E-posta Telefon
- | 4500
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2006
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SANAT TARİHİ (DR)/

  Tez Adı: Sakarya ve ilçelerinde Türk dönemi sivil mimari eserler
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 1999
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK İSLAM SANATLARI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Sakarya ve çevresinde Osmanlı Dönemi dini mimari eserler
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1983 - 1987
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ/SANAT TARİHİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909) İmar Faaliyetleri Işığında Kocaeli/Akhisar-ı Geyve (Pamukova) Hükûmet Konağı Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası ÇETİN YUSUF Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 2021 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1447132485_09-%20YUSUF%20%c3%87ET%c4%b0N.pdf
ERCİŞ’TE YENİ BULUNAN AHLÂTŞAHLAR DÖNEMİNE AİT BİR MESCİT KİTABESİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Uluslararası ÇETİN YUSUF,BİNGÖL EVREN The Journal of Academic Social Science Studies 82 2020
GELENEKSEL ANADOLU DOKUMA ARAÇLARINDAN ÖREKE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası ÇETİN YUSUF,POLAT CAVİT Art-e Sanat Dergisi 13 26 2020 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.21602/sduarte.809130
Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemlerine Tarihlendirilen Bir Grup Tütün Kesesi Üzerine Değerlendirme Uluslararası ÇETİN YUSUF,POLAT CAVİT Socıal Scıence Development Journal 5 22 2020 https://www.ssdjournal.org/SonSayi.aspx
Erciş Tekler Mahallesi Mezarlığı’nda Bulunan Karakoyunlu Dönemi Mezar Taşları Uluslararası ÇETİN YUSUF,BİNGÖL EVREN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 2020 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1652541932_10_Cetin_(219-245).pdf
Erciş’te Erken Cumhuriyet Dönemi MimarisineAit Dört Yapı Üzerine Bir Değerlendirme Ulusal ÇETİN YUSUF,BİNGÖL EVREN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 2019
Geleneksel Iğdır Düğümlü Dokumalarının Teknik, Renk, Motif ve Kompozisyon Özellikleri Ulusal ÇETİN YUSUF,POLAT CAVİT Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 2019 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/2015943999_10_Cetin_(233-265).pdf
Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemlerine Tarihlendirilen Bir Grup Kirkit Üzerine Değerlendirme Ulusal ÇETİN YUSUF,POLAT CAVİT Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 42 2019 file:///C:/Users/AICC39C/1715-4457-1-PB.pdf
Sanat Eserinin Varlığında Zamansal Etkiler Uluslararası TEKİN ABDÜL,ÇETİN YUSUF Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi 2 2 2019 http://jiajournal.com/files/978fc0e5-58df-4ad4-b3c6-e1627c30ca0a.pdf
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ İLÇE MERKEZİNDE YERALANGELENEKSEL KAPI TOKMAKLARI Ulusal YENİ ÖZGÜR,ÇETİN YUSUF Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 37 2016
KASTAMONU DADAY’xxDA SON DEMLERİNİ YAŞAYAN GELENEKSEL BİR ZANAAT KÜLEKÇİLİK ZANAATI Uluslararası YENİ ÖZGÜR,ÇETİN YUSUF The Journal of Academic Social Science Studies 3 33 2015 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2777
KARS MÜZESİ’NDE BULUNAN BÜYÜK SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT İKİ ERZAK KÜPÜ ÜZERİNDE YER ALAN BASKI KABARTMA TEKNİĞİ İLE YAPILMIŞ BEZEMELERİN İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLEMESİ Uluslararası ÇETİN YUSUF The Journal of Academic Social Science Studies 4 Number: 57 2017 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=6967
KARS MÜZESİ’NDE BULUNAN II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV SİKKELERİ Uluslararası ÇETİN YUSUF,ÖZAYDIN MESUT Social Sciences Studies Journal 4 23 2018 http://www.sssjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=900
İKİNCİ MİLLİ MİMARLIK HAREKETİ VE SONRASI MİMARİSİNİN GÜNÜMÜZ TARİHİ KENTLERİN DOKUSUNA KATKISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası ÇETİN YUSUF Social Sciences Studies 22 2018 http://www.sssjournal.com/Makaleler/483666426_40_4-22.ID855.20C387etin_4074-4087.pdf
TÜRK SANATI BEZEME İKONOGRAFİSİ AÇISINDAN TAVUS KUŞU FİGÜRLERİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ Uluslararası ÇETİN YUSUF The Journal Of Kesit Akademy 9 2017
TÜRK-İSLAM BEZEME SANATINDA GAMALI HAÇ (SVASTİKA) İLE ÇARKIFELEK MOTİFLERİNİN KÖKEN VE İKONOGRAFİK ANLAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Uluslararası ÇETİN YUSUF SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL 3 5 2017
BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI CAMİ MİMARİSİNDE MÜKEBBİRELER Uluslararası ÇETİN YUSUF The Journal of Kesit Academy 3 7 2017 file:///C:/Users/deneme/Desktop/Bölüm/Mükebbire/558533369_112320Yusuf20ÇETİN_mükebbireler.pdf
Çağdaş Eğitimde Müze Eğitiminin Rolü ve Önemi Ulusal ÇETİN YUSUF Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 8 8 2002
A Bath Sample Belongs to the Ottoman Archıtecture of Foundatıon Perıod Sakarya Taraklı Yunus Pasha Bath Uluslararası ÇETİN YUSUF The Journal of Academic Social Science Studies 6 2 2013
Çağdaş Sanat Eğitiminde Sanat Tarihi Öğretimi Ulusal ÇETİN YUSUF Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 7 7 2001
Geleneksel Türk Evinde Cumba Ulusal ÇETİN YUSUF Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi 15 2 2006
YÖRE ÖZELLİKLERİ İLE IĞDIR HALI YASTIKLARI Uluslararası ÇETİN YUSUF,KARTA RABİYE The Journal of Academic Social Science Studies 7 Number: 60 2017 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=7295
AĞRI DA BULUNAN HATTATI VE MÜZEHHİBİBİLİNMEYEN TEZHİPLİ BİR EL YAZMASI ÖRNEĞİ Uluslararası ÇETİN YUSUF,KILIÇ MÜZAHİR Türkiye Kültür Envanteri Dergisi 10 2015
ERKEN DÖNEM İSLAM CAMİ MİMARİSİNDE MAKSURE KUBBESİ GELENEĞİNİN TÜRK CAMİ MİMARİS Uluslararası ÇETİN YUSUF The Journal of Academic Social Science Studies 35 2015 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2909
GELENEKSEL SAKARYA EVLERİNDE BEZEME Uluslararası ÇETİN YUSUF KARADENİZ ARAŞTIRMALARI 12 48 2015
AĞRI MEZAR TAŞLARINDA FORM VE BEZEME UNSURLARI Uluslararası ÇETİN YUSUF The Journal of Academic Social Science Studies 10 Number: 40 2015 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3159
DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KORUMA BİLİNCİNİN GENEL DURUMU ÖĞRETMEN ADAYLARINA KORUMA Uluslararası ÇETİN YUSUF,YENİ ÖZGÜR The Journal of Academic Social Science Studies 8 Number: 49 2016 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3612
Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı Ders İçeriklerinde Doğa ve Kültür Varlıklarının Korunması Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme Ulusal ÇETİN YUSUF Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 17 17 2006
Nahcivan Mümine Hatun Kümbeti Ulusal ÇETİN YUSUF Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 11 11 2013
Ağrı ve Çevresinde Osmanlı Döneminde Mimari Yapılaşma Ulusal ÇETİN YUSUF Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi 10 10 2007
Sakarya ve Çevresinde Ev Örnekleri Ulusal ÇETİN YUSUF Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 19 19 2007
Mustafa Kemal Atatürk Döneminde 1920 1938 Müze ve Eski Eserler Konusunda Yapılan Çalışmalar Ulusal ÇETİN YUSUF Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi 12 12 2007
Sakarya Çeşmeleri Ulusal ÇETİN YUSUF Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi 14 14 2008
Eski Bir Osmanlı Kaza Merkezi Olan Eleşkirt Toprakkale Köyü nde Bulunan Osmanlı Dönemi Mezarlıkları ve Mezar Taşları Ulusal ÇETİN YUSUF Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 21 21 2008
İran Sınırında Bir Osmanlı Sarayı Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı Ulusal ÇETİN YUSUF Metro Gastro 57 57 2010
Ağrı Halı Yastıkları Ulusal ÇETİN YUSUF Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi 17 17 2010
Patnos Tutak Çevresinde Türbe ve Tarihi Mezarlıklar Ulusal ÇETİN YUSUF Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 24 24 2010
Çağdaşlaşma Sürecinde Sanayi i Nefise Mektebi nin Kuruluşu ve Asker Ressamların Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme Ulusal Yusuf ÇETİN, M Ali AVCI Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 25 25 2010
An Assesment of Decorated Figurative Stones Plastic Found ın Mardin Savurkapı Sıttı Radviye In Bath Of Turkish Decoration Art Iconograpy Uluslararası ÇETİN YUSUF The Journal of International Social Research 6 25 2013 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi25_pdf_ozelsayi/cetin_yusuf.pdf
A Recent Era Ottoman Cıty Hostel Taraklı Hostel Hacı Atıf Hostel Uluslararası ÇETİN YUSUF The Journal of International Social Research 7 29 2014 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi25_pdf_ozelsayi/cetin_yusuf.pdf
Eski Gravür ve Çizimlere Göre İshak Paşa Sarayı nın Mimari Yapısı Hakkında Bir Değerlendirme Ulusal ÇETİN YUSUF Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi 22 22 2012
TÜRKİYE DE CUMHURİYET İLE BİRLİKTE DEĞİŞİM DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN SANATA YANSIMASI VE Uluslararası Yusuf ÇETİN, M Ali AVCI The Journal of Academic Social Science Studies 7 22 2014 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2218
EĞİTİM FAKÜLTELERİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM Uluslararası ÇETİN YUSUF The Journal of Academic Social Science Studies 8 26 2014 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2387
AĞRI İLİNDEKİ MİMARİ ESERLER VE EL SANATLARINDA GÖRÜLEN FİGÜRLÜ BEZEMELERİN TÜRK FİGÜRLÜ BEZEME DÜNYASI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Uluslararası ÇETİN YUSUF Journal Of History School 8 XXII 2015 http://www.johschool.com/DergiTamDetay.aspx?ID=730
Kuruluş Dönemi Osmanlı Mimarisine Ait İki Çantı Camii Sakarya Büyük Tersiye Büyük Esence Köyü Orhan Gazi Camii Ve Büyük Kaynarca Topçu Köyü Şeyh Muslihuddin Camii Ulusal ÇETİN YUSUF Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 18 18 2007
Some Notes on Agrı Eyup Pasha Pazı Castle Uluslararası ÇETİN YUSUF The Journal of International Social Research 5 21 2010 http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi21_pdf/4_arkeoloji/cetin_yusuf.pdf
Osmanlı Konut Mimarisinde Cihannümalar Seyir Köşkleri Ulusal ÇETİN YUSUF Sanat Tarihi Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 17 2 2008
Silvan Ulu Camii nin Plan Bakımından Bir Değerlendirmesi ve Anadolu Türk Cami Mimarisine Katkıları Ulusal ÇETİN YUSUF Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 30 2008
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Kocaeli ve Çevresinde Orhan Gazi Döneminde İnşa Edilen Çantı Camilerin Plan ve Fonksiyonları Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası ÇETİN YUSUF Uluslararası Milli Mücadele Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu -VI 08.03.2019
Sanat Eserinin Varlığında Zamansal Etkiler Uluslararası TEKİN ABDÜL,ÇETİN YUSUF Uluslararası JILSES Kongresi 21.06.2019 https://kongre.akademikiletisim.com/files/jilses2019/jilses_ozet_kitapcigi.pdf
Kocaeli ve Çevresinde Orhan Gazi Döneminde İnşa Edilen Çantı Camilerin Plan ve Fonksiyonları Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası ÇETİN YUSUF Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu IV 08.03.2019
DOĞUBAYAZIT İSHAK PAŞA SARAYI MİMARİ VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİNİN ANİ ETKİLERİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRMESİ Uluslararası ÇETİN YUSUF I. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu: Saraylar 01.11.2018
Szadaka Kövek Uluslararası Falus Orsolya Furuzsina,ÇETİN YUSUF Tárkány Szűcs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Interdiszciplináris Nemzetközi Konferencia 28.09.2017
KASTAMONU’DA MOĞOL ETKİSİNİN PERVÂNEOĞLU ALİ (YILANLI) DARÜŞŞİFASI VE İMÂRETİ KİTABESİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRMESİ Uluslararası YENİ ÖZGÜR,ÇETİN YUSUF ULUSLARARASI MALAZGİRT’TEN OSMANLI’YA SELÇUKLU SEMPOZYUMU 22-23 Mayıs 2014 KASTAMONU 22.05.2014
AĞRI’DAKİ OSMANLI DÖNEMİ ESERLERİNİN SELÇUKLU ETKİLERİ BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRMESİ Uluslararası ÇETİN YUSUF,YENİ ÖZGÜR ULUSLARARASI MALAZGİRT’TEN OSMANLI’YA SELÇUKLU SEMPOZYUMU 22-23 Mayıs 2014 KASTAMONU 22.05.2014 file:///C:/Users/AICC39C/MalazgirtSempozyumuu.pdf
KARS MÜZESİ’NDE BULUNAN BÜYÜK SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT FİGÜR BEZEMELİ BİR ÇİNİ TABAĞIN İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLEMESİ Uluslararası ÇETİN YUSUF XX. Uluslaraarsı Ortaçağ Türk Dünyası Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 02.11.2016
Kars Müzesi nde Bulunan Büyük Selçuklu Dönemine Ait Figür Bezemeli Bir Çini Levhanın İkonografik Çözümlemesi Uluslararası ÇETİN YUSUF III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 25.05.2016
Eski Bayezit Kalesi Tarihi ve Mimarisi Ulusal ÇETİN YUSUF Güneşin Doğduğu Yer: Doğubayazıt Sempozyumu 13.09.2003
Eski Eleşkirt Kaza Merkezi Olan Toprakkale Köyü nde Bir Osmanlı Camisi Toprakkale Köyü Camii Uluslararası ÇETİN YUSUF I. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 07.09.2005
Doğubayazıt Çevresinde Bulunan Tarihi Mezarlıklar ve Mezar Taşları Uluslararası ÇETİN YUSUF II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 08.10.2008
Patnos Tutak Çevresinde Türbe ve Tarihi Mezarlıklar Uluslararası ÇETİN YUSUF IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu 17.06.2008
Osmanlı Mimarisindeki Seyir Köşkleri Işığında Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı Seyir Köşklerinin Bir Değerlendirmesi Uluslararası ÇETİN YUSUF V. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu 09.06.2009
Osmanlı Çeşme Mimarisi Işığında Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı Çeşmelerinin Bir Değerlendirmesi Uluslararası ÇETİN YUSUF III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu 12.10.2010
Sakarya da Erken Dönem Türk Camilerinden Çandı Camiler Uluslararası ÇETİN YUSUF Uluslararası Orhan Gazi Sempozyumu 08.06.2011
Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı ndaki Bitkisel Süslemelerin Batı Sanatı Etkileri Bağlamında Bir Değerlendirmesi Uluslararası ÇETİN YUSUF, KARİP FATİH VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu 04.10.2011
The Evaluatıon of Dogubayazıt Ishak Pasa Palace Wıth Regard to the Effects of Seljuk Art Uluslararası ÇETİN YUSUF XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 19.10.2011
Türk Sanatı Bezeme İkonografisi Açısından Tavus Kuşu Figürlerinin Bir Değerlendirmesi Uluslararası ÇETİN YUSUF XVII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 02.10.2013
Resim İş Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçeriklerinin Kültürel Mirasın Korunması Bilinci Bağlamında Değerlendirmes Uluslararası Yusuf ÇETİN, Fatih KARİP Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu 13.05.2014
Ağrı daki Osmanlı Dönemi Eserlerinin Selçuklu Etkileri Bakımından Bir Değerlendirmesi Uluslararası Yusuf ÇETİN, Özgür YENİ Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu 22.05.2014
Kastamonu da Moğol Etkisinin Pervâneoğlu Ali Yılanlı Darüşşifası ve İmâreti Kitabesi Üzerinden Bir Değerlendirmesi Uluslararası Yusuf ÇETİN, Özgür YENİ Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu 22.05.2014
Eski Gravür ve Çizimlere Göre Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı nın Mimari Yapısı Hakkında Bir Değerlendirme Uluslararası ÇETİN YUSUF Güney Kafkasya-Doğu Anadolu Kültürleri Sempozyumu 10.10.2012
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Türk-İslam Sanatı Tarihi Erken Dönem Osmanlı Mimarisi Bölüm(ler)
2012 Tarihi Kalıntıları ve Kültürel Değerleri İle Ağrı Genişletilmiş 2 Baskı Tümü
2019 Ağrı Geleneksel El Dokumaları Kataloğu Tümü
2009 Tarihi Kalıntıları ve Kültürel Değerleri İle Ağrı Tümü
2015 Türk Sanatında Tavus Kuşu İkonografisi Tümü
2013 Ağrı Kültür ve Doğa Varlıkları Envanteri Tümü
2018 Türk Sanatında Harpi İkonografisi Tümü
2009 Sakarya nın Kültürel ve Tarihi Mirası Tümü
2013 81 İlde Kültür ve Şehir Sakarya Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Mimarisiyle Sakarya Bölüm(ler)
2008 Sakarya da Türk Mimari Eserleri Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2012 Çağdaş Türk Resim sanatında kimlik sorunu MEHMET ALİ AVCI Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Farklılaştırılmış görsel sanatlar öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve çalışmalarına etkisi FATİH KARİP Doktora Tamamlandı
2017 Ortaçağ Çarşamba Türk tarihi ve mimari eserleri ERTAN SAĞLAM Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Ortaçağ Iğdır tarihi ve taşınmaz kültür varlıkları RABİA KARTA Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kars ve çevresindeki faaliyetleri ve Kars Müzesi'nde bulunan Anadolu Selçuklu dönemi sikkeleri MESUT ÖZAYDIN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 İLHANLI DÖNEMİ ERZURUM TARİHİ VE ERZURUM ARKEOLOJİ MÜZESİNDE BULUNAN İLHANLI DÖNEMİ SİKKELERİ FATİH MEHMET ATALAY Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Erciş Karakoyunlu Dönemi tarihi ve kültür varlıkları EVREN BİNGÖL Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Nysa Antik Kenti Mimari Yapı Kalıntıları Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri MUHAMMED DİLER Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Sanat Tarihine Giriş Lisans
2020-2021 Çağdaş Sanat Lisans
2020-2021 Türk Çini ve Seramik Sanatı Yüksek Lisans
2020-2021 Müze Çalışmaları ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans
2020-2021 Türk İslam Sanatında Mitoloji ve İkonografi Yüksek Lisans
2020-2021 Türk Sanatı Tarihi Yüksek Lisans
2020-2021 İslam Öncesi Türk Sanatında Mitoloji ve İkonografi Yüksek Lisans
2020-2021 İslam Öncesi Türk Sanatı Tarihi Yüksek Lisans
2020-2021 Türk Halı ve Kilim Sanatı Yüksek Lisans
2020-2021 Koruma Kültürü ve Mevzuatı Yüksek Lisans
2020-2021 Türk Sanatı Tarihi Lisans
2020-2021 Batı Sanatı Tarihi Lisans
2019-2020 Çağdaş Türk Sanatı Lisans
2019-2020 Sanat Tarihine Giriş Lisans
2019-2020 Müze Çalışmaları ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans
2019-2020 Türk Çini ve Sermik Sanatı Yüksek Lisans
2019-2020 Türk Halı ve Kilim Sanatı Yüksek Lisans
2019-2020 Koruma Kültürü ve Mevzuatı Yüksek Lisans
2019-2020 Türk-islam Sanatında Mitoloji ve İkonografi-I Yüksek Lisans
2019-2020 Türk-İslam Sanatı Tarihi-I Yüksek Lisans
2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması Lisans
2019-2020 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Lisans
2019-2020 Türk Sanatı Tarihi Lisans
2017-2018 TÜRK-İSLAM SANATI TARİHİ-II Yüksek Lisans
2017-2018 TÜRK -İSLAM SANATINDA MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ-II Yüksek Lisans
2017-2018 TÜRK İSLAM SANATINDA MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ-I Yüksek Lisans
2017-2018 TÜRK-İSLAM SANATI TARİHİ-I Yüksek Lisans
2018-2019 TÜRK -İSLAM SANATINDA MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ-II Yüksek Lisans
2018-2019 TÜRK-İSLAM SANATI TARİHİ-II Lisans
2016-2017 TÜRK-İSLAM SANATI TARİHİ-II Yüksek Lisans
2016-2017 TÜRK -İSLAM SANATINDA MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ-II Yüksek Lisans
2016-2017 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans
2016-2017 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2016-2017 ÇAĞDAŞ SANAT Lisans
2016-2017 TÜRK SANATI TARİHİ (SEÇMELİ)-I Lisans
2016-2017 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2016-2017 SANAT FELSEFESİ Lisans
2016-2017 OKUL DENEYİMİ Lisans
2016-2017 BATI SANATI TARİHİ Lisans
2016-2017 SANAT TARİHİNE GİRİŞ Lisans
2016-2017 MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI Lisans
2016-2017 TÜRK İSLAM SANATINDA MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ-I Yüksek Lisans
2016-2017 TÜRK-İSLAM SANATI TARİHİ-II Yüksek Lisans
2015-2016 Müze Eğitimi ve Uygulamaları Lisans
2015-2016 Sanat Felsefesi Lisans
2015-2016 Çağdaş Sanat Lisans
2015-2016 Çağdaş Türk Sanatı Tarihi Lisans
2015-2016 Sanat Tarihine Giriş Lisans
2015-2016 Batı Sanatı Tarihi Lisans
2015-2016 Türk Sanat Tarihi (Seçmeli)-II Lisans
2015-2016 Türk Sanatı Tarihi (Seçmeli)-I Lisans
2015-2016 Türk Sanatı Tarihi Lisans
2015-2016 Türk -İslam Sanatında Mitoloji ve İkonografi-II Yüksek Lisans
2015-2016 Türk-İslam Sanatı Tarihi-II Yüksek Lisans
2015-2016 Türk-İslam Sanatı Tarihi-I Yüksek Lisans
2015-2016 Türk İslam Sanatında Mitoloji ve İkonografi-I Yüksek Lisans
2014-2015 Türk-İslam Sanatı Tarihi Yüksek Lisans
2013-2014 Türk-İslam Sanatı Tarihi Yüksek Lisans
2001-2002 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2000-2001 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2002-2003 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2004-2005 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2006-2007 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2009-2010 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2011-2012 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2012-2013 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2010-2011 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2005-2006 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2003-2004 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2013-2014 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2007-2008 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2008-2009 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
2000-2001 UYGARLIK TARİHİ Lisans
2000-2001 MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI Lisans
2000-2001 OKUL DENEYİMİ Lisans
2000-2001 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Lisans
2000-2001 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI Lisans
2001-2002 ÇAĞDAŞ SANAT Lisans
2000-2001 VATANDAŞLIK BİLGİSİ Lisans
2000-2001 ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ Lisans
2000-2001 SANAT TARİHİNE GİRİŞ Lisans
2000-2001 SANAT VE ESTETİK Lisans
2000-2001 SANAT FELSEFESİ Lisans
2000-2001 BATI SANATI TARİHİ Lisans
2000-2001 TÜRK SANATI TARİHİ Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır Geleneksel El dokumaları Kataloğu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Ağrı Geleneksel El Dokumaları Kataloğu Çalışması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Sakarya ve İlçelerinde Türk Dönemi Sivil Mimari Eserlerinin İncelenerek Eğitim ve Fen Edebiyat Fakülteleri Lisans ve Lisansüstü Programları İçinde Yer Almasının Sağlanması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Öğretmen Adaylarının Kültürel Varlıklara Yönelik Tutum ve Farkındalıkları Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Selçuklu Dönemi Nahcivan ve İran Mimari Yapılarındaki Süslemelerin Doğu Anadolu daki Selçuklu Mimarisine Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Sakarya ve İlçelerinde Türk Dönemi Sivil Mimari Eserler Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
İshak Paşa Sarayı Mezarlığı Kazısı Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Başkan
Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkan
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkan
Iğdır Üniversitesi Disiplin Kurulu Üye
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakült Atama Kriter Komisyonu Üyesi Üye
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Danışma Kurulu Kültür Varlıkları Kurulu Başkanı Üye
Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üye
Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Danışma Kurulu Üye
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Disiplin Kurulu Üyesi Üye
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Farabi Fakülte Birim Koordinatörlüğü Üye
Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması İl Komisyonu Üye
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2019 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Senato Üyesi IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2019 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Dekan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2017 ÜAK Temsilciliği AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2017
2017 Rektör Yardımcısı AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2017
2016 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2017
2015 Fakülte Senatörü AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2017
2011 Yönetim Kurulu Üyeliği AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
2011 Bologna Koordinatörü AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
2011 Farabi Koordinatörü AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
2011 Erasmus Koordinatörü AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2017
2013 Fakülte Kurulu Üyeliği AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
2011 Anabilim Dalı Başkanı AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
2007 Anabilim Dalı Başkanı AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2017
2011 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2012
2010 Dekan Yardımcısı AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2012
2007 Bölüm Başkanı AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2017