no-foto2.png

Doç. Dr.

Ünsal TAZEGÜLE-posta Telefon
04762230010 | 3302
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2017
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Elit düzeydeki erkek sporcuların narsisizm düzeyleri ve beden algıları arasındaki ilişkinin araştırılması
 • Y

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2012
  Yüksek Lisans

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL)/

  Tez Adı: Güreşçilerin kişilik özellikleri ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 • L

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Lisans

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2016 Comparing the social anxiety levels and communication skills of students at different secondary schools Uluslararası BÜYÜKBASMACI YUNUS EMRE, TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Physical Education, Sports and Health 3 4 https://www.kheljournal.com/archives/2016/vol3issue4/PartF/3-4-31-882.pdf
2016 BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARIN OLUMLU DÜŞÜNME DÜZEYLERİ İLE BEDENLERİNİ BEGENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL the Journal of Academic Social Sciences 37 37 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=11758
2012 A COMPARISON OF THE LEVELS OF AGGRESSION AND ASSERTIVENESS BETWEEN AMPUTEE AND HEARING-IMPAIRED FOOTBALL PLAYERS Uluslararası ACET MEHMET,TAZEGÜL ÜNSAL INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH 4 3
2017 16 HAFTALIK EGZERSİZ PROGRAMININ BEDEN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL Social Sciences Studies Journal 3 9 http://www.sssjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=70
2017 THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NARCISSISM AND POSITIVE THINKING LEVELS OF PHYSICAL DISABLED ATHLETES Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL European Journal of Social Sciences Studies 2 1 http://oapub.org/soc/index.php/EJSSS/issue/view/6
2017 VÜCUT GELİŞTİME BRANŞINDAKİ ERKEK SPORCULARIN NARSİSİZM DÜZEYLERİ ve BEDEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,GÜVEN ÖZBAY International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 4 13 http://www.jshsr.org/DergiTamDetay.aspx?ID=227
2017 THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEENPERSONAL PROPERTIES AND BODY APPRECIATION OFPHYSICALLY DISABLED ATHLETES Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL European Journal of Physical Education and Sport Science 3 1
2016 Elit Düzeydeki Tenisçilerin Olumlu Düşünme Düzeyleri ile Bedenlerini Beğenmeleri Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİARAŞTIRMALARI DERGİSİ 5 8 http://dergipark.gov.tr/itobiad/issue/25175
2013 The Comparision of Narcissism Levels of Theathletes at Individual Sports Accordıng to Their Socio-Demographic Features Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,SOYKAN AYTEKİN American International Journal of Contemporary Research 3 7 http://www.aijcrnet.com/journal/index/490
2013 The determination of the relationship betweenlevels of narcissim and motivational trends in thecontact sports Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL JOURNAL OF HUMAN SPORT EXERCISE 8 3 https://www.jhse.ua.es/issue/view/2013-v8-n3
2021 Dissociative Identity Disorder Scan in National Wrestlers and Comparison According to Several Variables Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL Indonesian Journal of Sport Management 1 2 https://ejournal.unma.ac.id/index.php/ijsm/article/view/1065/928
2018 Comparison of the Narcissism Level of the Bodybuilders before and after the Application of Anabolic Steroid Cure Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL Universal Journal of Educational Research 6 http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2018.060603
2016 THE DIFFERENCE BETWEEN INDIVIDUALS DOING SPORTS OR NOT IN TERMS OF THEIR STRESS COPING STYLES Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL IJRDO-Journal of Educational Research 1 4 https://www.ijrdo.org/index.php/er/article/view/531/490
2021 Determining The Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism Levels Of Athletes Ulusal ALTUNHAN ABDULLAH, TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of pharma and Bio Sciences 11 6 http://dx.doi.org/10.22376/ijpbs/lpr.2021.11.6.l144-149
2012 Bireysel sporcuların stresle başa çıkma tarzlarının karşılaştırılması Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 3 2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/190506
2021 Serebral palsi ve egzersiz Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL, ATAR ÖZDEMİR, FERAH TAZEGÜL MERVE TOTBID Dergisi 20 3 http://dx.doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2021.58
2021 Determining The Relationship Between Exercise Dependence And Narcissism Levels Of Athletes Uluslararası ALTUNHAN ABDULLAH, TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Life science and Pharma Research 11 6 https://www.ijlpr.com/current-issue.php
2021 Uma pesquisa sobre a relação entre os níveis de vício dos estudantes universitários na internet e inteligências múltiplas Uluslararası ALTUNHAN ABDULLAH, TAZEGÜL ÜNSAL Revista on line de Política e Gestão Educacional 25 2 http://dx.doi.org/10.22633/rpge.v25i2.15496
2020 Identification of the Relationship Between Life Satisfaction and Narcissism Levels of University Students Uluslararası KARAKULAK İZZET,TAZEGÜL ÜNSAL International Education Studies 13 7 http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/0/43004
2016 DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BİREYLERİN SOSYOTROPİK-OTONOMİK KİŞİLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası BÜYÜKBASMACI YUNUS EMRE, TAZEGÜL ÜNSAL the Journal of Academic Social Sciences 37 37 http://dx.doi.org/10.16992/asos.11727
2021 Comparison of Body Perception of Bodybuilding Athletes pre and post Anabolic Steroid Cycle Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL, BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET Progress in Nutrition 23 1 https://mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/11569
2017 TANRI İÇİN KURBAN EDİLEN FUTBOLCULAR Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL the Journal of Academic Social Sciences 52 52 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=12596
2017 Farklı Toplumlarda Polo Sporu Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİARAŞTIRMALARI DERGİS 6 3
2017 FARKLI TOPLUMLARDA FUTBOLUN TARİHİ Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 64 http://akademikbakis.org/index.php
2017 DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİKÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL JOURNAL OF SOCIALAND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH 4 15 http://www.jshsr.org/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=15
2017 GENÇ FUTBOLCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE EGO VE GÖREV YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL the Journal of Academic Social Sciences 50 50 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=12474
2015 VÜCUT GELİŞTİRME SPORCULARI İLE FARKLI SPOR DALLARINDAKİ SPORCULARIN VE SPOR YAP Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,GÜVEN ÖZBAY The Journal of Academic Social Science Studies 3 Number: 33 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2770
2016 BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası KARA TAYFUN,TAZEGÜL ÜNSAL the Journal of Academic Social Sciences 38 38 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=11739
2014 SPORUN KİŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Academic Social Science Studies 8 Number: 25-I http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2352
2016 INVESTIGATION OF ASSERTIVENESS OF YOUNG WRESTLERS IN TERMS OF SOCIO DEMOGRAPHICAL PERSPECTIVE Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL European Journal of Physical Education and Sport Science 2 2 http://oapub.org/edu/index.php/ejep/pages/view/indexing
2013 The Determination of the Relationship between Levels ofNarcissim and Motivational Trends in the Individual Sport Branche Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,SOYKAN AYTEKİN American Journal of Sports Science and Medicine 1 3 http://pubs.sciepub.com/ajssm/1/3/2/abstract.html
2016 ELİT GÜREŞÇİLERİN TARTI ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Academic Social Science Studies 5 Number: 46 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3302
2013 BOKSÖRLERIN MOTIVASYONYÖNELIMLERI VE NARSISIZM DÜZEYLERI ARASINDAKI ILISKININ IN Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Academic Social Science Studies 65 6 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1553
2016 SPOR YAPAN BİREYLERİN AHLAKİ OLGUNLUK VE NARSİSİM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası PARLAKKILIÇ ŞENİZ,TAZEGÜL ÜNSAL the Journal of Academic Social Sciences 38 38 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=11813
2015 ELİT DÜZEYDEKİ SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI A Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Academic Social Science Studies 10 Number: 40 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3102
2011 FUTBOL SEYİRCİSİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYİNİNSOSYODEMOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,ERSOY ADNAN,SANCAKLI HAMDİ Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi (USAD) 3 2
2018 FARKLI TOPLUMLARDAKİ GELENEKSEL GÜREŞLER Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 13 http://www.avrasyad.com/OncekiSayilar.aspx
2018 ELİT DÜZEYDEKİ TENİSÇİLERİN OLUMLU DÜŞÜNME VE YAŞAMABAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 67 http://akademikbakis.org/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=67
2015 Comparison on motivation levels of sports people whorank among top three in Championships of Turkey inpersonal Branches Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Physical Education, Sports and Health 2 2 http://www.kheljournal.com/archives/2015/vol2issue2/PartB/2-1-53.pdf
2015 Comparison of Continuous Anxiety Level of SomeIndividual Fight Athletes Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,KÜÇÜK VEYSEL,TUNA GÖKHAN,AKGÜL MEHMET HAŞİM American Journal of Applied Psychology, http://www.sciepub.com/journal/AJAP/archive
2016 Düzenli Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Düzeylerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Büyükbasmacı YunusEmre,TAZEGÜL ÜNSAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,
2011 Comparison of narcissims in some branches of athletes Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Sport Studies
2013 Investigating the relationship between narcissism andmotivation level of wrestlers Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,SOYKAN AYTEKİN,SANCAKLI HAMDİ Global Advanced Research Journal of History, Political Science and International Relations 2 2
2018 Comparison of Body Perceptions of Athletes in the Team and Individual Branches Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,GÜVEN ÖZBAY Universal Journal of Educational Research 6 5 http://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=95
2018 THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF SPORTSPERSONSHIP AND NARCISSISM OF ATHLETES Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL European Journal of Education Studies 4 1 https://oapub.org/edu/index.php/ejep/article/view/469
2018 BASKETBOL VE FUTBOLCULARIN NARSİSİZM DÜZEYLERİ VE BEDEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 17 http://www.jshsr.org/DergiTamDetay.aspx?ID=340
2018 Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Misyonerlik ve Spor Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 7 1 http://www.itobiad.com/issue/34318/376415
2018 DÜZENLİ OLARAK EGZERSİZ YAPAN BİREYLERİN BEDEN ALGILARI VE YEME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 16 http://www.jshsr.org/DergiTamDetay.aspx?ID=320
2018 Comparison of the Narcissism Level of the Bodybuildersbefore and after the Application of AnabolicSteroid Cure Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL Universal Journal of Educational Research 6 6 http://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=95iid=1384
2018 SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİBEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 67 18 http://dergipark.gov.tr/esosder
2019 İslamiyet’xxin Afrika Kıtasındaki Geleneksel Kadın Güreşi Üzerindeki Etkisi Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 5 21 http://www.journalofsocial.com/DergiTamDetay.aspx?ID=197
2019 BODY AND SPORTS IN THE PERIOD OF MEDIEVAL AND RENAISSANCE Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Eurasia Social Sciences 10 35
2019 GELENEKSEL TÜRK YAĞLI GÜREŞİNDE ŞAMANİZMİN VE İSLAMIN İZLERİ Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,Öyün Şeyhmus JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 5 20 http://www.journalofsocial.com/DergiTamDetay.aspx?ID=176
2016 Elit Düzeydeki Tenisçilerin Yaşama BağlılıkDüzeyleri İle Bedenlerini Beğenmeleri Arasındakiİlişkinin Belirlenmesi,’’ The Journal of Academic SocialScience, Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Academic SocialScience
2013 BAYAN BADMİNTONCULARIN BENLİK SAYGI VE NARSİSİZM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNC Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Academic Social Science Studies 6 Volume 6 Issue 8 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1842
2016 Comparision of Communication Levels and Personality Characteristics of the Students Who Study at İstanbul Gelişim Universty Uluslararası ÇİMEN KUBİLAY,BIYIKLI TÜRKER,TAZEGÜL ÜNSAL,ATAR ÖZDEMİR American Journal of Sports Science and Medicine 4 2
2016 BAYAN SPORCULARIN NARSİSZM DÜZEYİNİ SPOR YAŞI DEĞİŞKENİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,Ferah Tazegül Merve the Journal of Academic Social Sciences 33 33 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3450
2012 Güreşçilerin saldırganlık düzeylerinin sosyo-demografik açıdan incelenmesi (Ankara örneği). Uluslararası ERSOY ADNAN,TAZEGÜL ÜNSAL,SANCAKLI HAMDİ Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
2018 The Determination of the Relationship between Sportspersonship Orientations and Positive Thinking Levels of the Athletes Engaged in Different Sports Branches Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,ESMER OZAN Universal Journal of Educational Research 6 8 http://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=95iid=1417
2012 Comparison of the style of coping with stress of athletes in the individual sports branches in socio demographic respect Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Sport Studies
2013 The Comparision of Narcissism Levels of Theathletes at Individual Sports Accordıng toTheir Socio-Demographic Features Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,SOYKAN AYTEKİN American International Journal of Contemporary Research 3 7 http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_3_No_7_July_2013/15.pdf
2013 Bazı Branştaki Sporcuların Narsisizm Düzeyleri İle Sosyo- Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches 4 1 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuspd/article/view/1009002217
2013 The Determination of the Relationship BetweenMotivational Trends and the Style of Coping with Stress Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL World Applied Sciences Journal
2015 Comparison of the Motivation Levels of the National and Non-National Karate Players Uluslararası SOYKAN AYTEKİN,TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Sports and Physical Education
2017 ANTİK YUNAN SPOR KÜLTÜRÜNDE NARSİSTİK GÖRÜNÜMLER Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Social Sciences 15 15 http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3710
2015 The Comparison of Elite Wrestlers’ State of Anxiety Before-after Weighing Uluslararası KÜÇÜK VEYSEL, TAZEGÜL ÜNSAL, SANCAKLI HAMDİ, AKGÜL MEHMET HAŞİM, YÜCEL ALİ SERDAR American Journal of Sports Science and Medicine
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 SPORDA PROGRESIF GEVŞEME (İLERLEYEN GEVŞEME ANTRENMANI) Uluslararası KARAKULAK İZZET, TAZEGÜL ÜNSAL 14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi https://www.recentsocialstudies.org/tr/
2021 HYPNOSIS IN SPORTS Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES https://2dc40e33-085f-40e0-8172-9a1f898c1942.filesusr.com/ugd/614b1f_cc04fb49113b42f7ab52383b6630aa14.pdf
2021 THE IMPORTANCE OF MENTAL TRAINING IN SPORTS Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES https://2dc40e33-085f-40e0-8172-9a1f898c1942.filesusr.com/ugd/614b1f_cc04fb49113b42f7ab52383b6630aa14.pdf
2021 Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Akademik Erteleme Düzeylerinin Karşılaştırılması Uluslararası KARAKULAK İZZET, TAZEGÜL ÜNSAL 14. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu https://www.education-community.org/tr/
2021 Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL, KARAKULAK İZZET 14. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu https://www.education-community.org/tr/
2020 MOĞOL TOPLUMUNUN GELENEKSEL GÜREŞİ BUKH Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL 12. Uluslararası Spor Camiası SempozyumuÖzet Metinleri
2020 MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY COMPARISON OF NARSISISM LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES Uluslararası BORA MEHMET VEYSİ, TAZEGÜL ÜNSAL 3. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ 3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS http://isfaw2020.isfaw.org/tr
2020 KANARYA ADALARI GELENEKSEL SOPA DÖVÜŞ SANATI JUEGO DEL PALO Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,KARAKULAK İZZET 13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
2020 AFRİKA KITASINDAKİ GELENEKSEL SOPA DÖVÜŞÜ LEPİDO Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL, KARAKULAK İZZET, EYUBOĞLU ENDER 13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
2020 THE COMPARISON OF INTERNET DEPENDENCE LEVELS OF MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES Uluslararası BORA MEHMET VEYSİ, TAZEGÜL ÜNSAL 3. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ 3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS http://isfaw2020.isfaw.org/tr
2020 AFRİKA KITASINDAKİ GELENEKSEL SOPA DÖVÜŞÜ LEPİDO Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,KARAKULAK İZZET,EYUBOĞLU ENDER 13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi
2019 Çin Toplumunun Geleneksel Güreşi Juedi Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,MENEVŞE ALİYE 2. uluslararası herkes için spor ve wellness kongresi
2019 Çin Toplumunun Geleneksel Polo Sporu jiju Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL 2. uluslararası herkes için spor ve wellness kongresi http://isfaw2019.isfaw.org/
2019 Farklı Bölümlerde Okuyan ÜniversiteÖğrencilerinin Ders Dışı Sportif EtkinliklereYönelik Tutumları. Uluslararası SEZAN TURAN,GERİ SERDAR,TAZEGÜL ÜNSAL,GENÇAY ERTUĞRUL 2nd Eurasian Sports Sciences Congress, http://www.kongre2019.com/site.php?http://essc-mus.alparslan.edu.tr
2019 Mardin Artuklu Üniversitesi Antrenörlük EğitimBölümü Öğrencilerinin Boş Zaman YönetimDüzeylerinin Araştırılması. Uluslararası GENÇAY ERTUĞRUL,TAZEGÜL ÜNSAL,GERİ SERDAR,SEZAN TURAN 2nd Eurasian Sports Sciences Congress http://www.kongre2019.com/site.php?http://essc-mus.alparslan.edu.tr
2019 Elit Düzeydeki Hentbolcuların Olumlu Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Uluslararası ATAR ÖZDEMİR,TAZEGÜL ÜNSAL,TAZEGÜL Merve Ferah Trakya Üniversiteler Birliği III. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
2019 Geleneksel Japon Güreşi SUMO Uluslararası GERİ SERDAR,TAZEGÜL ÜNSAL,GÜRKAN ALPER CENK 2. uluslararası herkes için spor ve wellness kongresi http://www.kongre2019.com/site.php?http://essc-mus.alparslan.edu.tr
2019 Elit Düzeydeki Hentbolcuların Olumlu Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göreİncelenmesi Ulusal ATAR ÖZDEMİR,TAZEGÜL ÜNSAL,Ferah Tazegül Merve 3rd Union of Thrace Universities International Health Sciences Congress
2019 Mardin Artuklu Üniversitesi Antrenörlük EğitimBölümü Öğrencilerinin Boş Zaman TutumDüzeylerinin Araştırılması. Uluslararası GENÇAY ERTUĞRUL,GERİ SERDAR,TAZEGÜL ÜNSAL 2nd Eurasian Sports Sciences Congress http://www.kongre2019.com/site.php?http://essc-mus.alparslan.edu.tr
2019 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilik Boyutlarının cinsiyetdeğişkene göre karşılaştırılması (Mardin ili Örneği) Uluslararası GERİ SERDAR,TAZEGÜL ÜNSAL 2. uluslararası herkes için spor ve wellness kongresi http://isfaw2019.isfaw.org/
2019 Elit Düzeydeki Hentbolcuların Yaşam Doyum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Ulusal ATAR ÖZDEMİR,TAZEGÜL ÜNSAL 3rd Union of Thrace Universities International Health Sciences Congress
2019 Elit Düzeydeki Hentbolcuların Yaşam Doyum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Uluslararası ATAR ÖZDEMİR,TAZEGÜL ÜNSAL Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress
2019 Çin Toplumunun Geleneksel Güreşi Juedi Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,MENEVŞE ALİYE 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi www.isfaw2019.isfaw.org
2018 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Narsisizim Düzeyleri ve Çoklu Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Uluslararası GERİ SERDAR,TAZEGÜL ÜNSAL,GERİ REFİKA,ÇAKAR ATİLLA,FERAH TAZEGÜL MERVE 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi
2018 Futbol Basketbol Hentbol Voleybol Branşlarında Görülen Yaralanmaların Nedenleri ve Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması Uluslararası KİRİŞCİ İLKER,TAZEGÜL ÜNSAL,ERDEM KAMİL 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi http://burkonturizm.com/duyuru/sbk/73/SBK2018_tam.pdf
2018 Beden Eğitimi Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Spora Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması Uluslararası GERİ SERDAR,TAZEGÜL ÜNSAL,GERİ REFİKA,FERAH TAZEGÜL MERVE 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi
2018 Diyarbakır Master Futbolcularının Sportmenlik Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması Uluslararası ÖZALTAŞ HÜSEYİN NASİP,TAZEGÜL ÜNSAL,SERİN EMRE,ESKİYECEK CANAN GÜLBİN 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi
2018 Beden Eğitimi Dersi Alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Narsistik Kişilik Düzeyleri ve Beden Algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Mardin İl Örneği) Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,ALTUNHAN ABDULLAH,SEZAN TURAN 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi https://www.kongreuzmani.com/3-uluslararasi-avrasya-spor-egitim-ve-toplum-kongresi-iecses.html
2018 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zeka Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması Uluslararası Elik Tuncay,TAZEGÜL ÜNSAL 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi
2018 Geleneksel Moğol Güreşi Bukh Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,GERİ SERDAR,ÇAKAR ATİLLA TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOROYUNLARIIII
2018 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN NARSİSİZM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası ATAR ÖZDEMİR,TAZEGÜL ÜNSAL 6th International Conference on Science Culture and Sport
2018 Beden Eğitimi Dersi Alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Narsistik Kişilik Düzeyleri ve Beden Algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi Ulusal SEZAN TURAN,ALTUNHAN ABDULLAH,TAZEGÜL ÜNSAL 11. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi
2018 Diyarbakır Master Futbolcularının Kişilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,ESMER OZAN,ÖZALTAŞ HÜSEYİN NASİP,SEZAN TURAN 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi
2018 Geleneksel Hint Güreşi Kushti Ve Mukana Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,GERİ SERDAR,ÇAKAR ATİLLA TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOROYUNLARI III
2018 Takım ve Bireysel Branşlardaki Sporcuların Beden Algılarının Karşılaştırılması Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,GÜVEN ÖZBAY Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi http://isfaw2018.isfaw.org/public/documents/ISFAW-tam-metin-kitap.pdf
2018 FUTBOL BASKETBOL HENTBOL VOLEYBOL BRANŞLARINDA GÖRÜLEN YARALANMALARIN NEDENLERİ VETEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası Kirişci İlker,TAZEGÜL ÜNSAL,ERDEM KAMİL 16. Uluslararası spor bilimleri kongresi http://sbk2018.org/
2018 BADMİNTON BRANŞINDAKİ SPORCULARIN NARSİSİZM DÜZEYLERİ VE BEDEN ALGILARI ARASINDAKİİLİŞKİNİNBELİRLENMES Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi http://isfaw2018.isfaw.org/public/documents/ISFAW-tam-metin-kitap.pdf
2018 AK PARTİ VE 19 MAYIS ATATÜRKÜ ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI-Justice and Development Party and May 19 theCommemoration of Atatürk, Youth and Sports Day Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL 6th International Conference on Science Culture and Sport, Lviv/UKRAINE, 25-27 April 2018 http://www.iscs-a.org/multimedia/depo/6iscs_fulltexts_book.pdf
2017 Vücut Geliştirme Sporcuların Anabolik Streoid Kürü ÖncesiVe Sonrası Narsisizm Düzeylerinin Karşılaştırılması, Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL 15 uluslararası sporbilimleri kongresi http://sbk2017.org/
2016 Otizmli Bireylerde Egzersizin Sosyalleşme Düzeyi Üzerine Etkisi Uluslararası EROL ZEYNEP,BÜYÜKBASMACI Yunus Emre,BOZKUŞ TANER,TAZEGÜL ÜNSAL 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
2012 Bireysel Sporlardaki Sporculann Narsisizm Duzeylerinin Sosyo Demografik bzelliklerine Göre Karşılaştırılması Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL 2ND International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Engelliler ve Spor Zihinsel Engellilik Bölüm(ler)
2019 BELGE VE FOTOĞRAFLARLAOSMANLIDAN GÜNÜMÜZE19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: 100YILLIK BİR TARİH Tümü
2016 GÜREŞ ANILARI İLE ATATÜRK Tümü
2020 SPORUN YÖNETİM VE PSİKO- SOSYAL BOYUTLARI Güreşçilerin Kişilik Özellikleri ile Stresle Başa ÇıkmaTarzları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Bölüm(ler)
2020 ENGELLİLER VE SPOR İŞİTME ENGELLİLİK Bölüm(ler)
2021 EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ Tümü
2018 SPOR, NARSİSİZM VE BEDEN ALGISI Tümü
2020 DÜNYADAKİ GELENEKSEL KADIN GÜREŞLERİ Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Spor lisesinde okuyan öğrencilerin spora katılım güdülerinin ve kişilik özelliklerinin araştırılması EMRAH DOĞAN Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 SPOR ANTROPOLOJİSİ Doktora
2021-2022 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Yüksek Lisans
2021-2022 GÜREŞ Lisans
2021-2022 GÜREŞ UZM- II Lisans
2021-2022 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME Önlisans
2020-2021 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Doktora
2020-2021 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Yüksek Lisans
2020-2021 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Yüksek Lisans
2020-2021 GÜREŞ UZM- I Lisans
2020-2021 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans
2020-2021 EĞİTİM FELSEFESİ Lisans
2020-2021 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Yüksek Lisans
2020-2021 Güreş Lisans
2020-2021 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans
2020-2021 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ Lisans
2020-2021 GELENEKSEL TÜRK SPORLARI Lisans
2020-2021 SPOR PSİKOLOJİSİ Lisans
2019-2020 SPOR ANTROPOLOJİSİ Yüksek Lisans
2019-2020 REKREASYON Lisans
2019-2020 EĞİTİM FELSEFESİ Lisans
2019-2020 ARTİSTİK CİMNASTİK Lisans
2019-2020 GENEL CİMNASTİK Lisans
2019-2020 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Yüksek Lisans
2019-2020 Bireysel Sporlar Güreş Lisans
2019-2020 Antrenman Bilgisi I Lisans
2019-2020 Genel Cimnastik Lisans
2018-2019 Fizyoloji Lisans
2018-2019 Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri Lisans
2018-2019 Genel Cimnastik Lisans
2017-2018 Beden Eğitimi ve Vücutgeliştirme IV Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: