• D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2021
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNGİLİZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: John Banville'in Tutanak Defteri, Patrick McCabe'in Kasap Çırağı ve Anthony Burgess'in Otomatik Portakal romanlarında otantik görünüm ve otantik karakterin boyutları
 • Y

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Bertolt Brecht's epic theater and its effect on Caryl Churchill as a representative of British drama
 • L

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 Deccal İncili by Fırat Caner Uluslararası ŞAFAK ZAFER World Literature Today 93 1 https://www.jstor.org/stable/10.7588/worllitetoda.93.1.0106a
2017 THE INTERPLAY BETWEEN SUB-WORLDS AND HYPOTHETICALLY REAL CONSTRUCTS IN HAROLD PINTER’S OLD TIMES Ulusal ŞAFAK ZAFER Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 41 2 http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/33401/331269
2018 Postmodern Ögelerin Bir Geçit Töreni Olarak Kuzey Kulesi 107. Kat Uluslararası ŞAFAK ZAFER Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 28 2 http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/litera/article/postmodern-ogelerin-bir-gecit-toreni-olarak-kuzey-kulesi-107-kat
2019 The Direction(s) of Novel in English Literature in the Twentieth Century Uluslararası ŞAFAK ZAFER Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 62 http://sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi62_pdf/sayi62_1diledebiyat.htm
2019 WAITING FOR LEFTY: A SPEARHEADING PLAY OF AGITPROP Uluslararası ŞAFAK ZAFER Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 1 http://dergipark.org.tr/doi/10.26468/trakyasobed.583335
2014 ABSURDIST RESONANCES in NO EXIT and ENDGAME WITHIN THE FRAMEWORK of EXISTENTIALISM and ABSURDISM Uluslararası ŞAFAK ZAFER Ataturk University Journal of Social Sciences 0 53 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbd/issue/2810/37776
2014 AN OUTLOOK ON POSTCOLONIALISM THROUGH THE ETHOS OFORIENTALISM BY EDWARD SAID Uluslararası ŞAFAK ZAFER Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 2
2014 AN EXAMINATION OF THE JUDGMENT THROUGH THE READER-RESPONSE ANDRECEPTION THEORY Uluslararası ŞAFAK ZAFER Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi 7 33 https://www.sosyalarastirmalar.com/abstract/an-examination-of-the-judgment-through-the-readerresponse-and-reception-theory-73553.html
2014 Cloud Nine: A Work of Agitprop Uluslararası ŞAFAK ZAFER Advances in Language and Literary Studies 5 3 http://www.journals.aiac.org.au/index.php/alls/article/view/373
2016 THE RELATIONSHIP BETWEEN MARTIN DYSARTAND ALAN STRANG IN PETER SHAFFER’S EQUUSIN THE LIGHT OF PSYCHOANALYSIS Uluslararası ŞAFAK ZAFER Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 41 https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder/issue/26810/282093
2014 THE INFLUENCE OF SENECAN TRAGEDY ON HAMLET Uluslararası ŞAFAK ZAFER The Journal of Academic Social Science Studies 30 https://jasstudies.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=27253
2017 MODERN ENGLISH NOVEL: THE LEADING TRAITS AND VOICES Uluslararası ŞAFAK ZAFER Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 53 MODERN ENGLISH NOVEL: THE LEADING TRAITS AND VOICES
2017 RE-VISITING EDWARD ALBEE’S THE ZOO STORY IN THE CONTEXT OF GEORGES POLTI’S FIRST SITUATION FROM HIS CANONICAL LIST OF DRAMATIC SITUATIONS:A DIVERGING AND ALLEGORICAL READING Uluslararası ŞAFAK ZAFER International Journal of Social Science 58 https://jasstudies.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=28402
2015 GENRE ANALYSIS OF A TURKISH TOURISM BROCHURE Uluslararası ŞAFAK ZAFER, ÖZTÜRK BİLGE Cambridge Scholars Publishing
2021 Yeni tarihselcilik ve Julian Barnes’ın 10 ½ Bölümde Dünya Tarihi romanından bir inceleme: Dağ bölümünün yeni tarihselci okuması Uluslararası ŞAFAK ZAFER RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumelide/issue/60814/897174
2021 OTANTİKLİK VE OTANTİK BİREY BAĞLAMINDA KASAP ÇIRAĞI ROMANI Uluslararası ŞAFAK ZAFER Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 7 https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/63311/945185
2022 Never Let Me Go: A Story of Longing for Humane Affection Tinged with Memory Uluslararası ŞAFAK ZAFER International Journal of Cultural and Social Studies 8 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss/issue/74334/1179478
2023 From Ernest Hemingway to Haruki Murakami: Presence and Absence Dichotomy, Identity Crisis and the Search for Meaning that Women Characters Bring About in “In Another Country” and “Kino” Uluslararası ŞAFAK ZAFER Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi 2 12 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jscs/issue/82237/1346308
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 THE WORLD OF A SECONDARY CHARACTER: MR. JOHN WEMMICK Uluslararası ŞAFAK ZAFER 2. Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi https://www.izdas.org/books
2022 NATURALIST INCLINATIONS IN AMERICAN TRAGEDY Uluslararası ŞAFAK ZAFER 2. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS .https://www.isarconference.org/kongrekitaplari
2022 STEPPENWOLF: A SEARCH FOR SELF Uluslararası ŞAFAK ZAFER ISTANBUL International Modern Scientific Research Congress-III https://www.istanbulkongresi.org/_files/ugd/614b1f_610911d10ea04d6a8ad4a1a9c941d57f.pdf
2022 HUMAN CONDITION AND MORALITY IN JOSÉ SARAMAGO’S BLINDNESS Uluslararası ŞAFAK ZAFER EGE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES https://www.egekongresi.org/_files/ugd/797a84_60da8b7b1b6b48329a9473d9f4f29ca4.pdf
2014 GENRE ANALYSIS OF A TURKISH TOURISM BROCHURE Uluslararası ÖZTÜRK BİLGE,ŞAFAK ZAFER FLTAL Conference https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-4438-7647-6
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler-3 Bölüm XVI Bölüm(ler)
2015 The Practice of Foreign Language Teaching Theories and Applications Genre Analysis of A Turkish Tourism Brochure Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Amerikan Tiyatrosu Lisans
2021-2022 Romantik Şiir Lisans
2021-2022 Kısa Hikaye Lisans
2021-2022 Edebi Kavramlar ve Akımlar Lisans
2021-2022 Amerikan Edebiyatına Giriş Lisans
2021-2022 Orta Çağ İngiliz Edebiyatı Lisans
2021-2022 Klasik Edebiyat Lisans
2021-2022 Temel Edebi Kavramlar Lisans
2022-2023 Sömürgecilik ve Sömürgecilik Sonrası Edebiyatı Lisans
2022-2023 Klasik Edebiyat Lisans
2022-2023 16. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı Lisans
2022-2023 Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi I Lisans
2022-2023 Orta Çağ İngiliz Edebiyatı Lisans
2022-2023 Romantik Şiir Lisans
2022-2023 Çağdaş Düşünce Akımları Lisans
2022-2023 Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi II Lisans
2022-2023 Edebi Kavramlar ve Akımlar Lisans
2022-2023 Amerikan Tiyatrosu Lisans
2023-2024 Sinemada Edebiyat Lisans
2023-2024 Amerikan Şiiri Lisans
2023-2024 Sömürgecilik ve Sömürgecilik Sonrası Edebiyatı Lisans
2023-2024 16. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı Lisans
2023-2024 Temel Edebi Kavramlar Lisans
2023-2024 Amerikan Tiyatrosu Lisans
2023-2024 19. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı Lisans
2023-2024 18. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı Lisans
2023-2024 Edebi Kavramlar ve Akımlar Lisans
2011-2012 İngilizce Lisans
2011-2012 İngilizce Önlisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Edebi Kavramlar ve Akımlar
Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi II
Çağdaş Düşünce Akımları
Romantik Şiir
Amerikan Tiyatrosu
Temel Edebi Kavramlar
16. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
Sömürgecilik ve Sömürgecilik Sonrası Edebiyatı
Amerikan Şiiri
Sinemada Edebiyat
Edebi Kavramlar ve Akımlar
18. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
19. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
Amerikan Tiyatrosu
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: