zeynep-silan.webp

Doç. Dr.

Zeynep Şilan TURHANE-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 4450
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2015
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/

  Tez Adı: Clıck tepkimesi mekanizmasının teorik olarak incelenmesi
 • Y

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2007
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Sentezlenmiş bazı ilaç etken moleküllerinin asitlik sabitlerinin teorik olarak incelenmesi
 • L

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2002
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2017 Van Gölü Suyunun İyon Karakterizasyonuyla Su Kalitesinin Belirlenmesi Uluslararası YİĞİT AYBEK, TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN, ÖZTÜRK DİLARA, ÖZTÜRK ERHAN, ALPASLAN DUYGU, ŞAHAN TEKİN, AKTAŞ NAHİT Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/34627/390600
2017 Donör-Akseptör Gruplar İçeren Bazı Heterosiklik Bileşiklerin Çizgisel Olmayan Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi Ulusal TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ SELÇUK Kafkas Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 1 https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/31556
2021 Boyaya Duyarlı Güneş Pillerinde Trifenilamin Tabanlı Organik Boyaların Kuantum Kimyasal Hesaplamaları Uluslararası TURHAN ZEYNEP ŞİLAN Caucasian Journal of Science 8 1 http://dx.doi.org/10.48138/cjo.943191
2021 Fenazin Tabanlı Bileşiklerin OLED ve TADF Özelliklerinin İncelenmesi Uluslararası TURHAN ZEYNEP ŞİLAN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 4 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/66161/939368
2017 Heterotricyclic Compounds via Click Reaction: A Computational Study Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ SELÇUK Noble International Journal of Scientific Research 1 7 https://napublisher.org/pdf-files/NIJSR-318-80-89.pdf
2017 Siklik Alken Türevlerinin Karbenler ile Siklopropanasyon Tepkimelerinin Teorik Olarak İncelenmesi Ulusal GÜMÜŞ SELÇUK, GÜMÜŞ AYŞEGÜL, TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kujs/issue/31556/345883
2021 Determination of Antibacterial Properties of Some Sulfonamide Compounds by Molecular Docking Uluslararası ÖZTÜRK HİLAL, YORULMAZ NURİ, DURGUN MUSTAFA, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, SARPÜN İSMAİL HAKKI Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 16 2 http://dx.doi.org/10.29233/sdufeffd.996484
2019 (E)-2-((Fenilimino)metil) Fenol Molekülünün Teorik Olarak İncelenmesi Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ SELÇUK Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/43413/457176
2021 Quantum chemical calculations of phenazine-based organic dyes in dye-sensitized solar cells Uluslararası YİĞİT NESİM, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN Heterocyclic Communications 27 1 http://dx.doi.org/10.1515/hc-2020-0133
2018 Sentezlenmiş Bazı İlaç Etken Moleküllerinin Asitlik Sabitlerinin Teorik Olarak İncelenmesi Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN, ÖĞRETİR CEMİL Caucasian Journal of Science 5 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/cjo/issue/42044/491321
2019 Synthesis, characterization and theoretical determination of corrosion inhibitor activities of some new 4,5-dihydro-1H-1,2,4-Triazol-5-one derivatives Uluslararası BEYTUR MURAT, İRAK ZEYNEP ŞİLAN, MANAP SEVDA, YÜKSEK HAYDAR HELIYON 5 6 http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01809
2019 4-Benzilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Teorik Olarak İncelenmesi Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN, BEYTUR MURAT Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/article/481990
2019 [Ni(2-Benzimidazol-il-üre)2(etanol)2][NO3]2 Bileşiğinin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Kullanılarak Yapılan Bazı Kuantum Kimyasal Hesaplamaları Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN, POYRAZ MEHMET Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 14 2 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.29233/sdufeffd.550273
2021 Covid-19’da Kullanılan İlaçların Hesapsal Çalışmaları Uluslararası ALOĞLU FATMA, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN Caucasian Journal of Science 8 1 http://dx.doi.org/10.48138/cjo.944469
2019 Investigation Of Tadf Properties Of Novel Donor-acceptor Type Pyrazine Derivatives Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ AYŞEGÜL,GÜMÜŞ SELÇUK Journal of The Chilean Chemical Society 64 1 https://www.jcchems.com/index.php/JCCHEMS/article/view/1039
2021 Bazı Organik Elektrolüminesans 2-[3-(Metil/Etil/p-Metilbenzil)-5-okso-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl]-izoindolin-1,3-dionlar'ın Yoğunluk Fonksiyon Teorisi ile Elektronik Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası BEYTUR MURAT, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, YÜKSEK HAYDAR Caucasian Journal of Science 8 2 http://dx.doi.org/10.48138/cjo.1032713
2022 Theoretical investigation of some 1,2,4-triazole-based molecules synthetized Uluslararası TENLİK FİGEN, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN Zeitschrift für Physikalische Chemie 236 10 http://dx.doi.org/10.1515/zpch-2021-3162
2022 Effect of Er2O3 on structural, mechanical, and optical properties of Al2O3-Na2O-B2O3-SiO2 glass Uluslararası AKTAŞ BÜLENT, YALÇIN ŞERİFE, ALBAŞKARA MEHMET, AYTAR EMİNE, CEYHAN GÖKHAN, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN Journal of Non-Crystalline Solids 584 121516 http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.121516
2019 Spectroscopic and Nonlinear Optical Properties of Biologically Active 3-(2/3/4-Pyridyl)-4-amino-1,2,4-triazole-5-thiones by Density Functional Theory Method Uluslararası TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, BEYTUR MURAT The Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics 7 http://www.epstem.net/en/pub/issue/50288/663025
2023 Theoretical Investigation of Some Synthesized 3-Arylamino-5-[2-(Substituted 1-imidazole) Ethyl 1]-1,2,4-Triazole Derivatives Ulusal YİĞİT AYBEK, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN Van Yuzuncu Yil University 28 1 http://dx.doi.org/10.53433/yyufbed.1123076
2023 QUANTUM CHEMICAL STUDIES OF SENSITIZERS DESIGNED FOR DYE-SENSITIVE SOLAR CELLS Uluslararası TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, ÖZTÜRK ERHAN, KARAKOYUN NECDET Caucasian Journal of Science 10 2 http://dx.doi.org/10.48138/cjo.1404252
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2023 DİSİYANODİBENZO[F,H]KİNOKSALİN TABANLI BİLEŞİKLERİN TADF ÖZELLİKLERİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Uluslararası TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, ÖZTÜRK ERHAN, YİĞİT AYBEK, KARAKOYUN NECDET SELCUK 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES DECEMBER 15 - 17, 2023 KONYA chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.selcukkongresi.org/_files/ugd/797a84_5a831f425c61455a874ceca3decab0cd.pdf
2023 9b-Azaphenalene Türevli Kelebek Yapılı Bileşiklerin OLED Yapılarının Teorik Olarak İncelenmesi Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN, KARAKOYUN NECDET, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN 3rd International Congress on Scientific Advances (ICONSAD'23) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.iconsad.org/_files/ugd/1dd905_002c88ae00dd458dbeda3aae37c7ad95.pdf
2023 ROSMARİNUS OFFİCİNALİS YAPRAK EKSTRAKTINDAN GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİN YEŞİL SENTEZİ Uluslararası YİĞİT AYBEK, KARAKOYUN NECDET, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.abantkongresi.org/_files/ugd/797a84_71c001ec22bf415fbc27aea627be49a1.pdf
2023 DFT STUDY OF NEW DESIGNED SENSITIVES FOR SOLAR APPLICATIONS Uluslararası KARAKOYUN NECDET, ÖZTÜRK ERHAN, YİĞİT AYBEK, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN 4th INTERNATIONAL ISTANBUL CURRENT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS https://www.izdas.org/books
2023 DOCKING STUDY OF AMYLOID BETA AND 9-HYDROXY-4-ETHOXYACRIDIN AND NOVEL DESIGNED MOLECULES Uluslararası KEŞKEK KARABULUT YASEMİN, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, YILDIZ EMEL EU 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ON HEALTH, ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.avrupakongresi.org/_files/ugd/797a84_16ee778530a74f50998c7b98209a297e.pdf
2022 KARBON NANOTÜP TABANLI MOLEKÜLÜN POTANSİYEL ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN KUANTUM KİMYASAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN, YİĞİT AYBEK, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN ISARC 4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.isarconference.org/_files/ugd/6dc816_97a4931d10ed4f3ca72e7ec3ec743b07.pdf
2022 KARBON NANO TÜPLERİN MODİFİKASYONU VE MİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası YİĞİT AYBEK, ÖZTÜRK ERHAN, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.egekongresi.org/_files/ugd/797a84_9395068d6f2b4a768788a4b1c86eb0fc.pdf
2022 GÜNEŞ PİLİ UYGULAMASI İÇİN HETEROLEPTİK RUTENYUM KOMPLEKSLERİN KUANTUM KİMYASAL ÇALIŞMALARI Uluslararası İPEKBAYRAK SEDA, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, YILDIZ EMEL KARADENİZ 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES https://www.karadenizkongresi.org/_files/ugd/7cf5ba_d57b5b30bfc545e4b397ff92bc2bb7f1.pdf
2022 OKSADİAZOL TABANLI POTANSİYEL ORGANİK FOTOVOLTAİK SERİSİ ÜZERİNDE HESAPLAMALI BİR ÇALIŞMA Uluslararası TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, ÖZTÜRK ERHAN, YİĞİT AYBEK ANADOLU 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.anadolukongre.org/_files/ugd/797a84_869440e347df40db803bc719dede13ea.pdf
2021 Quantum Chemical Studies Of New Subsited Carbazol Derivatives Uluslararası TURHAN ZEYNEP ŞİLAN 6th International Congress On Innovative Scientific Approaches
2019 Monoazapiridokinolizin türevlerinin aromatiklik özelliklerinin teorik olarak incelenmesi Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ AYŞEGÜL,GÜMÜŞ SELÇUK UMTEB-6 Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
2019 Benzo[d]oksazol ve Türevlerinin Elektronik ve Moleküler Özelliklerinin Kuantum Kimyasal Çalışmaları Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN UMTEB-6 Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
2019 Evaluation of Experimental and Theoretical Properties of 3-n-Propyl-4-[4-(3-methoxybenzoxy)-4-ethoxybenzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Molecule Uluslararası BEYTUR MURAT,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,YÜKSEK HAYDAR 5th International Congress on Vocational and Technical Sciences (UMTEB-V) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.umteb.org/_files/ugd/614b1f_e12fcd10aea74650950af9965fa8c6ac.pdf
2019 Benzo[d]oksazol ve türevlerinin absorbsiyon ve emisyon spektrumlarının TDDFT yöntemiyle incelenmesi Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ AYŞEGÜL,GÜMÜŞ SELÇUK UMTEB-6 Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
2019 Bazı Süsbstitüe Fenol Bileşiklerinin DFT Yöntemiyle İncelenmesi Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ SELÇUK,ALMA MEHMET HAKKI Uluslararası Ege Disiplinerarası İnovatif Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu
2019 Spectroscopic and Nonlinear Optical Properties of Biologically Active 3‐(2/3/4‐Pyridyl)-4‐amino‐1,2,4‐triazole‐5‐thiones by Density Functional Theory Method Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,BEYTUR MURAT International Conference on Technology, Engineering and Science
2019 Neutron Absorption in B Uluslararası ÖZKAN BİLİCİ VİLDAN,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,PAT SUAT,SARPÜN İSMAİL HAKKI TESNAT 2019 http://www.tesnat.org/tesnat2019/assets/TESNAT2019.pdf
2019 HFB Calculation of Nucleon Densities of Nickel Isotopes Uluslararası SARPÜN İSMAİL HAKKI,AKDENİZ FERHAN,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,TEL EYYUP HNPS 2019
2019 Hidroksiantrakinon türevlerinin antioksiadan aktivitelerinin teorik olarak incelenmesi Uluslararası TOPAL SERKAN,ALMA MEHMET HAKKI,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN UMTEB-6 Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
2019 Fenantren tabanlı potansyel OLED yapılarının yapısal ve elektronik özelliklerinin incelenmesi Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ AYŞEGÜL,GÜMÜŞ SELÇUK UMTEB-6 Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
2019 Spectroscopic and Nonlinear Optical Properties of Biologically Active 3-(2/3/4-Pyridyl)-4-amino-1,2,4-triazole-5-thiones by Density Functional Theory Method Uluslararası TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, BEYTUR MURAT IConTES 2019: International Conference on Technology, Engineering and Science
2018 Theoretical and Experimentical Antibacterial Properties of 4-[1-(Morpholin-4-yl-methyl)-3-substitue-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one-4-yl-azomethine]-2-methoxyphenyl Benzoate Uluslararası YILMAZ YONCA, HARMANKAYA AHMET, BEYTUR MURAT, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, YÜKSEK HAYDAR 4th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies
2018 Aromaticity Of Monoazaphenantherene Derivatives Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, GÜMÜŞ SELÇUK, GÜMÜŞ AYŞEGÜL International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
2018 Investigation Of Electronic Properties Of Synthesized Heterocyclic Mannich Bases Uluslararası TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, BEYTUR MURAT, MANAP SEVDA, ÖZTÜRK ERHAN, GÜMÜŞ SELÇUK, YÜKSEK HAYDAR International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
2018 Spectroscopic, Electronic and Non-Linear Properties of 3-methyl-4-(5-methyl-2-thienylmethyleneamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Uluslararası BEYTUR MURAT, YÜKSEK HAYDAR, KARAKOYUN SEVECAN, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN 4th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies
2018 Azafenantren Türevlerinin Aromatikliğinin Teorik Olarak Hesaplanması Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, GÜMÜŞ SELÇUK 1.Uluslararası Iğdır Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
2018 Determination Of The Electronic Properties Of Some Organic Electroluminescent 2-[3-(Methyl/ethyl/p-methylbenzyl)-5-oxo-1h-1,2,4-Triazol-4(5h)-yl]-isoindoline-1,3-diones With Density Function Theory Uluslararası BEYTUR MURAT, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, YÜKSEK HAYDAR International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
2018 Study Of Antioxidant Activity Of Flavonol Analogues With Density Functional Theory Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, BEYTUR MURAT V. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia (V. IMCOFE)
2018 Quantum Chemical Studies on the Compound Containing Benzimidazole Ring Uluslararası POYRAZ MEHMET, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN EurasianBioChem 2018
2018 Investigation Of Theoretical And Experimentical Spectroscopic Properties Of Novel 3-(M-chlorobenzyl)-4-(4-methylbenzoxy)-Benzylidenamino-4,5-dihydro-1h-1,2,4-triazol-5-one Uluslararası BEYTUR MURAT, KOCA EBRU, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, YÜKSEK HAYDAR International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
2018 Quantum Chemical Calculations Of Some 1,2,4-triazole Based Compounds Uluslararası TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, ÖZTÜRK ERHAN, MANAP SEVDA, BEYTUR MURAT, YÜKSEK HAYDAR, GÜMÜŞ SELÇUK International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
2018 Structural properties of the candidate reactor material VC composites Uluslararası ÖZKAN BİLİCİ VİLDAN, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, KARAMAN CEREN, BOZKURT AHMET, PAT SUAT, SARPÜN İSMAİL HAKKI TESNAT 2018
2018 Potential Application Of Some Phenanthrene Derivates As Oled Compounds Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN, TURHAN ZEYNEP ŞİLAN, GÜMÜŞ AYŞEGÜL, GÜMÜŞ SELÇUK International Conference on Research in Education and Science (ICRES)
2018 Theoretical Investigation of aromaticity of DAP derivates Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ SELÇUK V. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia (V. IMCOFE)
2018 Determination of TADF Properties of Phenanthroline-Based Compounds Containing Donor-Acceptor Group Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ÖZTÜRK ERHAN,GÜMÜŞ SELÇUK,GÜMÜŞ AYŞEGÜL EurasianBioChem 2018
2018 Theoretical Investigation of Structural Properties of (E)-2-((phenylimino)methyl)phenol Molecule Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ AYŞEGÜL,GÜMÜŞ SELÇUK EurasianBioChem 2018
2018 Potential Application of some phenanthrene derivates as OLED compounds Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ AYŞEGÜL,GÜMÜŞ SELÇUK ICRES 2018
2018 A computational Study on Tri and Tetraazaanthracenes Ulusal TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,KÖLE AHMET,GÜMÜŞ SELÇUK CPC-XII
2018 Physical Properties of TiN reactor structural material Uluslararası ÖZKAN BİLİCİ VİLDAN,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,KARAMAN CEREN,BOZKURT AHMET,PAT SUAT,SARPÜN İSMAİL HAKKI TESNAT 2018
2018 Computational Inivestigation of Carbene and Cyclic Olefin Reaction Mechanism Uluslararası GÜMÜŞ SELÇUK,GÜMÜŞ AYŞEGÜL,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN EurasianBioChem 2018
2018 Investıgatıon of Non-linear optıcal properties of Donor-Acceptor type Molecules Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ SELÇUK,GÜMÜŞ AYŞEGÜL EurasianBioChem 2018
2018 The Theoretical and Experimental Investıgation of Lumınescent Properties of Keto-Oxime Derivates of Imıdazole Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,POYRAZ MEHMET EurasianBioChem 2018
2018 Aromaticity of monoazaphenantherene derivates Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ SELÇUK,GÜMÜŞ AYŞEGÜL ICRES 2018
2018 Bazı flavonoidlerin antioksidan etkinliklrinin teorik olarak incelenmesi Uluslararası TENLİK FİGEN,ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN 1.Uluslararası Iğdır Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
2017 Pirolün Lakton Halkası ile Reaksiyonunun Teorik Olarak İncelenmesi Ulusal YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,MENGEŞ NURETTİN,TAN MELTEM 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi 2017 https://hkk2017.meetinghand.com/asts_project/552/web_asset/HKK_BildiriOzeti_2pdf.pdf
2017 Azot İçeren Bazı Halkalı Bileşiklerin Korozyon İnhibitör Etkinliklerinin Teorik OlarakBelirlenmesi Ulusal TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ÖZTÜRK ERHAN 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi 2017 https://hkk2017.meetinghand.com/asts_project/552/web_asset/HKK_BildiriOzeti_2pdf.pdf
2017 Trace Element Analysis of The Diyadin (Ağrı) Geothermal Waters Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA IV. IMCOFE International Multidisciplinary Congress Of Eurasian http://www.imcofe.org/roma/Download/imcofe_V7.pdf
2017 Ionic Characterization of The Diyadin Geothermal Waters Uluslararası YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN IV. IMCOFE International Multidisciplinary Congress Of Eurasian http://www.imcofe.org/roma/Download/imcofe_V7.pdf
2017 Determination of the Electronic Properties of Some Organic Electroluminescent Molecules with Density Function Theory Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ÖZTÜRK ERHAN,GÜMÜŞ SELÇUK II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) sempozyum.igdir.edu.tr/özet-kitapçığı
2017 Investigation of Physical and Chemical Properties of Drinking Water of Igdir University Sehit Bülent Yurtseven Campus Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN 3rd International Conference Onscience, Ecology And Technology (ICONSETE’2017)
2017 Analysis of Non-Linear Properties of Certain Cyclic Compounds Containing Nitrogen Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ SELÇUK,ÖZTÜRK ERHAN IV. IMCOFE International Multidisciplinary Congress Of Eurasian http://www.imcofe.org/roma/Download/imcofe_V7.pdf
2017 Environmental Radioactivity in Iğdır Region Uluslararası SARPÜN İSMAİL HAKKI,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) sempozyum.igdir.edu.tr/özet-kitapçığı
2017 Gaussian Calculations of Bis-4-[3-(Ethyl/n-propyl-4,5-dihydro-1h-1,2,4-Triazol-5-on-4-yl)-azomethin]phenyl} Biphenyl-4,4disulfonates Uluslararası BEYTUR MURAT,YÜKSEK HAYDAR,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES 2017) http://www.2017.icontes.net/ICONTES2017_AbstractBook.pdf
2017 Domestic Wastewater Treatment: Bulent Yurtseven Campus Example Uluslararası ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN 3rd International Conference Onscience, Ecology And Technology (ICONSETE’2017)
2017 Donör-Akseptör Bağlı Triazin Türevlerinin Doğrusal Olmayan Optik Özelliklerinin DftYöntemiyle İncelenmesi Ulusal TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ SELÇUK 3.Hsaplamalı Kimya Kongresi 2017 https://hkk2017.meetinghand.com/asts_project/552/web_asset/HKK_BildiriOzeti_2pdf.pdf
2017 Determination of DFT Method Activities of Some Triazin Derivatives as Corrosion Inhibitors Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK IV. IMCOFE International Multidisciplinary Congress Of Eurasian http://www.imcofe.org/roma/Download/imcofe_V7.pdf
2017 Structural and Spectroscopic Analysis of the [Ni (2-Benzimidazoly-urea)2 (ethanol)2] [NO3]2 Compound Using Density Function Theory Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,POYRAZ MEHMET,BERBER HALİL II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) sempozyum.igdir.edu.tr/özet-kitapçığı
2017 Determination Of The Electronic Properties Of Some Organicelectroluminescent 4,5-dihydro-1h-1,2,4-triazol-5-one Derivatives Withdensity Function Theory Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,BEYTUR MURAT,YÜKSEK HAYDAR International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES 2017) http://www.2017.icontes.net/ICONTES2017_AbstractBook.pdf
2017 Properties of candidate structural reactor material, BN composites Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ÖZKAN BİLİCİ VİLDAN,tuncel sabri,PAT SUAT,SARPÜN İSMAİL HAKKI 3rd International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology http://www.tesnat.org/tesnat2017/document/TESNAT2017_abs.pdf
2016 Theoretical Application of Click Reaction to Obtain Heterotricyclic Compounds/strong Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ SELÇUK Proceedings of The 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry http://sciforum.net/conference/ecsoc-20/paper/3534
2015 Iğdır’ın Gerçeği: Radyoaktif Kalıntılar Ulusal TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,TIRINK SEVTAP Ulusal Çevre Kongresi 2015, AFYONKARAHİSAR
2015 Kentsel Dönüşüm ve Çevre. Ulusal BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,TIRINK SEVTAP,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN Ulusal Çevre Kongresi 2015, AFYONKARAHİSAR
2015 Çevre Sorunları ile Iğdır Ulusal TIRINK SEVTAP,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA Ulusal Çevre Kongresi 2015, AFYONKARAHİSAR
2015 Click Tepkimesi Mekanizmasının Teorik Olarak İncelenmesi Ulusal TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ SELÇUK 2.Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi 2015
2014 Click Tepkimesi Mekanizmasının Hesapsal Olarak İncelenmesi Ulusal TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ SELÇUK I.Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı 2014
2013 Click Tepkimesi Mekanizmasının Teorik Olarak İncelenmesi Ulusal TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,GÜMÜŞ SELÇUK I.Ulusal Organik Kimya Kongresi 2013
2011 Van Gölü Suyunun İyon Kromatografisi Kullanılarak Yapılan Analizi Ulusal YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ÖZTÜRK DİLARA,ÖZTÜRK ERHAN,ALPASLAN DUYGU,ŞAHAN TEKİN,AKTAŞ NAHİT Kromatografi 2011, DİYARBAKIR
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Computational Chemistry Methods: Applications Investigation of the aromaticity of mono, di, tri and tetraazaphenanthrene derivatives Bölüm(ler)
2022 Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar Oksadiazol Türevleri ve Özellikleri Bölüm(ler)
2022 Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar Favipiravir Molekülünün Kuantum Kimyasal Çalışması Bölüm(ler)
2023 Nanoteknoloji ve Organik Kimya Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı ve Tasarımın Ticari Ürün Örneklerine Kısa Bir Bakış Bölüm(ler)
2023 Nanoteknoloji ve Organik Kimya Yeşil Sentez: Nano Partiküller ve Potansiyel Uygulama Alanları Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Sentezlenmiş bazı 1,2,4-trıazol tabanlı moleküllerin teorik olarak incelenmesi FİGEN TENLİK Yüksek Lisans Tamamlandı
2021 Organik boya esaslı güneş pilleri için fenazin tabanlı aday organik boyaların kuantum kimyasal hesaplamaları NESİM YİĞİT Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Fenalin ve piridokinolizin temelli oled yapıların tasarımı ve elektronik özelliklerinin belirlenmesi ERHAN ÖZTÜRK Doktora Tamamlandı
2023 Sentezlenmiş bazı oksadiazol ve triazol tabanlı bileşiklerin antikanser özellikleri üzerine teorik bir çalışma FATMA ALOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2023 Nanotüplerın yüzeylerinin fonksiyonlanması, antimikrobiyal aktivitelerinin kuantum kimyasal hesaplamalı yöntemlerle teorik hesaplanması ve deneysel çalışmaları VAHDETTİN ASLAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Karbazol-tiyofen-oksadiazol türevlerinin kuantumkimyasal çalışmaları ŞEYDA KARACALI Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2021-2022 hesaplamalı kimya uygulamaları Yüksek Lisans
2021-2022 heterosiklik kimya Yüksek Lisans
2021-2022 Hesapsal Organik Kimya Uygulamaları Yüksek Lisans
2021-2022 Organik Kimyada Teorik Yöntemler Yüksek Lisans
2021-2022 boyarmadde kimyası Yüksek Lisans
2021-2022 Organik Reaksiyon Mekanizmaları Yüksek Lisans
2021-2022 Organik Kimya I Lisans
2019-2020 Serbest Radikallare Giriş Yüksek Lisans
2019-2020 Organik Reaksiyon Mekanizmaları Yüksek Lisans
2019-2020 Organik Kimyada Teorik Yöntemler Yüksek Lisans
2019-2020 Genel Kimya Lisans
2019-2020 Hesapsal Organik Kimya Yüksek Lisans
2018-2019 Heterosiklilk Kimya Yüksek Lisans
2018-2019 Boyarmadde Kimyası Yüksek Lisans
2018-2019 hesaplamalı kimya uygulamaları Yüksek Lisans
2018-2019 Hesapsal Organik Kimya Yüksek Lisans
2018-2019 Organik Kimyada Teorik Yöntemler Yüksek Lisans
2018-2019 Organik Reaksiyon Mekanizmaları Yüksek Lisans
2018-2019 GENEL KİMYA II (İ.Ö) Lisans
2018-2019 GENEL KİMYA Lisans
2018-2019 Genel Kimya Lisans
2018-2019 GENEL KİMYA Lisans
2017-2018 Kimya Lisans
2017-2018 Kimya Lisans
2017-2018 Genel Kimya Lisans
2017-2018 Genel Kimya Lisans
2016-2017 Genel Kimya Lisans
2015-2016 Genel Kimya II (İ.Ö) Lisans
2015-2016 Genel Kimya II Lisans
2015-2016 Kimya Lisans
2015-2016 Kimya Lisans
2015-2016 Genel Kimya Lisans
2016-2017 Genel Kimya Lisans
2015-2016 Kimya Lisans
2021-2022 Organik Kimya II Lisans
2021-2022 Hesapsal Organik Kimya Yüksek Lisans
2020-2021 Heterosiklilk Kimya Yüksek Lisans
2020-2021 Hesapsal Organik Kimya Uygulamaları Yüksek Lisans
2017-2018 Kimya Lisans
2015-2016 Kimya Lisans
2018-2019 Hesapsal Organik Kimya Uygulamaları Yüksek Lisans
2018-2019 Organik Boyar Madde Kimyası Yüksek Lisans
2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2019-2020 Hesapsal Organik Kimya Uygulamaları Yüksek Lisans
2019-2020 Heterosiklilk Kimya Yüksek Lisans
2019-2020 Organik Boyar Madde Kimyası Yüksek Lisans
2019-2020 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2020-2021 Organik Reaksiyon Mekanizmaları Yüksek Lisans
2020-2021 Organik Kimyada Teorik Yöntemler Yüksek Lisans
2020-2021 Hesapsal Organik Kimya Yüksek Lisans
2020-2021 Organik Boyar Madde Kimyası Yüksek Lisans
2020-2021 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2021-2022 Organik Boyar Madde Kimyası Yüksek Lisans
2021-2022 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2023-2024 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2023-2024 Organik Kimyada Teorik Yöntemler Yüksek Lisans
2023-2024 Organik Reaksiyon Mekanizmaları Yüksek Lisans
2023-2024 Hesapsal Organik Kimya Yüksek Lisans
2021-2022 Heterosiklik kimya Yüksek Lisans
2022-2023 Uzmanlık Alan Dersi Yüksek Lisans
2022-2023 Organik Kimyada Teorik Yöntemler Yüksek Lisans
2022-2023 Organik Reaksiyon Mekanizmaları Yüksek Lisans
2022-2023 Hesapsal Organik Kimya Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Cick Tepkimesi Mekanizmasının Teorik Olarak İncelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Altyapı Projesi Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı
Schiff Bazı İçeren Heteroleptik Ru(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Kuantum Kimyasal Hesaplamaları Ve Boya Duyarlı Güneş Pili Uygulamaları Araştırmacı -Tübitak 1002
Hidrotermal Yöntem ile Tek Tip Perovskitlerin Sentezi ve Kalay Doplama Çalışmaları Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Karbon Nano Tüplerin Yüzeylerinin Fonksiyonlanması,Karakterizasyonu, Antimikrobiyal özelliklerinin Belirlenmesi ve Teorik Hesaplanması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tek Duvarlı ve Çok Duvarlı Karbon Nano Tüplerin Modifikasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Oyuk Agar, Mik Yöntemleriyle Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2013 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015