E-posta Telefon
04762230010 | 3139
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2021 -
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇOCUK GELİŞİMİ (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2019
  Yüksek Lisans

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öz yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • L

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Lisans

  EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2018 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüş ve Önerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği Uluslararası TUNÇ YUNUS,DAL MUSTAFA Researcher: Social Science Studies 6 3 http://www.rssstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=683Detay=Ozet
2021 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uluslararası TUNÇ YUNUS, KINCAL REMZİ YAVAŞ The Journal of Academic Social Sciences 113 9 http://dx.doi.org/10.29228/asos.48926
2018 Effective Participation and Motivation: An Investigation on Secondary School Students Uluslararası TAŞGIN ADNAN,TUNÇ YUNUS World Journal of Education 8 1 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/wje/article/view/12931
2017 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ulusal İRAK HAKAN,TAŞCIOĞLU RACİ,DAL MUSTAFA,TUNÇ YUNUS Atatürk İletişim Dergisi 14 http://dergipark.gov.tr/atauniiletisim
2021 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EBEVEYN AKADEMİK BAŞARI BASKISI VE DESTEĞİ İLE AKADEMİK GÜDÜLENMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Uluslararası GÜLBETEKİN EDA, TUNÇ YUNUS Cocuk ve Genclik Ruh Sagligi Dergisi
2021 Çocuk gelişimi programına devam eden öğrencilerin çocuk sevme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi: Ağrı örneği Uluslararası GÜL CAN FATMA, GÜLBETEKİN EDA, GÜDÜCÜ TÜFEKCİ FATMA, TUNÇ YUNUS Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1654540
2022 Covid-19 Sürecinde Hemşirelerin Sağlık Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi Uluslararası GÜLBETEKİN EDA, GÜDÜCÜ TÜFEKCİ FATMA, TUNÇ YUNUS Black Sea Journal of Health Science 5 2 http://dx.doi.org/10.19127/bshealthscience.1037604
2022 Sınıf Öğretmenlerinin Çocuklarda Yaratıcılığa İlişkin Görüşleri Uluslararası ÇELİK OSMAN TAYYAR, AÇAR DAVUT, TUNÇ YUNUS, KINIK BURCU İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 2 http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.1146398
2022 ALTERNATİF EĞİTİM YAKLAŞIMLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ Uluslararası KINIK BURCU, TUNÇ YUNUS, AÇAR DAVUT, SAĞLAM MEHMET Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 32 3 https://doi.org/10.18069/firatsbed.1103296
2022 Lise Öğrencilerinin Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği ile Akademik Güdülenmesi Arasındaki İlişki Uluslararası GÜLBETEKİN EDA, TUNÇ YUNUS Galenos Yayinevi 29 3 http://dx.doi.org/10.4274/tjcamh.galenos.2021.86658
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 CHILD POPULATION STRUCTURE IN TURKEY: AN ANALYSIS BASED ON TUIK DATA Uluslararası TUNÇ YUNUS, ÇELİK OSMAN TAYYAR, SAĞLAM MEHMET 2. INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS https://www.izdas.org/_files/ugd/614b1f_314097835cca406c92b2c0cc6c3c3fb6.pdf
2021 BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME: LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI Uluslararası TUNÇ YUNUS, ÇELİK OSMAN TAYYAR 11.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ http://www.sosyalbeseriveegitimbilimlerikonferansi.org/kongre-kitaplari
2021 TÜRKİYE'DE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI KONUSUNDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası TUNÇ YUNUS, ÇELİK OSMAN TAYYAR, SAĞLAM MEHMET 11.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ http://www.sosyalbeseriveegitimbilimlerikonferansi.org/kongre-kitaplari
2018 ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Uluslararası TUNÇ YUNUS,ÇİFTÇİ KENAN,DAL MUSTAFA 1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_c180a59918af498a86587463c4e92243.pdf
2018 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZ STAJI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Uluslararası TUNÇ YUNUS,DAL MUSTAFA II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi http://kayit.multicongress.net/files/multi2018/Multicongress_ozet_kitapcigi.pdf
2018 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞETİM SÜRECİNDE HAZIRBULUNUŞLUK ÖĞESİ OLARAK YETERLİ VE DENGELİ BESLENME Uluslararası DAL MUSTAFA,TUNÇ YUNUS,ÇİFTÇİ KENAN 1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_b31e929e97e24635be4c219fdfb8ad2c.pdf
2018 STRATEJİK PLANLAMA, STRATEJİK PLANLAMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNEMİ Uluslararası ÇİFTÇİ KENAN,DAL MUSTAFA,TUNÇ YUNUS 1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_c180a59918af498a86587463c4e92243.pdf
2018 OKUL ÖNCESİNDE KODLAMANIN ÖNEMİ VE KODLAMA EĞİTİMLERİNDE KULLANILAN ARAÇ VE UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Uluslararası TUNÇ YUNUS,KINCAL REMZİ YAVAŞ II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi http://kayit.multicongress.net/files/multi2018/Multicongress_ozet_kitapcigi.pdf
2018 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ Uluslararası TUNÇ YUNUS,TAŞGIN ADNAN 1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_c180a59918af498a86587463c4e92243.pdf
2017 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği Uluslararası İRAK HAKAN,TAŞCIOĞLU RACİ,DAL MUSTAFA,TUNÇ YUNUS 3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu https://www.saglik-iletisimi.org/
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2022 Eğitim Bilimleri Çalışmaları Güncel Araştırmalar ve Uygulama ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE KALİTEYE BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM Bölüm(ler)
2022 Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I TEMEL EĞİTİMDE OKUL FOBİSİ YAŞAYAN ÇOCUKLAR VE DESTEKLENMESİ Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 2 Önlisans
2018-2019 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Önlisans
2018-2019 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 Önlisans
2018-2019 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ Önlisans
2018-2019 ÇOCUK GELİŞİMİ 1 Önlisans
2018-2019 EĞİTİMDE ARAÇ-GEREÇ GELİŞTİRME Önlisans
2017-2018 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama 1 Önlisans
2017-2018 Çocuk Beslenmesi Önlisans
2017-2018 Çocuk Gelişimi 1 Önlisans
2017-2018 Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Önlisans
2017-2018 Özel Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Önlisans
2016-2017 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Önlisans
2016-2017 Çocuk Gelişimi 1 Önlisans
2016-2017 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ Önlisans
2016-2017 ÇOCUKTA BESLENME Önlisans
2016-2017 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Önlisans
2016-2017 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 Önlisans
2015-2016 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Önlisans
2015-2016 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Önlisans
2015-2016 MESLEK ETİĞİ Önlisans
2015-2016 ÇOCUKTA BESLENME Önlisans
2014-2015 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Önlisans
2014-2015 ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ Önlisans
2014-2015 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 Önlisans
2014-2015 ÇOCUK VE OYUN Önlisans
2014-2015 AİLE EĞİTİMİ Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2015 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016