Inhibitory Effects of Some Metals on Carbonic Anhydrase Prufied from Bonito (Sarda sadra) Brain Uluslararası GÜLLER UĞUR,ŞENGÜL BÜLENT,ÖNALAN ŞÜKRÜ,BEYDEMİR ŞÜKRÜ,ÇİLTAŞ ABDULKADİR,KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA)
2012 Bazı Metal İyonlarının Palamut Solungacından Saflaştırılan Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi Ulusal ŞENGÜL BÜLENT,ÖNALAN ŞÜKRÜ,GÜLLER UĞUR,BEYDEMİR ŞÜKRÜ,ÇİLTAŞ ABDULKADİR,KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN Kromatografi 2012 Kongresi
2011 İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Glukokortikoid İlaçların Etkileri Ulusal GÜLLER UĞUR,KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN,BEYDEMİR ŞÜKRÜ Kromatografi 2011 Kongresi
2011 İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Antiülser İlaçların Etkileri Ulusal GÜLLER UĞUR,KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN,BEYDEMİR ŞÜKRÜ Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi
2010 İnsan Eritrositlerinden Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi Ulusal GÜLLER UĞUR,BEYDEMİR ŞÜKRÜ,KÜFREVİOĞLU ÖMER İRFAN Kromatografi 2010 Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2018 Bazı emülgatörlerin glutensiz kek üretiminde kalite üzerine etkileri ŞAKİR KOÇAK Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Polifenol oksidaz enziminin posof badele elmasından (Malus domestica L.) saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı kimyasalların ve metal iyonlarının enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi AYHAN ÇİĞDEM Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2017-2018 Yazım ve Sunum Teknikleri Lisans
2017-2018 Temel Bilişim Teknolojileri Lisans
2018-2019 İş Hukuku Lisans
2017-2018 İş Hukuku Lisans
2016-2017 Gıda Teknoloji Laboratuvarı Lisans
2017-2018 Kimyasal Tepkime Mühendisliği Lisans
2017-2018 Genel Kimya II Lisans
2016-2017 Kimya Lisans
2017-2018 Gıda Katkı Maddeleri Lisans
2017-2018 Biyoteknoloji Lisans
2018-2019 Gıda Kimyası Lisans
2017-2018 Gıda Kimyası Lisans
2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2017-2018 Mikrobiyal Genetik Yüksek Lisans
2016-2017 Mikrobiyal Genetik Yüksek Lisans
2018-2019 Mikrobiyal Genetik Yüksek Lisans
2018-2019 Mezuniyet Projesi Lisans
2016-2017 Mezuniyet Projesi Lisans
2017-2018 Mezuniyet Projesi Lisans
2015-2016 Mezuniyet Projesi Lisans
2018-2019 Analitik Kimya Lisans
2017-2018 Analitik Kimya Lisans
2016-2017 Analitik Kimya Lisans
2018-2019 Fizikokimya Lisans
2017-2018 Fizikokimya Lisans
2016-2017 Fizikokimya Lisans
2018-2019 Gıda Biyokimyası Lisans
2017-2018 Gıda Biyokimyası Lisans
2016-2017 Gıda Biyokimyası Lisans
2015-2016 Gıda Biyokimyası Lisans
2018-2019 Enzim Teknolojisi Yüksek Lisans
2017-2018 Enzim Teknolojisi Yüksek Lisans
2016-2017 Enzim Teknolojisi Yüksek Lisans
2015-2016 Enzim Teknolojisi Yüksek Lisans
2018-2019 Protein Saflaştırma Yöntemleri Yüksek Lisans
2017-2018 Protein Saflaştırma Yöntemleri Yüksek Lisans
2015-2016 Protein Saflaştırma Yöntemleri Yüksek Lisans
2016-2017 Protein Saflaştırma Yöntemleri Yüksek Lisans
2015-2016 Mikrobiyal Genetik Yüksek Lisans
2015-2016 Analitik Kimya Lisans
2015-2016 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2014-2015 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2014-2015 Protein Saflaştırma Yöntemleri Yüksek Lisans
2014-2015 Enzim Teknolojisi Yüksek Lisans
2014-2015 Fizikokimya Lisans
2014-2015 Mezuniyet Projesi Lisans
2014-2015 Gıda Biyokimyası Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Koyun karaciğerinden glutamat dehidrogenaz enziminin saflaştırılması karakterizasyonu ve bazı kimyasalların enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Koşullarında Yerel Olarak Yetişen Üzüm Çeşitlerinin (Yezandayi, Kuzu Kuyruğu, Kerim Gandi, El-Hakkı, Miskali, Askeri, Haçabaş, Erzincan Karası ve İnek Emceği) Çekirdeklerinin Bazı Antioksidan Özelliklerinin, Fenolik İçeriklerinin Belirlenmesi ve İnsan Ertitrosit TrxR ve GST Enzimleri Üzerine in vitro Etkilerinin İncelenmesi Araştırmacı -Tübitak 1002
Posof Elmasından Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2015 poster üçüncülük ödülü UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diğer İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi
2015 Poster birincilik ödülü UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diğer Bazı Antineoplastik Ajanların, Sıçan Karaciğerinden Saflaştırılan Mitokondriyal Tiyoredoksin Redüktaz Enzimi Üzerine in Vitro Etkilerinin İncelenmesi
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2015 MYO/Yüksekokul Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2017 Komisyon Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2017 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2016 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2015 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2017 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018
2017 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018