E-posta Telefon
- | 1780
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Anadolu imam hatip lisesi meslek derslerinin problem çözme becerisi kazandırması açısından fonksiyonelliği (Sivas ili örneği)
 • Y

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Yatılı öğrencilerin dinî-ahlâkî tutumları ve din eğitimi: (Gürün 80. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu örneği)
 • L

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Din Öğretiminin Amaçları Bağlamında Kültürel Aidiyet ve Kültürel Sorumluluk Bilinci Ulusal YİĞİT YASİN Tokat İlmiyat Dergisi 9 1 http://dx.doi.org/10.51450/ilmiyat.863033
2019 MODERN ÇAĞDA GENÇLİK VE DİN EĞİTİMİ Ulusal YİĞİT YASİN The Journal of Social Sciences 41 http://dx.doi.org/10.29228/sobider.32607
2018 DİN ÖĞRETİMİ’NDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANMA AMACINA ERİŞİM DÜZEYİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Uluslararası YİĞİT YASİN Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 47 http://dx.doi.org/10.21054/deuifd.450962
2020 Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Derslerinde Problem Çözme Becerisi Kazanma Amacına Erişim Düzeyi (Sivas İli Örneği) Ulusal YİĞİT YASİN Eskiyeni 40 http://dx.doi.org/10.37697/eskiyeni.667837
2019 Din Öğretiminde Kültürel Aidiyet ve Sorumluluk Bilinci Kazanma Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği: Geçerlik Güvenilirlik Çalışması Ulusal YİĞİT YASİN, KOCA Hüseyin Kasım Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 http://dx.doi.org/10.34085/buifd.634777
2021 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğrencilere Problem Çözme Becerisi Kazandırma Yeterliği Üzerine Bir Alan Araştırması (Türkiye Örneği) Uluslararası YİĞİT YASİN Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 53 http://dx.doi.org/10.21054/deuifd.878017
2021 Öğrencilerin Dijital Ortamlar Üzerinden Yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumları (Sivas Zara İlçesi Örneği) Uluslararası YİĞİT YASİN Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 http://dx.doi.org/10.34085/buifd.887742
2019 ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANDIRMASI AÇISINDAN ANALİZİ Ulusal YİĞİT YASİN Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi 5 https://iif.adiyaman.edu.tr/tr/fakulte-dergisi
2018 ÖĞRETMEN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANDIRMA YETERLİĞİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Ulusal YİĞİT YASİN Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi 2 4 https://dergipark.org.tr/en/pub/iiad/issue/62686/947941
2021 KÜLTÜREL MİRAS ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA AHİLİK: DİN EĞİTİMİ PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası YİĞİT YASİN Bilimname 46 http://dx.doi.org/10.28949/bilimname.973196
2021 Eğitimde Kültürel Spor Ahlakı Bilinci Kazanma Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması Ulusal YİĞİT YASİN Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 2 http://dx.doi.org/10.17859/pauifd.962966
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Beş Vakit Namazın Öğretimiyle İlgili Ders İçeriklerinin Değerlendirilmesi Ulusal YİĞİT YASİN TÜRKİYE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/view/978-605-74416-4-5/1267313242/38
2021 Modern Çağda Gençlik Problemleri ve Din Eğitimi Uluslararası YİĞİT YASİN ULUSLARARASI İSLAM, MODERNİTE VE GENÇLİK https://cdn2.beun.edu.tr/islamvegenclik/071a91f81479d8841d513e0d7c705585/ozetkitabi.pdf
2020 Erken Çocukluk Döneminde Kültürel Değerlerin Öğretimi Uluslararası YİĞİT YASİN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİN - AHLAK- DEĞERLER EĞİTİMİ VE SORUNLARI http://cundatoplantilari.balikesir.edu.tr/index.php/3-toplanti-2020/
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 İSLAM, MODERNİTE VE GENÇLİK Modern Çağda Gençlik Problemleri ve Din Eğitimi Bölüm(ler)
2021 DİN ÖĞRETİMİNDE YAŞAM PROBLEMLERİNİ ÇÖZME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Tümü
2021 Pandemi Sürecinde Aile Olmak 1 Ailede Sorumluluk: Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sürecinde Manevî İyi Oluşa Katkısı Açısından Bir Değerlendirme Bölüm(ler)
2021 Pandemi Sürecinde Aile Olmak 1 Ailenin Problem Çözme Eğitimi: Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sürecinde Artan Aile Problemleriyle Maneviyat Destekli Başa Çıkmanın İmkânı Bölüm(ler)
2022 MANEVİYAT EĞİTİMİ (Manen Güçlenmenin Yollarını Aralayan Dinî, Manevi, Tasavvufi, Psikolojik ve Pedagojik Bir Değerlendirme) Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2022 Katolik kilisesinde ruhbanlık anlayışı ÖNDER KAYA Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin dinler tarihi dersine yönelik tutumları FATMA ŞEKER Yüksek Lisans Devam Ediyor
2022 Hristiyan Mezheplerinde Meryem'e Bakış ESMA ERYILMAZ Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans
2021-2022 BİTİRME ÖDEVİ Lisans
2021-2022 DİN ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI-I Yüksek Lisans
2021-2022 GÜNÜMÜZ DİN EĞİTİMİ MESELELERİ-I Yüksek Lisans
2021-2022 DİN EĞİTİMİNİN TEORİK TEMELLERİ Yüksek Lisans
2021-2022 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Lisans
2021-2022 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Lisans
2020-2021 UZMANLIK ALAN DERSİ Yüksek Lisans
2020-2021 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans
2020-2021 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
DİN EĞİTİMİNİN TEORİK TEMELLERİ
GÜNÜMÜZ DİN EĞİTİMİ MESELELERİ-I
DİN ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI-I
UZMANLIK ALAN DERSİ
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2022 Öğretmenlik Uygulaması Fakülte Uygulama Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2021 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ