• D

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2020
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE FİNANSMAN (DR)/

  Tez Adı: Şirketlerin finansal başarısızlıklarının tahmini: Havayolu sektörü üzerine bir araştırma
 • Y

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2012
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Türkiye’xxde turizmin ekonomiye etkisi ve turizm işletmelerinde finansman sorunları GAP kapsamındaki illere yönelik bir alan araştırması
 • L

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  2019 - 2021
  Lisans

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/HAVACILIK YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
 • L

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 HAVAYOLU FİRMALARININ FİNANSAL BAŞARISIZLIKLARININ TAHMİNİ Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF, ARMUTLU MEHMET RECEP Turkish Business Journal 1 2 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1433699
2012 MEMURLARIN TATİL ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ANKARA DAKİ TEDAŞ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ulusal GÜNGÖR HACİ YUSUF,KARAKAŞ AYHAN Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 http://adyusbd.com/Makaleler/555109710_KARAKA%c5%9e-AYHAN-H.%20Yusuf%20G%c3%9cNG%c3%96R.pdf
2017 An Extensive Academic Approach to Crisis and Crisis Leadership Uluslararası AKTAŞ KADİR,DOĞAN EDİP,GÜNGÖR HACİ YUSUF International Journal of Scientific and Technological Research 3 8 http://www.iiste.org/Journals/index.php/JSTR/article/view/39997
2017 TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI VE UYGULAMASI Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF,DOĞAN EDİP Uluslararası Anadolu Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi 1 1 http://anarder.com/uploads/2.-H.20YUSUF20GÜNGÖR-20EDİP20DOĞAN.pdf
2019 Turizm Sektöründe Özkaynak Kârlılığının Analizi Uluslararası ARMUTLU MEHMET RECEP,GÜNGÖR HACİ YUSUF Toplum Bilimleri Dergisi 25 25 http://toplumbilimleri.com/index.jsp?mod=tammetinmakaleadi=TURİZM20SEKTÖRÜNDE20ÖZ20KAYNAK20KARLILIĞININ20ANALİZİmakaleurl=a5791e65-3125-44ac-a2ee-2619bf3e0900.pdfkey=6741
2020 Duygusal Bağlılık Ve İşgören Performansı İlişkisi: Adıyaman İli Kamu Bankaları Çalışanları Uygulaması Uluslararası KARAKAPLAN ÖZER EMİNE,DOĞAN EDİP,GÜNGÖR HACİ YUSUF Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11 22 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1139113
2017 Günümüz Yönetim ve Organizasyon Sorunlarına Genel Bir Bakış Uluslararası KARAKAPLAN ÖZER EMİNE,DOĞAN EDİP,GÜNGÖR HACİ YUSUF Uluslararası Anadolu Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi 1 1 http://anarder.com/uploads/1.Edip20Doğan-H.20Yusuf20Güngör-.pdf
2022 A Review of Financial Performance of Aircraft Leasing Companies Uluslararası KİRACI KASIM, ASKER VEYSİ, GÜNGÖR HACİ YUSUF Journal of aviation (Online) 6 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jav
2021 MUHAFAZAKÂRLIK TUTUMUNUN FİNANSAL DAVRANIŞLARA ETKİSİ ADIYAMAN İLİNDEKİ KAMU PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF, GÜLEÇ RESUL Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 12 https://dergipark.org.tr/tr/
2021 TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DİNDARLIK DÜZEYİ İLE HELAL KONSEPTLİ OTELLERE BAKIŞ AÇISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF, KARAKAŞ AYHAN Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/baksoder/issue/60573/881895
2022 EKONOMİK, SİYASİ FAKTÖRLER VE COVİD-19’UN TURİZM FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİ Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF, ÇEMBERLİTAŞ İBRAHİM Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2084998
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2021 Comparison Of Two Firms That Ceased Operations Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF Global Conference on Services and Retail Management
2019 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Dindarlık Düzeyi İle Helal Konseptli Otellere Bakış Açısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Uluslararası KARAKAŞ AYHAN,GÜNGÖR HACİ YUSUF 2. ULUSLARARASI HELAL TURİZM KONGRESİ
2019 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Dindarlık Düzeyi İle Helal Konseptli Otellere Bakış Açısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Uluslararası KARAKAŞ AYHAN,GÜNGÖR HACİ YUSUF III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU http://tr.isepa.org/wp-content/uploads/2019/10/ISEPA-19-C396zetler-KitabC4B1.pdf
2019 ANADOLU, AVRUPA VE TÜRKİYE’DE SİGORTA TARİHİ Uluslararası ARMUTLU MEHMET RECEP,GÜNGÖR HACİ YUSUF 1st INTERNATIONAL TURKISH CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE HISTORY http://itcafh2019.inonu.edu.tr
2019 KISA VADELİ YABANCI KAYNAK KULLANIMININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST MADEN ENDEKSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF,ARMUTLU MEHMET RECEP ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ
2019 A NEW FINANCIAL INSTRUMENT: CRYPTOCURRENCIES AND THEIR FUTURE Uluslararası TETİK NEVZAT,GÜNGÖR HACİ YUSUF 5TH INTERNATIONAL REGIONALDEVELOPMENT CONFERENCE http://irdcturkey.org/confsis/tr
2018 Predicting Financial Distress Of Airline Companies A Case Study On Lufthansa Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF,ARMUTLU MEHMET RECEP 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences http://www.ibadcongresses.org/FileUpload/ep887259/File/abstratcsofices.pdf
2018 Turizm Harcamalarda Kredi Kartı Kullanımı Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF,ÇAKIR SERPİL 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018) http://www.ibadcongresses.org/FileUpload/ep887259/File/abstratcsofices.pdf
2018 Türk Mitolojisinde Dişi Varlıklar Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF 1. Uluslararası Türk Tarihi ve Türk Kültürü Sempozyumu http://turkkulturu.yeditepe.edu.tr/tr/sempozyum-programi
2017 Predicting Financial Distress of Companies A case Study on Turkish Airlines Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF,ARMUTLU MEHMET RECEP 2017 ANPOR Annual Conference
2016 Kemaliye Eğin de Kültür ve Doğa Turizmi Ulusal ALDIRMAZ AKKAYA FATMA,GÜNGÖR HACİ YUSUF Alternatif Turizm Kongresi
2016 Turizmin Bölgesel Kalkınma Farklarının Gidermedeki Rolü Ulusal ARMUTLU MEHMET RECEP,GÜNGÖR HACİ YUSUF,ALDIRMAZ AKKAYA FATMA Alternatif Turizm Kongresi
2016 The Role Of Tourism In Effacing Inter-Regional Differences In Terms Of Development Uluslararası ARMUTLU MEHMET RECEP,GÜNGÖR HACİ YUSUF InternationalConference for Social Sciences and Humanities-HARVARD
2016 Technological Innovation in Logistics Uluslararası KARAKAŞ AYHAN,GÜNGÖR HACİ YUSUF,ERDOĞAN ONUR TMS ALGARVE 2016 – Tourism & Management Studies International Conference
2016 Finansal Krizlerin Likidite Açısından İncelenmesi Ulusal İKVAN ABDULREZZAK,GÜNGÖR HACİ YUSUF Adıyaman Üniversitesi Bilim Sanat ve Kültür Sempozyumu
2015 Kırsal Turizm Sürdürülebilir Çevre Koruma İçin Bir Model Önerisi Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF THE SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALITY
2015 Turizmin Çevre Üzerindeki Etkileri Ulusal GÜNGÖR HACİ YUSUF,KARAKAŞ AYHAN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU
2015 Yöresel Tatların Turizme Kattkısı Diyarbakır Örneği Ulusal KARAKAŞ AYHAN,GÜNGÖR HACİ YUSUF II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu
2015 TMS 16 Duran Varlık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Ulusal GÜNGÖR HACİ YUSUF,ÇENBERLİTAŞ İBRAHİM Adiyaman Üniversitesi Bilim Sanat ve Kültür Sempozyumu II
2015 Rural Tourism A Model For Sustainable Protecting Of Environment Uluslararası GÜNGÖR HACİ YUSUF International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC-2015
2015 2008 Küresel Finansal Krizinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Havayolu İşletmeleri Üzerindeki Etkisi Ulusal ARMUTLU MEHMET RECEP,GÜNGÖR HACİ YUSUF,ŞAHİN SÜLEYMAN II. YÜKSEKOĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU
2014 Kredi Kartı ve Turizm Harcamalarında Kredi Kartı Kullanımı Ulusal GÜNGÖR HACİ YUSUF Adiyaman Üniversitesi Bilim Sanat ve Kültür Sempozyumu I
2013 Turizm İşletmelerinin Finansman Sorunları Ulusal DANACI MEMET CEM,GÜNGÖR HACİ YUSUF Ulusal İşletmecilik Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Ekonomi ve Finans Alanında Ampirik Çalışmalar İŞLETMELERDE FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ: 2010-2018DÖNEMİ İÇİN HAVAYOLU İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA Bölüm(ler)
2021 HAVACILIK EKONOMİSİ TEORİ, POLİTİKA VE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Piyasa Yoğunlaşmsının Havayolu Firmalarının Performansına Etkisi Bölüm(ler)
2020 Finansal Etkinlik Çerçevesinde Uygulamalı Çalışmalar Sermaye Yapısının Finansal Performans Üzerine Etkisi: Bist Elektrik Endeksine Yönelik Bir Çalışma Bölüm(ler)
2021 Muhasebe Finans ve Denetim Alanında çalışmalar Covid-19'un Türkiye'de Faaliyet Gösteren Bankaların Finansal Sağlamlığına Etkisi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2017-2018 Genel Muıhasebe Önlisans
2018-2019 Genel Muıhasebe Önlisans
2020-2021 Yer Hizmetleri Yönetimi Lisans
2019-2020 Finansal Yönetim Önlisans
2018-2019 Finansal Yönetim Önlisans
2018-2019 İşletme Yönetimi Önlisans
2019-2020 Biletleme II Önlisans
2018-2019 Biletleme II Önlisans
2019-2020 Biletleme I Önlisans
2018-2019 Biletleme I Önlisans
2017-2018 Biletleme I Önlisans
2018-2019 Mesleki Yabancı Dil Önlisans
2019-2020 Mesleki Yabancı Dil Önlisans
2017-2018 Mesleki Yabancı Dil Önlisans
2021-2022 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Lisans
2021-2022 Uçuş Harekat Lisans
2021-2022 Yatırım Projeleri Analizi Lisans
2021-2022 İşletme Yönetimi Lisans
2021-2022 Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim Lisans
2021-2022 Bankacılık ve Sigortacılık Lisans
2021-2022 Havaalanı Sistemi Lisans
2021-2022 Havacılık Güvenliği Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Havacılık Güvenliği
Havaalanı Sistemi
Bankacılık ve Sigortacılık
Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim
İşletme Yönetimi
Yatırım Projeleri Analizi
Uçuş Harekat
Hava Trafik Kontrol Hizmetleri
Proje Adı Görev: Tür:
Havayolu Firmalarının Finansal Başarısızlıklarının Altman Z” Skoru ile Tahmini Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Finans Derneği Üye
Akademide Etik Derneği- AKETDER Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: