yunus-azboy.jpg

Öğr. Gör.

Yunus AZBOYE-posta Telefon
| 3105
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • Y

  İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

  - 2020
  Yüksek Lisans

  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Servikal disk hernisine bağlı boyun ağrısında video bazlı ev egzersiz programının ağrı, kinezyofobi, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite ve depresyon düzeyi üzerindeki etkinliği
 • L

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015
  Lisans

  MALATYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2021 Physical activity and health Ulusal AZBOY YUNUS Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi 3 2 http://journals.iku.edu.tr/sybd/index.php/sybd/article/view/221
2022 The Covıd-19 Pandemıc and the Muscle-Skeleton System Problems Uluslararası AZBOY YUNUS Acta Scientific Nutritional Health 4 https://actascientific.com/ASNH/pdf/ASNH-SI-04-0005.pdf
2022 Comparison of the Efficiency of Home Exercise Programs Delivered in Different Ways for Neck Pain Due to Cervical Disc Hernia Uluslararası AZBOY YUNUS, KAYA MUTLU EBRU, TAŞKIRAN HANİFEGÜL Archives of Health Science and Research 9 2 https://archhealthscires.org/en/comparison-of-the-efficiency-of-home-exercise-programs-delivered-in-different-ways-for-neck-pain-due-to-cervical-disc-hernia-13381
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 HEREDİTER SPASTİK PARAPAREZİ’Lİ OLGUNUN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası AZBOY YUNUS VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi https://d397b70a-dbdf-4a9f-b3af-66ce20541d9e.filesusr.com/ugd/614b1f_a465c3d5fa1d4b7ea89b634abd194d08.pdf
2019 SERVİKAL DİSK HERNİSİNE BAĞLI BOYUN AĞRISINDA VİDEO BAZLI EV EGZERSİZ PROGRAMININ AĞRI,KİNEZYOFOBİ,YAŞAM KALİTESİ FİZİKSEL AKTİVİTE VE DEPRESYON DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ Uluslararası AZBOY YUNUS, KAYA MUTLU EBRU, TAŞKIRAN HANİFEGÜL 3. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi http://www.akademikogrencikongresi.org/imagesbuyuk/2429akitap3.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE KULLANILAN FİZİKSEL UYGUNLUK BATARYALARI Bölüm(ler)
2022 BİYOSAĞLIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I FİZİKSEL UYGUNLUK Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Masaj Teknikleri ve Uygulaması Önlisans
2020-2021 Dahiliye ve Romatoloji Önlisans
2020-2021 Kinezyoloji Önlisans
2020-2021 Fizyoterapide Klinik Uygulama Önlisans
2020-2021 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Önlisans
2020-2021 FİZYOLOJİ Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: