E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 4682
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  1- Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans, 2- Tianjin University of Science and Technology (Çince Hazırlık)

 • Y

  Yüksek Lisans

  1- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Eğitim Programları ve Öğretim Y.L.), 2- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Fizik Y.L), 3- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Sosyoloji Y.L.), 4- Johannes Gutenberg University Mainz (Erasmus Öğrencisi)

 • D

  Doktora

  Gazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim (2019); Iğdır Üniversitesi Matematik A.B.D. Doktora Öğrencisi (Devam Ediyor)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Duran V., Ekici G. (Yayın Aşamasında).  Investigation of Reasoning Styles and Causal Attributions for Success of Teacher Candidates.  OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (Yayın No: 6420858)
 2. Duran S.,Künü S.,Duran V. (Yayım aşamasında).  DEVELOPMENT OF MONEY ATTITUDES SCALE.  Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Yayın No: 6518898)
 3. Duran V. (2020).  Views of Academicians Regarding a Curriculumfor Immigrants in Turkey.  Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Yayın No: 6563906)
 4. Özer B.,Can, T. Duran V. (2020).  Development of an Individual Professional Development Plan Proposal That is Based on Continuing Professional Development Needs of Teachers.  The European Educatıonal Researcher (Yayın No: 6493877) (ERIC)
 5. Duran Volkan,Mertol Hüseyin,Yurtdaş Gizem (2020).  Investigation of gifted students’xx skills of saying ’no’through neural networks.  African Educational Research Journal (Yayın No: 6468558) (ERIC)
 6. Duran V.,Mertol H. (2020).  Investigation of the core beliefs of the teacher candidates through artificial neural networks.  acta educationis generalis, 10(2), 52-77., Doi: 10.2478/atd-2020-0010 (Yayın No: 6261710) (ERIC)
 7. Özer B.,Duran V.,Tekke M. (2020).  Training of Trainers: An Action Based Research For Improving The Pedagogical Skills Of Academicians.  9(3), 704-715., Doi: doi.org/10.11591/ijere.v9i3.20327 (Yayın No: 6260495) (ERIC)
 8. Şentürk Ş.,Duran V.,Yılmaz A. (2020).  The Secondary School Students’ Opinions on Distance Education.  Journal of Education and e-Learning Research (Yayın No: 6387172) (ERIC)
 9. Duran V.,Mertol H.(2020).  Kaizen Perspective In Curriculum Development.  Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 6(3), 384-396., Doi: 10.20448/journal.522.2020.63.384.396 (Yayın No: 6260493) (ERIC)
 10. Duran V. ,Kaymakçı G. ,Ünal A.  (2020).  Bir Simülasyon Olarak Eğitim ve Eğitim Programları.  Kastamonu Eğitim Dergisi (Yayın No: 6249233)
 11. Şener, Ş. Duran, V. (2020).  Lifelong learning tendencies of trainers in adult education.  International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 9(1), 1-9., Doi: http://doi.org/10.11591/ijere.v9i1 (Yayın No: 5738690) (ERIC)
 12. Şentürk Ş., Duran V. Binay, E. (2019).  İlköğretim Türkçe Eğitim Programında Kökdeğerlerin İncelenmesi, Turkish Studies Volume 14 Issue 4, 2019, p. 1697-1716
 13. Duran, V. Mertol, H. (2019). Investigation of the Reasoning Styles of the Teacher Candidates In terms of Decision Making Styles, Learning Modalities and Gender (Süleyman Demirel University Education Faculty Case), European Journal of Contemporary Education(ERIC)
 14. Duran V.,Ekici G. (2019).  From Magnetic Compass to Learning Styles: Logic Machines.  Iğd Üniv Sos Bil Der
 15. Duran, V. Şentürk, Ş. (2019). Development of Reasoning Styles Scale, Universal Journal of Educational Research 7(5): 1205-1215, 2019, DOI: 10.13189/ujer.2019.070506
 16. Duran V. Ekici G. (2019).  Could be Entanglement Regarded as A Sign of A Universe Having Higher Dimensions?, NeuroQuantology, Volume 17, Issue 03, Page 86-93| doi: 10.14704/nq.2019.17.03.1947
 17. Barut, Y. Duran, V. (2019). İbn Haldun’un Eğitimle İlgili Fikirlerinin Medeniyetler Çatışması Bağlamında İncelenmesi, İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 21-48
 18. Aydın S., Şentürk Ş., Duran V. (2018).  Evaluation of Pre-School EducationProgram according to Stufflebeam’s CIPP Model, Turkish Studies Volume 13 Issue 27, 163-181
 19.    Gökalp M., Duran V., Menteşe S., Caksılıkova Gulsara (2018).  The Relatıonshıp Between Irratıonal Belıefs And Locus Of Control Of The Unıversıty Students (Sample Of Kyrgyzstan )., TOJET,
 20. Ersanlı, E. Duran, V. (2018). Bazı Değişkenlerde Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research (Jshsr), 5 (29).
 21. Ersanlı, E. Gençoğlu, C. Duran, V. (2018). Türkiye'de Eğitim Bilimleri Alanında Akıl Yürütme Becerisi Üzerine Yapılan Araştırmalara İlişkin Bir Meta-Sentez, International Online Journal of Educational Sciences, nternational Online Journal of Educational Sciences, 2018, 10 (5), 222-243
 22. Duran, V., Barut, Y. & Budak, Y. (2017). Examination Of The Effects Of Different Presentation Types On The Attention And Meditation Levels Of Individuals Through Brain Waves.  Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research (Jshsr), 4 (5), 1081-1090
 23. Duran, V., Bayram, Ö. (2017).  Investigation Of The Reasoning Styles Of The University Students.  Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1) (Yayın No: 3584306)                            
 24. Gelen İ., Özer B., Duran, V. (2017).  The Analysis Of Some Thought Experiments İn Terms Of The Dimensions Of Hypothetico-Creative Reasoning Skills.  Jokull, 67(2), 102-125. (Yayın No: 3515507)
 25. Gelen İ., Duran, V., Özer B. (2016).  Investigation Of Hypothetico Creative Reasoning Skills Of Teacher Trainees İn Terms Of Their Thinking Styles.  Khazar Journal Of Humanities And Social Sciences, 19(3), Doi: 10.5782/2223-2621.2016.19.3.82 (Yayın No: 2810571)                                        
 26. Özer B., Gelen İ., Duran, V., (2016).  Deneyimsiz Öğretmen Davranışları.  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), Doi: 10.17755/Esosder.20854 (Yayın No: 2624207)             
 27. Gelen İ., Duran, V.,, Ünal A. (2016).  The Analysis Of Cartoon Series  Pepee İn Terms Of Cultural Values.  International Journal Of Curriculum And Instructional Studies, 6(11), 19-54., Doi: Http://Www.İjocis.Net/İndex.Php/İjocis (Yayın No: 2842681)                                        
 28. Özer B., Gelen İ., Hızlı S., Çınar G., Duran, V. (2016).  The Most Common Mistakes Of Teacher Trainees İn Teaching.  Universal Journal Of Educational Research, 4(5), Doi: Doı: 10.13189/Ujer.2016.040505 (Yayın No: 2624232)                                                  
 29. Duman B., Göçen Kabaran G., Duran, V., (2013).  Analyzing The Collective Efficiency Of Primary School Teachers In Terms Of Some Variables.  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education (Yayın No: 1882554)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. Duran V. (2020).  COMPARISON OF EDUCATION SYSTEM IN MEIJIAREA IN JAPAN EMPIRE WITH TANZIMATREFORM ERA IN OTTOMON EMPIRE.  Tokyo Summit 2 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6403766)
 2. Duran S. ,Künü S,Duran V.(2020).  Understanding Coronavirus Pandemic in The Context of Behavioural Economics.  EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ONSOCIAL SCIENCES (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6401942)
 3. Kaymakçı, G. Duran V. (2020).  KİBUTZ’LARDA EĞİTİM.  INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - 4 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6263499)
 4. Duran V.,Kaymakçı G. (2020).  ÇİN’DE EĞİTİM PROGRAMLARININ TARİHSEL TEMELLERİ: BİR DERLEMEÇALIŞMASI.  INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINECOUNTRIES SYMPOSIUM-4 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6263502)
 5. Duran V.,Ekici G.,Barut Y.(2019).  Atatürk’ün Eğitimle İlgili Görüşleri Bağlamında Bir Eğitim Programı Nasıl Olmalıdır?.  2. Uluslararası19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar  Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5577165)
 6. Duran V.,Barut Y. (3019).  Lukas Kritiği Bağlamında Eğitim Programları.  2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR  KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5577199)
 7. Kaymakçı G.,Duran V. (2019).  The Beliefs of Special Gifted Children on Preparing Science Projects and their Competences.  1ST INTERNATIONAL EDUCATIONALRESEARCH CONFERENCE (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5364213)
 8. Duran V.,Mertol H.(2019).  Havruta Method: An Ancient Instruction Method in Jewish Tradition.  VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 9. Duran V.,Mertol H.(2019).  Kaızen Perspectıve In Currıculum Development.  VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 10. Duran, V. Cengiz, R. (2019). Currıculums In The Context Of Gramscı’s Concept Ofhegemony: Brıtısh Imperıalıst Agency Through Global Webıı. Internatıonal Black Seacoastlıne Countrıes Symposıum, Samsun
 11. Cengiz, R. Duran, V. (2019). Türkıye-Abd Gerılımınde Bır Can Yakma Stratejısı S-400, Iı. Internatıonal Black Seacoastlıne Countrıes Symposıum, Samsun
 12. Duran, V. Ersanlı, E. (2019). Psychological Traits of Geniuses and Its Implications For Curriculums for Gifted Individuals, ILTERG CONFERENCE, Antalya
 13. Duran, V. Ersanlı, E. (2019). Effects of Different Musics on The Attention Levels of Individuals, ILTERG CONFERENCE, Antalya
 14. Duran V. Ekici G. (2019).  From Galatians To Druidic Curriculum: An Old Perspective To Today’s Problems, XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize
 15. Duran V. Ekici G. (2019).  Bir İdeolojik Aygıt Olarak Eğitim Programı, XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize
 16. Duran V. Ekici G. (2019).  Logıc Machınes In The Context Of Learnıng Styles, 6. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, Iğdır.
 17. Duran V. Ekici G. (2019).  Tasarımsal Düşünme Becerileri, 6. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, Iğdır
 18. Ekici G. Duran V.  (2019).  Öğretmen Adaylarının “Nükleer Enerji Santrali” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi, Internatıonal Taras She Vcocnhgreenssk Oon Socıal Scıences Iı. Internatıonal Congress On Socıal Scıences, Ankara
 19. Ekici G. Duran V.  (2019).  Öğretmen Adaylarının Çizimlerinde “Sınıfta Disiplin Sağlamak” Kavramına İlişkin Görüşlerinin Nitel Bir Analizi, Internatıonal Taras She Vcocnhgreenssk Oon Socıal Scıences Iı. Internatıonal Congress On Socıal Scıences, Ankara
 20. Duran V. Ekici G. (2018).  Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Eğitim Programları.  International Women Congress: The Place of Women in Socio & Legal Perspective (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 21. Ekici G.,Duran V. (2018).  Öğretmen Adaylarının “Kadına Şiddet” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi.  International Women Congress: The Place of Women in Socio & Legal Perspective (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 22. Şentürk, Ş. Duran, V. Barut, Y. (2018). Cep Telefonu Uygulamalarının Dikkat Ve Rahatlık Düzeylerine Etkisi, Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya
 23.  Şentürk, Ş. Duran, V. Barut, Y. (2018). Sosyal Medyada Kullanılan Görsel Mesajlar, Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya
 24.  Şentürk, Ş. Duran, V. Barut, Y. (2018). Eğitimde Program Geliştirmenin Ekonomik Temelleri, Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya.
 25.  Duran V. Ekici G. (2018).  Öğretmen Adaylarının Gözlem Becerilerinin İncelenmesi.  10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Hatay (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 26.  Duran V. Özer, B. (2018).  Molla Lütfi’nin Bilim Tarihimizdeki Yeri.  10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Hatay (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 27.  Duran V. Ekici G. (2018).  Bir Habitus Olarak Eğitim Programı.  10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Hatay (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 28.  Duran V. Ekici G. (2018).  Modern Fizik Kavramlarının Lise Düzeyinde Öğretimi.  10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Hatay (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 29.  Ekici G.,Duran V. (2018).  Öğretmen Adaylarının “Üniversite Eğitimi” Kavramına Yükledikleri Duygusal Semantik Değerlerin Analizi.  10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Hatay (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 30.  Ekici G.,Duran V. (2018).  Öğretmenlerin “Nükleer Enerji” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi.  10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Hatay (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 31. Duran V., Ekici G. (2018).  Öğretmen Adaylarinin Bilişsel Çarpitmalari Ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasindaki İlişkinin İncelenmes.  7th International Social Studies Education Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 32. Ekici G.,Duran V. (2018).  Öğretmen Adaylarinin “Üniversitedeki Dersler” Kavramina İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Çizim Tekniği Analizi Çalişmasi.  7th International Social Studies Education Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4345833)
 33. Ekici G.,Duran V. (2018).  Öğretmen Adaylarinin “Öğrenme- Öğretme Kuram Ve Yaklaşimlari” Kavramina İlişkin Algilarinin Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalişmasi.  7th International Social Studies Education Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4345836
 34. Duran V., Ekici G. (2018).  The Adaptation Of The Concept Of Life In The High School Physicscurriculum In Broad Field Design.  Türk Fizik Derneği 34.Uluslararasi Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4345819)
 35. Duran V.,Ekici G. (2018).  Could Be Entanglement Regarded As A Sign Of Universe Havinghigher Dimensions?.  Türk Fizik Derneği 34.Uluslararasi Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4345810)
 36. Gökalp, M. Gürbüz, Y. Aslan, H. Duran, V. (2018).Üniversite Öğrencilerinin Barındıkları Yere Göre Yaşam Doyumu (Kırgızistan Örneği), 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 37. Gökalp M., Duran V., Menteşe S., Caksılıkova Gulsara (2018).  The Relatıonshıp Between Irratıonal Belıefs And Locus Of Control Of The Unıversıty Students (Sample Of Kyrgyzstan ).  ITEC 2018International Teacher Education Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4309106)
 38. Aydın S., Şentürk Ş., Duran V. (2018).  Evaluation of Pre-School EducationProgram according to Stufflebeam’s CIPP Model.  International Learning, Teaching and EducationResearch Congress (ILTER 2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4309107)
 39. Duran, V., Gökalp M. (2018).  Economic Foundations Of Second Grade English Language Curriculum.  2nd International Black Sea Conference Onlanguage And Language Education, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4303378)
 40. Özer B., Duran, V., (2018).  Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Yeri Tercih Etmesebepleri.  I. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4289529)
 41. Duran, V., Barut Y. (2018).  Türk Pop-Müziklerinde Şiddet Olgusunun Ele Alınışı.  Şiddet Ve Sosyal Travmalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4289639)
 42. Duran, V., Özer B., (2018).  Pınarbaşından Amasya’ya: Melikgazi Türbesi ve AmasyaSultan İkinci Bayezid Külliyesi Örneği ve Mumyalar.  I. PINARBAŞI (AZİZİYE) SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4289537)
 43. Yer,F. Barut Y., Duran, V., (2018).  İlkokul Hayat Bilgisi Derslerinde Hoşgörü Değerinin Öğretimi ve Programınİncelenmesi.  3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4289527)
 44. Ersanlı E., Gençoğlu C., Duran, V., (2017).  Türkiye De Akıl Yürütme Becerisi Üzerine Yapılan Araştırmalara İlişkin Bir Meta-Sentez.  International Conference On Quality In Higher Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3638672
 45. Özer B., Duran, V., (2017).  Temel Eğitim Ders Kitaplarının Dini Kavramlar Ve Semboller Açısından İncelenmesi.  Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3641490)
 46. Özer B., Duran, V., (2017).  1997-2017 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinde Yaratılış Kavramının Ele Alınışı.  Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3641494)
 47. Duran, V., Özcan K.,Barut Y.r (2017).  Pavlov’un Köpeğinden Yapay Zekâya: Robotlarla Öğrenme.  Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3616164)
 48.  Şentürk Ş., Duran, V., (2017).  Akıl Yürütme Stilleri Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması.  5. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3591562)
 49.  Özer B., Can T., Duran, V., 2017).  Öğretmenlerin Görüşleri Çerçevesinde Eğitim Fakültesi Programları Hakkında Birdeğerlendirme/.  5. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3616357)
 50. Duran, V., Barut Y.,Bayram A.r (2017).  Investigation Of Metaphorical Thinking Skills Of Teacher Candidates Through Chinesecharacters.  1st International Black Sea Conference On Language And Language Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3616360)
 51. Kuş A., Duran, V., (2017).  Tarih Eğitiminde Görsel Betimlemelerin Kelime Kullanma Becerileri Açısındanincelenmesi.  1st International Black Sea Conference Onlanguage And Language Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3561332)
 52. Duran, V., Aslan D. (2017).  Telefonlardaki Eğitici Oyunların Dikkat Ve Rahatlıkdüzeyine Etkisinin İncelenmesi.  Uluslararasıeğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3561326)
 53. Gündüz Y., Tengilimoğlu Ö.Duran, V., (2017).  Farklı Ülkelerde Konulara Göre Ders Saatlerininkarşılaştırlması.  Uluslararasıeğitim Yönetimi Forumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3561323)
 54. Duran, V., (2017).  Program Geliştirme Modellerinin Çeşitli Mantık Yaklaşımları Açısından İncelenmesi.  Vıı. Mantık Çalıştayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3561498)
 55. Barut Y., Duran, V., (2017).  An Investigation Of Ibn Khaldun’s Ideas On Education İn The Context Of Clash Of Civilizations.  4th International Ibn Khaldun Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3561492)
 56. Duran, V., Şentürk Ş. (2017).  Adapte Olabilen Karmaşık Sistemler, Program Geliştirme Ve Göç.  Ix. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3561320)
 57. Duran, V.,,Barut Y.,Bayram A. (2017).  Öğretmen Adaylarının İdeal Öğrenci Algılarının Dikkat Ve Meditasyon Seviyeleri Açısından Beyin Dalgalarıyla İncelenmesi.  9 Th  International Congress Of Educational Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3616366)
 58. Barut Y., Duran, V., (2017).  Dünya’nın Heryerine Dağıtılmış Bir Millet: Ahıska Türkleri Ulusal Basında Ahıska Türklerinin Ele Alınışı.  Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3561494)
 59. Duran, V., ŞENTÜRK ŞENER (2017).  Investıgatıon Oflearnıng Styles In Terms Of Braın Waves and Demographıc Varıables.  26th International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3561316)
 60. Duran, V., ,Aslan D., Barut Y. (2017).  Investigation Of The Relationship Between Different Presentation Types With The Attention And Meditation Levels Through Brain Waves.  26th International Conference On Educational Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3561313)
 61. Barut Y., Duran, V.,, (2017).  Göç Psikolojisiyle İlgili Yüksek Lisans Ders İçeriği İçin İhtiyaç Analizi Belirleme.  Geçmişten Günümüze Göç (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3616364)
 62. Budak Y., Duran, V., (2017).  Eğitim Program ögelerinin Göç Bağlamında Değerlendirilmesi.  Geçmişten Günümüze Göç (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3616365)
 63. Şentürk Ş., Duran, V., 2017).  Zorunlu Göçle Türkiye’ye Gelen Ailelerin Çocuklarına Yönelik Uyum Programı İhtiyaç Analizi.  Geçmişten Günümüze Göç (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3591460)
 64. Barut Y., Dündar Ş., Duran, V.,, (2016).  Diyarbakır Da Özel Eğitim  Dezavantajlı Çocukla.  Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2986828)
 65. Duran, V.,Barut Y. (2016).  Oyun Teorisi Ve Kur’an’daki Kıssalar.  Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3641498)
 66. Barut Y., Bektaş S., Duran, V., (2016).  Erzincan Da Özel Eğitim.  Uluslararası Erzincan Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2986893)
 67. Duran, V., Özer B. (2016).  Metaphorical Representations Of Teacher Candidates Toward Warrior Imagesbelonging Different Cultures.  Ideal (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3045671)
 68. Duran, V., ,Gençten A.(2016).  An Investigation For Quantum Qutrit Entanglements Through Color Wheel Compass.  The İnternational Conference On Quantum Science And Applications, 766, 12013, Doi: 10.1088/1742-6596/766/1/012013 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2699622)
 69. Barut Y.,Çebi M., Duran, V.,Bayram A. 2016).  Ulusal Basında İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İş Kazaları Konusunun Ele Alınışı.  8. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Konferansı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2627382)
 70. Budak Y., Duran, V.,, (2015).  Program Geliştirme Modellerinin Sosyoloji Yaklaşımlar Açısındansınıflandırılması Ve Değerlendirilmesi.  Hedefe Doğru İnsan’’ Temalı Vı. Uluslararası Canik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2626369)
 71. Barut Y.,Soygüden A.,Demir E. H., Duran, V., (2016).  Çorum Da Özel Eğitim  Mevcut Durum  Problemleri Ve Çözüm Önerileri.  Bütün Yönleriyle Çorum (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2625883)
 72. Barut Y.,Özcan K., Duran, V.,Yüksel S.Barut M. (2016).  Samsun Yerel Basınında Kadın Olgusunun Ele Alınışı.  Geçmişten Günümüze Şehir Ve Kadın (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2615303)
 73. Barut Y.Özcan K., Duran, V.,Barut M. (2016).  Ulusal Basında Kadın Ve Yoksulluk Olgusunun Ele Alınışı.  Iı. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2575070)
 74. Özer B.,Gelen İ.Hızlı S.,Çınar G., Duran, V., (2015).  Novice Teachers  Behaviors And Mistakes.  3. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi (Iccı-2015) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1872099)
 75. Özer B.,Gelen İ.,Hızlı S.,Çınar G., Duran, V., (2015).  The Views Of Teacher Trainees Regarding To The Most Common Mistakes Teachers Make.  3. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi (Iccı-2015) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1872171)
 76. Duran, V., (2015).  Evaluation Of Quantum Physics Curriculum İn Universities Terms Of Eisners  Educational Criticism Model  Art Based Approach Toward Sciences.  3. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi (Iccı-2015) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1871877)
 77. Gelen İ.Duran, V.,,,Özer B. (2015).  Invetigation Of Hypothetico Creative Reasoning Skills Of Teacher Trainees İn Terms Of Their Thinking Styles.  3. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi (Iccı-2015) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1871976)
 78. Duran, V., Gençten A. (2015).  The Analysis Of Quantum Qutrit Entanglements İn A Qutrit Based Hyper-Sphere İn Terms Of Gluing And Combining Products.  9th Internatıonal Physıcs Conference Of The Balkan Physıcal Unıon (Bpu-9), Doi: 10.1063/1.4944179 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2607673)
 79. Duran, V., (2015).  The Analysıs Of Quantum Qutrıt Entanglements In A Qutrıt Based Hyper Sphere In Terms Of Gluıng And Combınıng Operators.  9 Th International Physicsconferenceof Balkan Physical Union (Özet Bildiri/)(Yayın No:1867036)
 80. Duran, V., (2015).  The Analysıs Of Qutrıt Based Quantum Coın Flıp Games In Terms Of Some Qutrıt Based Operators.  9 Th International Physicsconferenceof Balkan Physical Union (Özet Bildiri/)(Yayın No:1867098)
 81. Duran, V., (2015).  From  Natural Phılsopher  To  Physıcıst    Analyzıng The Concept Of  Scıence  In Terms Of Two Tıtles In The Context Of Hıstory Of Physıcs.  9 Th International Physics Conference Of The Balkan Physics Union (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1867784)
 82. Duran, V., Aslan H. (2015).  Öğretmen Adaylarının Bilgi  Enformasyon Ve Epistemeye Yönelik Metaforik Ve Analojik Düşünme Biçimlerinin Analizi.  7 Th International Congress Of Educational Supervision (Özet Bildiri/)(Yayın No:1866891)
 83. Gelen İ.Duran, V.,,,Özer B. (2015).  The Analysis Of Some Thought Experiments In Terms Of The Dimensions Of Hypothetico  Creative Reasoning Skills.  Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (Icefıc 2015) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1866310)
 84. Duran, V., (2015).  The Development Of Hypothetico Creative Reasoning Skills Inventory.  Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (Icefıc 2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1865889)
 85. Özer B., Duran, V.,,,Gelen İ. (2015).  Investigation Of Hypothetico Creative Reasoning Skills Of Teacher Trainees İn Terms Of Their Scientific Epistemological Beliefs.  Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (Icefıc 2015) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1866137)
 86. Özer B., Duran, V.,,,Hızlı S.,Çınar G. (2014).  Erasmus Programıyla Türkiye Ye Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türk Kültürü Ve Yaşayışı Hakkındaki Düşünceleri.  Youth And Our Cultural Heritage (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1883755)
 87. Duran, V.,,,Erkarslan U.,Gençten A.(2013).  The Investigation Of The Electronic Energy Levels Of The Quantum Dots With Gaussian Confinement.  30 . International Physics Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1883054)
 88. Duran, V.,,,Erkarslan U.,Gençten A.(2013).  The Implementation Of Vertically Alligned Quantum Dots For The Entanglement Constant Of Circuit Element J İn Quantum Games.  30 . International Physics Congress ( Tfd. 30 Poster ) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1882923)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. Duman B., Duran V.,,Göçen Kabaran G. (2013).  Öğrenmeyi Stratejik Olarak Öğrenme   Oyun Teorisi  Learning Strategically How To Learn  Game Theory.  22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1883274)  
 2. Duman B., Duran V.,,Göçen Kabaran G. (2013).  Araştırma Görevlilerinin Akademik Vizyonlarının Argümantasyon Ve Metaforik Bakış Açıları Çerçevesinde İncelenmesi.  22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1883514)
 3. Duman B.,Göçen Kabaran G. Duran V., (2013).  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişilik Tipleri ve Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Link .  12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1883613)

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

 1. Cengiz, R. (2018) Dünyanın Nükleerle İmtihanı: Sosyolojik Bir Yaklaşım, (Editör; Duran, V.) . Nobel Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap),
 2. Bilimsel Muhakeme Becerileri, Duran, V. Budak, Y. Nobel Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayım Aşamasında)
 3. Erken Çocuklukta Fen Eğitimi (2018)., Duran V., Barut Y. Nobel Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı),

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 1. Eğitim Programı, Bölüm Adı:(Program Geliştirme Ve Ders İçerikleri) (2020)., Duran V. ,Ekici G.,  Anı Yayıncılık, Editör:Prof. Dr. Hasan Güner Berkant, Basım Sayısı:1, Isbn:978-605-170-372-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6415590)     
 2. Current Research Examples On Edducational Sciences İn Turkey, Bölüm Adı:(The Reasoning Styles Model) (2019)., Duran V.,Ekici G.,  Lap Lambert  Academic Publishing, Editör:Sami Baskın, Yasin Aktaş, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 139, Isbn:978-620-0-44271-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5434201)
 3. Current Research Examples On Educational Sciences İn Turkey, Bölüm Adı:(The Investigation Of Teacher’s Views On Teaching Profession: An Example Of Drawing Technique) (2019)., Ekici G.,Duran V.,  Lap Lambert  Academy Publishing, Editör:Sami Baskın, Yasin Aktaş, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 139, Isbn:978-620-0-44271-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5434616)
 4. Sürdürülebilir Kalkınma, Bölüm Adı:(Sürdürülebilir Çevre) (2019)., Duran V.,Ekici G.,  Pegem Yayınevi, Basım Sayısı:1, Isbn:978-605-241-813-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5285162)
 5. Eğitim Felsefesi, Bölüm Adı:(Selçuklularda Eğitim Felsefesi) (2019)., Özer B.,Duran V.,  Pegem Akademi, Basım Sayısı:1, Isbn:978-605-241-564-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4289625)
 6. Öğrenme Güçlüğü Ve Özel Yetenek, Bölüm Adı: (Özel Yeteneklilerde Program Geliştirme) Duran V.,  Nobel Yayınları, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4289625)
 7. Eğitim Felsefesi, Bölüm Adı:(Selçuklularda Eğitim Felsefesi) (2019)., Özer B., Duran V.,  , Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4289625)
 8. Değerler Eğitimi, Bölüm Adı:(Değerler Eğitimi Açısındanahlak Ve Etik Kavramlarıinsani–Kültürel Kalkınmasürecinde Değer Eğitimi) (2019)., Duran V.,  Pegem Akademi, Basım Sayısı:1,
 9. KARAKTER VEDEĞERLER EĞİTİMİ, Bölüm Adı:(DEĞERLERİN TOPLUMSAL HAYATTAKİÖNEMİ: KARAKTER VE DEĞEREĞİTİMİNDE KÜLTÜRLERARASIFARKLILAŞMA VE BİRLİKTEYAŞAMA KÜLTÜRÜ) (2019)., DURAN VOLKAN,  Pegem Yayınevi, Basım Sayısı:1, ISBN:978-605-241-993-9, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5338315)
 10. Bilim, Eğitim Ve Sanat Araştırmaları – Eğitim Bilimleri Ve Öğretmen Yetiştirme 2019, Bölüm Adı:( Ruhsal Zeka) (2018). Duran V, Barut, Y. Nobel Yayınları, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4289618)
 11. Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Bölüm Adı:(Sınıfta  Öğretmen Öğrenci İlişkileri) (2018)., Özer B., Duran V,  Maya Akademi, Basım Sayısı:1, Türkçe (Ders Kitabı), (Yayın No: 4289618)
 12. Öğretmen Yetiştirme Sistemi, Bölüm Adı:(Öğretmen Atama Kriterleri) (2018)., Özer Bayram, Duran V,  PEGEM YAYINCILIK, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4289621) (
 13. Eğitim Psikolojisi, Bölüm Adı:(Gelişim Psikolojisi) (2017)., Barut Y., Duran V,  Eğitim Yayınevi, Editör:Asım Arı, Basım Sayısı:1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3572966)
 14. Toplumsal Cinsiyet Ve Kent-Mekân, Bölüm Adı:(Öğretmen Adaylarının Mekan Algılarının Akıl Yürütme Stilleri Açısından İncelenmesi) (2017)., DURAN VOLKAN,BARUT YAŞAR,BAYRAM ABDULNASIR,  TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3661119)
 15. Vıı. Mantık Çalıştayı Kitabı, Bölüm Adı:(Program Geliştirme Modelleri, Çeşitli Mantık Yaklaşımlarıve Karmaşık Sistemler) (2017)., Duran V.  Mantık Derneği, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3616379)
 16. Hayat Boyu Kapsamli Rehberlik Ve Psikolojik Danişma, Bölüm Adı:(Mesleki Rehberlik Vepsikolojik Danişmanlik) (2016)., Barut Y., Duran V,  Pegem Akademi, Editör:Hakan Uşaklı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 542, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2815578)
 17. Vı  Mantık Çalıştay Bildiri Kitabı, Bölüm Adı:(Mantıksal Muhakeme Becerileri, Düşüncedeneyleri Ve Yaratıcılık” ) (2016)., Duran V Mantık Uygulama Ve Araştırmaderneği Yayınları, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2986700)
 18. Geçmişten Günümüze Şehir Ve Kadın, Bölüm Adı:(Samsun Yerel Basınında Kadın Olgusunun Ele Alınışı) (2016)., Barut Y.,Özcan K., Duran V,  Canik Belediyesi, Basım Sayısı:1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3616401)
 19. Atakum Çalıştayı, Bölüm Adı:(Yerel Basında Atakum’xxun Ele Alınışı: Medya Ve Eğitim) (2016)., Duran V.,Barut Y.R,Özcan K.,  Atakum Belediyesi, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2986752)

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Psikolojiye Giriş Sosyal Psikoloji Numerik Analiz 1 Numerik Analiz 2 Klasik Fizik 1 Bilgisayar Programlama 1 Bilgisayar Programlama 2 Temel Bilgi Teknolojileri 1 Temel Bilgi Teknolojileri 2
Psikoloji Bölüm Başkanı, Sosyal Psikoloji A.B.D. Başkanı