• D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2021
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNGİLİZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: John Banville'in Tutanak Defteri, Patrick McCabe'in Kasap Çırağı ve Anthony Burgess'in Otomatik Portakal romanlarında otantik görünüm ve otantik karakterin boyutları
 • Y

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Bertolt Brecht's epic theater and its effect on Caryl Churchill as a representative of British drama
 • L

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 Deccal İncili by Fırat Caner Uluslararası ŞAFAK ZAFER World Literature Today 93 1 https://www.jstor.org/stable/10.7588/worllitetoda.93.1.0106a
2017 THE INTERPLAY BETWEEN SUB-WORLDS AND HYPOTHETICALLY REAL CONSTRUCTS IN HAROLD PINTER’S OLD TIMES Ulusal ŞAFAK ZAFER Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 41 2 http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/33401/331269
2018 Postmodern Ögelerin Bir Geçit Töreni Olarak Kuzey Kulesi 107. Kat Uluslararası ŞAFAK ZAFER Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 28 2 http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/litera/article/postmodern-ogelerin-bir-gecit-toreni-olarak-kuzey-kulesi-107-kat
2019 The Direction(s) of Novel in English Literature in the Twentieth Century Uluslararası ŞAFAK ZAFER Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 62 http://sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi62_pdf/sayi62_1diledebiyat.htm
2019 WAITING FOR LEFTY: A SPEARHEADING PLAY OF AGITPROP Uluslararası ŞAFAK ZAFER Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 1 http://dergipark.org.tr/doi/10.26468/trakyasobed.583335
2014 ABSURDIST RESONANCES in NO EXIT and ENDGAME WITHIN THE FRAMEWORK of EXISTENTIALISM and ABSURDISM Uluslararası ŞAFAK ZAFER Ataturk University Journal of Social Sciences 0 53 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbd/issue/2810/37776
2014 AN OUTLOOK ON POSTCOLONIALISM THROUGH THE ETHOS OFORIENTALISM BY EDWARD SAID Uluslararası ŞAFAK ZAFER Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 2
2014 AN EXAMINATION OF THE JUDGMENT THROUGH THE READER-RESPONSE ANDRECEPTION THEORY Uluslararası ŞAFAK ZAFER Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi 7 33 https://www.sosyalarastirmalar.com/abstract/an-examination-of-the-judgment-through-the-readerresponse-and-reception-theory-73553.html
2014 Cloud Nine: A Work of Agitprop Uluslararası ŞAFAK ZAFER Advances in Language and Literary Studies 5 3 http://www.journals.aiac.org.au/index.php/alls/article/view/373
2016 THE RELATIONSHIP BETWEEN MARTIN DYSARTAND ALAN STRANG IN PETER SHAFFER’S EQUUSIN THE LIGHT OF PSYCHOANALYSIS Uluslararası ŞAFAK ZAFER Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 41 https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder/issue/26810/282093
2014 THE INFLUENCE OF SENECAN TRAGEDY ON HAMLET Uluslararası ŞAFAK ZAFER The Journal of Academic Social Science Studies 30 https://jasstudies.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=27253
2017 MODERN ENGLISH NOVEL: THE LEADING TRAITS AND VOICES Uluslararası ŞAFAK ZAFER Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 53 MODERN ENGLISH NOVEL: THE LEADING TRAITS AND VOICES
2017 RE-VISITING EDWARD ALBEE’S THE ZOO STORY IN THE CONTEXT OF GEORGES POLTI’S FIRST SITUATION FROM HIS CANONICAL LIST OF DRAMATIC SITUATIONS:A DIVERGING AND ALLEGORICAL READING Uluslararası ŞAFAK ZAFER International Journal of Social Science 58 https://jasstudies.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=28402
2015 GENRE ANALYSIS OF A TURKISH TOURISM BROCHURE Uluslararası ŞAFAK ZAFER, ÖZTÜRK BİLGE Cambridge Scholars Publishing
2021 Yeni tarihselcilik ve Julian Barnes’ın 10 ½ Bölümde Dünya Tarihi romanından bir inceleme: Dağ bölümünün yeni tarihselci okuması Uluslararası ŞAFAK ZAFER RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumelide/issue/60814/897174
2021 OTANTİKLİK VE OTANTİK BİREY BAĞLAMINDA KASAP ÇIRAĞI ROMANI Uluslararası ŞAFAK ZAFER Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 7 https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/63311/945185
2022 Never Let Me Go: A Story of Longing for Humane Affection Tinged with Memory Uluslararası ŞAFAK ZAFER International Journal of Cultural and Social Studies 8 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss/issue/74334/1179478
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 THE WORLD OF A SECONDARY CHARACTER: MR. JOHN WEMMICK Uluslararası ŞAFAK ZAFER 2. Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi https://www.izdas.org/books
2022 NATURALIST INCLINATIONS IN AMERICAN TRAGEDY Uluslararası ŞAFAK ZAFER 2. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS .https://www.isarconference.org/kongrekitaplari
2022 STEPPENWOLF: A SEARCH FOR SELF Uluslararası ŞAFAK ZAFER ISTANBUL International Modern Scientific Research Congress-III https://www.istanbulkongresi.org/_files/ugd/614b1f_610911d10ea04d6a8ad4a1a9c941d57f.pdf
2022 HUMAN CONDITION AND MORALITY IN JOSÉ SARAMAGO’S BLINDNESS Uluslararası ŞAFAK ZAFER EGE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES https://www.egekongresi.org/_files/ugd/797a84_60da8b7b1b6b48329a9473d9f4f29ca4.pdf
2014 GENRE ANALYSIS OF A TURKISH TOURISM BROCHURE Uluslararası ÖZTÜRK BİLGE,ŞAFAK ZAFER FLTAL Conference https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-4438-7647-6
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler-3 Bölüm XVI Bölüm(ler)
2015 The Practice of Foreign Language Teaching Theories and Applications Genre Analysis of A Turkish Tourism Brochure Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Amerikan Tiyatrosu Lisans
2021-2022 Romantik Şiir Lisans
2021-2022 Kısa Hikaye Lisans
2021-2022 Edebi Kavramlar ve Akımlar Lisans
2021-2022 Amerikan Edebiyatına Giriş Lisans
2021-2022 Orta Çağ İngiliz Edebiyatı Lisans
2021-2022 Klasik Edebiyat Lisans
2021-2022 Temel Edebi Kavramlar Lisans
2022-2023 Sömürgecilik ve Sömürgecilik Sonrası Edebiyatı Lisans
2022-2023 Klasik Edebiyat Lisans
2022-2023 16. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı Lisans
2022-2023 Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi I Lisans
2022-2023 Orta Çağ İngiliz Edebiyatı Lisans
2022-2023 Romantik Şiir Lisans
2022-2023 Çağdaş Düşünce Akımları Lisans
2022-2023 Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi II Lisans
2022-2023 Edebi Kavramlar ve Akımlar Lisans
2022-2023 Amerikan Tiyatrosu Lisans
2023-2024 Sinemada Edebiyat Lisans
2023-2024 Amerikan Şiiri Lisans
2023-2024 Sömürgecilik ve Sömürgecilik Sonrası Edebiyatı Lisans
2023-2024 16. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı Lisans
2023-2024 Temel Edebi Kavramlar Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Temel Edebi Kavramlar
16. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
Sömürgecilik ve Sömürgecilik Sonrası Edebiyatı
Amerikan Şiiri
Sinemada Edebiyat
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: