yigit-kocabiyik.jpg

Dr. Öğr. Üye.

Yiğit KocabıyıkE-posta Telefon
0 | 0
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2022
  Doktora

  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/SAHNE SANATLARI (DR)/

  Tez Adı: Türkiye üniversitelerinde oyunculuk eğitiminin haritalandırılması ve bir model önerisi
 • Y

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2017
  Yüksek Lisans

  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/SAHNE SANATLARI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Bir rol çalışma yöntemi olarak Meisner tekniği
 • L

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Lisans

  DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI/TİYATRO BÖLÜMÜ/TİYATRO PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2016 Shakespeare Öldü Ulusal KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN Yeni Tiyatro Dergisi
2018 Güncel Bir Rol Çalışma Yöntemi: Meisner Tekniği Uluslararası KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN,ERDENK SİBEL YEDİ 20
2023 IĞDIR’DA OYNANAN KÖSE OYUNUNUN KÖY SEYİRLİK OYUNLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Uluslararası KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN Motif Akademi 16 43 http://dx.doi.org/10.12981/mahder.1318671
2022 Türkiye’de Oyunculuk Eğitimi Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Uluslararası KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN, ERDENK SİBEL Turkish Studies 2 17 https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=2f0ad8d0-0911-480f-befd-edc177cff3fb.pdf&key=57467
2024 Tiyatro oyuncularının ezberleme ve unutma deneyimleri: Bellek ve temsil ilişkisi üzerine bir inceleme Uluslararası KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN JOURNAL OF ARTS 7 http://dx.doi.org/10.31566/arts.2338
2023 YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİ YARATICI YAZARLIĞA KARŞI: DİJİTAL ÇAĞDA YARATICI YAZARLIĞIN DÖNÜŞÜMÜ Uluslararası GÜMÜŞ YUNUS EMRE, KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 13 4 http://dx.doi.org/10.7456/tojdac.1323219
2022 Ses eğitiminde Linklater metodunun kullanımı: sistematik analiz Uluslararası KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2022 31 https://www.rumelide.com/dergi/arsiv/rumelide-2022-31--december.html
2018 Küheylan Oyununda Persona ve Gölgenin Alan Strang Üzerindeki Karşılığı Ulusal KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN Art-e Sanat Dergisi 11 22 https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduarte/article/465484
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 PANDEMİ ÖNCESİ TİYATRO VE PERFORMANSTA DİJİTAL ARAYIŞLAR Uluslararası KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN BİLTEK-VIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES https://www.biltek.org/_files/ugd/614b1f_3777b1d28a6a4260ac1bb759848a70b8.pdf
2023 METAFOR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ‘ATEŞLİ SABIR’ OYUNUNUN VE ‘NERUDA’NIN POSTACISI’ ROMANININ İNCELENMESİ Uluslararası KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN SILK ROAD 2nd International Scientific Research Conference https://03117c8e-4231-45fb-9e1c-316cda39615f.filesusr.com/ugd/614b1f_e3e7f24fa08045ffadb014532ccefb7d.pdf
2022 Lisans Düzeyi Oyunculuk Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerisi: Öğretim Elemanlarının Görüşleri Uluslararası KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN, ERDENK SİBEL Ege Uluslararası 5. Sosyal Bilimler Kongresi https://www.egekongresi.org/_files/ugd/797a84_59cf9ebe87c24b7da236a82d44e70554.pdf
2021 Pandemi Öncesi Dijital Tiyatro Ulusal KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN Pandemi Öncesi ve Pandemide Dijital Tiyatro
2018 21. yy’da Tiyatronun Değişen Yüzü: İnternet Tiyatrosu Uluslararası KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN Genç Akademisyenler Konuşuyor
2018 Oyuncu Adaylarının Oyunculuk Sınavlarındaki Tirat Seçimleri Üzerine Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir İnceleme Uluslararası KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN 2. Uluslararası Kadın Kongresi https://dalyateknik-my.sharepoint.com/personal/dabis_dalyatur_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=2Fpersonal2Fdabis_dalyatur_com2FDocuments2FDEKAUM2FWEB20-20DEKAUM20201820TAM20METINLER20KC4B0TAP2Epdfparent=2Fpersonal2Fdabis_dalyatur_com2FDocuments2FDEKAUMslrid=98ebaa9e-003c-7000-a4f1-3cd445f982d0
2017 Güncel Bir Rol Çalışma Yöntemi: Meisner Tekniği Uluslararası KOCABIYIK OSMAN YİĞİT CAN,ERDENK SİBEL 2.Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2023 Güzel Sanatlar Alanında Uluslararası Araştırma ve Derlemeler Gerçeği Aşmak: Oyunculukta Dijital Maske Uygulaması Olarak Metahuman Performansı Bölüm(ler)
2020 Rol Çalışma Yöntemi: Meisner Tekniği Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
2016 21. Sadri Alışık Tiyatro & Sinema Oyuncu ödülleri Sadri Alışık Kültür Merkezi Bilim - Sanat Ödülleri Üstün Akmen Özel Ödülü - Küheylan
2019 XIX. Direklerarası Seyirci Ödülleri Direklerarası Seyirci Ödülleri Bilim - Sanat Ödülleri Ümit Veren Tiyatro
2019 Özdemir Nutku Yılın Ensemble Ödülü Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri Bilim - Sanat Ödülleri
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: