E-posta Telefon
| 7600
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Anadolu imam hatip lisesi meslek derslerinin problem çözme becerisi kazandırması açısından fonksiyonelliği (Sivas ili örneği)
 • Y

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Yatılı öğrencilerin dinî-ahlâkî tutumları ve din eğitimi: (Gürün 80. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu örneği)
 • L

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Derslerinde Problem Çözme Becerisi Kazanma Amacına Erişim Düzeyi (Sivas İli Örneği) Uluslararası YİĞİT YASİN Eskiyeni 40 2020 http://dx.doi.org/10.37697/eskiyeni.667837
ÖĞRETMEN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANDIRMA YETERLİĞİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Ulusal YİĞİT YASİN Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi 2 4 2018 https://iif.adiyaman.edu.tr/tr/fakulte-dergisi
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANDIRMASI AÇISINDAN ANALİZİ Ulusal YİĞİT YASİN Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi 5 2019 https://iif.adiyaman.edu.tr/tr/fakulte-dergisi
DİN ÖĞRETİMİ’NDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANMA AMACINA ERİŞİM DÜZEYİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Ulusal YİĞİT YASİN Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 47 2018 http://dx.doi.org/10.21054/deuifd.450962
MODERN ÇAĞDA GENÇLİK VE DİN EĞİTİMİ Ulusal YİĞİT YASİN The Journal of Social Sciences 41 2019 http://dx.doi.org/10.29228/sobider.32607
Din Öğretiminde Kültürel Aidiyet ve Sorumluluk Bilinci Kazanma Amacına Erişim Düzeyi Ölçeği: Geçerlik Güvenilirlik Çalışması Ulusal YİĞİT YASİN, KOCA Hüseyin Kasım Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 2019 http://dx.doi.org/10.34085/buifd.634777
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Erken Çocukluk Döneminde Kültürel Değerlerin Öğretimi Uluslararası YİĞİT YASİN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİN - AHLAK- DEĞERLER EĞİTİMİ VE SORUNLARI 17.10.2020 http://cundatoplantilari.balikesir.edu.tr/index.php/3-toplanti-2020/
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması Lisans
2020-2021 Ölçme ve Değerlendirme Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: