• D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2021
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNGİLİZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: John Banville'in Tutanak Defteri, Patrick McCabe'in Kasap Çırağı ve Anthony Burgess'in Otomatik Portakal romanlarında otantik görünüm ve otantik karakterin boyutları
 • Y

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Bertolt Brecht's epic theater and its effect on Caryl Churchill as a representative of British drama
 • L

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 Deccal İncili by Fırat Caner Uluslararası ŞAFAK ZAFER World Literature Today 93 1 https://www.jstor.org/stable/10.7588/worllitetoda.93.1.0106a
2017 THE INTERPLAY BETWEEN SUB-WORLDS AND HYPOTHETICALLY REAL CONSTRUCTS IN HAROLD PINTER’S OLD TIMES Ulusal ŞAFAK ZAFER Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 41 2
2018 Postmodern Ögelerin Bir Geçit Töreni Olarak Kuzey Kulesi 107. Kat Uluslararası ŞAFAK ZAFER Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 28 2
2019 The Direction(s) of Novel in English Literature in the Twentieth Century Uluslararası ŞAFAK ZAFER Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 62 http://sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi62_pdf/sayi62_1diledebiyat.htm
2019 WAITING FOR LEFTY: A SPEARHEADING PLAY OF AGITPROP Uluslararası ŞAFAK ZAFER Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 1 http://dergipark.org.tr/doi/10.26468/trakyasobed.583335
2014 ABSURDIST RESONANCES in NO EXIT and ENDGAME WITHIN THE FRAMEWORK of EXISTENTIALISM and ABSURDISM Uluslararası ŞAFAK ZAFER Ataturk University Journal of Social Sciences 0 53 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbd/issue/2810/37776
2014 AN OUTLOOK ON POSTCOLONIALISM THROUGH THE ETHOS OFORIENTALISM BY EDWARD SAID Uluslararası ŞAFAK ZAFER Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 2
2014 AN EXAMINATION OF THE JUDGMENT THROUGH THE READER-RESPONSE ANDRECEPTION THEORY Uluslararası ŞAFAK ZAFER Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi 7 33
2014 Cloud Nine: A Work of Agitprop Uluslararası ŞAFAK ZAFER Advances in Language and Literary Studies 5 3
2016 THE RELATIONSHIP BETWEEN MARTIN DYSARTAND ALAN STRANG IN PETER SHAFFER’S EQUUSIN THE LIGHT OF PSYCHOANALYSIS Uluslararası ŞAFAK ZAFER Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 41
2014 THE INFLUENCE OF SENECAN TRAGEDY ON HAMLET Uluslararası ŞAFAK ZAFER The Journal of Academic Social Science Studies 30
2017 MODERN ENGLISH NOVEL: THE LEADING TRAITS AND VOICES Uluslararası ŞAFAK ZAFER Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 53
2017 RE-VISITING EDWARD ALBEE’S THE ZOO STORY IN THE CONTEXT OF GEORGES POLTI’S FIRST SITUATION FROM HIS CANONICAL LIST OF DRAMATIC SITUATIONS:A DIVERGING AND ALLEGORICAL READING Uluslararası ŞAFAK ZAFER International Journal of Social Science 58
2015 GENRE ANALYSIS OF A TURKISH TOURISM BROCHURE Uluslararası ŞAFAK ZAFER, ÖZTÜRK BİLGE Cambridge Scholars Publishing
2021 Yeni tarihselcilik ve Julian Barnes’ın 10 ½ Bölümde Dünya Tarihi romanından bir inceleme: Dağ bölümünün yeni tarihselci okuması Uluslararası ŞAFAK ZAFER RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumelide/issue/60814/897174
2021 OTANTİKLİK VE OTANTİK BİREY BAĞLAMINDA KASAP ÇIRAĞI ROMANI Uluslararası ŞAFAK ZAFER Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 7 https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/63311/945185
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2022 THE WORLD OF A SECONDARY CHARACTER: MR. JOHN WEMMICK Uluslararası ŞAFAK ZAFER 2. Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi https://www.izdas.org/books
2022 NATURALIST INCLINATIONS IN AMERICAN TRAGEDY Uluslararası ŞAFAK ZAFER 2. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS .https://www.isarconference.org/kongrekitaplari
2022 STEPPENWOLF: A SEARCH FOR SELF Uluslararası ŞAFAK ZAFER ISTANBUL International Modern Scientific Research Congress-III https://www.istanbulkongresi.org/_files/ugd/614b1f_610911d10ea04d6a8ad4a1a9c941d57f.pdf
2022 HUMAN CONDITION AND MORALITY IN JOSÉ SARAMAGO’S BLINDNESS Uluslararası ŞAFAK ZAFER EGE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES https://www.egekongresi.org/_files/ugd/797a84_60da8b7b1b6b48329a9473d9f4f29ca4.pdf
2014 GENRE ANALYSIS OF A TURKISH TOURISM BROCHURE Uluslararası ÖZTÜRK BİLGE,ŞAFAK ZAFER FLTAL Conference https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-4438-7647-6
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 Amerikan Tiyatrosu Lisans
2021-2022 Romantik Şiir Lisans
2021-2022 Kısa Hikaye Lisans
2021-2022 Edebi Kavramlar ve Akımlar Lisans
2021-2022 Amerikan Edebiyatına Giriş Lisans
2021-2022 Orta Çağ İngiliz Edebiyatı Lisans
2021-2022 Klasik Edebiyat Lisans
2021-2022 Temel Edebi Kavramlar Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: