• D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2021
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNGİLİZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Bertolt Brecht’s epic theater and its effect on Caryl Churchill as a representative of British drama
 • L

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
OTANTİKLİK VE OTANTİK BİREY BAĞLAMINDA KASAP ÇIRAĞI ROMANI Uluslararası ŞAFAK ZAFER Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 7 2021 https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/63311/945185
ABSURDIST RESONANCES in NO EXIT and ENDGAME WITHIN THE FRAMEWORK of EXISTENTIALISM and ABSURDISM Uluslararası ŞAFAK ZAFER Ataturk University Journal of Social Sciences 0 53 2014 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbd/issue/2810/37776
GENRE ANALYSIS OF A TURKISH TOURISM BROCHURE Uluslararası ŞAFAK ZAFER, ÖZTÜRK BİLGE Cambridge Scholars Publishing 2015
The Direction(s) of Novel in English Literature in the Twentieth Century Uluslararası ŞAFAK ZAFER Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 62 2019 http://sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi62_pdf/sayi62_1diledebiyat.htm
Yeni tarihselcilik ve Julian Barnes’ın 10 ½ Bölümde Dünya Tarihi romanından bir inceleme: Dağ bölümünün yeni tarihselci okuması Uluslararası ŞAFAK ZAFER RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2021 https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumelide/issue/60814/897174
WAITING FOR LEFTY: A SPEARHEADING PLAY OF AGITPROP Uluslararası ŞAFAK ZAFER Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 1 2019 http://dergipark.org.tr/doi/10.26468/trakyasobed.583335
Deccal İncili by Fırat Caner Uluslararası ŞAFAK ZAFER World Literature Today 93 1 2019 https://www.jstor.org/stable/10.7588/worllitetoda.93.1.0106a
Postmodern Ögelerin Bir Geçit Töreni Olarak Kuzey Kulesi 107. Kat Uluslararası ŞAFAK ZAFER Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 28 2 2018
THE INTERPLAY BETWEEN SUB-WORLDS AND HYPOTHETICALLY REAL CONSTRUCTS IN HAROLD PINTER’S OLD TIMES Ulusal ŞAFAK ZAFER Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 41 2 2017
RE-VISITING EDWARD ALBEE’S THE ZOO STORY IN THE CONTEXT OF GEORGES POLTI’S FIRST SITUATION FROM HIS CANONICAL LIST OF DRAMATIC SITUATIONS:A DIVERGING AND ALLEGORICAL READING Uluslararası ŞAFAK ZAFER International Journal of Social Science 58 2017
MODERN ENGLISH NOVEL: THE LEADING TRAITS AND VOICES Uluslararası ŞAFAK ZAFER Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 53 2017
THE INFLUENCE OF SENECAN TRAGEDY ON HAMLET Uluslararası ŞAFAK ZAFER The Journal of Academic Social Science Studies 30 2014
THE RELATIONSHIP BETWEEN MARTIN DYSARTAND ALAN STRANG IN PETER SHAFFER’S EQUUSIN THE LIGHT OF PSYCHOANALYSIS Uluslararası ŞAFAK ZAFER Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 41 2016
Cloud Nine: A Work of Agitprop Uluslararası ŞAFAK ZAFER Advances in Language and Literary Studies 5 3 2014
AN EXAMINATION OF THE JUDGMENT THROUGH THE READER-RESPONSE ANDRECEPTION THEORY Uluslararası ŞAFAK ZAFER Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi 7 33 2014
AN OUTLOOK ON POSTCOLONIALISM THROUGH THE ETHOS OFORIENTALISM BY EDWARD SAID Uluslararası ŞAFAK ZAFER Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 2 2014
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Genre Analysis of a Turkish Tourism Brochure Uluslararası ÖZTÜRK BİLGE,ŞAFAK ZAFER FLTAL Conference 09.05.2014
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: