yasemin-hanim.jpg

Öğr. Gör.

Yasemin Domaç Yaşar


E-posta Telefon
+90 - 0476 223 00 10 | 8262
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 • Y

  Yüksek Lisans

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

 • D

  Doktora

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Türk Halkbilimi Bölümü

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Yabancı Öğrencilere Türkçe Dil Öğretimi (TÖMER) 2019 - 2020

Yabancı Öğrencilere Türkçe Dil Öğretimi (TÖMER) 2018 - 2019

Yabancı Öğrencilere Türkçe Dil Öğretimi (TÖMER) 2017 - 2018