E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 4237
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2019 -
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK (DR)/

  Tez Adı:
 • D

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2019
  Doktora

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)/

  Tez Adı: Öğretmen adaylarının akıl yürütme stilleri, bilişsel çarpıtmaları ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği)
 • Y

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Risk toplumu bağlamında İran'ın nükleerle olan serüveni üzerine sosyolojik bir okuma
 • Y

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2017
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Bazı çok spinli sistemlerde kuantum dolanıklık
 • Y

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2014
  Yüksek Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Öğretmen adaylarının hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerilerinin, bilimsel epistemolojik inançları, öğrenme stilleri ve demografik özellikleri açısından incelenmesi
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2019
  Lisans

  İKTİSAT FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
 • L

  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2010
  Lisans

  EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)/

  Tez Adı:
 • L

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2012 -
  Lisans

  EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 Development of an Individual Professional Development Plan Proposal That is Based on Continuing Professional Development Needs of Teachers Uluslararası Can Taner,ÖZER BAYRAM,DURAN VOLKAN The European Educational Researcher 3 3 http://dx.doi.org/10.31757/euer.334
2021 An application of neutrosophic logic in the confirmatory data analysis of the satisfaction with life scale Uluslararası DURAN VOLKAN, TOPAL SELÇUK, Smarandache Florentin Journal of Fuzzy Extension and Applications 3 2 http://www.journal-fea.com/article_131883.html
2021 From the Fordist to the Behavioural Economics Paradigm: Curriculum Theory in the Context of Irrationality Using the Dionysian and Apollonian Perspectives Ulusal DURAN VOLKAN Turkish Studies- Educational Sciences 16 2 https://turkishstudies.net/education?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=b61f22f5-90cc-469d-b155-5fbe721beda3.pdf&key=46939
2021 Türkiye'de İyimserlik Araştırmaları; Pozitif Psikoloji Temelli Bir Arayış Bağlamında Bir Eğitim Programı Taslak Önerisi Ulusal DURAN VOLKAN, BARUT YAŞAR, MERTOL HÜSEYİN Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi 5 9 http://dx.doi.org/10.31461/ybpd.944208
2021 Using Sieve of Eratosthenes for the Factor Analysis of Neutrosophic Form of the Five Facet Mindfulness Questionnaire as an Alternative Confirmatory Factor Analysis Uluslararası DURAN VOLKAN, TOPAL SELÇUK, Smarandache Florentin, Bromi Said Computer Modeling in Engineering & Sciences 129 http://dx.doi.org/10.32604/cmes.2021.016696
2020 DEVELOPMENT OF MONEY ATTITUDES SCALE Ulusal DURAN SEÇİL,KÜNÜ SERKAN,DURAN VOLKAN Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 22 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf/issue/58936/775209
2021 The geographical thinking skills and motivation of the students in the departments of Geography in Turkey Uluslararası DURAN VOLKAN, MERTOL HÜSEYİN International Journal of Curriculum and Instruction 13 2 http://ijci.wcci-international.org/index.php/IJCI/article/view/671/299
2021 Examination of the Text and Sentiment Analysis of the Opinions of the Students in the Social Service Departments regarding the Concept of Education Ulusal DURAN VOLKAN, TOPAL SELÇUK Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 23 https://bilgi.msgsu.edu.tr/files/23sondergi16temmuz_reduced.pdf
2020 Kaizen Perspective In Curriculum Development Uluslararası DURAN VOLKAN,MERTOL HÜSEYİN Asia-Pacific Journal of Teacher Education 6 3 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1257916.pdf
2019 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE EĞİTİM PROGRAMINDA KÖKDEĞERLERİN İNCELENMESİ Ulusal ŞENTÜRK ŞENER,DURAN VOLKAN,Binay Esma Turkish StudiesEducational Sciences 14 4 https://turkishstudies.net/educationalsciences?mod=makale_tr_ozet&makale_id=23474
2018 BAZI DEĞİŞKENLERDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Uluslararası ERSANLI ERCÜMEND,DURAN VOLKAN International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 29 http://www.jshsr.org/DergiTamDetay.aspx?ID=812
2021 Development of a computer program for the identification key to insect orders (Arthropoda: Hexapoda) : Development of a computer program Uluslararası AYDIN GÖKHAN, DURAN VOLKAN, MERTOL HÜSEYİN International Journal of Curriculum and Instruction 13 3 http://ijci.wcci-international.org/index.php/IJCI/index
2021 Paradigm shift in education in the post-COVID-19 world: Is decentralized education possible? Uluslararası KORKMAZ GÜNEŞ, TORAMAN ÇETİN, DURAN VOLKAN International Journal of Curriculum and Instruction 13 3 http://ijci.wcci-international.org/index.php/IJCI/article/view/823/408
2020 Discussing the Coronavirus Pandemic in the Context of Risk Society and Its Educational Implications Ulusal DURAN VOLKAN,CENGİZ RECEP ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi 10 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/adamakademi/issue/59367/756626
2020 Views of Academicians Regarding a Curriculumfor Immigrants in Turkey Ulusal DURAN VOLKAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 24 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/2100360161_02_Duran_(15-55).pdf
2021 Curriculum Theory in the Context of Two Cultures Ulusal DURAN VOLKAN MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 1 http://dx.doi.org/10.33206/mjss.797495
2013 Analyzing the Collective Efficiency of Primary School Teachers In Terms of Some Variables Uluslararası DUMAN BİLAL,GÖÇEN KABARAN GÜLER,DURAN VOLKAN Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education 1 http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/285-published.pdf
2017 EXAMİNATİON OF THE EFFECTS OF DİFFERENT PRESENTATİON TYPES ON THE ATTENTİON AND MEDİTATİON LEVELS OF INDİVİDUALS THROUGH BRAİN WAVES Uluslararası DURAN VOLKAN,BARUT YAŞAR,BUDAK YUSUF JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR) 12 http://www.jshsr.org/DergiTamDetay.aspx?ID=184
2020 Investigation of gifted students' skills of saying 'no' through neural networks Uluslararası DURAN VOLKAN,MERTOL HÜSEYİN,YURTDAŞ GİZEM African Educational Research Journal 8 4 http://dx.doi.org/10.30918/aerj.84.20.153
2020 The Secondary School Students’ Opinions on Distance Education Uluslararası ŞENTÜRK ŞENER,DURAN VOLKAN,YILMAZ ALİ Journal of Education and e-Learning Research 7 4 http://www.asianonlinejournals.com/index.php/JEELR/article/view/2290
2020 Investigation of the core beliefs of the teacher candidates through artificial neural networks Uluslararası DURAN VOLKAN,MERTOL HÜSEYİN acta educationis generalis 10 2 https://content.sciendo.com/view/journals/atd/10/2/article-p52.xml?language=en
2020 Investigation of reasoning styles and causal attributions for success of teacher candidates Ulusal DURAN VOLKAN,EKİCİ GÜLAY OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 16 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1237660
2020 Training of Trainers: An Action Based Research For Improving The Pedagogical Skills Of Academicians Uluslararası ÖZER BAYRAM,DURAN VOLKAN,TEKKE MUSTAFA International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) 9 3 http://ijere.iaescore.com/index.php/IJERE/article/view/20327
2020 Bir Simülasyon Olarak Eğitim ve Eğitim Programları Ulusal DURAN VOLKAN,KAYMAKÇI GÜLİZ,ÜNAL AHMET Kastamonu Eğitim Dergisi 28 3 http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.3929
2019 From Magnetic Compass to Learning Styles: Logic Machines Ulusal DURAN VOLKAN,EKİCİ GÜLAY Iğd Üniv Sos Bil Der 19 http://sosbilder.igdir.edu.tr/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=19
2019 Development of Reasoning Styles Scale Uluslararası DURAN VOLKAN,ŞENTÜRK ŞENER Universal Journal of Educational Research 7 5 http://www.hrpub.org/download/20190430/UJER6-19512996.pdf
2019 Could be Entanglement Regarded as A Sign of AUniverse Having Higher Dimensions? Uluslararası DURAN VOLKAN,EKİCİ GÜLAY NeuroQuantology 17 3 https://www.neuroquantology.com/article.php?id=1368
2018 The Relationship Between Irrational Beliefs And Locus of Control of The UniversityStudents (Sample of Kyrgyzstan ) Uluslararası GÖKALP MURAT,MENTEŞE SABİT,gülsara cakşılıkova,DURAN VOLKAN The Turkish Online Journal of Educational Technology http://www.tojet.net/special/2018_12_1.pdf
2018 A Meta-Synthesis Study on Investigations of Dissertations on EducationRegarding Reasoning Skills in Turkey Uluslararası ERSANLI ERCÜMEND,gençoğlu cem,DURAN VOLKAN International Online Journal of Educational Sciences 10 5 http://www.iojes.net/Makaleler/f128467f-b82e-4e54-a9af-d2ce4fc7f21b.pdf
2017 Investigation of The Reasoning Styles of The University Students Ulusal DURAN VOLKAN,ÖZER BAYRAM Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 1 http://dergipark.gov.tr/jier/issue/31085/303986
2018 Okul Öncesi Programının Stufflebeam CIPP Modeline Göre Değerlendirilmesi Ulusal aydın sevinç,ŞENTÜRK ŞENER,DURAN VOLKAN Journal of Turkish Studies 13 http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=14222
2019 İbn Haldun’un Eğitimle İlgili Fikirlerinin MedeniyetlerÇatışması Bağlamında İncelenmesi Ulusal BARUT YAŞAR,DURAN VOLKAN İbn Haldun Çalışmaları Dergisi 4 1 https://journal.ihu.edu.tr/index.php/ihu1/article/view/64
2021 Investigation of the Environmental Problems Attitudes of the Undergraduate History Student Uluslararası DURAN VOLKAN, ATLI CENGİZ, SAKAR ZEYNEP MÜJDE, BAŞ KENAN Pegem Journal of Education and Instruction 11 4 https://www.pegegog.net/index.php/pegegog/article/view/1497
2021 INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ VIEWS ON THE DISTANCE EDUCATION PRACTICE AND VIRTUAL RISK PERCEPTIONS Uluslararası ŞENTÜRK ŞENER, DURAN VOLKAN TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 25 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1194199
2020 Lifelong learning tendencies of trainers in adult education Uluslararası ŞENTÜRK ŞENER,DURAN VOLKAN International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) 9 1 http://ijere.iaescore.com/index.php/IJERE/issue/view/550
2016 The Analysis Of Cartoon Series Pepee in terms of Cultural Values Ulusal GELEN İSMAİL,DURAN VOLKAN,ÜNAL AVNİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies 6 11 http://www.ijocis.com/index.php/ijocis/issue/view/C6s11d/C6S11d
2017 The Analysis of Some Thought Experiments in Terms of The Dimensions of Hypothetico-Creative Reasoning Skills Uluslararası GELEN İSMAİL,ÖZER BAYRAM,DURAN VOLKAN Jokull 67 2 http://jokulljournal.com/issue.php?v=67i=2
2016 The Most Common Mistakes of Teacher Trainees in Teaching Uluslararası ÖZER BAYRAM,GELEN İSMAİL,HIZLI SİNEM,ÇINAR GONCA,DURAN VOLKAN Universal Journal of Educational Research 4 5 https://www.hrpub.org/download/20160430/UJER5-19505614.pdf
2016 Investigation of Hypothetico Creative Reasoning Skills of Teacher Trainees in Terms of Their Thinking Styles Uluslararası GELEN İSMAİL,DURAN VOLKAN,ÖZER BAYRAM Khazar Journal of Humanities and Social Sciences 19 3 https://jhss-khazar.org/wp-content/uploads/2012/12/NEW_7.Ismail_Gelen_Volkan_duran.pdf
2016 DENEYİMSİZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI Uluslararası ÖZER BAYRAM,GELEN İSMAİL,DURAN VOLKAN Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 58 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/225317
2019 Investigation of the Reasoning Styles of the Teacher Candidates in terms of Decision Making Styles, Learning Modalities and Gender (Süleyman Demirel University Education Faculty Case) Uluslararası DURAN VOLKAN,MERTOL HÜSEYİN European Journal of Contemporary Education 8 http://dx.doi.org/10.13187/ejced.2019.3.489
2022 ANALYZING ATTITUDES TOWARDS CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL ISSUES BY USING VARIOUS METHODS Ulusal DURAN VOLKAN, ÇELİK MEHMET ALİ lnternational Journal of Geography and Geography Education 46 http://dx.doi.org/10.32003/igge.1069665
2022 Organik Gıda Boyası Üreterek Periyodik Tablo Oluşturalım Etkinliğiyle Özel Yetenekli Öğrencilerin Akıl Yürütme Stillerinin İncelenmesi Ulusal KAYMAKCI GÜLİZ, DURAN VOLKAN, ENGİN AYŞE SENA Mediterranean Journal of Educational Research 15 38 https://mjer.penpublishing.net/makale/2903
2022 Investigation of Pedagogical Belief Systems and Teacher Efficacy of Teachers in Turkey Uluslararası Yüreğilli Göksu Derya, DURAN VOLKAN International Journal of Progressive Education 18 1 https://ijpe.inased.org/makale/2945
2022 Development of Smart Curriculum in Terms of Operational Research Methods Uluslararası DURAN VOLKAN, GÖKALP MURAT Uluslararası Sosyal Bilimlerde Mükemmellik Arayışı Dergisi 1 1 http://www.smad.elayayincilik.com/2021-sayi-1-cilt-1/
2022 Hidden Curriculum Scale of an Education Faculty: A Validity and Reliability Study Uluslararası BAŞ KENAN, DURAN VOLKAN Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje https://cje2.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/article/view/4454
2022 ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN PROJESİ HAZIRLAMAYA VE YETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Uluslararası KAYMAKCI GÜLİZ, DURAN VOLKAN Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi https://mjer.penpublishing.net/makale/3207
2022 TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMINA EĞİTSEL AÇIDAN MATEMATİK TEMELLİ SEMANTİK BİR BAKIŞ Uluslararası DURAN VOLKAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi (OKAD), https://dergipark.org.tr/tr/pub/okad/issue/74264/1116488
2022 An Evaluation of the Compatibility of the 2019 Turkish Curriculum (The Case of Iğdir Province) Uluslararası Binay Esma, ŞENTÜRK ŞENER, DURAN VOLKAN Asian Institute of Research 5 http://dx.doi.org/10.31014/aior.1993.05.04.657
2023 Examination of the flipped classroom approach in the context of bibliometric analysis and GPT-3 model Uluslararası YÜREĞİLLİ GÖKSU DERYA, DURAN VOLKAN International Journal of Curriculum and Instruction https://ijci.globets.org/index.php/IJCI/article/view/1271/635
2023 A Nano Topology Based Assessment with Parameter Reduction in Mathematics Education Uluslararası AKÜREK YUNUS EMRE, TOPAL SELÇUK, DURAN VOLKAN Journal of Interdisciplinary Educational Research https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2553304
2022 Examining Teachers' Perceptions of Gender with Meta-thematic and Sentiment Analysis Uluslararası AKPOLAT TUBA, DURAN VOLKAN Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 56 56 https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/70517/10611498
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 Using DNA Encoded Algorithms as an Informatıon Processing System in Scale Development Ulusal DURAN VOLKAN 13th INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW TRENDS IN EDUCATION
2022 Toplumsal Cinsiyet Kavramına Matematik Temelli Semantik Bir Bakış Uluslararası DURAN VOLKAN Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu
2022 Kuantum Karar Verme Teorisi Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Kavramına Matematiksel Bir Bakış Uluslararası DURAN VOLKAN Kuantum Karar Verme Teorisi Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Kavramına Matematiksel Bir Bakış
2022 ATATÜRK’ÜN “ZABİT VE KUMANDAN İLE HASB-I HÂL” ADLI ESERİNİN EĞİTSEL KAVRAMLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ DUYGU ANALİZİNİN DİFERANSİYEL DENKLEMLER ARACILIĞIYLA MODELLENMESİ Uluslararası DURAN VOLKAN Doğumunun 141. yılında Atatürk 2. Uluslararası Sempozyumu
2021 A VIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH IN THE CONTEXT OF THE BOOK OF THE "WHY": A BOOK CRITIQUE STUDY Uluslararası DURAN VOLKAN 3rd international conference on innovative studies of contemporary sciences
2021 Development Of Smart Curriculum İn Terms Of Operational Research Methods And Various Intelligence Models Uluslararası DURAN VOLKAN, GÖKALP MURAT I. International Congress on Excellence in Education
2021 FİNANSAL OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ Uluslararası DURAN VOLKAN, Duran Seçil Iğdır International Social Sciences Congress https://d78ea76a-1faa-490b-96df-3833ce6eddb7.filesusr.com/ugd/614b1f_330d2c7bacc244ffb0283cae433aea03.pdf
2021 An Education in ‘Evil’ in the Context of Risk Society and Its Implications for the Curriculum Theory Uluslararası DURAN VOLKAN VIII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2021)
2021 Blokzincirine Dayalı Akıllı Eğitim Programı Önerisi Uluslararası DURAN VOLKAN, EKİCİ GÜLAY I. International Congress on Excellence in Education
2020 ÇİN’DE EĞİTİM PROGRAMLARININ TARİHSEL TEMELLERİ: BİR DERLEMEÇALIŞMASI Uluslararası DURAN VOLKAN,Kaymakçı Güliz INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINECOUNTRIES SYMPOSIUM-4
2020 Understanding Coronavirus Pandemic in The Context of Behavioural Economics Uluslararası Duran Seçil,KÜNÜ SERKAN,DURAN VOLKAN EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ONSOCIAL SCIENCES
2020 Glass Ceiling Syndrome in “High Quality” Social Science Publications Uluslararası DURAN VOLKAN EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ONSOCIAL SCIENCES
2020 COMPARISON OF EDUCATION SYSTEM IN MEIJI AREA IN JAPAN EMPIRE WITH TANZIMATREFORM ERA IN OTTOMON EMPIRE Uluslararası DURAN VOLKAN TOKYO SUMMIT-III 2rd international conference on innovative studies of contemporary sciences
2020 KİBUTZ’LARDA EĞİTİM Uluslararası Güliz Kaymakçı,DURAN VOLKAN INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - 4
2019 The Beliefs of Special Gifted Children on Preparing Science Projects and their Competences Uluslararası Kaymakçı Güliz,DURAN VOLKAN 1ST INTERNATIONAL EDUCATIONALRESEARCH CONFERENCE
2019 TÜRKIYE-ABD GERILIMINDE BIR CAN YAKMA STRATEJISI S-400 Uluslararası CENGİZ RECEP,DURAN VOLKAN II. INTERNATIONAL BLACK SEACOASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM
2019 Havruta Method: An Ancient Instruction Method in Jewish Tradition Uluslararası DURAN VOLKAN,MERTOL HÜSEYİN VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2019)
2019 Effects of Different Musics on The Attention Levels of Individuals Uluslararası DURAN VOLKAN,ERSANLI ERCÜMEND ILTERG CONFERENCE
2019 Psychological Traits of Geniuses and Its Implications ForCurriculums for Gifted Individuals Uluslararası DURAN VOLKAN, ERSANLI ERCÜMEND ILTERG CONFERENCE
2019 LOGIC MACHINES IN THE CONTEXT OF LEARNINGSTYLES Uluslararası DURAN VOLKAN,EKİCİ GÜLAY 6. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi
2019 “BİSMİLLAH”’IN YARATILIŞ FELSEFESİ AÇISINDAN EPİSTEMOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ Uluslararası DURAN VOLKAN, ÖZER BAYRAM, BARUT YAŞAR 3rd International Creation Congress in the Light of Sciences http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/biyk-o%CC%88zet-bildiriler-kitabi-2019.pdf
2019 Lukas Kritiği Bağlamında Eğitim Programları Uluslararası DURAN VOLKAN,BARUT YAŞAR 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
2019 KAIZEN PERSPECTIVE IN CURRICULUM DEVELOPMENT Uluslararası DURAN VOLKAN,MERTOL HÜSEYİN VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
2019 Atatürk’ün Eğitimle İlgili Görüşleri Bağlamında Bir Eğitim Programı Nasıl Olmalıdır? Uluslararası DURAN VOLKAN,EKİCİ GÜLAY,BARUT YAŞAR 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ
2019 Tasarımsal Düşünme Becerileri Uluslararası DURAN VOLKAN,EKİCİ GÜLAY 6. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi
2019 Öğretmen Adaylarının Çizimlerinde “Sınıfta Disiplin Sağlamak” Kavramına İlişkin Görüşlerinin Nitel Bir Analizi Uluslararası EKİCİ GÜLAY,DURAN VOLKAN NTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES TARAS SHEVCHENKOII. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES
2019 EDUCATION IN THE CONTEXT OF GRAMSCI’S CONCEPT OF HEGEMONY Uluslararası DURAN VOLKAN,CENGİZ RECEP INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - 2
2019 Öğretmen Adaylarının “Nükleer Enerji Santrali” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi Uluslararası EKİCİ GÜLAY,DURAN VOLKAN TARAS SHEVCHENKOFebruary 1-3, 2019ANKARAInternational Congress on Social Sciences - 2
2019 BİR İDEOLOJİK AYGIT OLARAK EĞİTİM PROGRAMI Uluslararası DURAN VOLKAN, EKİCİ GÜLAY XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
2019 FROM GALATIANS TO DRUIDIC CURRICULUM: AN OLD PERSPECTIVE TO TODAY’S PROBLEMS Uluslararası DURAN VOLKAN, EKİCİ GÜLAY XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
2018 THE RELATIONSHIP BETWEEN IRRATIONAL BELIEFS AND LOCUS OF CONTROL OF THE UNIVERSITY STUDENTS (SAMPLE OF KYRGYZSTAN ) Uluslararası GÖKALP MURAT,DURAN VOLKAN,MENTEŞE SABİT,Caksılıkova Gulsara ITEC 2018International Teacher Education Conference http://tojet.net/special/2018_12_1.pdf
2018 Bir Habitus Olarak Eğitim Programı Uluslararası DURAN VOLKAN,EKİCİ GÜLAY 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Hatay
2018 Öğretmen Adaylarının “Üniversite Eğitimi” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi Uluslararası EKİCİ GÜLAY,DURAN VOLKAN 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Hatay
2018 Molla Lütfi’nin İdamı ve Galileo’xxnun Kemikleri: Delos Problemi Uluslararası DURAN VOLKAN,ÖZER BAYRAM 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Hatay
2018 Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Yeri Tercih EtmeSebepleri Uluslararası ÖZER BAYRAM,DURAN VOLKAN I. PINARBAŞI (AZİZİYE) SEMPOZYUMU
2018 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞSEL ÇARPITMALARI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMES Uluslararası DURAN VOLKAN 7th International Social Studies Education Symposium http://usbes2018.ahievran.edu.tr/Content_Files/Content/usbes20tam20metin202018.pdf
2018 ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÖĞRENME- ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI Uluslararası EKİCİ GÜLAY,DURAN VOLKAN 7th International Social Studies Education Symposium http://usbes2018.ahievran.edu.tr/Content_Files/Content/usbes20tam20metin202018.pdf
2018 THE ADAPTATION OF THE CONCEPT OF LIFE IN THE HIGH SCHOOL PHYSICS CURRICULUM IN BROAD FIELD DESIGN Uluslararası DURAN VOLKAN TÜRK FİZİK DERNEĞİ 34.ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ
2018 Evaluation of Pre-School EducationProgram according to Stufflebeam’s CIPP Model Uluslararası Aydın Sevinç,ŞENTÜRK ŞENER,DURAN VOLKAN International Learning, Teaching and EducationResearch Congress (ILTER 2018)
2018 İlkokul Hayat Bilgisi Derslerinde Hoşgörü Değerinin Öğretimi ve Programınİncelenmesi Uluslararası yer fatih,BARUT YAŞAR,DURAN VOLKAN 3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi
2018 Pınarbaşından Amasya’ya: Melikgazi Türbesi ve AmasyaSultan İkinci Bayezid Külliyesi Örneği ve Mumyalar Uluslararası DURAN VOLKAN,ÖZER BAYRAM I. PINARBAŞI (AZİZİYE) SEMPOZYUMU
2018 Öğretmen Adaylarının “Kadına Şiddet” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi Uluslararası EKİCİ GÜLAY,DURAN VOLKAN I. Uluslararası Kadın Kongresi: Sosyo Hukuki Perspektifte Kadının Yeri
2018 Curriculums in the Context of Gender Perspective Uluslararası DURAN VOLKAN,EKİCİ GÜLAY International Women Congress: The Place of Women in Socio Legal Perspective
2018 MODERN FİZİK KAVRAMLARININ LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRETİMİ Uluslararası DURAN VOLKAN,EKİCİ GÜLAY 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Hatay
2018 Economic Fundamentals Of Curriculum Development: NeedsAnalysis in the Context of Educational Economy Uluslararası DURAN VOLKAN,ŞENTÜRK ŞENER,BARUT YAŞAR INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTEMPORARYEDUCATION AND SOCIAL SCIENCES (ISCESS)
2018 THE EFFECTS OF MOBILE GAMES ON ATTENTION ANDMEDIATION LEVELS OF THE STUDENTS Uluslararası DURAN VOLKAN,ŞENTÜRK ŞENER,BARUT YAŞAR I. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTEMPORARY EDUCATIONAND SOCIAL SCIENCES
2018 GÖZLEM HİYERARŞİSİ MODELİNE GÖRE PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ GÖZLEM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Uluslararası DURAN VOLKAN,EKİCİ GÜLAY 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Hatay
2018 Eğitim sistemimizdeki sorunların İslam dini ve değerler açısından değerlendirilmesi Uluslararası ÖZER BAYRAM,DURAN VOLKAN,TEKKE MUSTAFA II. International Creation Congress on the Light of Sciences
2018 ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÜNİVERSİTEDEKİ DERSLER” KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: ÇİZİM TEKNİĞİ ANALİZİ ÇALIŞMASI Uluslararası EKİCİ GÜLAY,DURAN VOLKAN 7th International Social Studies Education Symposium http://usbes2018.ahievran.edu.tr/Content_Files/Content/usbes20tam20metin202018.pdf
2018 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINDIKLARI YERE GÖRE YAŞAM DOYUMU (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ) Uluslararası GÖKALP MURAT, GÜNDÜZ YÜKSEL, ASLAN HÜSEYİN, DURAN VOLKAN 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu http://www.febts.com/images/FEBTS-18-Bildiri-Ozetleri-Kitabi_Revised-01.pdf
2017 Göç Psikolojisiyle İlgili Yüksek Lisans Ders İçeriği İçin İhtiyaç Analizi Belirleme Uluslararası GÖKALP MURAT, BARUT YAŞAR, DURAN VOLKAN Geçmişten Günümüze Göç
2017 Investigation of Metaphorical Thinking Skills of Teacher Candidates through Chinese Characters Uluslararası DURAN VOLKAN, BARUT YAŞAR, BAYRAM ABDULNASIR 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education
2017 Öğretmen Adaylarının İdeal Öğrenci Algılarının Dikkat ve Meditasyon Seviyeleri Açısından Beyin Dalgalarıyla İncelenmesi Uluslararası DURAN VOLKAN, BARUT YAŞAR, BAYRAM ABDULNASIR IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
2017 Türkiye de Akıl Yürütme Becerisi Üzerine Yapılan Araştırmalara İlişkin Bir Meta-Sentez Uluslararası ERSANLI ERCÜMEND,GENÇOĞLU CEM,DURAN VOLKAN international conference on quality in higher education
2017 PAVLOV’UN KÖPEĞİNDEN YAPAY ZEKÂYA: ROBOTLARLA ÖĞRENME Uluslararası DURAN VOLKAN,ÖZCAN KEMAL,BARUT YAŞAR Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu http://uets.cumhuriyet.edu.tr/tr/wp-content/uploads/Sempozyum-ozet-bildiri-kitabi-guncel-.pdf
2017 TELEFONLARDAKİ EĞİTİCİ OYUNLARIN DİKKAT VE RAHATLIKDÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uluslararası DURAN VOLKAN,ASLAN DAMLA ULUSLARARASIEĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU
2017 Öğretmen Adaylarının İdeal Öğrenci Algılarının Dikkat ve Meditasyon Seviyeleri Açısından Beyin Dalgalarıyla İncelenmesi Uluslararası DURAN VOLKAN,BARUT YAŞAR,BAYRAM ABDULNASIR 9 th International Congress of Educational Research
2017 Adapte Olabilen Karmaşık Sistemler, Program Geliştirme ve Göç Uluslararası DURAN VOLKAN,ŞENTÜRK ŞENER IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2017_Ozet.pdf
2017 An Investigation of Ibn Khaldun’s Ideas on Education in the Context of Clash of Civilizations Uluslararası BARUT YAŞAR,DURAN VOLKAN 4th International Ibn Khaldun Symposium
2017 Dünya’nın Heryerine Dağıtılmış Bir Millet : Ahıska Türkleri Ulusal Basında Ahıska Türklerinin Ele Alınışı Uluslararası BARUT YAŞAR,DURAN VOLKAN ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU
2017 Tarih Eğitiminde Görsel Betimlemelerin Kelime Kullanma Becerileri Açısındanİncelenmesi Uluslararası KUŞ AYŞEGÜL,DURAN VOLKAN 1st International Black Sea Conference onLanguage and Language Education
2017 Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Beyin Dalgaları ve Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Uluslararası DURAN VOLKAN,ŞENTÜRK ŞENER 26th International Conference on Educational Sciences
2017 Öğretmen Adaylarının Mekan Algılarının Akıl Yürütme Stilleri Açısından İncelenmesi Ulusal DURAN VOLKAN, BARUT YAŞAR, BAYRAM ABDULNASIR Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan Sempozyumu
2017 Investigation Of The Relationship Between Different Presentation Types With The Attention and Meditation Levels Through Brain Waves Uluslararası DURAN VOLKAN,ASLAN DAMLA,BARUT YAŞAR 26th International Conference on Educational Sciences
2017 FARKLI ÜLKELERDE KONULARA GÖRE DERS SAATLERİNİNKARŞILAŞTIRLMASI Uluslararası GÜNDÜZ YÜKSEL,tengilimoğlu özlem,DURAN VOLKAN ULUSLARARASIEĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU
2017 Program Geliştirme Modellerinin Çeşitli Mantık Yaklaşımları Açısından İncelenmesi Ulusal DURAN VOLKAN VII. Mantık Çalıştayı
2017 Akıl Yürütme Stilleri Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması Uluslararası ŞENTÜRK ŞENER,DURAN VOLKAN 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
2017 Zorunlu Göçle Türkiye’ye Gelen Ailelerin Çocuklarına Yönelik Uyum Programı İhtiyaç Analizi Uluslararası ŞENTÜRK ŞENER,DURAN VOLKAN Geçmişten Günümüze Göç https://www.canik.bel.tr/Icerik/Dosya/www.canik.bel.tr_86_CB3K89CK_gecmisten-gunumuze-goc-sempozyum-bildiri-ozeti.pdf
2016 Metaphorical Representations of Teacher Candidates toward Warrior ImagesBelonging Different Cultures Uluslararası DURAN VOLKAN,ÖZER BAYRAM IDEAL
2016 Ulusal Basında Kadın ve Yoksulluk Olgusunun Ele Alınışı Uluslararası BARUT YAŞAR,ÖZCAN KEMAL,DURAN VOLKAN,BARUT MERT II. TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ KONGRESİ
2016 Ulusal basında İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Kazaları Konusunun Ele Alınışı Uluslararası BARUT YAŞAR,ÇEBİ MEHMET,DURAN VOLKAN,BAYRAM ABDULNASIR 8. uluslararası iş sağlığı güvenliği konferansı
2016 Çorum da Özel Eğitim Mevcut Durum Problemleri ve Çözüm Önerileri Uluslararası BARUT YAŞAR,SOYGÜDEN AYDOĞAN,demir emine huban,DURAN VOLKAN Bütün Yönleriyle Çorum
2016 SAMSUN YEREL BASININDA KADIN OLGUSUNUN ELE ALINIŞI Uluslararası BARUT YAŞAR,ÖZCAN KEMAL,DURAN VOLKAN,YÜKSEL SEÇİL,BARUT MERT Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın
2016 Diyarbakır da Özel Eğitim Dezavantajlı Çocukla Uluslararası BARUT YAŞAR,dündar şükrü,DURAN VOLKAN Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu
2016 MANTIKSAL MUHAKEME BECERİLERİ, DÜŞÜNCE DENEYLERİ VE YARATICILIK Ulusal DURAN VOLKAN 6. Mantık Çalıştayı
2016 Erzincan da Özel Eğitim Uluslararası BARUT YAŞAR,bektaş selim,DURAN VOLKAN Uluslararası Erzincan Sempozyumu
2016 An Investigation for Quantum Qutrit Entanglements Through Color Wheel Compass Uluslararası DURAN VOLKAN,GENÇTEN AZMİ the international conference on quantum science and applications http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/766/1/012013
2016 Öğretmen adaylarının girişimcilik ve öz liderlik algılarının dokuz tip mizaç modeline göre değerlendirilmesi Ulusal DURAN VOLKAN, ASLAN HÜSEYİN 25. ulusal eğitim bilimleri kongresi
2015 Invetigation of Hypothetico Creative Reasoning Skills of Teacher Trainees in Terms of Their Thinking Styles Uluslararası GELEN İSMAİL,DURAN VOLKAN,ÖZER BAYRAM 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2015)
2015 The analysis of quantum qutrit entanglements in a qutrit based hyper-sphere in terms of gluing and combining products Uluslararası DURAN VOLKAN,GENÇTEN AZMİ 9TH INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION (BPU-9) http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4944179
2015 Program Geliştirme Modellerinin Sosyoloji Yaklaşımlar AçısındanSınıflandırılması ve Değerlendirilmesi Uluslararası BUDAK YUSUF,DURAN VOLKAN Hedefe Doğru İnsan’’ temalı VI. Uluslararası Canik Sempozyumu
2015 Evaluation of Quantum Physics Curriculum in Universities terms of Eisners Educational Criticism Model Art Based Approach Toward Sciences Uluslararası DURAN VOLKAN 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2015)
2015 FROM NATURAL PHILSOPHER TO PHYSICIST ANALYZING THE CONCEPT OF SCIENCE IN TERMS OF TWO TITLES IN THE CONTEXT OF HISTORY OF PHYSICS Uluslararası DURAN VOLKAN 9 th International Physics Conference of the Balkan Physics Union
2015 Novice Teachers Behaviors And Mistakes Uluslararası ÖZER BAYRAM,GELEN İSMAİL,HIZLI SİNEM,ÇINAR GONCA,DURAN VOLKAN 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2015)
2015 The Analysis of Some Thought Experiments In Terms of the Dimensions of Hypothetico Creative Reasoning Skills Uluslararası GELEN İSMAİL,DURAN VOLKAN,ÖZER BAYRAM Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (ICEFIC 2015)
2015 Investigation of Hypothetico Creative Reasoning Skills of Teacher Trainees in Terms of Their Scientific Epistemological Beliefs Uluslararası ÖZER BAYRAM,DURAN VOLKAN,GELEN İSMAİL Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (ICEFIC 2015)
2015 THE ANALYSIS OF QUANTUM QUTRIT ENTANGLEMENTS IN A QUTRIT BASED HYPER SPHERE IN TERMS OF GLUING AND COMBINING OPERATORS Uluslararası DURAN VOLKAN 9 th International PhysicsConferenceof Balkan Physical Union
2015 The views of teacher trainees regarding to the most common mistakes teachers make Uluslararası ÖZER BAYRAM,GELEN İSMAİL,HIZLI SİNEM,ÇINAR GONCA,DURAN VOLKAN 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2015)
2015 The Development of Hypothetico Creative Reasoning Skills Inventory Uluslararası DURAN VOLKAN Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (ICEFIC 2015
2015 THE ANALYSIS OF QUTRIT BASED QUANTUM COIN FLIP GAMES IN TERMS OF SOME QUTRIT BASED OPERATORS Uluslararası DURAN VOLKAN 9 th International PhysicsConferenceof Balkan Physical Union
2015 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ ENFORMASYON VE EPİSTEMEYE YÖNELİK METAFORİK VE ANALOJİK DÜŞÜNME BİÇİMLERİNİN ANALİZİ Uluslararası DURAN VOLKAN,ASLAN HÜSEYİN 7 th International Congress of Educational Supervision
2014 Erasmus Programıyla Türkiye ye Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türk Kültürü ve Yaşayışı Hakkındaki Düşünceleri Uluslararası ÖZER BAYRAM,DURAN VOLKAN,HIZLI SİNEM,ÇINAR GONCA Youth and Our Cultural Heritage
2013 The Investigation Of the Electronic Energy Levels Of the Quantum Dots With Gaussian Confinement Uluslararası DURAN VOLKAN,ERKARSLAN UĞUR,GENÇTEN AZMİ 30 . International Physics Congress
2013 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişilik Tipleri ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Link Ulusal DUMAN BİLAL,GÖÇEN KABARAN GÜLER,DURAN VOLKAN 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
2013 Araştırma Görevlilerinin Akademik Vizyonlarının Argümantasyon Ve Metaforik Bakış Açıları Çerçevesinde İncelenmesi Ulusal DUMAN BİLAL,DURAN VOLKAN,GÖÇEN KABARAN GÜLER 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
2013 Öğrenmeyi Stratejik Olarak Öğrenme Oyun Teorisi Learning Strategically How to Learn Game Theory Ulusal DUMAN BİLAL,DURAN VOLKAN,GÖÇEN KABARAN GÜLER 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
2013 The Implementation of Vertically Alligned Quantum Dots for the Entanglement Constant of Circuit Element J in Quantum Games Uluslararası DURAN VOLKAN,ERKARSLAN UĞUR,GENÇTEN AZMİ 30 . International Physics Congress ( TFD. 30 Poster )
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Current Research Examples on Educational Sciences in Turkey The Investigation of Teacher’s Views on Teaching Profession: An Example of Drawing Technique Bölüm(ler)
2018 Öğretmen Yetiştirme Sistemi Öğretmen Atama Kriterleri Bölüm(ler)
2021 SALGIN HASTALIKLARIN SOSYAL HAYATA ETKİSİ VE KÜLTÜRÜMÜZDE KORONAVİRÜS VAKASI Sosyal Medyada Covid-19’a Yönelik Bir Duygu Analizi: Ekşi-Sözlük Örneklemi Bölüm(ler)
2018 EĞİTİM BİLİMLERİNDE ÖRNEK ARAŞTIRMALAR Ruhsal Zeka Bölüm(ler)
2020 Etik ve İnsani Değerler Adalet Bölüm(ler)
2022 Bilim Dünyasında Eğitim III Isaac Newton ve Eğitim Bölüm(ler)
2022 EĞİTİMDE 21. YÜZYIL BECERİLERİ Esneklik ve Uyum Bölüm(ler)
2022 Sınıf Yönetimi SINIFTA ÇATIŞMA YÖNETİMİ Bölüm(ler)
2022 DOĞAL VE BEŞERİ BİLİMLER AÇISINDAN IĞDIR – I ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE TERCİH EĞİLİMLERİNİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEKLEMİ) Bölüm(ler)
2019 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Çevre Bölüm(ler)
2021 Eğitim Bilimine Giriş EĞİTİM BİLİMLERİNDE BİLİMSEL YÖNTEM Bölüm(ler)
2021 Bilimin Teknolojideki Uygulamaları DEĞİŞİK FİZİKSEL SENSÖRLER VE NANOTEKNOLOJİ Bölüm(ler)
2021 Öğretim Teknolojileri TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA DİJİTAL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIM DURUMU Bölüm(ler)
2021 Öğretim Teknolojileri ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN ETKİNLİK DURUMUNA ARAŞTIRMALAR Bölüm(ler)
2021 SAGE Nitel Araştırmalar Kılavuz Kitabı Kısım 6 Bölüm(ler)
2019 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ DEĞERLERİN TOPLUMSAL HAYATTAKİ ÖNEMİ: KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİNDE KÜLTÜRLER ARASI FARKLILAŞMA VE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ Bölüm(ler)
2019 Değerler Eğitimi DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN AHLAK VE ETİK KAVRAMLARI İNSANİ–KÜLTÜREL KALKINMA SÜRECİNDE DEĞER EĞİTİMİ Bölüm(ler)
2019 Öğrenme Güçlüğü Ve Özel Yetenek Özel Yeteneklilerde Program Geliştirme Bölüm(ler)
2019 Eğitim Felsefesi Selçuklularda Eğitim Felsefesi Bölüm(ler)
2019 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Tümü
2018 Öğretim İlke ve Yöntemleri SINIFTA ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ Bölüm(ler)
2017 Eğitim Psikolojisi Gelişim Psikolojisi Bölüm(ler)
2021 SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VI SOSYAL MEDYADA AKADEMİK KARİYERE DÖNÜK BİR DUYGU ANALİZİ: EKŞİ-SÖZLÜK ÖRNEKLEMİ Bölüm(ler)
2016 HAYAT BOYU KAPSAMLI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA MESLEKİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK Bölüm(ler)
2021 Uzaktan Eğitimde Öğretim İlke ve Yöntemleri Tümü
2021 Bridging Theory and Practices for Educational Sciences REASONING STYLES MODEL IN THE CONTEXT OF LITERATURE OF “PROOF SCHEMES” Bölüm(ler)
2021 ÇAĞDAŞ BAKIŞ AÇISIYLA EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ve DEĞERLENDİRME EĞITIMDE PROGRAM GELIŞTIRME SÜRECI VE AŞAMALARI Bölüm(ler)
2021 EĞİTİMDE OKURYAZARLIK BECERİLERİ - II Eğitimde Geometri Okuryazarlığı Bölüm(ler)
2021 Eğitimde Okuryazarlık Becerileri - II Eğitimde Fizik Okuryazarlığı Bölüm(ler)
2020 Research Highlights in Education and Science 2020 Flipped Clasroom Model in the Context of Distant Training Bölüm(ler)
2020 Eğitimde Program Geliştirme PROGRAM GELİŞTİRME VE DERS İÇERİKLERİ Bölüm(ler)
2021 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ Karakter ve Değer Eğitiminde Kültürlerarası Farklılaşma ve Birlikte Yaşama Kültürü Bölüm(ler)
2019 Current Research Examples on Edducational Sciences in Turkey The Reasoning Styles Model Bölüm(ler)
2021 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINDA UYGULAMALI STEM EĞİTİMİ BILIM MERKEZLERINDE STEM EĞITIMI Bölüm(ler)
2023 Türkiye ve Japonya Yüksek Öğretim Akreditasyon Sistemlerinin Karşılaştırılması: Kalite Çalışmalarından Akıllı Akreditasyon Sistemin Tümü
2023 ÖĞRENME STİLİ MODELLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ KILAVUZ KİTABI LEMİRE ÖĞRENME STİLİ MODELİ Bölüm(ler)
2023 ÖĞRENME STİLİ MODELLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ KILAVUZ KİTABI REİNERT’IN ÖĞRENME STİLİ MODELİ Bölüm(ler)
2023 Etkinlik Örnekleriyle Güncel Ögrenme-Ögretme Yaklasımları-V Semantik (Anlamsal) Haritalama Temelli Öğrenme- Öğretme Yaklaşımı Bölüm(ler)
2023 Ortaöğretim Öğrencilerinde Akademik Başarı Tümü
2023 ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE TOPLUM Eğitim ve Öğrenme Ekseninde Engellilik Bölüm(ler)
2023 ÖĞRENME STİLİ MODELLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ KILAVUZ KİTABI LAWRENCE ÖĞRENME STİLİ MODEL Bölüm(ler)
2022 Eğitimde Araştırma ve Değerlendirmeler SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “BİLİNÇLİ TÜKETİCİ” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Bölüm(ler)
2022 Öğretim İlke ve Yöntemleri Etkili İletişim ve Öğretim Bölüm(ler)
2022 Etkinlik Örnekleriyle Güncel Ögrenme-Ögretme Yaklasımları-V SEMANTİK (ANLAMSAL) HARİTALAMA TEMELLİ ÖĞRENME- ÖĞRETME YAKLAŞIMI Bölüm(ler)
2022 Bilim Dünyasında Eğitim III Galileo Galilei ve Eğitim Bölüm(ler)
2022 Her Yönü İle BAĞIMLILIK TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONUSUNDA ULUSAL VE ULUSLARARASI MÜCADELE STRATEJİLERİ Bölüm(ler)
2022 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Bilgiyi İşleme Kuramı Bölüm(ler)
2022 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Öğretmen Kitabı Elektrik Devreleri ve Elektriksel Direnç Bölüm(ler)
2022 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Öğretmen Kitabı 12. Bölüm: Kuvvet ve Hareket Bölüm(ler)
2022 7. VE 8. SINIF FEN BİLİMLERİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİ ÖĞRETMEN KİTABI Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Bölüm(ler)
2022 7. ve 8. Sınıf Fen Bilimleri Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Öğretmen Kitabı Güneş Sistemi ve Ötesi Bölüm(ler)
2022 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Öğretmen Kitabı 4. Bölüm: Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Bölüm(ler)
2023 Kariyer Planlama veAkademik KariyerinPsikolojik Temelleri Tümü
2023 Eğitim Araştırmaları AI ASSISTED METAVERSE IN THE CONTEXT OF SMART CURRICULUM Bölüm(ler)
2023 Cognitive Intelligence with Neutrosophic Statistics in Bioinformatics Modeling epidemics based on quantum decision-making model by the qutrit states and employing neutrosophic form of percolation analysis Bölüm(ler)
2023 Cognitive Intelligence with Neutrosophic Statistics in Bioinformatics Using the four-valued Rasch model in the preparation of neutrosophic form of risk maps for the spread of COVID-19 in Turkey Bölüm(ler)
2023 DÜŞÜNME BECERİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ KILAVUZ KİTABI HARİTALAYARAK DÜŞÜNME BECERİSİ Bölüm(ler)
2023 DÜŞÜNME BECERİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ KILAVUZ KİTABI İKONİK DÜŞÜNME BECERİSİ Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Nano topoloji vasıtasıyla karar verme: Bir matematik eğitimi çalışması YUNUS EMRE AKÜREK Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 KARİYER PLANLAMA Lisans
2020-2021 İleri Programlama 1 Lisans
2020-2021 Temel Bilgi Teknolojileri 1 Lisans
2020-2021 Temel Bilgi Teknolojileri 2 Lisans
2020-2021 Fizik 1 Lisans
2020-2021 Psikoloji Lisans
2020-2021 İleri Nümerik Analiz 1 Lisans
2020-2021 Bilgisayar Programlama 1 Lisans
2019-2020 Bilgisayar Programlama 2 Lisans
2019-2020 Temel Bilgi İletişim Teknolojileri 2 Lisans
2019-2020 Nümerik Analiz Lisans
2019-2020 Sosyal Psikoloji Lisans
2019-2020 Psikoloji Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Duvarsız Eğitime İlkadım Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Bilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ