E-posta Telefon
0 476 2230010-2230011 | 4231
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2002
  Doktora

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Kur`an`a göre toplumun yapılanmasında ilim ve alimin rolü
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1991 - 1994
  Yüksek Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Kur`an`a göre Hz. Salih, Hz. Lut, Hz Şuayb kavimlerinin inkırazında ma'siyetin rolü
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1983 - 1988
  Lisans

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2012 Mekki Ayetlerde Kadın Tasavvurunun İnşasında Ahlaki Zemin Uluslararası TAN ZEKİ Marife Dini Araştırmalar Dergisi 3
2011 Kur an Öncesi Arap Toplumunun Örf Ve Adetlerini Bilmenin Kur ân ı Anlamadaki Rolü Kurbân Örneği II Ulusal TAN ZEKİ Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 32
2017 “Kur’ân Öncesi Toplumda Kız Çocukları İle İlgili Yanlış Tutumlar ve Hz. Fatıma Prototipi Üzerinden İlişkilerin Yeniden İnşası” Ulusal TAN ZEKİ Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 http://ifder.igdir.edu.tr/SonSayi.aspx
2019 Âlim-İdareci İlişkileri Bağlamında İzzeddin b. Abdisselâm Ulusal TAN ZEKİ Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 http://ifder.igdir.edu.tr/DergiDosyalar/272020448_jenerik.pdf
2013 Kur ân ı Kerim in Farklı İnanç Guruplarına Ortak Gelecek İnşa Etmek İçin Önerdiği Paradigma Ulusal TAN ZEKİ Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 1
2013 Toplumsal Kalkınmada Bilginin Ve Kültürün İmkânları Boyutunun İncelenmesi Ulusal TAN ZEKİ Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2
2014 Kur ân Mesajının İletilmesinde Başat Özellik Güvenirlik Ulusal TAN ZEKİ Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3-4
2013 Mevlânâ Hâlid i Bağdâdî nin Talebelerinden Seyyid Tâhâ el Hakkârî Uluslararası TAN ZEKİ Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3
2018 Kur’ân’ı Anlamada Cahiliyenin Kitap İnancını Bilmenin Önemi Uluslararası TAN ZEKİ Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 http://sosbilder.igdir.edu.tr/SonSayi.aspx
2012 Kur ân ı Kerim e Göre Toplumsal Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Mabetlerin Fonksiyonu Uluslararası TAN ZEKİ Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2
2021 Yaratılan Kitap ile İndirilen Kitap Arasındaki Dikotomik İlişki Ulusal TAN ZEKİ Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi -17 http://ifder.igdir.edu.tr/Makaleler/1978435012_01_Tan_(01-21).pdf
2017 “Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi ve Yeni Mabet Dilinin İnşası” Uluslararası TAN ZEKİ Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 15
2016 Kur ân Kavramlarının Çevirisi Bağlamında İslam Öncesini Bilmenin Önemi Îlâf Örneği Uluslararası TAN ZEKİ Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16
2011 Kur ân ı Kerîm in Sofra Kültürümüze Kattığı Değerler Ulusal TAN ZEKİ Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13 2
2011 Kur an Öncesi Arap Toplumunun Örf Ve Adetlerini Bilmenin Kur ân ı Anlamadaki Rolü Kurbân Örneği I Ulusal TAN ZEKİ Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 31
2010 Nuh Süresi Bağlamında Küresel Ahlak Bunalımına Hz Nuh un Mesajının Katkısı Ulusal TAN ZEKİ İstem, İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsiki Dergisi 16
2021 Tarihin Tanıklığına Başvurmada Bir Prototip; Fuat Sezgin Ulusal TAN ZEKİ Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 18 http://ifder.igdir.edu.tr/DergiDosyalar/1447511981_Generic.pdf
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 “Kur’ân’ın Nüzûl Ortamını Bilmenin Meallere Yansıma(ma)sı” Uluslararası TAN ZEKİ Kur’ân Meâlleri: Sorunlar, Çözüm Önerileri Uluslararası Sempozyum http://mealsempozyumu.alparslan.edu.tr/files/141/Kuran%20Mealleri_Sempozyum%20Bildiri%20%C3%96zetleri%20Kitab%C4%B1.pdf
2023 “Bir Arada Yaşamada Vahyin İnşa Ettiği Şehir” Uluslararası TAN ZEKİ Uluslararası “İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi II” Sempozyumu https://sks.kku.edu.tr/Idari/Duyuru/Index/16293
2021 Fikir ve Aksiyon Bağlamında Mehmet Akif Ersoy Uluslararası TAN ZEKİ 5.Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu. 5’th International Symposium of Ahmad Al-Khani, (01.10. 2021 November 2021, https://ahmedihani.agri.edu.tr/upload/ahmedihani2022/MEHMET%20%20AK%C4%B0F%20%20ERSOY%20SEMPOZYUM%20MET%C4%B0NLER%C4%B0%20T%C3%9CM%20(1)%20(1)%20pdf%202.pdf
2020 Din, Ahlak ve Sağlık İlişkisi, Relationship between Religion, Morality and Health Uluslararası TAN ZEKİ 4.Uluslararası Ahmed-i Hâni Sempozyumu. 14-15 Kasim 2020 / 4’th International Sympo-sium of Ahmad Al-Khani, https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=4858&bid=661&tid=5&dil=tr-TR
2019 Tarihin Tanıklığına Başvurmada Bir Prototip Fuat Sezgin-A Prototype in Applying to the Testimony of History Fuat Sezgin Uluslararası TAN ZEKİ 3.Uluslararası Amed-i Hâni Sempozyumu / 3’th International Symposium of Ahmad Al-Khani, file:///H:/yedekler20d/SEMPOZYUMLAR/Fuat20Sezgin-Ahmedi20Hani/3-ahmedi-hani-sempozyumu.pdf
2019 Yaratılan Kitap (Kâinat) İle İndirilen Kitap (Kur’ân) Arasındaki İlişki-The Relationship Between the Book Created and the Downloaded Book (Qur’xxan) Uluslararası TAN ZEKİ III. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi
2019 Hz. İbrahim’in Rol-Model Olarak Anılması” Commemoration Of Abraham As A Role-Model Uluslararası TAN ZEKİ Uluslararası Hz. İbrahim ve Nübüvvet Sempozyumu
2018 Kadın ve Zinet İlişkisi Uluslararası TAN ZEKİ Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı http://www.igdir.edu.tr/duyuru/uluslararasi-islam-ve-kadin-calistayi-bildiriler-kitabi
2018 Hutbe Dilinin Yeniden İnşası Uluslararası TAN ZEKİ Uluslararası Sempozyum
2018 Toplumsal Krizlerin Çözümünde Âlimlerin Rolü ve Fonksiyonu Zap Havzası Örneği Uluslararası TAN ZEKİ Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu
2017 “The Relation between City, Culture and Belief “ Uluslararası TAN ZEKİ II, Igdır İnternational Symposium
2017 “Kutsal Kitaplarda Tuz” Uluslararası TAN ZEKİ I. Internatıonal Salt Therapy Workshop
2017 Toplumsal Barışın Sağlanmasında Dinin Rolü Uluslararası TAN ZEKİ Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı
2017 Hz. Nuh’un Mesajında Akraba Kayırmacılığı Uluslararası TAN ZEKİ Uluslararası Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi Sempozyumu,
2016 Lokman Sûresi 12 19 Ayetleri Bağlamında Baba Çocuk İlişkisi Uluslararası TAN ZEKİ Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı http://www.igdir.edu.tr/duyuru/ığdır-ilahiyat-uluslararası-aile-içi-eğitim-çalıştayı?Language=tr#
2013 Toplumun Yapılanmasında Âlimin Fonksiyonu Seyyid Tâha i Hakkâri Örneği Uluslararası TAN ZEKİ Sempozyum http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
2012 Mekki Ayetlerde Kadın Tasavvurunun İnşasında Ahlaki Zemin Ulusal TAN ZEKİ Sempozyum
2011 Kadınlara Pozitif Ayrımcılığın Tanınması Yaşamı Anlamlı Ve Kaliteli Kılmada Sevgi Dillerinin Önemi Uluslararası TAN ZEKİ II. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu
2010 Mevlânâ Halid İ Bağdadinin Talebelerinden Seyyid Tâhâ El Hakkâri nin İlmi Kişiliği Uluslararası TAN ZEKİ Sempozyum
2010 Bütün İnanç Guruplarının Ortak Teolojik Mirası Olarak Hz Nuh un Evrensel Mesajının Bir Arada Yaşamaya Katkıları Uluslararası TAN ZEKİ I. Uluslar Arası Aras Havzası Sempozyumu
2009 Yoksullukla Mücadele Bağlamında Başkalarını Yaşatmak İçin Yaşamakta Duygusal Zekânın Rolü Üzerine Bir Deneme Ulusal TAN ZEKİ I. Ulusal İyilik Sempozyumu, http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
2007 ”Yaşlıya Din Hizmeti Sunarken Onların Yaşam Kalitesini Artırma Ve Yaşlılığı Anlam-lı Kılmada Dinin Tanıdığı Pozitif Ayrımcılığın Boyutları.” Ulusal TAN ZEKİ Sempozyum http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2010 Kur ân a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim ve Âlimin Rolü Tümü
2013 Farklı Kültürlerin Ebrusu Âdilcevâz Tümü
2015 Eski Müftü Yeni Akademisyene Göre İmamlar Ne İş Yapar Tümü
2020 Cami ve İlim Mescitlerin Manevi İmarı Ve İlim Halkaları Bölüm(ler)
2008 Manevi Sosyal Hizmetler Yaşlıların Hayat Kalitesini Artırmaya Yönelik Dini Sosyal Hizmetler Bölüm(ler)
2018 Kur’an-ı Anlamada Cahiliyeyi Bilmek Tümü
2016 TDV İslam Ansiklopedisi Tâha Hakkari Bölüm(ler)
2020 Eyyûbilerde İlim, Kültür ve Sanat Âlim-İdareci İlişkileri Bağlamında İzzeddin b. Abdisselâm Bölüm(ler)
2019 Kur’ân’lı Hayat Hayatlı Kur’ân Tümü
2011 Kur ân a Göre Geçmiş Kavimlerin İrkırazında Masiyetin Rolü Tümü
2016 Kur ân ı Kerim de Müşrik Dindarlığı Şekil Mana Bağlamında Tümü
2021 Aras Havzası Uleması Ve Tarihi Şahsiyetleri Birarada Yaşamanın Kültürel ve Teolojik Zemini: Aras Havzası Örneği Bölüm(ler)
2021 Bir Arada Yaşamanın Dinamikleri Tümü
2022 DİN, DÜŞÜNCE VE AHLÂK Kur'ân'ın Nüzul Ortamında Ahlâk Bölüm(ler)
2022 Temel İslam Kaynaklarında Ahlâk ve İnşâ I Geçmiş Kavimlerde Helak- Ahlak İlişkisi Bölüm(ler)
2023 Cahiliye Üzerine Tetkikler Şekil ve Mana Bağlamında Müşrik Dindarlığı Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2015 Kur'an-ı Kerim'de Hz. Şuayb'ın (as) kıssasında helak-ahlak ilişkisi MEHMET DEMİRHAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Hz. Peygamber'in hayatında Hûd sûresi ve kardeşlerinde öne çıkan özellikler İBRAHİM AYDIN Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Kur'ân'ı Kerîm ve Kitâb-ı mukaddese göre Tâlut ve Câlut ALİ GÜRKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Aliya İzzetbegoviç'in Kur'ân tasavvuru BÜLENT YILDIRIM Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Kurân'a göre imânî duyarlılığın boyutları NURETTİN İÇTÜZER Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Sosyal bir problem olarak dilenciliğe Kur'ân'ın bakışı FEYZULLAH SELVİ Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Kur'an'ın Anlaşılmasında İslam Öncesini Bilmenin Önemi; Veli Kavramı Örneği İMDAT BALKİS Doktora Devam Ediyor
2022 Kur'ân'ın Anlaşılmasında Gayelilik; Zemahşeri Örneği ÖMER DURMUŞ Doktora Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 KUR’AN KISSALARI Doktora
2019-2020 KUR’AN AHLAKI Yüksek Lisans
2019-2020 KUR’AN KISSALARI Yüksek Lisans
2019-2020 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ II Lisans
2018-2019 KUR’AN KISSALARI Doktora
2018-2019 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Doktora
2018-2019 KUR’AN KISSALARI Yüksek Lisans
2018-2019 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ I Lisans
2017-2018 İLMİ TEFSİR Yüksek Lisans
2017-2018 KUR’AN AHLAKI Yüksek Lisans
2017-2018 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 KUR’AN KISSALARI Yüksek Lisans
2017-2018 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ II Lisans
2017-2018 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ I Lisans
2016-2017 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Yüksek Lisans
2016-2017 KUR’AN AHLAKI Yüksek Lisans
2016-2017 KURÂN KISSALARI Yüksek Lisans
2016-2017 TEFSİR USULÜ VE TARİHİ II Lisans
2018-2019 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ II Lisans
2016-2017 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ I Lisans
2019-2020 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ I Lisans
2015-2016 İlmi Tefsir Yüksek Lisans
2015-2016 Kur'ân Ahlakı Yüksek Lisans
2015-2016 Geçmişten Günümüze Tefsir Ekolleri Yüksek Lisans
2015-2016 Kur'ân Kıssaları Yüksek Lisans
2015-2016 Tefsir Tarihi ve Usulü II Lisans
2015-2016 Tefsir Tarihi ve Usulü I Lisans
2014-2015 Tefsir Tarihi ve Usulü II Lisans
2014-2015 Tefsir Usulü ve Tarihi I Lisans
2013-2014 Kur'ân Ahlakı Yüksek Lisans
2013-2014 Kur'ân Kıssaları Yüksek Lisans
2013-2014 Tefsir Usulü ve Tarihi I Lisans
2013-2014 Tefsir Usulü ve Tarihi II Lisans
2012-2013 Tefsir Metinleri Lisans
2012-2013 TEFSİR USULÜ Lisans
2012-2013 TEFSİR TARİHİ Lisans
2011-2012 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Yüksek Lisans
2011-2012 İŞARİ TEFSİR Yüksek Lisans
2011-2012 KUR'AN AHLAKI Yüksek Lisans
2011-2012 KUR'AN KISSALARI Yüksek Lisans
2011-2012 TEFSİR USULÜ Lisans
2011-2012 TEFSİR TARİHİ Lisans
2010-2011 KUR'AN AHLAKI Yüksek Lisans
2010-2011 İŞARİ TEFSİR Yüksek Lisans
2010-2011 İLMİ TEFSİR Yüksek Lisans
2010-2011 KUR'AN KISSALARI Yüksek Lisans
2010-2011 TEFSİR USULÜ Lisans
2010-2011 TEFSİR TARİHİ Lisans
2009-2010 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEFSİR EKOLLERİ Yüksek Lisans
2009-2010 KUR'AN AHLAKI Yüksek Lisans
2009-2010 İŞARİ TEFSİR Yüksek Lisans
2009-2010 İLMİ TEFSİR Yüksek Lisans
2009-2010 KUR'AN KISSALARI Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE KOMİSYON ÜYESİ Üye
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYESİ Üye
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Üye
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2014 Komisyon Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2019 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2022
2018 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2018 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2014 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2013 Komisyon Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019